Kyborg Institute & Research - Solutions for a better World!

 

Energipyramider

En ny teknologi – pǻ början av en ny dimension

Energipyramiderna är patenttätligt skyddade under Nr. M9302848.2 Bundespatentamt Tyskland

”Det finns ingen makt pǻ jorden sǻm kann motsätta sig en beständig tanke!

” Yogavasistha

En ny spirituel väg drivs igenom!

Energipyramiderna (dubbelpyramider) är min uppfinning och uppstod genom talrika channelbudskap med ljusväsenheten Horus. Namnet betecknar en ny typ dubbelpyramid. 2 i 1.

Den originala Kyborg-Horus-Energipyramiden (dubbelpyramiden se foto) kan du bara fǻ hos oss!

Oöverträffad i kvalitet – 13 ǻrs erfahrenhet (sen 1990)!

Dǻm orginala Kyborg-Horus-Energipyramiderna blir tillverkade av massiva messingstavar med messinghuvuden i ett specielt gjutförfarande av ett klockgjuteri. Polyacrylplatter och –rör mǻste bli använda. Dǻm större modellerna  (frǻn och med C) bestǻr av antimagnetiska stǻlrör. Varje mer eller mindre sensitiv mäniska kann med pendel eller spö övertyga sig själv, vad det gäller. Helt enkelt känna, betrakta, meditera, beställa färgade prospekter, köpa och lära sig att utnyttja. Upp till nya dimensioner!

”Allt vad vi förvärkligar materiellt, är oskiljbart ihopa knytat med vǻra egna föreställningar. Vi själva, och inte dǻm sǻ kallade naturlagen, bestämmer slutligen vad apparater gör eller inte. Om tillräkligt med ”mind power” blir insatt, eventuellt till och med under inneslutning av andra krafter, dǻ fungerar nǻnting ”paranormalt”. I fallet energipyramiderna kann jag bara förmoda, att begreppet ” subtil energi” är användbar, sǻsom det blir undersökt av ”International Society for the Study of subtile Energies and Energy Medicine”. Prof. Dr. Ernst Senkowski (Physiker)

Energipyramiderna frǻn Horus är byggstenar i en lǻng trappa sǻm för till ljuset. Kom med, om du vill! Det lönar sig och det är verbundet med mycket mer fröjd i livet, än allt annat, vad vi gör. Vi behöver en ny, etiskt felfri orientering och vi behöver en massa nya positiva tankar! Mänskligheten befinner sig just i en utveklingskris igen (2003) och vad vi behöver i en sǻdan kris är tǻlamod, kraft, uthǻllighet och medvetandet av den nya tiden, sǻm skall komma. Dǻm ifrǻn mig utvecklade energipyramiderna är ett värdefullt bidrag för dǻm nuvariga nödvändiga förändringarna. Dǻm är redan bestǻndsdel av den nya tidens teknologie.

Vi hänvisar till, att det handlar sig om erfahrenhetsvärden frǻn sensitiva mäniskor och om undersökningar av rutgǻngare hos vǻra uppgifter. Dessa erfahrenheter kan man vinna igenom en motsvarande sensitiv begǻvning, eller genom en motsvarande spirituell training, sǻsom det blir erbjudet i Kyborg Institutet: Energytraining.

Dǻm fackliga erfahrenhetsrapporterna kan bara bli sända per post till utlandet. Dessa resultat fǻr ej bli publicerade  mera i tyskland. Publiceringarna blev rättsligt förbjudna av hithörande interessegrupperingar, sǻm sǻg sitt inflyte färdad av energipyramiderna. Men vi har visat ett paar användningsmöjligheter: Vad man kan ta sig till med energiepyramiderna:

Vad kan man ta sig till med energipyramiderna?

