Kyborg Institute & Research - Solutions for a better World!

Eredeti Kyborg – Energiapiramisok

Egy nagy újdonság, Eredeti Kyborg-Energiapiramis. Az energiapiramisok csak a Kyborg – Intézetnél Flörsheim-Dalsheimban ( németországban ) kaphatók!

Az elsö energiapiramis 1990-ben a Kyborg-Intézet kertjében lett felállítva. Ázsiai mesterek felügyelete alatt, 14 éves Kundalini Yoga, Tantra és Zen-Meditációnak az elsajátítása után kezdtem el 1990 nyarán a ” fényteremtéssel ” Horusszal kapcsolatot létesíteni.

Biotechnikai-Egyetem hallgatójaként tanultam és egész életemben arra törekedtem, hogy a természetnek a mélyreható jelentöségét megértsem és az élet kezdetének a rejtélyét megfejtsem. Isten felismeréséhez utakat kerestem, hogy magamat meg tudjam érteni. Úgy kezelték az emberek a régi egyiptomban Horuszt, mint Istennek a fiát. Az egyiptomiaknak a kapcsolata Horuszhoz ugyan olyan volt, mint a keresztényeknek Jézushoz. Azt hiszem, hogy a mai korszakban Horuszt egy ” fényteremtésnek ” vagy egy ” angyalnak ” tekinthetjük. Horusz azt mondja, hogy ö Istent szolgálja, ugyan úgy mint az emberek is, ha a jó utat választják.

Az energiapiramisok egy új szellemi dimenziónak a kezdetei. Ez az én hozzájárulásom egy jobb jövöhöz itt a földünkön. Az emberek mindig is lehetöségeket és utakat kerestek, hogy Istent megértsék vagy a túlvilággal kapcsolatot tudjanak teremteni.

Ebböl az okból kifolyólag kerestek az emberek megszentelt helyeket, ahol templomokat építettek és vallási szertartásokat tartottak, hogy az isteni szintekhez az utat megtalálják.

Tehát ha az energiapiramisokat használjuk, akkor a kozmikus tudatszintel, azaza Istennel tudunk kapcsolatba lépni. Ezáltal azok az utak és lehetöségek is megnyílnak elöttünk, amik minden pozitív munkát alátámasztanak. A kiskaput mindenki fel tudja a lelkéhez ismerni egy energiapiramis segítségével. Azt utánna ki tudja az ember nyitni és a fényt be lehet engedni. Isten beszél veled, ha megtanulsz helyesen imádkozni és a piramis energiáit is helyesen használod. A piramisok Isten ajándékai.

Az energiapiramissal egy szent helyet tudunk magunknak létrehozni, ahol könnyen tudunk meditálni és imádkozni. Az a célunk, hogy az embereknek a szellemi energiáját fejlesztsük és a pozitív beállítottságú embereknek egy jobb lehetöséget nyújtson, hogy a céljaikat el tudják érni és meg tudják öket valósítani.

Azt mondta nekem Horusz, hogy ö már nagyon rég megkapta a legmagasabb, mindent átható kozmikus tudatszintröl azt a feladatot, hogy a földünknek és az emberiségnek a képességeit és a sorsát támogassa.

Egy üzenet Horusztól: ” A földön az élet, a teremtésnek egy gyenge, törékeny virága. Újra és újra változik.A ti feladatotok az, hogy a teremtésnek a szépségét megörizzétek. Fel kell, hogy a saját érzéseiteknek a jelentöségét ismerjétek! A lelketeknek a tisztaságát csak a gondolataitokon keresztül tudjátok befolyásolni. A gondolatainknak a tisztaságához elegendö energia szükséges, hogy az ideáljainkat valóraválthassuk, amit az ember magában visel. Csak avval az energiával, ami belülröl jön, lehet annak a forrásnak az erejét megindítani, ami alkalmas arra, hogy az életnek itt a földön valami értelme és értéke legyen. Tehát ti belöletek jön az az energia, ami a földet és benneteket életben tart. Figyeljetek az üzenetem lényegére!

Mindig egy Isten volt okolva idáig a fejlödésekért, de a kudarcokért is. Én viszont azt mondom nektek, hogy Ti vagytok mindennek a kiindulópontja. Éljetek abban a tudatban, hogy Ti építitek fel a földünket! Ti egy magasabb szintü égitestnek a gyermekei vagytok és lejöttetek ide a földünkre, ahol a tüz és a víz egymásbaolvad. A Ghize-Piramis az emberiséget a kökorszakból a jelenbe segítette. A föld energiamezöjenek a mostani állaga más intézkedéseket követel. Ezért adtuk nektek az új duplapiramisokat. Kozmikus energiának a szüntelen áramlása szükséges neki ahhoz, hogy azokat a feladatokat meg lehessen oldani, ami elött Ti most álltok. Mezögazdaság és a Környezetvédelem változás elött állnak.

Az energiapiramisok használatát egy megtisztulással lehet összehasonlítani. Az életelv jó irányát mutatja meg nektek. Minden más ebböl következik. Minden ami történik, az egy nagy tervnek az alkotóeleme. Élj tudatosan, a saját erödböl. Csak a Te belsö energiádra van szükséged az élethez. Minden elö van készítve. Segíteni akarunk nektek abban, hogy tartós energiaforráshoz jussatok. Ez itt az elsö lépés az önállóságotokhoz.

A jövö energiaforrásával egyszerü eszközökkel kapcsolatot lehet teremteni és hozzá lehet jutni. A szellemi szabadsághoz energiai függetlenség tartozik. Minden egyes embernek fel kell ismernie, hogy mi az ö szerepe, ebben a nagy tervben. Csak így tudjuk a háborunak és a szegénységnek a nyomait feldolgozni. Nem másoknak alakítjátok az életeteket, hanem magatoknak és gyermekeiteknek. Éppen ezért kell, hogy összeszedjétek magatokat, hogy tudatosan, helyesen éljetek és ne mindent tönkretegyetek. Nem az élet a földön a rossz, hanem a társadalom! Ti egy új korszak tanui vagytok. Fogadjátok el a kihívást és használjátok helyesen az adott lehetöségeket!

A különbözö piramismodellek ereje ( hatóköre ) kiegészítik egymást. A kicsi a gondolatai- tokat hozza a mostani korszakkal összhangba. Ez a 4. Chakrára ( energiacentrumra ), az érzelmekre hat. A középsö piramis olyan energiát tesz rendelkezésetekre, ami a védekezésetekhez szükséges és hogy az élet nagy tervében megálljátok a helyeteket. ( 3. Chakra )

Az energiapiramis felébreszti a szellemeteket. Ez a lényeg. Hiddjetek benne és álmodjatok róla. Összetudjátok gondolatban kötni magatokat vele. Egy tiszta energiából álló hállózat fogja hamarosan egész európát befedni. Ez eröt fog adni nektek és szétoszlatja a viszontagságokat, ami gyötör benneteket. Ez a helyes út: Éljetek a szeretet sugarában. Ez segít a világ összes gonosza ellen.

  Az új fény a szívetekben él. Éljetek avval a tudattal, hogy nem vagytok egyedül. Ez több lehetöséget nyújt a vallásos érzelmeknek. Így tud az emberiség összefonódni. A gondolataitoknak a fényéböl keletkezik a világegyetem. Ez bennetek van és nem rajtatokon kívül. A fényt csak a megvilágosodás útján lehet megindítani. Mi fényt akarunk nektek adni.

Energia életet jelent. Élet, energiát hoz létre. Élet, életet kell létrehozzon. Szeretet nélkül nem megy!”

  Foglaljuk össze most modern szavakkal: A Kyborg-Energiapiramisok különleges hatáskörü energiamezöjével egy új szellemi technológia kezdetén állunk:

Az energiapiramisokkal fel tudja javítani az életkörülményeit, lakását és munkahelyét tudja zavarmentesíteni velük, földkisugárzás és föld alatti patakok kisugárzását tudja velük zavartalanítani, a saját ellenállóképességét ki tudja egyensúlyozni velük és elektromos kisugárzásoktól is meg lesz védve.

Jobban ki fogja tudni magát pihenni, jobban tud majd aludni a piramis energiája által megtisz-tult lakásában és több életenergiával, pránával fog rendelkezni.

Az energiapiramisoknak a különös életerös mezöje, életeröt és életkedvet biztosít magának:
Használja ki az energiamezöknek a finom alkotó teljesítményét a saját szellemi teljesítményé-nek a megnövelésére, a céljai megvalósításához vagy a munkahelyi légkörnek a kiegyensú-lyozásához ( ahogy a kollégái között a feszültség feloldódik ).Ismerje meg ezt az új érzést, a belsö kiegyensúlyozottságot és a biztonságot!

Kozmikus energiaáramlatokat lehet az energiapiramisokkal lecsapolni, ami a környezetünket kiegyenlíti és megvéd minket. Idáig 5 évnek a tapasztalatairól tudunk beszámolni, ami a következöket támasztja alá:

A modell 18cm magas: nagyon erösen hat a szívchakránkra. A melegségnek, a biztonságnak, a közelségét magához, egy teljesen új érzést fog megismerni. Ennek az eneriapiramisnak az életerös hatásköre kiegyensúlyozza az öngyógyítóképességeinket. Ezenkívül legalább 8 méter átméröjü hatókörben zavartalanítja az elektromos felhöknek és a földkisugárzásnak a hatását. Ezáltal nyugodtabban tud élni és aludni.

B modell 45cm magas: egy nagyon erös zavartalanító mezöt épít fel 50 méteres átmérövel és kiegyenlíti a genetikai códunkat. Mindenfajta környezetszennyezés megoldása. Hogy milyen egészségesek vagyunk, az attól függ, hogy milyen erösek a kromoszómáink és a sejtjeinknek a mágneses mezöje. Az immunrendszerünknek a gyengesége mindig az örökölt gének mágne-sesmezöjének a gyengeségével kezdödik! a Kirlian-Fényképekkel bebizonyítottuk, hogy ez a modell az akkupunkturmeridiáknak az energiafolyását erösíti. Ez az energiamezö megvéd minket mindenféle negatív energiától, ami erre való méröeszközökkel be lett bizonyíva. Az életkondenzátorlapokkal az A és a B modellekhez például gyógynövényszereket lehet a középsö szinten magas energiahullámokkal feltölteni.

C modell 180cm magas: annyi pránát áraszt a környezetébe, hogy az életet ujjból érté- kessé teszi. Ennek a piramis- nak a zavartalanító hatásköre több mint 500 méter átméröt ér el. Sokan mesélnek egy gyógyító transzállapotról, akik ezeket a piramisokat használják, meg hogy régi lelki terheknek a feldolgozá- sát teszik lehetövé. Ez a modell nagyon erösen hat a Solar Plexusra. A nagy energiapiramisnak a rezgése még intenzívebb, ha apró “hegyikristályokkal” van a középsö csö megtöltve. Ez a három modell kiegyészíti egymást, ez az a 3 kiválasztott rezgési hatáskör amik pozitívak és az életün- ket is pozitívan támasztják alá. A szerkezeténél adott mértékekhez tartjuk magunkat. Ez az energia életerös és a gondolatainkal tudjuk müködésbe hozni. Így az életünket és a jövönket is rendbe tudjuk hozni és helyesen tudjuk befolyásolni.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus Engedje meg, hogy a piramis ihlesse magát! Ma világszerti problémák elött állunk, amiket sürgösen meg kell oldanunk és amiket csak akkor tudunk megoldani, ha az emberek pozitív beállítottságuvá vállnak.  
Elég sokszor van az az érzésünk, hogy a mostani álltalános viszonyokra, mint pl. a meggon-dolatlan politikai vagy gazdasági döntésekre nincs befolyásunk. Észre fogjuk venni az energiapiramisok különös hatókörével, hogy a céljaink megvalósulnak és az állmaink valóra vállnak. Egy energiapiramis meg tudja a szellemi és a lelki hatványunkat növelni. Csak ha a szellemi és a lelki energiánkat helyesen használjuk, csak akkor tudunk gyermekeinknek egy olyan világot hátrahagyni, amiben még megéri élni!nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Az energiapiramisok az életbeállítottságunknál segítenek:

Ez azt jelenti, hogy ha az élet adott lehetöségeit helyesen alkalmazzuk, akkor fogjuk csak tudni az életünket élvezni. Aki az életét már nem tudja élvezni, annak hiányzik a lelki szabadsága, hogy a lelke fel tudjon lélegezni. Csak aki a mostani idöt kihasználja, csak az lesz bíztatva. Ez minden nagy megpróbáltatásnak a feltétele, a készenlét a nagy tettekhez.

Minden ezotérikus centrum ( ” titkos tanokba beavatott = ezotérikus ” ), minden gyógyászati rendelö, amik természetes módokra alapoznak, fel kell, hogy egy energiapiramist állítsanak, hogy evvel az energiával a saját munkályukat megkönnyebbítsék, megerösítsék és alátámasszák. A piramisokkal gyógyszereket, nemesköveket tudunk feltölteni és ékszereket tudunk velük megtisztí tani. Orvosoknak és természetgyógyászoknak a tapasztalatai, valamint pszichiáterek és pszichológusok elmondásai támasztja mindezt alá.

Az energiapiramisok egy nagyon nagy hatókörben egy összpontosított energiamezöt tudnak felépíteni, ami által a lelki harmóniánk a világegyetemmel kiegyensúlyozódik. 14 éves kutatási munka után sikerült a Kyborg-Intézetnek 1990-ben egy új típusú duplapiramist kifelyleszteni. Az energiamezök kivizsgálása bebizonyította, hogy elödjeink megszentelt helyein és híres templomoknak a mágneses mezöjében a normálistól eltérö, pozitív rezonanciát lehet kimutatni.

Két összerakott sárgarézböl álló piramisnak a különleges felépítésén keresztül, egy speciális antennát tudtunk létrehozni, ami bizonyos energiahullámokat a világegyetemböl a földel köt össze. Ha egy energiapiramist felállítunk valahol, ott az a hely szent lesz és gyógyító hatása lesz, ahol az emberek és a növények is jobban és egészségesebben tudnak élni.

” Hasonló erös energiamezöt épít fel egy nagy piramis , mint a Chartrei székesegyháznak az energiamezöje! “

Érzékeny, kifinomult érzésü emberek mindig is érezték, hogy vannak a föld felszínén olyan  sávok amik az egészségünkre jó hatással vannak és olyanok amik nem tesznek jót. Szentelt helyek a szellemünket felpezsdítik. Betegséget keltö földkisugárzási mezök tönkre teszik az egészségünket.

Sok ezotérikus centrum, természetgyógyászok és pszichológusok használják a munkályuk alátámasztásához ezeket a piramisokat: A meditációk intenzívebbek lesznek, a gyógyulást alátámasztják, lelki betegségeknek a gyógyulását teszi lehetövé.