Som du vet av vǻra rapporter, fǻr man i tyskland inte skriva nǻnting mer om värkan och nyttan av energipyramider, eftersǻm laget bestämde att ”det finns ingen pyramidenergi” (den moderna inquisitionen). Vilka kretsar detta tjänar till att försöka hǻlla oss tysta och att avfärda vǻra erfahrenheter sǻm dumheter och bedrägeri, mǻste du själv överlägga. För at rätta sig efter mǻnga anfrǻgor, vill jag skriva om ett paar användningsmöjligheter här i ett par rader:

 1. Varje modell mǻste vara utriktat med en kompass i N-S, se bruksanvisning!
 2. Det är bäst att ställa modellerna pǻ ett litet bord. Dǻ kan du nämligen regelbundet varje morgon och kväll sätta dig pǻ en stol eller fǻtölj framför, ställa fötterna därunder och händerna däröver, för att pǻ sǻ sätt meditera och ta igen dig.
 3. Man kan ställa ett glas vatten i pyramiderna, för att sen dricka det, lägga in livsmedel eller ädelstenar (inte för mycket pǻ en gǻng), man kan lägga in homöopathiska medikament osv.. Allt vad vi lägger in, blir överfört i omgivningen (den alkemistiska sympathieläran). Därefter resulterar genast, att man inte skall lägga in dǻliga negativa saker! En mann lade en gǻng in sina smǻ runda batterier och ville ladda upp dǻm. Han fick starkt huvudvärk, eftersǻm svängningen av kvicksilvret i batteriet blev överfört. Kvicksilver är höggradigt giftigt.
 4. Varje energipyramid har tvǻ nivǻer, nere pǻ bottenplattan och uppe pǻ dǻm mellra biokondensatorplatterna. Pǻ bottenplattan härskar mer inflytande av jorden och pǻ den övre nivǻn härskar mer inflytande frǻn kosmosen. Vatten sǻm vi ställer in därnere förbinder oss med jorden (kroppen), uppe med kosmos (ande). Gör testen själv: Ställ 2 Glas mineralvatten utan kolsyra samtidigt för 5-10 minuter pǻ bägge nivǻer av energipyramiden, ett nere, ett i mitten. Efter 5-10 minuter pröva vattnet: Du kommer att lägga märke till, att vattnet frǻn det övre glaset smakar annerlunda, än det ifrǻn nedre nivǻn! I regel blir vattnet frǻn övre nivǻn kännt friskare.
 5. Ädelmetaller fǻr läggas in (smycke, men inte för mycket pǻ en gǻng). Stǻl och järn hör inte iin i energipyramiderna, lika sǻm starkt järnhaltiga mineralier, pyrit och hämatit. Det stör energifältet av pyramiderna. Även horusringen, en stǻlring frǻn den stora pyramiden hör inte in i dǻm smǻ energipyramiderna A och B, utan därunder! I Modell C kann man lägga horusringen i centrum om ädelstenaxen. Där kan den skaffa en bra Kontakt till den stora 9 m energipyramiden i südfrankrike, var den ju även kommer ifrǻn.
 6. En tv eller bildskärm skullle minst ha ett avstǻnd pǻ 1 m, även andra transformatorer och elektriska apparater, sǻm bygger upp starka kraftfält. Om olika kraftfält överlagrar sig, uppstǻr  interferenser (störningar). För att fǻ nytta av en energipyramid, mǻste det subtila energifältet först kunna utveckla och bygga upp sig.
 7. För sensitiva mäniskor är verkan av en energipyramid kännbar även över stora distanser. I dǻm förgǻngna ǻren gjordes mǻnga experiment och tester med rutgǻngare. Därefter komm vi till överenstämmande värden: Inflytande-Radius av Modell A: minst 8 m, Modell B: minst 25 m, Modell C: minst 250 m, Modell D minst 3 km. Om man bygger upp flera olika modeller pǻ en ort, komplenterar sig kraftfältet av dǻm olika modellerna och det gemensama kraftfältet blir starkare. Vad allt det där tjänar till, är förbjudet för tyskar…kanske väcker det interesset för egna tankegǻngar!
 8. Bra orgonstrǻlare passar bra ihopa med energipyramiderna (men inte alla är bra byggda). Man kan ansluta dǻm till olika hörn av den mellersta  Pyramiden eller pǻ spetsen, för att överföra (den inte existenta energin) med en även icke erkänd orgonstrǻlare (allt nonsens, allt förbjudet, helt klart!)
 9. Dǻm pǻ marknaden befintliga Tachyonapparaterna är helt olika i des framställning och verkan. Sǻmliga är negativa, mǻnga onyttiga, andra positiva. Man fǻr väl överlǻta det till ägaren, vad han kan ta sig till med det. Se upp: Bara för att nǻnting ger energi, mǻste det inte vara positivt. Tachyon- och Teslaplattor /apparater hör inte in i en energipyramid!

  Diffferensen mellan vǻra energipyramider och alla dǻm andra ”energiapparater” bestǻr i att alla energipyramider är resultatet av en lǻng spirituell utbildning. Altsǻ blev utvecklade rent spirituelt. Vi garanterar för en positiv utstrǻlning utan skadliga biverk. Alla dǻm andra apparaterna blev utvecklade av tekniskt och förstǻndsmässigt sökande mäniskor. Därefter är det  mera tur, om resultatet har biverk eller inte och vad energin är bra för, sǻm kanske utgǻr därifrǻn. Det är bäst att testa detaljerat, pendla eller meditera över det.
 10. Behandla din energipyramid precis sǻm dit ”husdjur”, den vill bli sköt och beaktad och den kommer att ge igen alt dit bemödande tusenfaldigt. Om nǻgon bara ställer sitt modell i ett hörn, glömmer och lǻter det försmutsas, kommer han att ha mycket mindre nytta, än nǻgon annan sǻm hittar en innre meditativ förbindelse till sin energipyramid.

  Under ǻrens lopp blev jag klarsynt, och när jag betraktar mina energipyramider med mit innre öga, dǻ ser jag överallt i mina rum i energipyramiderna, även i dǻm andra magiska konstobjekt, smǻ ljusvarelser sǻm kilar omkring, sǻm älskar denna energi och förstärker den. Mina orientaliska vänner är övertygda, att varje energipyramid drar ǻt sig Devas (ljusvarelser), sǻm kan hjälpa oss att gestalta vǻrt liv, precis sǻm vǻra skyddsänglar. Försök det! Förr fick dǻm smǻ ljusvarelserna namnet feer eller goda ”husandar”. Det vore bra, om vi hämtade tilbaka den förlorade förbindelsen till naturen och till  ljusvarelserna runt om oss! Det skulle förbättra känslan för naturen. Mina energipyramider och dǻm ”magiska konstobjekten” kann vara hjälprika därtill.

 

Jag önskar dig ljus pǻ din väg D. Harald Alke

Vad sǻm resulterar av den konsekventa användningen av”vetenskapliga metoder”, ser vi pǻ det katastrofala tillstǻndet av vǻr miljö och vǻrt ekomomisystem. Om vi inte klarar av att motsätta en ny, skapande livstil mot dom livsföraktande, förstörande methoderna av det vetenskapligt orienterade samhället, dǻ ser det dǻligt ut för vǻr framtid. Därtill handlar det sig inte om en kamp mot nǻnting, utan en insats för nǻnting nytt!

Energipyramiderna är kristallliknande strukturer, därifrǻn positivt orienterade mäniskor kann orientera sig. Meditationer pǻ energipyramiden kan animera oss till nya mentala processer. Det är primärt deras uppgift. Vi behöver en ny etiskt felfri orientering och vi behöver en massa nya, positiva tankar!

(Bild A-Pyramide, links)

Redan ideen av fri tillgänglig energi aktiverar krafterna av ditt undermetvetande!

Energipyramiderna existerar sen september 1990. Efterfrǻgan och resonnansen av användarna har utvecklad sig utomordentligt bra. Sǻ smǻningom visar sig att alla medialt mottagna fakta och hänvisningar är korrekta. Vǻrt arbete är därmed en lyckad synthes av spirituell och vetenskapligt-teknisk utvekling.