“Eröszakos betegeim sokkal nyugodtabbak lettek, amióta a rendelömben egy energiapiramis mellé ülhetnek, hogy feltöltödjenek mellette. Sokkal kevesebb gyógyszerre van szükségük. ” ( Dr. Kutzer, pszichológus )

A legkissebb modell a szívcentrumunkat aktiválja és betegségek ellen az immunrendszerünket erösíti, ami a mostani korszakban nagyon fontos. A második modell a köldökcentrumunknak a munkályát támasztja alá, segíti. ( Power, akaraterö ) A nagy modellt orvosi rendelökben, korházakban és környezetvédelemre használják. Egy ideje újdonságokat fejlesztö cégek is érdeklödnek az energiapiramisok iránt. A piramisoknak ezek a bizonyos mezöi, megterheléseket oldanak fel az emberben, a környezetükben és a munkahelyi légkört is kiegyensúlyozzák.

Olyan az energiapiramisoknak a szerkezete, hogy a földnek a mágneses mezöjét pizitívra megváltoztatja! Ezáltal elindul az energia szabad folyása. a hagyományos piramisok statikus mezöket képeznek, de nincs energiafolyásuk. ( hatókörük )! A Kyborg-Energiapiramisnál minden laikus ember érzi az energiamozgást. Csodálatosan szép érezni, ahogy az energia áramlik, kimerülés nélkül! Csak egyszer kell az energiapiramist az iránytüvel beállítani a helyes pozicióba.

A Kirliánfényképekkel be lett bizonyítva, hogy ha az ember csak 3 percig is az energiapiramist használja, az energiának az áramlása az akkupunkturmeridiákon keresztül jóval megerö-södik és még régi gátak is feloldódnak a szervezetben. Ettöl a kozmikus energiától az ember  szinte tényleg ” átmosva ” érzi magát.

1996 januárban kimutatt egy tudományos kivizsgálás, hogy az energiapiramisoknak a hatása olyan jó, hogy ezáltal a káros földkisugárzások megszünnek és azon a helyen ahol ez fel van állítva, ott a rádioaktivitásnak az értékeit sokszorosan csökkenteni lehet. “Például az energiapiramis kisugárzása a folyóvizet is aktiválja és a víz szinte feléled! Az energiapiramisnak a hatásfoka és a minösége annyira pozitív, hogy minden idáigi módszeren túltesz.”

Dr. med. Schimmel állapította meg csodálkozva, hogy az emberi kötöszövetpróbák az energiapiramison belül nem öregednek!! Egy második fizikai kísérletsorozat 1996 szeptemberében, be tudta az elsöt bizonyítani és alá tudta mégegyszer az eredményeket támasztani.

Hagyjuk mégegyszer Horuszt szóhozjutni: (1997. szept. 15 )

” Éljél tudatosan abban a tudatban, hogy Isten téged szeret. Ami a lényeg, hogy az emberek szívében a szeretet nöjjön, használd ki a jelent és éljél helyesen! A szeretetnek az ereje mindenkiben benne van. Ne kicsinyítsétek le, hanem hangsúllyozzátok inkább ki. Ez az az energia amiböl minden keletkezett, amiböl minden létezik és amivel minden össze van kötve. A szeretet ereje nélkül az életetek üres és vígasztalhatatlan. A szeretettel, a világ minden lehetösége nyitva áll elöttetek. Bocsáss meg azoknak akik mindezt megértik!! “

Az energiapiramisok erejével sikerülni fog és meg fogjuk tudni a világot pozitívan változtatni. Amit mi itt most Önöknek felajánlunk, ez egy kicsit több, mint hogy magukat jobb belátásra bírjuk. Ez egy életfilozófia, ami az alapvetö pozitív dolgokat összefoglalja magában. Eröt ad nekünk ahhoz, hogy ebben a nehéz korszakban pozitívan tudjunk élni.

Az a munkám célja, hogy a földünkön egy kicsit több pozitív energia álljon rendelkezésünkre. Ez az ajánlat mindazoknak szól, akik pozitívan akarnak élni. Az utóbbi idöben már több ezer energiapiramist adtunk el nyugateurópában és nagyon sok pozitív hatást láttunk belöle. Ha ebben Ön is részt szeretne venni, akkor Ön is bele lesz vonva egy Isteni energiahálózatba.

Figyelje meg például, hogy mi történik a világban: Minden ország parlamentjében ( kormányában ) csalók ülnek. A demokratikus választások nem sokat érnek. Sokan csak azért csapnak be más embereket, hogy nekik hasznuk legyen belöle. Az egész társadalomnak problémái vannak. Ezeket a gondokat nem tudjuk áthidalni, ha a csalásokban mi is részt veszünk. Gondoljon az Isteni parancsolatokra és akkor tudni fogja, hogy miröl beszélek.

Nincsen arra szüksége az embernek, hogy csalással elönyhöz jusson. A világegyetem tele van energiával és Ön is meg tudja tanulni ezt helyesen használni és dolgozni vele. Ha az isteni parancsolatokat tiszteljük és csak jót akarunk, akkor Isten a mi oldalunkon van és a világegyetem egész energiáját a rendelkezésünkre állítja. Az üzenet, amit nekem Horusz mondott, sok energiát és mélyreható tudást tartalmaz.

Ha érdeklik Önt Horusztól az eredeti Kyborg-Energiapiramisok, akkor válaszoljon nekem. Ha ebböl az új típusú piramisból egyet venni szeretne vagy magyarországon eladni szeretne, akkor szívesen elküldjük magának az ajánlatunkat.

Kívánok minden útján Önnek, fényt és Isten áldását! 

Energiapiramisok:
Egy új spirituális dimenzió kezdete!

D. Harald Alke
Kyborg Intézet & Kiadó

Egy nagy újdonság, Eredeti Kyborg-Energiapiramis. Az energiapiramisok csak a Kyborg – Intézetnél Flörsheim-Dalsheimban ( németországban ) kaphatók!

Az elsö energiapiramis 1990-ben a Kyborg-Intézet kertjében lett felállítva. Ázsiai mesterek felügyelete alatt, 14 éves Kundalini Yoga, Tantra és Zen-Meditációnak az elsajátítása után kezdtem el 1990 nyarán a ” fényteremtéssel ” Horusszal kapcsolatot létesíteni.

Biotechnikai-Egyetem hallgatójaként tanultam és egész életemben arra törekedtem, hogy a természetnek a mélyreható jelentöségét megértsem és az élet kezdetének a rejtélyét megfejtsem. Isten felismeréséhez utakat kerestem, hogy magamat meg tudjam érteni. Úgy kezelték az emberek a régi egyiptomban Horuszt, mint Istennek a fiát. Az egyiptomiaknak a kapcsolata Horuszhoz ugyan olyan volt, mint a keresztényeknek Jézushoz. Azt hiszem, hogy a mai korszakban Horuszt egy ” fényteremtésnek ” vagy egy ” angyalnak ” tekinthetjük. Horusz azt mondja, hogy ö Istent szolgálja, ugyan úgy mint az emberek is, ha a jó utat választják.

Az energiapiramisok egy új szellemi dimenziónak a kezdetei. Ez az én hozzájárulásom egy jobb jövöhöz itt a földünkön. Az emberek mindig is lehetöségeket és utakat kerestek, hogy Istent megértsék vagy a túlvilággal kapcsolatot tudjanak teremteni.

Ebböl az okból kifolyólag kerestek az emberek megszentelt helyeket, ahol templomokat építettek és vallási szertartásokat tartottak, hogy az isteni szintekhez az utat megtalálják.

Tehát ha az energiapiramisokat használjuk, akkor a kozmikus tudatszintel, azaza Istennel tudunk kapcsolatba lépni. Ezáltal azok az utak és lehetöségek is megnyílnak elöttünk, amik minden pozitív munkát alátámasztanak. A kiskaput mindenki fel tudja a lelkéhez ismerni egy energiapiramis segítségével. Azt utánna ki tudja az ember nyitni és a fényt be lehet engedni. Isten beszél veled, ha megtanulsz helyesen imádkozni és a piramis energiáit is helyesen használod. A piramisok Isten ajándékai.

„Minden amit anyagból valósítunk meg, az elválaszthatatlanul a saját elképzeléseinkel van összekötve. Mi magunk és pedig az úgynevezett természetbeli törvények határozzák meg utolsósorban, hogy mit csináljanak a gépek és mit ne. Tehát, ha elegendő ’mind power’ van a dologba fektetve, lehet még a ’túlvilági erőkkel’ együtt, akkor történik valami ’Paranormális’ dolog. Az energiapiramisok esetében csak azt gyanítom, hogy itt az ’enyhe energia’ fogalom használható, ahogy azt többek között az ’International Society for the Study of Subtile Energies and Energy Medicine’ felkutatta.”                      Prof. Dr. Senkowsky Ernst

Az energiapiramisok működése egységes energiaelképzelésre alapul, ami az emberek tudatállapotát is magukbafoglalják. Az egyiptomi isten Hórusz mediális üzenetein keresztül lett megvalósítva.

A mai tudásunk alapján azt mondhatjuk, hogy Hórusz egy fényjelenség, az emberiség védelmezője, aki már nagyon-nagyon rég óta az emberiség sorsát fejleszti és gondját viseli. Az egyiptomi mitológia szerint Hórusz a legnagyobb isten fia volt, az igazság védelmezője és az isteni tudás átadója. Ő volt a fáraók védőistene. A Kundalini Yoga segítségével ki tudtam a tudatállapotomat tágítani. A helyes, nyílt tudattal lehet isteni lényekkel beszélni és üzeneteket is lehet tőlük kapni. Amit én itt megkaptam üzenetként és ebben a könyvben leírok, az az emberiségnek segíteni tud, a jelenlegi krízist átvészelni, hogy egy biztosabb jövőbe szálljanak fel.

A teljes tudományos bebizonyításra is valamikor sorra kerül, ebben egészen biztos vagyok. A saját mérőeredményeink is nagyon érdekesek, de még nem tudunk mindent a nyilvánosságra hozni. Számos pálcajáró vizsgálata és megfigyelése és a pozitív reagálása sok spirituális embernek, akik az energiapiramisainkat használják sokkal fontosabb, mint bármilyen méréstechnika.

Összefoglaló

A Kyborg-Energiapiramisok különös bio-aktív energiamezőjével egy újfajta technológia kezdetén állunk: Az energiapiramisokkal az élete minőségét tudja feljavítani azáltal, hogy a lakó- és munkahelyét zavartalanítja: geopatológia zónák és vízerek zavartalanításán keresztül, elektroszmog elleni védekezés, a saját ellenállóképességének a kiegyensúlyozása által. A zavartalanított lakóhelységeken és a Prána- Életenergia töbletén keresztül jobban tud pihenni és aludni

A energiapiramisok különös bio-aktiv erőmezője, teljesítményt és életörömet biztosít magának: Használja ki az alkotó mennyiségét a kifinomult energiamezőknek a szellemi kapacitás növelésére, a céljai megvalósítására vagy a munkahelyi légkör kiegyensúlyozására a cégénél, az emebrek közötti feszültség leépítésén és harmonizálásán keresztül, az energiapiramisok bioaktíve erőmezőjében. Találja fel a belső harmónia és biztonság új érzését!

Az újfajta energiapiramisok 1990 óta léteznek. Azóta sokan használták az energiapiramisokat és egyhangúan egy megnyugtató, kiegyensúlyozó hatásról számolnak be. Már egy pár perc után újraéledve és friss energiával feltankolva érzik magukat. Az új energiapiramisokból egy nagyon erős vonzóerő árad ki. Minden ember érzi a vitális energiát, ami szűntelenül a Kyborg-Energiapiramisból (Duplapiramisból) árad. Az energiapiramisokkal kozmikus energiaáramlatokat csapolunk meg, ami a környezetünket egyensúlyozza ki és megvéd minket. Időközben most már 10 év tapasztalatából tudunk tudósítani, ami a következő tényt támasztja alá:

Az „A modell”, 18 cm magas a szívchakránkra hat nagyon erősen. A melegség, biztonság, a saját magához való közelségének, hozzáállásának egy teljesen új érzését fedezi fel. Ennek az energiapiramisnak a bioaktíve erőmezője az öngyógyítóerőinket állandósítja. Ezenkívül legalább 16 méter átmérőben hat zavartalanítóan az elektroszmog és a negatív földkisugárzás hatására. Nyugodtabban tud élni és aludni! (Semmilyen pontos mérési adat, szerzői jogokból kifolyólag).

A „B modell”, 45 cm magas egy nagyon erős zavartalanító mezőt épít fel legalább 50 méteres átmérővel és kiegyensúlyozza a genetikai kódunkat. Minden fajta környezetmegterhelésnek ez a megoldása. Az a kérdés, hogy mennyire vagyunk egészségesek, az a kromoszómák és a sejtmagok  mágnesesmezőjének az erősségétől függ. Az ellenállóképességünk gyengesége, az öröklött állag  mágneses mezőjének a gyengeségével kezdődik! A Kirlián-Fényképészettel be lett bizonyítva, hogy ez a modell az akupunkturmeridiákban az energia folyását erősíti és segíti elő. Ez az erőmező még a rádióaktivitás hatásától is megvéd minket. Ez be lett bizonyítva a biorezonancia mérésein keresztül, többek között Dr. M. Orvosi vizsgálatai által a Dr. S. VEGA-Teszt-Gépeivel, hogy az emberi kötőszövet öregedési folyamata jóval lelassul! Az új kristálycsövekkel meg tudja még jobban sokszorozni a piramis energiáját.

A „C modell”, 180 cm magas Pránának (Orgon) az áradását biztosítja, ami az egész környezetet életenergiatöbblettel látja el, ezáltal az életünk ismét értékessé válik. Ennek a piramisnak a zavartalnító hatása több mint 500 métert is elér. Azok közül, akik ezeket a piramisokat használják, sokan egy gyógyító transzállapotról számolnak be, ahol régi lelki terhek világosodnak ki nekik és gyógyulás kezdeményezése válik láthatóvá. Ez a modell erősen a 1., 4. és 7. Chakrára hat. Ha a tengelye apró nemeskövekkel van megtöltve, akkor a nagy energiapiramis rezgéshulláma még intenzívebb lesz.

A 3 modell kiegészíti egymást. Ezek 3 kiválasztott hullámhosszak, amik az életre pozitív és építő hatással vannak. A szerkezetüknél megválasztott méretekhez tartjuk magunkat, amik nekik mediálisan lett átadva 1990-ben a 14 éves spirituális kiképzésem után. A duplapiramisok energiáját  a gondolataink által aktiváljuk.

Így kapjuk meg az egyszeri lehetőséget, hogy a jövőnket alkotóan tudjuk képezni és az életünket rendbe hozni. A Bio-Kondenzátorlapokkal többek között természetes gyógyszereket tud célzottan a középső szinten egy magas rezgéshullámmal feltölteni és mégegyszer megnövelik a az A + B energiapiramis teljesítményét 20%-al és a C modellét 40%-al. 1997 óta az A + B modell csak a Biokondenzátorlapokkal együtt vannak forgalmazva és eladva.  