Sǻm följd pǻ mit arbete: I alla omrǻden av samhällslivet, postorderkataloger osv. dyker mer och mer aegyptiska motiv upp sen början av arbetet med horus och energipyramiderna. Därmed uppstǻr nya kreativa impulser och alla profiterar därifrǻn.

Hur du kan profitera därifrǻn, fǻr du veta direkt i Kyborg Institutet.  Den sǻm har fattat vad vi erbjuder, kann kreativt gestalta sin egen framtid!

(Die Angaben über Energiepyramiden –am Anfang einer neuen spirituellen Dimension und der Pyramidenmann habe ich nicht übersetzt, ich denke hier fügen wir einfach eine Bücherliste deutsch, engl. franz und alle anderen Sprachen bei)

Ett flertal privatpersoner och esoteriska centrum äger redan en energipyramid. Energipyramiden hjälper vid deras arbete. Mäniskor, sǻm mediterar regelbundet känner tydligt vad det känar till här! Med förbrednigen av vǻra energipyramider kann vi aktivt bidra till en nygestaltning av vǻran jord och till en lösning av dǻm aktuella uppgifterna.

Det visar sig allt tydligare, att dǻm flesta användarna är andligt öppna mäniskor, sǻm tar sitt liv framgǻngsrikt i egna händer. Om en mäniska fǻr känslan, att han verkligen utav eget initiativ kann gestalta sit liv, dǻ är det början pǻ en ny livsfas, där man börjar upparbeta sit otillfredställande förflutna, för att sätta en skala, med vilken man äntligen kan förverkliga sina Idealer.

Hänvisning till dǻm tre viktigaste Modellerna

Dessa apparater är bara tillǻtna att byggas i bestämda storlekar, annars fǻr man räkna med oangenäma reaktioner! Hos varje antenn bestäms den precisa bestǻndsdelen och frekvensvalet. Efterbygge förbjudet – patenträttigheterna inskrivna! Pǻ grund av upphovsrättliga grunder inga angav av exakta mǻtt!

Model A 18cm. Varje energipyramid är ett konstverk, kärleksfullt tillverkda för hand, och för det är dǻm förhǻllandevis prisvärda! Model A tjänar själen och den fina styrningen av känslorna (4. Chakra). Modell A är sǻ fin att titta pǻ, att det verkligen öppnar hjärtat (4. Chakra). Nästan varja mäniska kan intuitivt känna vad det handlar sig om. Modell A är alltid färdigt monterad pǻ acrylplattan och blir numera bara levererad med Biokondesatorer, den nyaste versionen..

Model B har visat sig att vara mycket bra för aktiva mäniskor. Model B (45 cm) är ansvarig för kropps- och cellmedvetandet, över tyngdpunkten i 3. chakrad. Det rör sig om aktivitet och förmǻgan att driva nǻnting igenom. Den tjänar speciellt till yrkesaktiva mäniskor sǻm vill realisera deras planer. Modell B blir endast utleverad med Biokondensatorer och sǻm byggsats. Grundenheten är redan färdigt monterad pǻ bottenplattan. För model B finns det en kollektion av ca. 65 olika ädelsten-kristallstavar.

Modell C skaffar en ny upphöjd atmosfär och blir gärna insatt i trädgǻrden eller seminarrum, 180 cm. Model C i messing lämpar sig bara för där inne. Model C skaffar en anknytning till den gudomliga nivǻn (till 7. chakrad). Den aktiverar chakra 1-4-7. Den erbjuder ett bra skydd mot negativa besättningar. Med rosenqvarzfüllning, amethyst, bergkristall eller granat är den speciellt tilltalande. Ädelstǻlmodellerna (V2A) är absolut beständiga mot alla väderlek. Leverering av model C i ett paket av rör med tillbehör.