Globális problámák előtt állunk ma, amiket sűrgősen meg kell oldanunk és amiket csak akkor tudunk legyőzni, ha pozitív beállítottságú emberek a szellemi erőikre gondolnak. Gyakran merül fel az a kérdés, hogy az uralkodó viszonyoknak tehetetlenül ki vagyunk szolgáltatva, anélkül, hogy valami befolyásunk is lenne a politika és a gazdaság álltalános meggondolatlan döntéseire.

Az a mi célunk, hogy az emebriség spirituális erejét felszínre hozzuk és a pozitív beállítottságú emebreknek egy jobb lehetőséget nyújtsunk, a céljaik megvalósításához. 14 év spirituális munka és fejlesztés előzte meg ezeknek a különleges duplapiramisoknak a kifejlesztését. Az alakjuk egy földi részből, a kozmosz felé nyíltan, egy kozmikus részből, ami mindent magába foglal és egy szerves tengelyből áll, ami az isten hatását jelképezi földünkön.

A Kyborg energapiramisok különleges erejével hamarosan érzékelni fogja, hogy a céljai és az álmai megvalósulnak. Egy energiapiramis erősíti a testet és a lelket és megnöveli a szellemi képességeinket. Csak ha a szellemi képességeinket alkotóan használjuk fel, tudunk a gyermekeinknek egy világot hátrahagyni, amiben még érdemes élni! Minden energiapiramissal, ami fel van állítva, hozzájárulunk a szétrombolt környezetvilág helyreállításához.

Vissza kell emlékeznünk az isteni származásunkra!

A kozmikus tudatállapot mindenkiben benne él.

Jobban ki kéne mutassuk a műveinkben.

Az energiapiramisok az életnek egy vallomása:  Igazából élni, az azt jelenti, hogy a lehetőséget élvezi az ember, amit nekünk a földi élet nyújt! Aki már nem tudja élvezni az életét, annak hiányzik az szabadság, ahol a lélek lélegzik. Egy energiapiramis a ház- és a kert díszítésére is alkalmas. A helységeinek egy lehelletnyi különösséget nyújt, egy kisugárzást, ami kiváncsivá tesz és elgondolkodásra méltat. Minden esotérikus centrumban és minden gyógyrendelőben, ami természetes módokkal foglalkozik, kéne, hogy egy energiapiramis legyen felállítva, hogy evvel az energiával a saját munkájukat megkönnyebítsék és alátámasszák. Nemesköveket és gyógyszereket tudunk bennük feltölteni vagy ékszereket megtisztítani. Gyógyászok és természetgyógyászok tudósításai bizonyítják tapasztalatainkat be, úgyszintén mint pszichiáterek, pálcajárók (Rutengänger) és mediál képességű emeberek.

Energiapiramisok: Egy új spirituális (szellemi) dimenzió kezdete!

„Maga az ember, ameddig az egészséges érzékeire hallgat, addig a legnagyobb és a legpontosabb fizikai műszer, ami csak létezik. És ez, éppen ezért a legnagyobb szerencsétlensége az új fizikának, hogy az ember a kísérleteit minha az ember képességeitől elszigetelte volna és csak abban amit műszerek mutatnak ki, ismeri fel a természetet, igen amire képes, azt erre lekorlátozza és ezt így be is akarja bizonyítani.”                                                                 Goethe, a Wilhelm mester vándoréveiben.

„Istent nem kell bebizonyítani, ő létezik és ha nem érezzük őt, akkor annál rosszabb nekünk. Ha őt nem érezzük, az egy betegség, amit egy szép napon át fogunk hidalni, ha akrjuk, ha nem.” M.Ghandi

Előszó

főmenü

Hórusz energiapiramisai egy hosszú lépcsőnek az építőkövei, ami a fényhez vezet. Ha akarja, jöjjön velünk! Érdemes és az élet sok örömével van összekötve, mint bármi más, amit csinálunk. Ha ez az erő elkezd bennünk hatni, akkor egy új hangulatot árasztunk magunkból ki, ami már mindig is bennünk volt, csak talán még soha nem tudott előbukkani.

Az energiapiramisok 1990 óta léteznek. 1997 júniustól 1998 nyaráig egy „Szociális Verseny Szövetsége” által lettünk megtámadva, amiben Orvosi Szövetségek, Gyógyászati Szövetségek és Ipari cégek vannak összevonva, hogy nem kívánt konkurrenciát jogi trükkökel legyőzzenek, szolgálatkész bíróságok szorgalmas segítségével. Olyan mint a német „Versengési jog”, annyira egyedülálló, hogy szinte nincs még egy ilyen a világon. Németországban csak érveléssel és érvelésért lehet reklámot csinálni, amit „tudományos méretarányokkal mérni lehet”. Minden beszámolót megtiltottak nekünk, ami az egészségre való hatással valamilyen kapcsolatban van. Egy jogi szakvélemény szerint „ott van vége a szabad véleménykimutatás joga, ahol a versengés kezdődik”. Ebből az okból kifolyólag lett a könyvem „Az energiapiramisok kézikönyve tapasztalatitudósításokkal” többszörösen is cenzúrázva.

Megfigyeléseink alapján a „Betegségipar” köreiben érdekükben áll, hogy minden vívmányt, ami az emberek egészségi állapotát javítja, anélkül, hogy valahogy újból megbetegítené, megtiltsanak. Haszontalan gépek és nyílvánvaló badarságok evvel szemben továbbra is eladhatók. Ahol nincs felperes, ott nincs bíró sem….

Úgy érzem magam, mint Galilei, amikor feltalálta, hogy a föld egy golyó és a nap körül forog és a máglyával való megfenyegetés és eggyes kínzások után a családja védelme miatt ki kellett jelentse, hogy a föld egy korong és a világegyetem közepén áll. Pedig Galilei megfigyelése nem is volt új. Majdnem minden régi nép (Görögök,Arabok, Perzsiák, Kínaiak, Egyiptomiak, Inkák, Actékok) tudta, hogy a föld egy golyó. Csak a Vatikánban az inquizitorok nem tudták. Remélem, hogy nem fog 400 évig tartani, amíg ismét nyíltan és írni és beszélni szabad az energiapiramisokról.

Az alapjog szerint jogom van a szabad véleménykinyílvánításra, jogom van a szabad szakma kiválasztásra, a kutatás szabadságára, tanulásra, művészetre és hitre. Ha ezeket a jogokat igénybe akarom venni, akkor pereljem őket be.

Külföldön az embereknek biztos, hogy nem tűnt fel, hogy 1997 óta németországban az Esotérik és a minden álltalános gyógymód ellen egy hadjárat indult. A támadások 1998 januárjában elérték a tetőpontjukat. Megpróbálták egy szentelen szövetség által nagytemplomokból, pszichiáterekből és pszichológusokból, reakciós politikusok segítségével az egész Esotérikát és minden álltalános gyógykísérletet, csalásnak és szélhálmosságnak beállítani. A támadások az életsegítség minden fajtája ellen irányultak, amik nem orvosoktól, pszichológusoktól és a templomoktól vannak ellenőrizve. A „saját magukon segítők” fogalma itt egy nagy szerepet játszik. Minden álltalános segítőajánlat károsítja az „Egeszségipart” és mindenkit, akik evvel keresi a pénzét. Ha az emberek az álltalános gyógymódoknál segítségre találnak, az életüket megváltoztatják és ténylegesen tartósan egészségesek maradnak, az egy hatalmas anyagi hiány akkor az orvosoknak, gyógyászoknak, betegbiztosítóknak, gyógyszeriparnak, kúraüzemeknek stb….

Nem akartuk ezt a megfizethetetlen viszályos helyzetet megtámadni, de a „Betegségi garázdálkodás” valóban minden évben újból és újból az összeomlás szélén áll és mi mindannyian szenvedünk miatta. Az, hogy az egészség megtartására és a róla gondoskodásnak teljesen más módszerek is léteznek, az a felelősöket nem érdeklik. A forgalomnak kell megfelelőnek lennie. Pont most lett kihírdetve, hogy az új Gondozási Kasszában már 12 milliárd többlet van. Nos, nem a havi hozzájárulás lesz lecsökkentve, hanem azon gondolkodnak a politikusok, hogy melyik részlegnek szabad ezt a rengeteg pénzt bezsebelni (1998). Ezek a többletek 1999-ben és     2000-ben teljesen el lettek fecsérelve. 2002 telén a katasztrófa a német „Szociális Állapot”-ban  még soha nem volt ennyire rossz, mint valaha is. Ennek a helyzetnek nem is lehet látni a végét. Egy harmada a német kereseteknek a „Betegségipar” pénztárában köt ki.

Az általam kifejlesztett energiapiarmisok és az általam összeállított energietraining megmutatja, hogy más utak is léteznek. Pillanatnyilag viszont ugyan úgy érezzük magunkat mint a középkórban, amikor az Inquisition eldöntötte, hogy kinek mit szabad gondolnia és mit szabad leírni.

Saját tapasztalatainkról szinte alig szabad valamit is megemlítenem, mert azt állítják a bírók, hogy minden csalás, csak, hogy buta vevőket találjak. Amint már említettem, nem mi vagyunk az egyedüliek, akiket megtámadtak. Bayernben keményen megtámadtak egy céget, aki Orgonsugarakkal foglalkozik, mert ugye „Orgon nem is létezik”.

Eredetileg én is őszíntén akartam tudósokkal együttdolgozni, de ezek a fáradalmaim már csírájában el lettek fólytva. Új ötletek nem kívánatosak. Ha maga ezt a könyvet olvassa, akkor egy kicsit a könyvel kell gondolkoznia és 2 és 2 össze kell adnia. Én senkit nem akarok egy új ideológiáról meggyőzni. Én csak az elkápráztató tapasztalataimat szeretném elmesélni, amik nekem sokat segítettek. Szeretnék újból egy szoros, őszínte kapcsolatot a természethez és az isteni erőkhöz felépíteni, amiből én is lettem.

Minden figyelmes ember új benyomást kap, ha kifejleszti képességeit, hogy ezeket a kifinomult rezgéshullámokat érezze.

Teljes meggyőződésem szerint, 10 év gyakorlat után, lényegesen hozzájárultam a találmányommal az emberiség új orientálódásához és a jövőbeli fejlődéséhez.

Miután németországban egy szájkosarat kaptunk, szeretném kihasználni az alkalmat és külföldi érdeklődőimnek az összes tiltott tudósítást szeretném hozzáférhetővé tenni.

Ha meg akarja az energiapiramisokat ismerni, látogasson meg minket, ingyen és kötetlenül. Termineket telefonon lehet megeggyezni. Képzőgyakorlatainkon meg tud többet tanulni ezekről a rendkívüli erőkről és az értelmes használatukról.

Az energiapiramisok világújdonságok, amik 1990-ben lettek létrehozva. A hatási elv és a piramisépítéséhez felhasznált anyagok, teljesen újjak. Ebből az okból kifolyólag lettek a modellek 3 év kísérletezés és tapasztalat szerzés után szabadalmaztatva (1993). Akkoriban még nem tudtam, hogy milyen nagyon meg fogják az újfajta duplapiramisok az életemet változtatni. Ha mai fejjel visszatekintek, olyan sokminden történt és még is úgy elszállt az idő, mint a szél. Megváltozott az időérzékem. Az utóbbi 10 év úgy tűnik pillanatnyilag nekem, szinte mint egy álom. Korábban ez csak elmélet volt, ha pozitív gondolkodásrőol beszéltem. Ma már alkotó gondolkodásról beszélek.

A gondolataink képzik az életünk alapját!

főmenü

Az álmok megvalósulnak, ki eléggé kitartóan az útunkon haladunk és nem hagyjuk magunkat letéríteni róla. Nem tudom, hogy mit változtatott meg az idő. Úgy néz ki, hogy az energiapiramisok hatókörében a természetbeli körülmények kiegyensúlyozódnak, amit az követ, hogy könnyebb lesz az élet. Ez a különleges rezgéshullám, ez a kozmikus energia többlete feszültségeket old fel és elősegíti az összhangot saját magunkal és a környezetünkel. Kezdetben csak az ötlet volt. Már 1962-ben avval az alapvető gondolattal foglalkoztam, hogy lehetőségem van e arra, hogy alkotóan hozzá tudok e járulni az emberiség pozitív magasabbra fejlődéséhez. A szociális magatartás nyílvánvaló hiánya, a nemzetközi történtek között, az egészségügyi fejlődésben és a tudományos kutatásban, mindenhol felismerhető volt számomra. Ebből az okból kifolyólag tanultam az egyetemen Biotechnológiát, 1966-ban államvizsgáztam, az alapkutatásban dolgoztam és felismerések és megoldások után kerestem, amik engem ehhez a célhoz közelebb vezettek. Hamarosan kivilágosodott, hogy az ilyenfajta megoldásokat nem lehet szisztematikusan megtalálni.   

A német egyetemeken az álltalános szempontot még csak nem is vitatják meg, nem beszélve a komoly kikutatásáról. Az egyetemeken egy hihetetlen merev rendszer uralkodik. Minden fiatalabb tudós fél, hogy ne tegyék megukat nevetségessé, ha egy új ötletet a nyílvánosságra hoznak, ami nincsen teljesen lebiztosítva. A pályafutásukat tudnák tönkre tenni, ha egy más véleményen vannak, mint a főnökük. Sok új ötlet aztán ezek okából évekig titokban maradnak és dolgoznak rajta és csak jóval később hozzák a nyilvánosságra. Teljesen új szempontoknak szinte semmi lehetőségük nincs, hogy fel legyenek kutatva.

Amikor a professzoromnak 1974-ben a Kaiserslautern-i egyetem Mikrobiológia Intézetében be tudtam bizonyítani, hogy a napfoltok részecsketevékenységének a kisugárzása, a laborban a mikroorganizmusoknak a fejlődését zavarja, kijelentette, hogy hagyjam őt békén evvel az „Orosz-Hülyeséggel”. Hogy ez mit jelentsen, azt nem mondta el nekem.

Először 20 évvel később, 1994-ben, tudtam meg egy beszélgetés során Prof. Dr. Albert Popp-tól, hogy az én egykori főnököm, Moszkvában egy Mikrobiológiai Kongresszuson egy orosz előadást hallgatott meg, ami pontosan ugyan azt mondta, mint amit az én kutatásaim mutattak ki. Ahelyett, hogy örült volna, hogy a dolgozója ugyan ahhoz az eredményhez jutott, megtiltott nekem ennek a témának mindenfajta megvitatását és a dolgozói előtt eltitkolta ezt az előadást. Prof. Poppnak is („A fény biológiája”) évekig voltak ellenségei és nagy fáradalmasságába került, hogy a kutatásait anyagilag fedezze. Most végre, több mint 20 kemény év után, lett az eljárása a Mitózekisugárzás méréséhez (a fény, ami a sejtekből jön, az Auránk forrása!) szabadalmazva és a Német Szövetségi Kormánytól elismerve.