Modell D (270cm) skaffar en övergripande vibration för ett mellanfolkligt samförstǻnd och hjälper att klara upp differenser. Det är högre regelimpulser. Därför ar mäniskorna sǻ interesserade att en gǻng fǻ stiga in i en. Det är precis sǻm om du kortvarigt fǻr anslutning till massan, mycket klarare än det sker i drömmar. Du kan altsǻ med ett vaken medvetande fǻ en aning om tankegǻngarna och känslorna av den mänskliga rasen. Den tjänar det andliga fältet om jorden.. Denna pyramid skaffar internationella kontakter och bidrar till, att mäniskorna kommer sig mentalt närmare. Ni erfar ett klarande i det mentala medvetandet.

Model E (360cm) är helt annorlunda. Den öppnar en port till stjärnorna, till bröderna i alltet. Den skaffar förbindelser, sǻm räcker in i kosmosen, ut ifrǻn vibrationsfältet av jorden. Ju större pyramiderna blir, ju finare och subtilare blir dess värkning och ju högre är dess vibration (svängning).

Model F överskrider redan rymdtidsgränsen, sǻm hindrar er här. Sǻm jag meddelade dig för 10 ǻr sen, lever ni här pǻ jorden bakom en barriär av nollenergi, sǻm isolerar er sektor av värdsalltet. Ni fǻr inte mycket med om vad sǻm händer därute. Hitentills har jorden varit en privat enklav för den privata utvecklingen av er ras. Vi ville det sǻ. I framtiden behöver mäniskorna en öppning till alltet. Vi, dǻm kosmiska väsenheten, sǻm ni kallar änglar, arkänglar och gudar, har skaffat denna energiskärm äoner tillbaka, för att skydda er mot främmande ingrepp. Ingen ifrǻn alltet kann störa er ihǻllande. Vi lǻter bara inflytande igenom,  sǻm främjar och stimulerar er, inget negativt, inget störande. All fruktan av en hotelse genom främmande varelser ur alltet är grundlösa. Er planet är skyddad av en skärm av nollenergi.

Model G fǻr jorden att vibrera. Jordfreqvensen fǻr ett nytt mönster uppmodulerat. Det är  svaret pǻ orienteringslösheten av den nyvariga  epoken. Dǻm gamla störningarna är inte adeqvata. Det gäller att skaffa livet pǻ nytt, forma pǻ nytt, att utrusta med ny vital energi. Utan denna teknologie vore risken stor, att all mänsklig kultur sjunker ner i dekadens. Kanalisera energien bra, med all skicklighet ni har nǻtt. Gör er beredda pǻ, att värden kommer att vända sig ǻt era idéer.

Hos vǻrt projekt handalr det sig om utnytjandet av en ny, spirituel dimension! I dom första ǻren av vǻrt arbete med energipyramiderna, var vi angelägna att bevisa vǻra aningar, visioner och sensitiva erfahrenheter med tekniska mätresultat. Det blev snabbt klart, att mätresultaten kunde bli olika interpreterad och i frǻga ställda. Det vore fel om vi gjorde oss avhängiga av reglerna frǻn dǻm konservativa vetenskapsmen, sǻm ställer sig avvisande mot hela esoteriken.

Den andliga ansatsen till en spirituel forskning, sǻm innesluter ett universelt, gudlikt medvetande och faktum av pǻnyttfödelsen, skiljer sig grundläggande frǻn den atheistiska och materialiska vetenskapen, sǻm tror, att dǻm kan mäta allt och att där inte var nǻgot före födelsen och att  det inte finns nǻgot efter döden. Denna begrensda intelektuella hǻllning för ju till det, att man inte känner sig ansvarig, till exempel för  ett födelsefel och att man tror man mǻste göra allt i detta livet, och vill leva ut allt, för därefter ”är allt över”.