Az elven a mai napig nem változott semmi. Éppen amikor az előszót az 1. kiadáshoz dolgoztam át, 1996 augusztusában, állította egy Müncheni egyetem professzora a tv-ben, hogy „már többször gyanították, hogy az emberi testet egy energimező veszi körül, de még soha nem lehetett azt megmérni”.

A drága Professzor úrnak, mint „tudósnak” tudnia kéne, hogy a kollégája Prof. Dr. Med. Sauerbruch a híres Berlini Charité-tól már 1928-ban egy mérnökkel együtt gépeket találtak fel, hogy az „emberi test körül az erőmezőket” mérhetővé lehessen tenni.

Ez az ellenséges és buta magatartás, olyan felismerésekkel szemben, ami nem a kívánt képbe illik, ez egy álltalános betegsége a modern tudománynak. Miközben pl. máris világszerte egy tucat Kutatási Intézmény elsőosztályú tudósokkal időkísérleteket hajtanak végre és az úgynevezett „Alagúthatással” be tudják bizonyítani, hogy az idő hátrafelé is tud menni, éppúgy mint hogy már 4 szeres fénysebességgel jeleket lehet továbbítani, addig más „Csúcstudósok” azt állítják, hogy ez mind badarság.

Kívánatos lenne, ha az olvasóim, a „mindenttudó tudomány” hitétől eltérnének. Azok nem sokat tudnak és ha az ember pontosabban odafigyel, akkor ebből a tudományból nekünk sokminden úgy tűnik, mintha mese lenne.

Pl. évente DM milliárdjai vannak új gyógyszerek fejlesztésére fordítva, de csak azért, hogy az embereket betegen tartsák. Még soha nem voltak a kiadások ilyen magasak a „Betegségi-Garázdálkodással”, mint ma. Még soha nem voltak az emberek ennyire a „fehér papoktól” kihasználva, mint ma. Soha nem voltak az emberek betegebbek és elégedettlenebbek, mint ma. Egy csodálatos rendszer. Semmi különbség nincsen a „papsági kaszt” (aki az embereket valamilyen primitív félelmekkel és fenyegető istenekkel kihasználja) vagy egy „betegségirendszer” között, ahol egyre több ember megbetegszik. Senkinek, a betegbiztosítókat és az orvosokat beleértve, nem áll az érdekében, hogy a nép meggyógyuljon. Akkor ugye elfűrészelnék maguk alatt az ágat, amin kényelmesen és meggazdagodva ülnek.

Evvel a könyvel nyílt és nagykorú olvasókhoz fordulok. A hangsúlyt, lehetőleg az összes fontos összefüggés hiánytalan felvilágosítására tettem. Azt szertném, hogy Önök, kedves olvasók, a gondolatmeneteimet és a kutatási eredményeimet követni tudják! Egy új evezred küszöbén állunk és evvel egyidőben egy teljesen új tudatállapotnak is a küszöbén. Kezdettől fogva arra tettem a hangsúlyt, hogy nem erőszakosan reklámoztam, hanem az embereket felvilágosítottam! Ez nagyon fontos számomra, hogy az érdeklődők maguk döntsenek, hogy egy energiapiramist megvásárolnak vagy sem!

Én meg vagyok győződve róla, hogy az energiapiramisokkal az emberiség a fejlődésben egy óriási lépést tesznek előre!

Őnnek nyugalomban azt kell átgondolnia, hogy miért kéne vagy miért nem kéne és az érzéseire hallgatva döntse el, hogy a kifejtéseimmel egyet ért e és szeretne egy energiapiramist vásárolni vagy sem.                                      

Az fontos lesz, hogy ezt a könyvet többször olvassa el, mert ez nem egy hosszúrahúzott regény, hanem tények és tapasztalatok összefoglalója. Ez a könyv egy nagyon sűrített tudást tartalmaz!

Mindig is ez volt a dolgok lefutása, hogy először érzelmileg döntünk valamiről, amit aztán megpróbálunk ésszerűen megindokolni, amit aztán utólag megpróbálunk bebizonyítani. Ez ugyan az, mint a szerelem első pillantásra. A modern reklámban azt mondják, „minden döntés érzelmileg történik és ésszerűen van megindokolva!”

A „modern tudósok” véleménye az, hogy azt a valamit először alaposan fel kell kutatni és be kell bizonyítani, a legapróbb részletéig, hogy utánna „bebizonyítva” azt a bizonyos találmányt vagy egy új terméket a piacra hozzanak. De ez szinte nem működik. Gondoljon arra, hogy a nem kívánt gazt ki kell „írtani”. Ma már az egész környezetvédelem és az életfontosságú ivóvízünk is meg van fertőzve, egészen fel a sarkkörig!

Most a géntechnológiát használják fel arra, hogy a növények a hatalmas mennyiségű „Pestizid”-eknek ellen tudjanak állni és nem arra, hogy a növények a betegségek és a kártevők ellen legyenek szívósabbak, ami ugye logikus lenne!

Inkább hagyják, hogy a növények a betegségeket és a kártevőket elkapják, azért, hogy 1. üzletet a genetikusan elváltoztatott vetőmaggal csináljanak  (szabadalmazott!) és 2. pedig, hogy továbbra is egyre nagyobb mennyiségben „Pestizid”-et tudjanak eladni.

El vannak korcsosodva és perverzek azok az emberek akik ezeket kigondolták. Veszélyeztetik az életet a földön és a saját gyermekeik jövőjét! Gondoljon a Contergan-Esetekre, több ezer kisbaba született fejlődési rendellenességgel! Pont most ebben az évben lett kihírdetve, hogy a Contergan-t egy másik név alatt ismét a piacra hozták, mindenkelőtt használatra Délamerikában.

Perverzek azok az emberek, akik a saját fajtájuknak a jövőjét veszélyeztetik. Ehhez nincs szükségünk szépítő szavakra.

EZ a „kritikus tudósaink”  erkölcse, akik a valóságban elég gyakran csak mint az ipar tehetetlen segédmunkásaiként szolgálnak. Nem kevésbé katasztrofálisak az Antibiótikának és a világszerti oltásoknak az eredményei. Szakkönyveink vannak nemzetközi, híres tudóktól, amik egyértelműen bebizonyítják, hogy már Pasteur, ezeknek a módszereknek az alapítója, a kollégiáit és az egész világot becsapta! (Szakkönyvtöbbek között a Hirthhammer-Kiadónál, Németországban, címe: „Az oltások világszerti leltára”)

Amióta a „megelőző” védőoltásokat bevezették, azóta több ember halt meg ezekben a betegségekben, mint az oltások nélkül! Pont 1996/1997-ben hozták azokat a tudósításokat nyílvánosságra, miszerint az Antibiótika módszere a végét járja. Több mint 10 év óta hívom fel a képzőgyakorlataim soran újból és újból arra a figyelmet, hogy ez nem megy így tovább! 1974-ben, amikor még Kaiserslautern egyetemén ilyenfajta kutatásokon részt vettem, létezett már több mint 3500 különböző Penicilinfajta. Ma már több mint 6000 létezik! Komoly betegségeknél már egyik sem használ! A természet sokkal gyorsabban fejleszt ki új, ellenálló kórokozókat, mint mi emberek Antibiótikát! Az emberiség elveszítette ezt a versenyfutást.

Az utóbbi években ismét egyre újabb influenzahullámok találták meg a környékünket, sok iskolás gyerekek hetekig voltak betegek. Ami az én fogalmaimnak új, hogy az érintett emberek szokás szerint először a gyerekek aztán a szülők, nem is azon panaszkodtak annyira, hogy az orruk folyik, hanem komoly fejfájásról, hányásról és hasmenésről panaszkodtak. Mi magunk és a gyermekeink ebből szinte semmit nem kaptunk el. Az energiapiramisainknak köszönve, ha betegek is vagyunk, akkor talán csak egy napot és talán még egy napot nem érezzük jól magunkat. Hogy van ez magánál? Egy ilyen korszakban, ahol a természet egyre jobban káros anyagokkal van leterhelve és a táplálék is egyre szintetikusabb, az energiapiramis értéke egyre jobban megnő.

Az az idő, amikor még a kutatók etikailag és vallásból kifolyólag elkötelezve érezték magukat, az már régen elmúlt. A középkorban minden ember bevonva érezte magát egy bizonyos vallási világba. Az volt az előnye, hogy az emberek az istenüktől megfigyelés alatt érezték magukat és belegondoltak, hogy mi a jó és a rossz. Lehet, hogy nem mindig segített ez sokat, de egy belső elkötelezettség, erkölcsileg tisztán cselekedni, soha sem árt. Sajnos a vallási foka a keresztény templomnak nagyon primären csak a saját hatalmának a megtartására tette a hangsúlyt. Hasolóan, mint ma a nyugati egyetemeken, amik ugye a keresztény iskolákból származnak, egy szigorú dogmatika uralkodott a templomban, ami sok szellemi fejlődési lépcsőt hosszú évszázadokig akadályozott meg. Gondoljon Keplerre és Galileire. C.G. Jung így fogalmazta: „A (templomi) vallás statikus, ellentmondást nem tűrő, a saját bilincsében rabul ejtett, hisztórikus adottságok által megterhelt és az idő törvényének alárendelt; a misztika evvel szemben dinamikus, türelmes, szabad és kötetlen, állandóan új ihletektől felszárnyalva és örökké érvényes.”

A magatartási minták a nyugati egyetemeken a középkoti származásunkra emlékeztetnek még mindig engem. Az egyetemek a templom által, mint káderkovács lett a templomi elméletnek alapítva. Az egyetemek kezdetén ugye a tudomány azt jelentette, hogy fel kéne kutatni és be kéne bizonyítani, hogy a bibliának igaza van! A biblia mitológiai történetei, alapvető gondolatmenete volt a kutatásnak! Ez ugyan a középkor számára megérthető, de ha ma még hasonló módszerek uralkodnak, akkor nehéz lesz szavahihetőségükkel.

Ennek a templomi gyámságnak a következményeként elodották magukat a modern kutatók majdnem teljesen a vallástól és hittől és így egy erkölcsi elkötelezettségtől is. Ami manapság számít, az már csak a személyes haszon. A társadalmunk és a környezetvilágunk elgondolkoztató helyzete csak akkor fog ismét megváltozni, ha sikerül egy egészséges, természetes vallást egy őszínte, elemző tudománynak az alapjaival összepárosítani. Ha az a célunk, hogy valami újjat fejlesszünk ki, akkor először fel kéne tennünk a kérdést, másodszor a jó érzésünkre kéne hallgatnunk és utánna egy sugallatra kéne várnunk. Először is ki kell fejlesszünk egy új, belső önbizalmat. Utánna meg kell újból tanulnunk, a „belső hangunkra” hallgatni és utánna egészen biztosan egy használható eredményhez jutunk! A tiszta intuiciónk eszközt, utakat és eredményeket tud nekünk kinyílvánítani, ami az ésszerű logikát házhosszal előzi meg.     

Ha a munkámat és az energiapiramisokat helyesen értelmezi és helyesen is akarja felhasználni, akkor nem tudjuk megspórolni, hogy a vallási és a spirituelle szemszögből is megtekintsük az egészet. Akkor tudja jól használni a piramisokat, ha felismeri, hogy a saját gondolat- és lelkiereje nagyon döntően bele vannak vonva abba, ami itt pozitívan történik! Az elképzelőerőnkön keresztül a vágyaink és az álmainkon keresztül irányítjuk az életünket. Aki állandóan csak a félelmein és a betegségein töri a fejét és aki már nem is tudja elképzelni, hogy ismét egészséges legyen, annak nehéz lesz segíteni. Hórusz energiapiramisai védelmet tudnak magánk nyújtani és fel tudja javítani, dúsítani pozitív életenergiával (Pránával) a környezetét. De, hogy mi mit csinálunk vele, mire használjuk fel és milyen jól folyik az energia, ténylegesen az Ön elképzeléseitől és látomásaitól függ.

„Higgyél magadban!” ez a legfontosabb mondat, ahhoz, hogy az energiapiramisokkal sikeresen a saját életedet jobban és egészségesebben tudjad megvalósítani. Minden más jön utánna magától.

Ezt a könyvet Németországban nem szabad eladni. A német olvasók egy részt maguk kell, hogy hozzágondoljanak. A filozófiával kell vesződniük. Meg van annak is az oka. A vila´gegyetemben semmi sincs véletlenül.

Ha az energiapiramisok feladatát és a messzeható értelmét meg akarjuk érteni, akkor olyan részekre kell merészkednünk, ami még nem minden embernek hozzáférhető, de viszont amiknek a jövőben egyre több jelentőségük lesz. Az energiapiramisok hatása és technikája a mai korszaknál sokkal előrehaladottabbak.

Ebből az okból kifolyólag nem értik sokan, hogy miről is van szó. De ez nem baj. Értelem és megértés nem mindig a legjobb út! Ha az ész nem kap világos adatokat, akkor nem tud elégedetten dolgozni. Ekkor lép a játékba az érzésünk. A kifinomult érzékszerveink működni kezdenek. „Benyomásokat”, „sejtelmeket”, „feltevéseket” stb…kapunk. Hogy egy új terepet elkerítsünk és megoldatlan rejtvényeket fejtsünk meg, arra az érzékünk sokkal jobban alkalmas. Ebből az okból kifolyólag olyan nagyon fontos nekem, hogy Ön ezt a szöveget ne csak elemezze, hanem hagyja, hogy a hangulata hasson magára. Próbálj ameg kiérezni, hogy az üzenetemnek mi maga szerint a jelentősége. Halgasson a sejtéseire! Ha akarja és ha az ideje megengedi, látogasson el a Kyborg Intézetbe és nézze meg az eneregiapiramisokat. A személyes benyomás nagyon fontos. Ha tud lengetővel vizsgálni, akkor használja egyszerűen a piramisfényképeinket fel arra, hogy egy tiszta nyilatkozathoz jusson, hogy milyen értéke lenne maga számára az energiapiramisnak.

A Bovis-Skála jelentésére (a francia fizikus, A. Bovis után elnevezett és ennek a Bovis-Skála hullámhosszának megfelelően, ami Önök között a „pálcajárók”-nak biztos mond valamit), külön fogok kitérni. Egy pár évvel ezelőtt azt mondta nekem Hórusz egy Channelülés alatt, hogy „ ti csak kapizsgáljátok még idáig ennek az újfajta technológiának a felületét!” Ezen a mai napig, 13 évvel később, az első modell létrehozása (1990) után, sem változott semmi. Időközben megvalósítottuk Délfranciaországban a világ legnagyobb energiapiramis-létesítményét. A föld mágneses mezőjének egyik vezérvonalán lett létrehozva és az egész földünkre így hatással van.

Ennek ellenére még mindig a kezdetén állunk. Lassan kivilágosul előttünk, milyen hatalmas lehetőségek nyílnak itt meg számunkra. Hosszútávon nézve, az energiapiramisok hozzá fognak járulni a biológiai folyamatok jobb megértéséhez, különös figyelembevétellel az élet lefolyásában a sejtmagokra és az emberi Chakráknak a kifinomult mágnesesmezőjére való hatásra, mint persze minden más élőlényre a természetben.

Àlltalánosan kifejezve azt is mondhatjuk, hogy az energiapiramisok minden tárgynak, amit beleállítunk vagy teszünk, a saját rezgéshullámát szórják szét a környezetükben. Így tudjuk a dolgokat jobban megismerni, teljesen mindegy, hogy mi az. Hírtelen egy bizonyos érzés fog el minket, egy sejtés, hogy mire lehetnek azok a bizonyos dolgok jók. Ez sokat tud segíteni, bizonyos hatásoknak a keresésénél vagy besorolásánál, mint pl. nemeskövekkel, gyógyfüvekkel stb… Különleges jelentősége volt az elmúlt 3 évben az egészségesen lakni témának, az építőbiológikus egészségnek és a geopáthogéne zónáknak a zavartalanítása. Pontosan pálcajárok képeztették ki magukat az ilyenfajta jelenségekre. Mérni tudják a változásokat, amiket az energiapiramisok hoznak létre. Egy pálcajárónak vagy egy olyan valakinak aki rendszeresen meditál, ez nem is kérdéses, hanem tény és való, hogy az energiapiramisok a legjobb zavarelhárító eszközök, amik valaha is piacra kerültek.

A hagyományos kőpiramisok együttesen mindegyik a formájuk által statikus erőmezőket építettek fel, amik a távoli környezetükben az embereket és a természetet befolyásolták. Ez egy nagyon jelentős és új felismerés, hogy már egy tárgynak az alakja is elegendő ahhoz, hogy egy bizonyos energiamezőt hozzon létre! Ezenekívül a felhasznált anyagok is fontos és nagy szerepet játszanak.

Korábbi kísérletezéseink során normális, egyszerű piramisokkal, meg tudtam állapítani, hogy kevésbé értékes anyagok, rossz rezgéshullámokat okoznak, amik nagyon gyorsan megbetegítenek bennünket, ahelyett, hogy valamit használnának. Egy anyagnak a saját rezgéshullámát az energiamezőjében találjuk meg, mint egy üzenetet. Ebből az okból kifolyólag szabad csak megválasztott anyagokat felhasználni.

Egy egyértelműen kiváló minőségű szerkezet, a pontosságot és a technológiát tekintve, a Cheops-Piramis volt és marad is, ami 3000 km-es hatókörzetben az Orient első részét befolyásolta és ami a hatalmas energiamezőjével a mi mai technológiai fejlődésünk kezdetén állt. Ehhez azt mondta Hórusz:”A Cheopspiramis hozott benneteket ki a kőkorszakitudatból az újkorszak tudatába!”

Minden régi piramisnak statikus mezői voltak, amik a környezetükben az embereket kedvező módon befolyásolta és amik intenzív kultúrális fejlődést kezdeményeztek és fenn is tartottak. Talán már feltette magában azt a kérdést, hogy miért pont lett felépítve a Cheopspiramis. Ugyan úgy építhették volna egy másik helyre is! Nos, ami ezen a helyen érdekes, az az, hogy a Cheopspiramis helye, a mágneses északisarokhoz viszonyítva, több mint 5000 éve állandó maradt! Másképpen kifejezve, minden kontinens alá van vetve az úgynevezett szárazföldi elszakadásoknak a nagy szárazföldi táblákból. Az utóbbi évezredekben  a föld minden pontja  eltolódott egy keveset, de ez a hatalmas piramis a helyén maradt! Hogy létezik ez? Tudták ezt régen az öregek? Vagy pont a piramis tette azt a szilárdságot lehetővé? Ez lenne a bizonyíték arra, hogy a piramis ereje messzemenően túllépi mindazt, amit mi ma el tudunk képzelni!

A „Raumschiff-Enterprise – The next Generation” tv sorozatban a személyzet az egyik részben egy idegenfajta technológiával van szembesítve, ami a régi Actékokéhoz nagyon hasonló. A személyzet nagy nehézségekbe kerül, mert az idegen gép az egész űrhajót átformálja. Egy tisztnek az a véleménye, hogy ez mégis csak egy primitív szimbolika. De Captain Picard ellentmond. „Egy nagyon fejlett technológiának kell ennek lennie, ami nekünk primitívnek tűnik, mert nem értjük!” Pontosan ez a mi problémánk is a földünkön a régi csúcskultúrával! Csak nagyon keveset fogunk fel abból, amit régen a papok és az építőmesterek megvalósítottak. Mert nincsen semmi kézenfogható hasonlóság, akkor azt hisszük, hogy az primitív. De ez a régi kultúra sokmindenben túl tesz rajtunk, a mai napig!

Ma globális problémák előtt állunk, amiket sűrgősen meg kell oldanunk és amiket csak akkor tudunk megoldani, ha pozitív beállítottságú emberek a szellemi erejükre koncentrálnak. Csak ha a szellemi erőnket összevonjuk és alkotóan használjuk fel, csak akkor hagyunk a gyermekeinknek egy világot hátra, ahol érdemes egyáltalán még élni!

A mai aktuális feladatok megoldásához a hagyományos piramisok régi statikus energiamezői nem alkalmasak. Az emeberiség fejlődésének a magas dinamikája kisodor minket a szakadék szélére. Ahhoz, hogy ezt a magas dinamikát befolyásolni lehessen, ahhoz ugyan olyan dinamikus energiaáramlatokra és energia mezőkre van szükség.

A fejlődésünknek pontosan ezen a pontján lépnek az energiapiramisok életbe. A duplapiramisaim speciális energiamezői nagyon dinamikusak, mozgékonyak, formálhatók és mindenhez hozzáilleszthetők. Ha kikapcsolódik és egy pár percig pontosan megfigyeli, akkor azt a benyomást fogja kapni, hogy az energiapiramis lábai befelé hajolnak. Ez az erőmezőnek egy következménye.

Ma abból indulok ki, hogy az energiapiramisok a föld természetes energiamezőjén keresztül, ami ugye mindenhol létezik, vannak feléllénkítve. Ezután épül fel a speciális energiamező. Az Acryllapok kondenzátorokká válnak. Feltöltődnek. Miként egy bizonyos feszültség el van érve, úgy kezd el az energia kifelé szétterjedni. Először a középső szinten, vízszintesen mint egy csigaház körkörösen minden irányba, aztán a gömbalakú energiamező épül fel és a közepén pedig elkezd az energia függőleges szétterjedni. Tisztánlátó emberek úgy látják ezt mint egy fényoszlopot, ami a égig ér.

Egy energiapiramis centrumában meghajlik a téridő. Ez az energia a kozmikus őskori alapokból jön, amiből mi is mindannyian lettünk. És ez az alkotó energia ismét minden energiapiramis használójának a rendelkezésére áll. Nem csoda, hogy sok kalandos beszámoló ért már el bennünket, egésszen a csodagyógyulásig és a hirtelen gyógyulásig. De én ezekkel a valóban nagyon rendkívüli tudósításokkal nem akarok házalni menni. Szeretném inkább csak a „normális kicsi csodákat” elmesélni, amit mindenki átélhet.

Nekünk ugyenis teljesen világos, hogy ez a különös energia, amit mi itt a duplapiramisokkal használni tudunk, a kezdetét istennél lelte. És hogy egyesek evvel milyen jól bánnak, az a saját tartásukon és a saját lelki érettségükön múlik. Ez a lehetőség, a saját életének a csodálatos módon való megváltoztatására, használja fel helyesen!

Ismét az isteni származásunkra kell, hogy visszaemlékezzünk. A kozmikus tudatállapot mindegyikünkben benne él. Ismételten ki kéne jobban mutassuk a műveinkben. Hórusz energiapiramisaival ez ismét lehetővé vállt.

Ahogy minden elkezdődött: Ihletek (Inspirációk)

főmenü

1990 nyarán ihletve éreztem magam, hogy a Kyborg-Intézet kertjében két egymásbarakott piramist hozzak létre, ami a centrumban egy kristálytiszta csővel Plexiüvegből (egy biológiailag semleges műanyag) van összekötve. Az első duplapiramis 180 cm magas volt és bele tudott állni az ember. Azóta nagyon sok vendég használta a piramist.

Egy energiapiramis ösztönözni tud minket, amire mindenkinek szüksége van, hogy az életünket ismét több örömmel kreatívan alkossuk. Számtalan pálcajárónak a mérései után elegendő már ha 5-10 percig a nagy energiapiramisban tartózkodunk, ahhoz, hogy pl. egy embert, aki az energiatartalékának a 70%-ára lecsökkent, ismét 100%-ra vagy talán 140%-ra feltöltődjön.

Az energiapiramisok az egyiptomi isten Hórusz Channelüzenetei után, általam lettek kifejlesztve. A kozmikus energia folytonos áramlását biztosítják, ami az életerőnket erősíti és szilárdítja. Megerősítik a szellemi erőnket, hogy a pozitív terveinket meg tudjuk valósítani. 1992.09.23-án azt mondta Hórusz többek között:”Meg kell tanulják az emberek, hogy saját lépéseket tegyenek. Csak így tovább! Az életetek megéri! Nagy jelentősége van, hogy tényleg megvalósítsa az álmait. Másképpen megbánja később. Az életnek nem szabad statikusnak lennie. Valóban élnie kell, ki kell bontakoznia és fejlődnie kell. Olyan nagyszerű tud lenni. Fedezzétek fel az új világokat, amik meg lettek az álmaitokban nektek előre jósolva. Én vagyok a gondviselője és azoknak a fázisoknak a vezetője, ahol józan észre van szükségetek. A szavaim erejében a hit egy új fázis  együttes felfedezését teszi számunkra lehetővé. Érdemes élni!”

Egy másik alkalommal megemlítette, hogy az emberiség ismét egy fordulóponton van. Ismételten be lesznek újból a sávváltók állítva, amiszerint a fejlődésünk fog tovább haladni. Utalt arra, hogy az „isteneknek mindegy, hogy mi melyik utat választjuk”, hogy egy enyhe fejlődésnek az útját vagy egy kemény utat választunk, ahol nagy nehézségekből és katasztrófákból tanulunk.

„Már csak 5 év időtök van (1999-ig), hogy a sávváltókat a következő évezredre beállítsátok. Vagy az enyhe korrigálás útját vagy a kemény utat válasszátok, hogy a katasztrófából és az arra következő összeomlásból tanuljatok.” Hórusz 1994.

Ez alatt hórusz egy nagy befektetésű piramistervnek a megvalósítását értette egy 9 méter magas energiapiramissal. Évekig nem haladt az egész előre. Egyes sikerélményeink voltak, de nem volt elegendő ahhoz, hogy ezt a hatalmas tervet megvalósítsuk. Aztán nagyon gyorsan ment minden. Annak ellenére, hogy a pénz még nem is volt láthatáron, kiadtam a megbízást 1998 októberében és egy év alatt az egész létesítmény Toulouse-tól délre a francia Pyrenäen-ben meg lett valósítva. A terv 1999.12.31-én lett lezárva. Az energiapiramisok a kozmikus energia teljesen új megértéséhez segít hozzá. Még 200 évvel ezelőtt képtelenség lett volna az elektromosság ötlete. Amikor az emberek az Inquisition által követve voltak és a „tudományos” kollégáik által bolondá lettek nyílvánítva, mert futurista ötleteik voltak. Galileire, Hahnemannra, Semmelweißra és Marconira célzok. Galileinek nyílvánosan kellett a tudományos felismeréseit, tévtannak kinyílvánítania és az ostoba hittant igazságnak elismernie, különben a máglyán égették volna őt el. Hahnemann bolondnak lett nyílvánítva, mert felismerte (1776-ban), hogy a gyógyulásban az energia egy nagy szerepet játszik.

A mai napig sok tudós azt állítja (220 évvel ezután), hogy a Homöopáthia csak humbuk. A másik oldalon a kínaiaknál a Homöopátia már legalább 3000 éve létezik és ennyi ostobaságra csak a vállukat vonják meg. Ismerje ezt először fel! Nekünk európaiaknak még mindig egy beképzelt, fellengző tartásunk van és azt képzeljük be magunkról, hogy milyen sokat tudunk. Pedig sok területen más népek jóval előrehaladottabbak, mint mi. Egyes kapcsolatokban teljesen el vagyunk maradva. Ez a szomorú igazság. És ez az ostobaság az elbutító egészségügyi politikán keresztül alá is van támasztva. Pedig a Homöopátie egy pár évvel ezelőtt baktériumtenyészetek nagykiterjedésű tesztjeiben be lett ismét bizonyítva. Azt lehetne szinte állítani, hogy a kutatók által a baktériumok szimulálásra vannak „késztetve”……

Semmelweis ismerte fel, hogy az orvosok, nőknek az ezreinél a koszos kezükkel a gyermekágyhalált okozták. Régen nem volt divat, hogy a kezüket megmossák, általánosan sem. Lehet, hogy reggel még egy halottat boncolt fel az orvos, délben egy gyerek születésénél segétkezett és a koszos kezeivel a halotti méreggel a szülő nőt fertőzte meg! Csak azt követelte, hogy a tisztelt kollégák mossák meg a kezüket, mielőtt a koszt az egyik betegről a másikra hordják át. Ezért tette őt tönkre a társadalom és nagyon korán, 47 évesen (1865) halt meg.

Ha manapság orvosok stratégia után cselekednek, ahol úgymond mindenki a betegének az egészségi állapotáért felelős, úgy mintha azok nem értenének semmihez és nem tudnának semmit csinálni, akkor gyámtalanítják az embereket és betegnek tartják őket. Egy jó orvos az tudja, hogy a betege bátorsága és akarata a legfontosabb ahhoz, hogy meggyógyuljon. Marconinak az az ötlete volt, hogy az ember, hasonlóan mint a fény tükrözésével a római hadseregben, talán láthatatlan elektromos hullámokat is továbbítani lehet a távolba. Megpróbálta az első rádiót megépíteni. A Morsekészülék már rég fel volt találva. A kedves kollégái és egy pár buzgó orvos úgy fogták ezt fel, mint egy elmebetegséget és bezárták őt hosszú időre gondnokság alá helyezve egy elmegyógyintézetbe. (1894!)

Amikor ezeket a sorokat írtam (1997 április), nem tudtam még, hogy a jóakaró munkámmal 2 hónappal később engem is megtalál a sors. Tehát a ködös középkornak még soká nincs vége. Tudom, hogy az energiapiramisokkal egy utat találtam, hogy kozmikus erőkhöz hozzá tudjunk jutni. Helyes megépítéssel és felhasználással az élőlények számára ez a felszabadított energia nagyon hasznos. Ahhoz, hogy ezeket az erőket használni tudja, egyszerűen csak előítéletek nélkül irántuk lennie. Egy tiltakozó tartás elködösíti az észlelésünket. Semmi szín alatt nem akarom Ön egy új, fix ötletről meggyőzni. Teljesen elegendő, ha nyíltan és előítéletek nélkül áll a dologhoz hozzá. A munkám során tanácsadóként, mindig arra törekedtem, hogy az emberekből a jót kihozzam és megerősítsem. Ebből az okból kifolyólag tanultam és nyíltam meg szellemileg, hogy választ kapjak a jelenlét sűrgős kérdéseinek a megoldására. Az energiapiramisokkal megtaláltam ezt a választ.