Samma mäniskor känner sig inte ansvariga för sitt handlande och tänkande ”efter mig syndafloden” och med döden är allt slut. Dǻm kommer att förundra sig när dǻm plötsligt stǻr vid andra sidan och kvittod av deras beslut blir förfallen. Det är ingen tillfällighet heller, att nu, i dǻm ǻrtionden efter 2. värdskriget sǻ mǻnga handikappade mäniskor blir födda. Det beror inte bara pǻ miljöförstörningen. Offerna och gärningsmännen fǻr i olika rollfördelningar tillfälle att upparbeta deras gamla laster.

Prämissen av naturvetenskapsmännen, att varje mätresultat mǻste vara oändligt reproducerbar, är helt absurd. Allt i naturen befinner sig i ett ständigt flytande, och det är ju precis en framsjutande karakteristik av natürliga, biologiska och mest av allt spirituella processer, att dǻm inte fǻr vara oändligt reproducerbara, annars skulle ju ingen utveckling kunna äga rum.

Mǻnga nutids orienterade vetenskapsmen, till exempel kvantphysikerna, är väl medvetna om detta, precis sǻm vi. Här förlöper skiljelinjen mellan den konservativa världen och den andliga nytiden.

Likadant är det med placeboeffekten, sǻm föregiver att bevisa dummheten av patienterna. I verkligheten är det ett bevis för, att en mäniska genom tron pǻ en läkekraft kan aktivera sitt innre självförsvar för att bli sund igen.

Den centrala betydelsen av energipyramiderna ligger i dess spirituella dimension.

Stora modeller frǻn 270 -900 cm höjd är levererbara pǻ förbeställning

Hos varje pyramid mǻste utkanten  bli utriktad N-S med en kompass!

1987 upptäckte forskarna Wiltschko och Semm, att vǻrt tredje öga (epiphysen) reagerar pǻ dǻm minsta fluktuationer av magnetfältet med mycket fint differenserade elektriska impulser. Vi kan orientera oss i magnetfältet pǻ jorden! Men vad händer om vi blir helt retningsöverflödade och bombarderade med elektrosmog, bildruta, handy osv.? Dǻ avbryter vǻr sensitivitet! Däremot borde man göra nǻnting…. Om svǻrigheter uppstǻr, uppstǻr räddningen ochsǻ (gammalt frommt tänkesprǻk)

Precis här anknyter mit forskningsarbete. Jag är säker pǻ att mǻnga forskningsresultat över sammanhangen mellen spiritualitet, sundhet och magnetism blir publicerade i närmaste framtid. Messmer och Reichenbach var deras tid lǻngt förut.

Det sǻm sysselsätter mig sen länge är menalträning och bioresonanstherapie med biomagnet-feedback. I förbigǻende inbringar sig här tankar för ett obegränst nyttjande av subtila, biomagnetiska fält i resonans med det gigantiska magnetpotentialet av jorden. Denna energi kommer aldrig att sina ut, även om ett par neuro-ticker är rädda för ett polsprǻng!

I Januari 98 kom en rapport i TV Arte över dǻm nyutforskta strukturerna av jordens magnetfält, sǻm i en computersimulation motsvarade precis mina klarsynta visioner. Detta visade mig att methoden att forska efter natürliga phänomen genom andlig vision verkligen fungerar. Det är även ett bevis att dǻm flera tusentals rutgǻngare och pendlare har tendensielt rätt. Det kommer förmodligen att dröja 20 ǻr ända tills dessa resultat blir allmänt bekannta. Nǻgon gǻng kommer man att betrakta rutgǻng och pendling sǻm nǻgonting alldeles normalt.

Om det sen är den riktiga vägen att bygga en apparat sǻm pendlar för oss, betvivlar jag. Bara om vi sǻm levande och kännade väsen deltar i naturens forskningsprocess, kommer vi att vidareutveckla vǻrt iaktagande (förnimmelse). Om vi överlǻter all vǻr utvidgade iaktagelse till apparater, kommer vi att bli öde lagda. Alltid när vi behöver hjälpmedel för att träffa ett beslut, inskränker vi vǻr egen innre beslutsförmǻga!

För mig är energipyramiderna ett symbol av livet!

Kyborg – Dubbelpyramiden är resultatet av en lǻng sökan efter helhetsenergikonsept sǻm innehǻller medvetandet och chakran av mäniskan.. Efter 14 ǻrs spirituel utbildning under ledning av asiatiska mästare, framför allt kundalini yoga, tantra och zen, började jag i sommar 1990 channla ljusväsenheten horus.

Jag har bemödat mig i hela mitt liv att utforska ursprunget av livet, och jag har sökt efter väg till guds-insikt, för att förstǻ mig själv. Bredvid dǻm nämda invigningsmethoderna praktiserade jag över mǻnga ǻr magi, alchimi och schamanistiska ritualer. För mig handlade sig om praktisk erfahrenhet.

Mitt mǻl är att befordra dǻm spirituella krafterna och upplǻta dǻm positivt orienterade mäniskorna en bättre chans, för att förvärkliga deras mǻl.

Till alla tider har mäniskorna för detta ändamǻl sökt heliga platser, uppfört tempel och skapat religiösa instrument, för att finna deras väg till dǻm gudomliga nivǻerna.

Hos energipyramiderna handlar det sig om förbindningen till det kosmiska medvetandet. Med en energipyramid kann vi skapa oss en helig plats för besinning, där det faller oss lätt att meditera. Varje energiepyramid är ett litet konstverk, samvetsgrannt tillvärkade för hand. Den bjuder in oss till besinning pǻ det sköna. Den kan stimulera till meditation, självkännedom och besinningen pǻ vǻrt gudomliga ursprung.

Energipyramiderna är mitt bidrag för en bättre framtid av livet pǻ denna jord. Dǻm är början av en ny spirtuel dimension, där urgamla magiska prinsipier kommer till verkan pǻ nya vis. Om vi besinner oss pǻ vǻr gudomliga ursprung, blir krafter frisätta och insikter vunna, sǻm fǻr varje positivt arbete att blomma upp. Det gäller att realisera sin egen energi!

Efter mǻnga positiva rapporter frǻn vǻra kunder visar det sig tydligt, att medvetandet av användarna spelar en stor roll. Sensitiva mäniskor kommer snabbt att  förstǻ dǻm vidsträckta möjligheterna och avslöja hemligheterna sǻm ”energipyramiderna frǻn horus” bjuder. Framför allt mäniskor med meditationserfahrenheter, reiki-lärare, yogis, naturläkare och rutgǻngare inbegriper vǻra energipyramider i deras arbete.

Vi stǻr idag framför globala problem, sǻm trängande kräver en lösning och sǻm bara gǻr att lösa, om positivt orienterade mäniskor besinner sig pǻ sina andliga krafter. Bara om vi kan utnyttja vǻra andliga krafter, kan vi efterlämna en värld till vǻra barn, där det lönar sig att leva!

I dǻm förgǻngna 9 ǻren fick vi massor av rapporter tillskickade av begeistrade mäniskor. Energipyramiderna kan bli använda av medlemmar frǻn olika spirituella rikningar. Pǻ sǻ sätt bygger vi en brygga mellan olika spirituella gemenskap. Vad alla användare har gemensamt, är sökan efter nya vägar, en ärlig spiritualitet och medvetandet om den egna kraften. För den vetande finns det ett flertal vägar till gud, men till slut sǻ var varje väg den rätta, för det finns bara ett slutgiltigt mǻl, bara ett universelt medvetande.

Den sǻm vill arbeta med energipyramiderna, skulle vara beredd att begǻ andligt nyland. Testa själv med en rute eller ett pendel! Vi kan betrakta energipyramiderna sǻm konstgjorda chakras. Efter den alkemistiska sympathieläran stǻr alla mäniskor sǻm arbetar med samma method andligt med varandra i förbindning. Dǻm använder samma kraft.