Vizsgáljuk meg technikailag az energiapiramisokat. Abból indulok ki, hogy az energiapiramis fémcsöveinek a speciális elrendezése antennaként szolgál, ami a kozmikus energiaspektrumnak bizonyos hullámait használhatóvá teszi. A Polyacryl (Plexiüveg) egy kondenzátor, ami ezt az energiát elraktározza és egy állandó energiafolyást biztosít. A Polyacrylnak egy kristályos, szervi felépítése van, hasonlóan, mint a fában a Ligninszálak. Joggal nevezhetjük ezt a műanyagot, szintetikus fának. Ugyan úgy fel lehet dolgozni és biológiailag semleges.

Egy pontos hatáshoz az szükséges, hogy minden piramis az alsó lapnak a hosszabbik oldalával az iránytűvel egészen pontosan észak-dél irányba álljon. Majdnem minden ember érzi az energia folyását, ami a kezünkön és az egész testünkön keresztül folyik, ha az energiapiramis közelében tartózkodunk. Különösen erős a hatás, ha a nagy piramisban benne állunk és a Plexiüvegcsövet megfogjuk.

Időközben sok pálcajáró, érzékeny emberek és sok „normális ember” által lettek az energiapiramisok letesztelve. A bírálatuk összhangúan pozitív volt. Ha az energiapiramisokat ki akarja próbálni, akkor fel kell készüljön arra, hogy az embert egy állandó cserehatásban lássa a természettel. Mi nem csak vízből és kémiából állunk. Az élet és a tudatállapot különös energiaformák, amik csak az egészséges és eleven lények tulajdonsága. Semmi sincs közelebb annál, mint hogy a természet erejét működésbe hozzuk! Segíteni tud nekünk az egyre keményebb környezetmegterheléseknek a kiegyensúlyozásában. Ugyan ez nem tűnteti ezt el, de bizonyos keretek között rendbe lehet ismét sokmindent hozni.

A legfontosabb pontok összefoglalója

főmenü

 

1.

A piramist a lehető legpontosabban kell egy iránytűvel beállítani. 5 fok eltérés még a tűrés határán van. A 4 lába (sarkai) tehát ÉK-DK-DNY és ÉNY felé állnak. Hórusz a következő módszert ajánlja az energiapiramisok helyes felállításához: Használjon egy iránytűnt, ezenkívül egy pálcát pl. pengőt, ha evvel ki ismeri magát és ezután kövesse az utasításokat a finom beállításhoz:

A 18 cm magas piramishoz: Üljön le egy asztalhoz, tegye a piramist maga elé az asztalra.    Meditáljon a szívére. Képzelje el, hogy a piramisnak egy gömbalakú energiamezője van. Engedje, hogy ez az energiagömb a szívére hasson. Forgassa a piramist egy kicsit ide-oda, ameddig az az érzése keletkezik, hogy most áll helyesen.

 • A 45 cm magas piramishoz: Álljon úgy vagy üljön úgy le, hogy a középső piramis olyan magasan legyen maga előtt, hogy a külső piramis vízszintes átlós csöve kb. a köldöke magasságában legyen. Engedje meg az energiának, hogy hasson magára. Mozgassa az energiapiramist egykicsit ide-oda, ameddig a legjobb és legintenzívebb érzése nincs.
 • A 180 cm magas piramishoz: Állítsa fel a piramist a helyére, feküdjön észak irányból a külső vízszintes átlós cső alá, a feje észak felé van, a lábai szorosan a piramis középtengelye mellett vannak. Az átlós cső kb. a köldökcentruma fölött van. Csukja be a szemét és hagyja, hogy az energia hasson magára. A legkedvezőbb, ha 2 segítője van, aki a keleti és nyugati oldalon állnak és az utasításai szerint az egész piramist egy kicsit megemelik és addig forgatják, amíg egy megnyugtató, kiegyensúlyozott érzést nem kap. Figyeljen arra, hogy a belső piramist állandóan együttesen kell a külsővel forgatni és mindig hajszál pontosan keresztbe áll a külső piramishoz képest! Ha az energiapiramisok helyesen vannak beállítva, akkor talán egy mégerősebb energiát is érezni lehet (feszültség), de a kiegyensúlyozottság és a nyugalom hiányzik.
 • Utalás: Egy napórát is fel lehet az észak-dél irány beállításához használni. 12:00 órakkor délben (nyári időszámítás 13:00 óra), a nap pontosan délen van. Figyelje meg az árnyékot, hogy a belső kicsi piramisnak a 2 hegye, a tengelyen keresztül déltől észak felé egy összefüggő vonalat képeznek és jelölje meg ezt az észak-dél-tengelyt. A cserkészek módszere: Ahhoz, hogy a pontos észak-dél irányt megtalálja az ember, ahhoz fel lehet a napot használni.Vegyen egy órát, ami pontosan jár és egy fűszálat vagy egy más fajta vékony rudat. Hagyja, hogy a fűszál árnyékot vessen vessen az órára, mégpedig a 12-ről a 6-ra. Ott, ahol az óramutató áll, ott van észak!

 

2.

Már rövid idő után lehet a hatását érezni. Egy kis kifinomúltsággal az erőmezőt nem csak érezni, hanem látni is lehet, hasonlóan, mint az emberek Auráját. A további részletek sajnos a cenzúra alá kerültek. Többfajta természetes mágneses mező rácshálózat létezik a földünkön:

 • Az észak-délrácsnak (Vízszintesrács vagy Hartmannrács) a formája 250 cm kelet-nyugat irányból x 200 cm észek-dél irányba.
 • Az átlósrács (Curryrács) 400 cm-es négyzettel és egy 41 41’ eltéréssel az éazak-dél-tengelytől. Érdekes módon, a Cheopspiramis és a mi energiapiramisainknak is a szögméretei, ha a külső szélét méri az ember, akkor azok is 41 41’. A függőleges rácshálózat, a föld felszíne és a „van Allen Őv” között 14 km magasságban van.

A 3 rácshálózatot együttesen a „Benkersche Kubensystem”-nek hívják. A nevét, A. Benker (1960) pálcajáró után kapta. Ebből a 3 rácshálózatból lépek (mint a lépes méznél) alakulnak ki, ami az egész földet bevonják, mint egy lyukacsos szivacs (vázlazrajz).

 • Ehhez még hozzájönnek hatalmas vezérvonalak, hatalmas mágneses mező áramlatok, ami a Curryrácshoz hasonlóan alig 42 fok eltéréssel vonják be a glóbuszt. A függőleges összeköttetésekben, a legújjabb kutatások szerint a földünkön több réteg létezik egymásrarakva különbözőasságokban, egészen a „van Allen Őv”-ig.
 • És ezek között a hatalmas „tojásburkok” között, ami a földet bevonja és minket élőlényeket a halálos kozmikus sugarak elöl megvéd, láthatatlan tölcsérek és kaszkádok képződnek, hasonlóan mint a vízeséseink, ami felett a nap szele által megválasztott részecskeáramlatok jut át a föld felszínére vagy vissza vannak tartva. Így nézve, a föld egy hatalmas élőlény, ami lélegzik és lüktet. A legerősebb kaszkádok, északi fényként híresek. Az emberek megpróbálják ezt az energiát felhasználni. Egy északi fény, a föld minden gépét több évig működésben tudná tartani! Minden élőlény bizonyos mágneses mezőkhöz vonzódnak. A földrajz szerint (helyileg a föld felszínén), földtan szerint (kőzetfajta) és a föld felszínéhez való távolság (magas fák, légtér) szerint találják meg az állatok és az emberek a karakterikus értékeket, ami nekik kellemes vagy kellemetlen. Ezen értékek után keresik meg az életterületüket. Így találják meg a madarak a vándorútjukat északeurópától délafrikáig és a bálnák az útvonalukat az óceánban. Idáig csak az emberek nem képesek arra, hogy ezekből a természet hatalmas energiamezőiből és áramlataiból hasznot húzzanak, mert mi a mágnesesség helyett, elsődlegesen az elektromosság kereken 200 évvel ezelőtti kikutatásaira alapozunk. A kutatásnak van itt mit bepótolnia. A természetes mágneses mezők felhasználása hatalmas pozitív változásokat fognak magukkal hozni. Elektromos gépek halkabbak lesznek, mint pl. égési motorok. Mágnesesmező generátorok teljesen hangtalanok! Az energipiramisok környezetében mint finomanyagú csillogás válik világossá. Ez egy olyan hatás, ami a hagyományos piramisoknál nem lép fel. Ezekre a Prána-Részecskékre szükségünk van ahhoz, hogy élni tudjunk. Pránából van az energiatestünk felépítve! „Pestizide”, „Smog”, a levegőben a por, rádióaktivitás és a mérgek a Pránát lekötik és elpusztítják. Negatív „Apana” képződik. Amennyi Pránát elveszítünk, mert pl. a táplálékunkban a „Pestizid”-ek legyőzésére felhaszáljuk, úgy csökken az energiatartalékunk és betegségekre leszünk hajlamosak. Ez persze az „egészségügyipar”-nak kifizető. Ebből az okból kifolyólag nincsen senki komolyan a „Pestizid”-ek forgalmazása és használata ellen. Gazdaság takaros emberek, a jogaikért épp olyan drágán kell harcolniuk, mint nekünk a kutatáshoz a jogainkért.

3.

A két kicsi piramisnak nem szabad túlzottan felmelegednie, nem szabad a tűző napnak kitenni, legalább is nem nyáron. Polyacrylnak egy másik kitágulókoeffizientje van, mit a fémnek. Ez feszültségekhez vezethet, ami alapján az alaplap elformálódik. Ha lehül, akkor a feszültség megszűnik. De egy kevés nap jót tesz a piramis energiájának a kiterjesztésében.

4.

A modellek csúcsán a kisugárzás nagyon erős. Ez a modellek szerint változó, de több ezer Bovis-Egység. (lássd a külön fejezetet) Úgy kell őket felállítani, hogy nehogy véletlen valakinek a csúcsa fölött legyen az ágya (egy emelettel följebb). Egy túl nagy besugárzás, belső nyugtalanságot hoz magával. Elképzelhető, hogy hírtelen már 3 óra alvás után kialudta magát és nem tudja, hogy mit csináljon éjszaka. Érzékeny emeberek arról számoltak be, hogy az első hetekben kevesebb alvásra volt szükségük és „pezsgően-felhevülve” érezték magukat. Teljesen kimerült emberek, evvel szemben pedig azt tudósították, hogy a piramis közelében végre nyugalomra tértek. Ezt a hatást irányítani lehet. Ha felhevülve érzi magát, akkor a piramis közelében üljön le és vegyen mély, nyugodt lélegzeteket a hasába. Vegye fel magába gondolatban ezt az energiát. Képzeljen el egy arany fényt. Tisztítsa meg a testét feszültségektől és lelki tehektől.

Megtudja figyelni majd, hogy:

a.) az energia folyását tisztán érezni fogja,

b.) a feszültségek és nyugtalanság elmúlik,

c.) egy igazi meditáló hangulat keletkezik.

A piramisok nagyon ajánlatosak meditációs helységekre! A jelenlevők meditatív folyamatát támasztják alá!

 

5.

Alapvetően el kell kerülni a belső piramis elfordítását a külsőhöz képest. A kiegyenlítetlen rezgéshullám károkat tud okozni nekünk (depressziók, fejfájás). Az észak-dél-tengelytől kb. 5 fok eltérés az ami még eltűrhető. A hatásáról ennél többet nem írhatok. Azt hiszem, hogy ha valaki temészetgyógyászati szerekkel, nemeskövekkel és „Esoterik”-al kiismeri magát, annak nem fog nehezére esni, hogy saját maga kisérletezzen. Az illető hamarosan ugyan ahhoz az eredményhez fog jutni, mint mi. Ékszert, öreg, negatív töltéstől meg lehet tisztítani és újból hatásossá lehet tenni. A „Bioresonanz”-eljárásokkal a párhuzamosok kézenfekvők. Kirlianfényképekke egy vizsgálat egyértelműen pozitív eredményeket mutatott ki. Újra és újra átéljük, hogy emberek, miután a Kyborg Intézetet meglátogatták, a betegségeiktől és a lelki terheiktől megszabadultak vagy hirtelen bátorságot kapnak, hogy az élettervüket megvalósítsák, amit már régen feladtak. Egyes emberek pedig, akik komoly lelki zavarok miatt, amit egy nehéz élettárs okozott, ismét felbátorodnak, hogy egy másik ember felé megnyíljanak. Az egyedüllét hosszú évei megszűntek hirtelen és egy új élettársra találtak! Általánosan azt mondhatjuk, hogy ez a hatás mindenféle képpen átérezhető. Az életerő hatása az érintett ember által tisztán érezhető. De, hogy egyesekre ez az energia milyen hatással van, azt nem lehet pontosan előre megjósolni: Egyeseknél ez egy lelki hatás, a másiknál inkább egy gyógyulási folyamat és a harmadiknál egy hirtelen szakmai vagy anyagi siker. Használjuk egyszerűen az energiapiramisokata meditációinkban, mint egy koncentrálópontot. Hamarosan át fogja élni, hogy hogyan fog az élete pozitívan megváltozni. Ihletve érzem magam, hogy egészségesen éljem az életemet és nagy tetteket hozzak végre. Engem arra késztet és ihlet, hogy az életcélomat valóraváltsam. A szellemi felfogás dönti el, hogy ez a szabad energia, hogy lesz kialakítva és megvalósítva. Az érzéseink és a gondolataink az alapja az életutunknak!

Egy általánosan egészséges embernek tehát egy kevés felhevülést okoz egy új energiapiramis. Nem szabad nagyon közel tenni az alvóhelyhez. Komoly betegeknek, kimerült embereknek evvel szemben pont jó ez az energia. Amíg fiatalok az elején inkább felhevülve reagálnak rá, addig kimerült emberek megtalálják végre a megérdemelt nyugalmat és pihenést. Hosszútávon viszont mindannyian egy új, belső nyugalmat találnak.

 

6.

Ha az energiapiramisban tárgyakat szeretne feltölteni, akkor kérem, hogy vegye a következőket figyelembe:

Az alaplapon, az energiapiramis alsó felében, olyan erők hatnak erősen, amik a földből származnak. Tehát ez a hely olyan cikkekre alkalmas, ami a földel való kapcsolatunkat erősítsék meg. Ide olyan emberek dolgait teszünk bele, akik idegesek, akiknek neurózisuk van vagy fel vannak hevülve. Nyugtató hatása van. Egyetlen pohár vízet, ha 5 percre beleállítunk és egy feldúlt, hisztérikus emberrel megitatjuk, már meg is tudja nyugtatni. Időközönként belerakjuk a nagy nemesköveinket a nagy energiapiramisba, ha esik az eső. A negatívan ionitizált levegő, szél és időjárás egy erős tisztuláshoz vezet és friss energiából optimális feltöltődéshez.

A középső szintet úgy képezzük, hogy a „Biokondenzátorlapokat” tesszük bele. Az energiapiramis felső felében a kozmikus energiaáramlatok hatása hatnak erősebben. Kérem, hogy erre a célra ne használjon kartonlapot fel. Avval nem jó eredményeink voltak! Ide minden olyan tárgyat teszünk bele vagy csak egyszerűen egy pohár vizet, ami depresszív, fáradt és kimerült emberekre energetizálóan és felépítően kell, hogy hasson rájuk. Nyíljunk meg az érzékenyebb érzelmeknek és a természet magasabb szintjeinek! Csak egy sima pohár csapivizet is beletehet és egy pár perc múlva próbálja ki, hogy milyen az íze.

A Biokondenzátorlap (2 fél Acryllap a közepén elválasztva) megerősíti 20 %-al a kicsi és a közepes piramis energiamezőjét. Mivel, hogy a nagy energiapiramisban csak a középső tengely az ami Acrylből van (C modell), így itt a kondenzátorlapok 40 %-al növelik meg az energiahatókört! Azért választottuk a Biokondenzátorlapok fogalmát, mert ezek az Acryllapok ténylegesen előszeretettel biológikus energiát gyűjtenek magukba.

Minden pálcajáró, akik intenzívebben foglalkoztak evvel, be tudták nekünk bizonyítani, hogy az energiapiramisok először csak a Polyacryl felhasználásán keresztül érték el a magas hatófokukat. Már az is előfordult, hogy egy érzékeny tulajdonságú ember rossz kisugárzással kapott Biokondenzátorlapokat. A szállítás közben a lapok felvették mindeniknek a kisugárzást, akiknek a kezében volt. Ha az ember ezek után a lapokat a piramisba fekteti az ember, akkor pár másodperc alatt eltűnik a rossz rezgéshullám.

 

7.

Tekintsünk vissza a belső értékeinkre, gondoljunk a pozitívra az életünkben. De ez nem szabadít fel minket az egészséges életmód felelőssége alol. Az energiapiramisok nem „csodakészülékek mindenféle gyógyítóhatással”. Hanem értékes és hasznos segítőeszközök. De a különös értéküket akkor kapják csak meg, ha ezeket energiákat helyes érzéssel jó irányban használjuk fel! Használja ki a lehetőséget és mozgósítsa ezt az alapvető erőt, hogy a környezetét szebben tudja alakítani! Áttekintése a különböző hatóterületeknek:

A „távoli hatókörnek” a vonatkozását semmi szín alatt nem akarom az előtérbe tenni. De egyes meggyőző megfigyelés alapján biztos vagyok benne, hogy az adatok helyesek.

Ha valaki ért valamit a rezgéshullámról vagy megértette, hogy a világunkban értelme van, hogy  mindent együttesen tekintsen az ember, az biztos meg fogja érteni, hogy min van a hangsúly és hogyan kell ezeket a pontokat itt érteni. Már a belső hatókör is elég ok, ahhoz hogy az energiapiramisok terjesztését jó lelkiismerettel ajánljam tovább.

A belső átmérő is nő még, ha a modellek hosszabb ideig egy ugyan azon a helyen állnak. Még a „B modellnél” is egyes esetekben egy 200 m-es hatókört tudtunk lemérni, az „A modellnél” a legjobb körülmények között 20 méteren túl volt.

 

8.

A magasság és a hatásfok határozza meg az energia fajtáját, amit mi kiválasztunk. Másképpen megfogalmazva, azt is mondhatjuk, hogy a felhasznált fémcsövek hossza és az egészen pontos egymáshoz való elhelyezésük, egy antennét képeznek, amik egészen pontosan bizonyos hullámhosszt fognak be. Kísérletek azt mutatták ki, hogy lehetőleg csak bizonyos megadott méreteket használjunk fel. Egyes más méreteknél kellemetlen hatások léptek fel. Ezekkel a kísérletekkel nem szabad játszani! Kimondottan ahhoz a mérettáblázathoz tartom magam, amit Hórusz 1991 elején mediál adott nekem át.

 

9.

Még nem sokat tudunk erről az energiáról. Lehetséges, hogy ez Heisenberg feltevése a „Nullpontenergia”. Vagy talán Nikola Tesla-nak a „szabad energiájáról” van szó. A jövőbeni kitatások fogják megmutatni, hogy mi minden rejt magában. „Ha módunk lenne rá, hogy Nullpontenergiát megcsapoljuk, ami Heisenberg számításaiban előre meg van jósolva, akkor egy köbcentiméter vákuummal elegendő energiát tudnánk nyerni ahhoz, hogy a föld összes gyárát a következő egy milliárd évben működésben tartsa!”           Jack Sarfatti, fizikus

 

10.

A piramis energiáját a szellemi erőnkel (gondolatainkal) fel tudjuk használni és át tudjuk alakítani. A mentális erőnket (gondolaterő) támasztja alá. Számos felhasználó több évi tapasztalatcseréje után biztos vagyok benne, hogy mi a piramisenergiával az elképzeléseinket erősítjük meg és a segítségükkel valóra is váltjuk. Ez egy egyértelmű felhívás a gondolatellenőrzésre! Ha több energiánk van, akkor evvel az energiával tudatosan és egy magas etika szerint kell bánnunk, hogy ne károsítsunk vele újból. A piramisenergia segítségével a céljainkat és a terveinket gyorsabban és sikeresebben tudjuk megvalósítani! Használja fel akotóan ezt a lehetőséget, a saját életkörülményeinek a feljavítására, problémák megoldására és ökológiai károk feldolgozására vagy további atomerőművek építésének a megakadályozására. Kérem, hogy ezeknek az erőknek a használatánál vegye figyelembe az univerzális törvényeket és az új 4 parancsolatot, amikről a misztika című fejezetben tájékoztatom magát.

 

11.

Aki az energiapiramissal egy helységben alszik vagy meditál, annak lehet, hogy intenzívebbek lesznek az álmai vagy látomásai lesznek. Azok az emebrek is, akik az elején még ezekhez a dolgokhoz kétkedően vagy tagadóan álltak hozzá, nagyon hamar megváltozik a hozzáállásuk és pozitívan állnak hozzá a természet erejéhez. Egyes emberek a környezetükben az ökológikus célok szinte különleges sikerének a megvalósításáról számolnak be. Nem az a szándékunk, hogy a sikerekkel dicskedjünk. A mi megfigyelésünk és vizsgálataink szerint, egyes emberek az energiapiramis lehetőségeit ténylegesen nagyon alkotóan használták fel és a céljaikat is megvalósították, amik azelőtt szinte lehetetlennek tűntek. Pozitív folyamatokat könnyen meg lehet valósítani. Negatív hatásokat nem találtunk. Az ipari társadalom teljesen destruktív módszerei ellen, ami a környezetünk elpusztításához vezetnek, egy új adag életfontosságú életenergiával szembesítjük. Valószínüleg ez az oka annak, hogy ellenségeskedések folynak ellenünk.

 

12.

Ha az élet utáni továbblétezés lehetőségével foglalkozott már, akkor biztos felismerte már, hogy az életünknek nincsen vége a halálunkal. Sok problémánk, amink ma van, olyan bűncselekményből származik, amik a múltban voltak elkövetve. Itt a Hitler-Időre és az utolsó két háborúra gondolok. Megállapítottuk, hogy az energiapiramisok hatókörében kevésbé fordul elő a zaklatás, halottak szelleme és másfajta túlvilági erők által, amik erre érzékeny embereknek az életét elég gyakran megnehezítik. Az „A és a B modell”-nek a védőhatása, úgy néz ki, hogy mindenekelőtt azoknál az embereknél, akik ezeket a piramisokat használják, a nagyobb életerőben és az emberek nagy szilárdságában nyilvánul meg. A „C modell” energiája evvelszemben, teljesen nyilvánvalóan, a negatív szellemi energia ellen és a fekete mágia ellen nyújt azonnali védelmet. Egy okkal több arra, hogy ezt a modellt Tanító- és Gyógyintézményeknek ajánljam. Aki más embereken segít, hogy negatív megszállásoktól megszabaduljon, az sajnos gyakran ismét maga is el kell bánjon velük. A „C modell” egy megnyugtató és erőteljes védőpáncélt nyújt mindenfajta szellemi negatív befolyás által. Az életenergiának a többlete ebben az erőmezőben igenis elér idáig a mostani világig és bele és ezeket az eltérített vagy meggyötört lelkeket avval a szükséges energiával látja el, ami hozzásegíti őket, hogy a helyzetüket felismerjék és megváltoztassák. Aki ezek közül a lelkek közül nem akar megváltozni, az távol marad ezektől az erőmezőktől, amit a piramis nyújt. Ilyen módon olyan zónák alakulnak ki, amik a túlvilág negatív megterhelésétől szabadok. A mi szellemi vezérjeinkhez a kapcsolat viszont ugyan ilyen arányban könnyebül meg. Ha ezeket a gondolatokat megérti, akkor feküdjön vagy üljön egyszer nyugalomban le a piramisa mellé és vegyen fel belülről kapcsolatot a védőangyalaival. Meg fogja látni, hogy mennyivel könnyebben megy, mint enélkül a segítség nélkül, legalábbis az újdoncoknak ezen területen.

Hórusz üzenetéből: „Ti nem csak a földön éltek. A lelketek más szinteken is fejlődik. Az energiapiramisok felébresztik a lelketeket. Ezen van a hangsúly. Álmodjatok róla. Gondolatban össze tujátok kötni magatokat vele. Az álmaitoknak új jelentései lesznek, ha beleképzelitek az energiapiramis erejét. Nagyon könnyű. Csak bátorság! Hamarosan be fogja vonni európát egy tiszta energiából álló hálózat és erőt fog adni nektek, hogy a viszontakságokat el tudjátok űzni, ami gyötör benneteket. Ez az az út, ami mindent túllép. Éljetek a szeretet Aurájában. Ez a világ összes bonyodalma ellen segít!”

De az energiapiramisokkal a munka nem teszi feleslegessé a Reinkarnatios-Kutatást, visszavezetéseket és Reinkarnatiostherápiát. Csak megkönnyebbítik a munkánkat. Ide minden féle képpen az a közmondás való, hogy „Az önismeret az első lépés a javuláshoz!” A pozitív energia ellenére, egyes emberek a karmikus összeszövődéseikben fogjok maradnak és sokszor nem tudják magukat egyedül a piramis energiájával kiszabadítani, hanem először csak egy hozzátett visszavezetésen keresztül tudnak a múlt lelki összefonódásaiból kiszabadulni. A therápia utáni felszabadító- és megújuló folyamatnál viszont megint a piramis energiája lényeges.

 

13.

Ne állítsa fel az energiapiramisát egy erősen kisugárzó tárgyra vagy szorosan mögé, mint pl. egy televízió. A sugárzás zavarjaná egy erős energiamezőnek a felépülését és fennáll az a veszély, hogy a kemény elektromágneses sugárzás az energiapiramis mezőjével egymásbaolvad és egy rossz hullámhosszt erőltet a piramisra. A televízió képcsöve mögött és az energiapiramis között 2 méter távolságnak kell lennie, előtte és mellette 1 méter vagy több.

A zavartalanító hatás nem tud különben kibontakozni, ha a megterhelés a közvetlen közelében túl vagy ha a duplapiramis nem áll jó irányba (észak-dél). Halgasson az érzésére! Válasszon egy olyan helyet ki, ami az energiapiramissal összefűzésben örömet okoz magának. Áltlában ez egy olyan hely, ami messzetávol szabad minden geopathogén zavarózónáktól. Egy zavartalan helyről épül fel a leggyorsabban az energiamező.

Ha viszont az energiapiramist egy nagyon erősen zavaró zónára állítja fel, akkor ez a kemény zavarás szinte rögtön megszűnik, viszont nagyon veszít a piramis a hatóköréből.

Azt hisszük, hogy minden piramisnak az energiakapacitásának meg van a határa. Ha sok negatív energiát kell átformáljon, akkor egy pár hétig is eltart, amíg a körsugara növekedni kezd. Aztán 2-3 hónap után el tudja érni az erőmező a normális hatótávolságát.

Először csak egy ötlet volt

főmenü

Már 1962-ben foglalkoztatott engem az az alapvető ötlet, hogy lehtőségem van e arra, hogy az emeberiség pozitív fejlődéséhez alkotóan hozzá tudok e járulni. A szociális magatártás nyilvánvaló hiánya a nemzetközi társadalmi életben, az egészségügyi fejlődésben és a tudományos kutatásban, mindenhol felismerhető volt. Ez volt az indoka annak, hogy Biotechnológiát tanultam, 1966-ban leállamvizsgáztam, aztán az alapkutatásban vettem részt és felismeréseket és megoldásokat kerestem, amik engem ehhez a célhoz közelebb hoztak. De hamarosan kiderült, hogy ilyenfajta megoldásokat nem lehet szisztematikusan megtalálni. A német egyetemeken az általános feltevések nincsenek is megbeszélve, nem beszélve a komoly kutatásukról. Az egyetemek egy hihetetlen „vágórend” (eltiprás) uralkodik. Minden fiatal tudós attól fél, hogy nevetségessé teszik magukat, ha egy új ötletet a nyilvánosságra hoznak, ami még nincs teljesen lebiztosítva. A pályafutásukat tudná ez tönkre tenni, ha egy más véleményen vannak, mint az adott főnökük. Így aztán sok ötlet hosszú évekig titokban van kutatás alatt és sokkal később van a nyílvánosságra hozva. Egészen új feltevéseknek szinte semmi esélyük nincsen, hogy fel lehessen őket kutatni. Amikor a Mikrobiológiai Intézet professzorának 1974-ben a Kaiserslauterni egyetemen be tudtam bizonyítani, hogy a napfoltműködéseknek a részecskelisugárzása a laborban a mikroorganizmusok fejlődését zavarja, kijelentette, hogy hagyjam őt békén evvel az „orosz hülyeséggel”. Hogy ez mit jelentsen, nem árulta el. Először 20 évvel később, 1994-ben, tudtam meg egy beszélgetés során, Prof. Dr. Albert Popp fizikustól, hogy az én egykori főnököm Moszkvában a Mikrobiológia Kongresszusán egy előadást hallgatott meg, ami ugyan azt bizonyította be, mint az én kutatásaim. Ahelyett, hogy örült volna, hogy a dolgozója, ugyan ahhoz az eredményhez jutott, megtiltotta nekem ennek téménak mindenféle megemlítését és ennek az előadásnak az eredményét a többi kollégák elöl is eltitkolta. Prof. Dr. Albert Popp („A fény biológiája”) is évekig küszködött ellenségeskedésekkel és nehezére esett anyagilag a kutatásait pénzzel ellátni. Most végre, több mint 20 sovány év után (1994), a Mitosesugárzás mérésének az eljárása ( az a fény, ami a sejtekből származik, az Auránk forrása!) szabadalmazva lett és a szövetségi kormány által el is lett ismerve.