Skaffa dig en personlig plats för spirituel besinning med en energipyramid! Det är en mycket skön erfahrenhet att meditera med andra mäniskor i en cirkel runt om en energeipyramid. Det är en bra väg att försöka förstǻ oss själva, komma i en intensiv kontakt med ljusvärlderna pǻ andra sidan och att förstärka kärleken i vǻran hjärtan.

Oändligt mǻnga böcker har skrivits om pyramidenergi. Med vǻra dubbelpyramider är möjligeterna betydligt vidsträckandera, än vi själv frǻn början kunde ana.

lǻt dina drömmar fǻ sitt fria lopp och lǻt dig överraska av naturen! Med en energipyrami frǻn horus genomskrider vi porten till nya dimensioner, en hemlighetsfull värld, där vi medvetna kann agera.

Vad vore, om denna värld, sǻm DU nu läser mina dater, är virtuel?

Vad gömmer sig bakom insikten av dǻm gamla Kundalini Yoga Mästarna, att världen bara är Maya? Yantra Yoga: Konsten om den kosmiska imaginationen.

En virtuel värld, skaffad av vǻra tankemönster, formulerar fri tillgänglig energi i en holografisk spegel? Vad skulle du göra, om ett tillgrepp här verkligen blir möjligt?

Hur rena är dina tankar i sammanhang med det sǻm materieliserar sig här?

Du är inte det man har lärt dig vara.

Du är kosmisk energi – men vem hanterar musen, sǻm lǻter dig löpa?

Det är pǻ tiden, att du tar över kontrollen själv. Du har slummrat tillräkligt länge i en data. Skaffa dig en tillgǻng till Akasha och Akshara.

Irminsul- Majstången- en gammal läkningsteknologie (Akupuntur) för moder jord

 

I gamla tider reste germanska och keltiska folk speciella pelare, Irminsul, som tecken på förbundet dem emellan. Med aktuell kunskap kan vi säga att Irminsulen fungerade som en akupunkturnål för Moder jord som kanaliserade energin mellan vänskapliga stammar i på nytt skapade ley lines (Currylinjer). Om man placerar sådana pelare  på jordmagnetfältets korsningspunkter börjar energin flöda annorlunda.

   Förr användes för detta ändamål slanka, högväxta ädelgranar eller tallar, om möjligt 32 meter höga. Som symbol för järnhård trohet mot förbundet fästes längst upp ett järnband runt stammen. Överst satte man sedan en äkta huvudskål från en bagge med så stora horn som möjligt eller ett symboliskt bagghuvud snidat ur en ekstam. Mellan hornen placerades en förgylld eller försilvrad träkula som symbol för solen.

   Symboliskt sett fångar den gyllene kulan solenergi. Baggens horn sågs också som en symbol för asaguden Tors vars vagn ju drogs av två bockar. Hornen kan också ses som antenner med vilka djuren griper in i naturens kraftfält. Järnringen håller samman det hela.

   Tekniskt sett var dessa pelare väldiga, otroligt starka orgongeneratorer. Användandet av två olika träsorter och  kombinationen av ädelmetall och järn skapar spänningsfält som aktiverar orgonenergi .Denna, sammanbunden med jordens magnetfält, etablerar  nya kraftlinjer och förstärker eller reaktiverar redan existerande linjer.

Vi lever i en tid där metallinriktad teknologi är förhärskande. Vi måste överbrygga större avstånd om vi vill nå förbindelse med likasinnade eller de få positivt orienterade centrum som finns. Därför består den nya Irminsul ,som vi nu presenterar ,av ädelstål, med ett bagghuvud i snidad ek och med en försilvrad glaskula mellan hornen efter gammal alkemistisk erfarenhet.

Dessa apparater fungerar mycket bra. En sensitiv människa kan lätt övertyga sig om detta. Saknar man sensitiv förmåga kan den värdefulla sidan av ens personlighet uppövas.

GDPR Cookie Consent with Real Cookie Banner