Az alapelv szerint semmi sem változott meg. 1996 augusztusában hallottam a TV-ben, ahogy egy Müncheni egyetem professzora kijelentette, hogy „az emberei test körül már rég óta sejtették, hogy létezik egy energiamező, de még soha nem lehetett ezt megméni”.

Mint „tudós”-nak tudnia kéne a Professzornak, hogy a kollégája Professzor Dr. med. Sauerbrucha híres Berlini Charité-től, már 1928-ban egy mérnökkel együtt olyan készülékeket talált fel, amik a „az emberi test környezetében az erőmezőket” mérhetővé tették. Ez a korlátoltság, minden egyetemen az alaptenor és a legtöbb szakon. Csodálkozik még valaki rajta, hogy az egyetemek mégis csak egykor a középkorban lettek alapítva, azért, hogy a természet megjelenését a Biblia által bizonyítsák be.

Az energiapiramisok kifejlesztése

főmenü

1990 nyarán költöztünk be a Kyborg Intézet új épületébe. Röviddel ezután egy erős vágyat éreztem, hogy itt a kertben, egy egészen pontos helyen az első duplapiramist felállítsam. Ezek hangulatok voltak, érzések és álnok, amik újból és újból erre utaltak. A szerkezetének a fajtája is látomástól látomásig egyre tisztább lett, mindaddig amíg a most leírt modell megvalósult.

Későbbi vizsgálatok szerint, hogy az első energiapiramis helye, 4 vízér között volt lemérve. Egy részletes tudósítást az „Energia milliók számára” című könyvemben talál.

Az első modellt 180 cm magasra építettem. A munkám alatt egy teljesen tisztán hangzó belső hangot halottam, ami azt mondta nekem, hogy mit csináljak. Tudatos lett bennem, hogy milyen komolyan kell venni az „ihlet” fogalmát. Ihlet azt jelenti, hogy valami belénk lesz adva (raktározva)! Lassan érezni kezdtem, hogy valami jelentőset éltem át, amit talán minden „megkegyelmezett művész” ismer, ami viszont a legtöbb ember előtt elrejtve marad. Kitől jöttek ezek a adatok?

Egyre gyakrabban volt belső párbeszédem egy először ismeretlen lénnyel. Egyre tisztábban éreztem, mint valaha is, hogy a belső, ki nem mondott kérdéseimre egy választ kapok. Először egy pár hónappal később tanította meg nekem egy másik médium, hogy hogyan kell Channel-ni. A szellemi vezérei küldték hozzám, hogy beavasson engem! Később aztán megtudtam, hogy az egyiptomi isten, Hórusz adta nekem ezeket az adatokat át. A mai napig egy belső kapcsolatban állok vele, úgy mint korábbi inkarnációim során. Miután a keretek készen voltak, amik a piramis lábai körül vannak, elkezdtem érezni az energiamezőt, ami felépült. Ez még nem volt nagyon erős, de hirtelen egy másik energiakoncentráció lépett fel! Egy más rezgéshullámot lehetett érezni. Hozzá kell tenni, hogy az első energiapiramisnál a szögméret még nem volt teljesen helyes. A következő napokban és hetekben az energiamező egyre erősebb lett.

Az az érzésem keletkezett, hogy egy csatornát alakítottam ki, amin keresztül itt a piramisból egy bizonyos energia folyt ki. Ezt az erőmezőt hamarosan optikailag is észleltem. Ez egy csigaköd féleséghez hasonlít, ami a piramis középső szintjén terjed minden irányba szét. Az energiaáramlás megdöbbentően egy fehéres színű csiga alakú ködfelhőre hasonlít. Ez párosul még egy fénysugárral, ami a tengelyen függőlegesen áthatol és az égig ér. Később fedeztem fel aztán az energiapiramis aurájának  a többi különböző árnyalatait.

Eleinte nem bírtam ki sokáig Hórusznak a rezgéshullámát. Ez a rezgéshullám sokkal magasabb, dinamikusabb és energiadúsabb volt, mint más fényjelenségeké, akikkel ő előtte kapcsolatom volt. A következő hónapokban tanultam meg, hogyan kezeljem ezt a rendkívülien nagy energiát. Az évtizedeken keresztüli előkészületeim nélkül a Kundalini Yogával és a meditációval, talán soha nem bírtam volna ki ezt ki. Hórusz nagyon hamar a legfontosabb beszélgetőtársammá vált és maradt a mai napig is. Ő egy fényjelenség. A feladata itt a földön évmilliókon keresztül nyúlik.

Kereken 4.500 év óta egyre jobban kezdi mutatni magát, tehát az egyiptomi csúcskultúra kezdete óta. Ő az egyiptomiak „gyerekistene”, az égisólyom, aki minden felett lebeg, aki kora  reggel felszáll, hogy a napot üdvözölje és akinek a szeme mindent lát, ami az embereknél történik. A szárnyai körbeérik az egész földet és megvéd minket a kemény kozmikus  részecskekisugárzástól.

Más szavakkal, ez az erőmező, ami 144 km magasságban van a föld felett és amit „van Allen-Gürtel”-nek hívnak, ez egy része a testének. Azt mondja Hórusz, hogy itt egy cserehatás létezik. Az összes élőlénynek minden életfolyamatát a földünkön ez az erőmező fejezi ki, különösen az emeberekét. És egyben a fiziksi testének egy része is. Így szövődik szorosan össze az ő és a mi jelenlétünk. Ennek fejébe, ez még egy része a mágneses mezőnek is. Ez a föld belsejéből jön és megvéd minket a kemény kozmikus sugárzástól. Az amerikai tudós „van Allen” által lett felfedezve. És Hórusz kifejezése szerint ez „von allen!” („mindenkitől!”) (emberektől). Micsoda egy „véletlen!”

Tehát azt mondhatjuk, hogy Hórusz a föld magasabb tudatállapotának egy fajtája, hogy az emberiség fejlődésének a gondját viseli, miközben pl. a föld tudatállapota „Gaia” az élőlények sok más folyamatát a földön és a földben irányítja. Ebből az okból kifolyólag tettem egy kicsivel hátrébb Gaiától egy Channelüzenetet a könyvbe. Aki ezekben a dolgokban nem ismeri ki magát, annak ez lehet, hogy furcsán tűnik. Számomra is ismeretlen volt a médiális kapcsolatoknak a lehetősége még 21 évvel ezelőtt. 14 év kelett hozzá, hogy kifejlesszem. Vegyünk egy egyszerű hasonlítást alapul. Ha vesz egy friss fejessalátát vagy egy almát, akkor jórészben még élnek ezek a növények. Ami a frisseségét kimutatja, az a növények életenergiája, amit megeszünk! Mihelyt elkezd fonnyadni a fejessaláta, ekkor már szinta elhalt. Lenne kedve egy 3 napos fejessalátát vagy egy elfonnyadt sárgarépét megenni? Biztosan nem. A saláta és minden más növények és az állatok életenergiát nyújtanak nekünk és nem csak a vitaminokat és egy pár szénhidrátot. Ezen az eleven életenergiaszerkezeten van a hangsúly.

Tehát az életenergia az egy olyan nagyon különös erőmező, ami a mindenkori életmód által jön létre. Vagy másképpen kifejezve: Egy élőlénynek a lelke összegyűjt és rendszerez szabad Pránarészecskéket és abból formálja az Asztráltestét. Ameddig a lélek ebben hasznot lát, addig fenntartja vele az Asztráltestet és ezáltal a fizikai testet is. Ha viszont a lélek elveszíti az érdekét, mert a fizikai test megöregszik és már nem lehet olyan jól ellenőrizni, akkor az Asztráltest energiája is részben már elvesztődik. Ha a lélek visszahúzódik, akkor a test meghal és az Asztráltest is elillan.

Cheops korszaka óta Hórusz célzottan választott embereket ki, akiket ösztönzött és közvetítőként használt. Ő volt az, aki az öreg építőmestert, „Imhotep”-et irányította és a piramisok csodaművének a megalkotásában és a kivitelezésében segétkezett neki. Többek között azt is mondja, hogy a Cheopspiramis körsugarának a hatóköre kb. 3000 km ért el és így az Orientnek az egész első részét betakarja.

Ez a piramisfajta egy hatalmas nagy statikus mezőt épít fel, amiben az embereknek a tudatszintje egy bizonyos szerkezetet kapnak.

Az ő kijelentése szerint, ő nem az, akit mi a „mindenható jó istennek” tartunk, hanem egy fényjelenség, aki a gondunkat viseli. A hosszú idők folyama alatt Hórusz rengeteg értékes adatot adott nekem át. Hogy sugallataink lehetnek, az mindenkinek ismert. Ma már biztos vagyok benne, hogy minden ösztönzet (sugallat) ilyenfajta lényektől származnak. A sugallat ugye azt jelenti, hogy a lélek belehatol!

A jelenlegi világszerti helyzethez azt mondja Hórusz, hogy mi ismét válságban vagyunk. Ez biztos nem újdonság. Újdonság valószínű csak a következő kifejtések. A válság a világegyetem olyan övezetének az energiamezőin keresztül keletkezik, ahol helyileg jelenleg a naprendszerünk létezik.

A naprendszer ugye hihetetlen sebességgel száguld a világegyetemen keresztül. A nap körüli pályán a földnek a sebessége 108 000 km/h! És egy kitágult csigapályáján, a tejút központja körül a naprendszernek a sebessége 900 000 km/h. Mi már 100 év óta ebben az energetikus mezőkben vagyunk. Itt a földön az életre más hatása van, mint pl. még 500 vagy 1000 évvel ezelőtt. Hatalmas erőmezők vannak ott kinn, amiknek térben nézve egy hullámos szerkezetük van, hasonlóan, mint egy nagy szívkagyló elejének a szélén a hullámok. Ezeknek az erőmezőknek a befolyása mindig változik. A föld hatalmas mágneses mezőjén keresztül és a nap sugármezőjén keresztül ugyan meg van védve az élet a földön, de ennek ellenére kényszerítve vagyunk arra, hogy beilleszkedjünk.A környezetvilágunk természetében nagyon kellemetlennek találjuk ezeket a változásokat. Sok ember erre agresszívan, idegesen, végtagfájdalmakkal stb…. reagálnak. Megváltozik a hormonháztartásun is. Rosszindulatúak és erőszakosabbak leszünk. Elfajult magatartással reagálunk rá, pl. hogy a környezetünket tudatosan és könnyelműen károsítjuk. Talán feltűnt magának, hogy 1992 kezdete óta a napfény sok napon világosabban és csillogóbban süt. Nehezére esik a szemünknek, hogy hozzászokjon, hogy napszemüveg nélkül rendesen lásson. Ez nem csak az ózonlyukon múlik, hanem a napenergiának a cserehetásán is, a térben ezen a helyen létező külföldi erőmezőkkel.

Tudatában vagyok annak, hogy nem tudok nagy bizonyítékokat felmutatni. Az az idő már régen elmúlt, amikor a csillagászat, a csillagjóslás és a hittan még egy kézben voltak. A jövőre lesz bízva, hogy valamikor még egyszer mediál képességű emberek és természettudósok össze tudnak e dolgozni. Pedig az összedolgozásnak pontosan ez a fajtája tudna valószínűleg különösen termőképes lenni, az egész emberiségnek és a földön az életnek az érdekében!

1992-ben azt mondta Hórusz, hogy az emberiségnek 2 lehetősége van. Ha nem teszünk semmit, akkor legkésőbb 1999-ben fogunk egy nagyon erős váltságot elérni a földön, az erőszak és a gazdasági katasztrófa még nagyobb kirobbanásával. Az új korszak kezdetén ez az „átálló-katasztrófa” egászen 2040-ig elhúzódna.

Ha viszont sikerül alkalmas intézkedéseket tennünk, hogy az ebereket megvédjük és a belső értékeikre a koncentrálást felkeltsük, akkor ez a váltság elég enyhén fog lezajlani és akkor nem kell a világkultúránknak az összeomlásáért reszkessünk. Ennek ellenére 2040 körül egy nyomós változásra kell számítanunk.

Miután sikerült nekem, a nagy piramis tervet megvalósítanom, kiindulhatunk abból, hogy a lehetőségünk a „békés átmenetre” jóval megjavult. Itt európában és számos más országokban időközben ezrével dolgoznak emberek az energiapiramisainkal és a pozitív gondolatok ereje egyre jobban nő.

Most áll fenn a valódi esély, hogy az életünk egy új, megváltozott módon elinduljon. Egy európai  vesztegetési botrányból a pártok között látható, hogy miként jön az igazság a felszínre. Hórusz már 1994-ben megmondta, hogy az „Egészen nagy energiapiramis hatása által a baj meg fog nyilvánosulni, ami már rég gyötör minket.”

Nos, júliusban állítottuk fel a nagy energiapiramist és decemberben, amikor az egész létesítmény készen lett, a másik 6 fajta duplapiramissal együtt, ami létezik, kezdődött el a német pártok között a megvesztegetési botrány felgöngyölítése.

Az emberiségnek most van igazából esélye egy békés átmenetre. Csak az a kérdés, hogy az emberiség melyik „vezérhullámhosszt” választja ki a nagy kozmikus sugárzási területen vagy melyik energiafajtát. A kiválogatás fajtája, a választék és a használat döntik végül is el, hogy milyen sorsunk lesz és hogyan jelenünk meg, milyen a fellépésünk, mint élőlény. Az egész emberiség együttesen dönti ezt el végül is! Hórusz energiapiramisai, azok szerint az adatok szerint, amit ő 1990-ben adott át nekem, egy jelentős hozzátevés tud lenni, ahhoz, hogy egy pozitívan érzett módon az életünket tovább tudjuk élni!

Hórusz adatai szerint, minden pár ezer év után egy újfajta iránytájékozódás történik. A Cheopspiramis által és a kicsi mellérendelt piramisok által is meg lett az irány az emberiség kultúrtörténelmében a következő 5000 évre mutatva! Az egyiptomi piramisok állnak a természettudomány – technikai korszakának. Ezek tették ezt egyáltalán lehetővé! Hórusz azt mondja, hogy az egyiptomi piramisok segítették az emberiséget a kőkorszak tudtaszintjéről az újkorszakba! Most már nem tudnak „vezérhullámhosszként” szolgálni. Újból választanunk kell, hogy mi legyen a sorsunkal!

Az energiapiramis adatai át lettek nekem adva, hogy megkapjuk az ajánlatot, hogy a minket körbevévő energiamezőknek a csekély szabályzásával egy olyan rezgéshullámot hozunk létre, ahol mi mint emberek tovább létezni tudunk, olyan módon, ahogy azt mi pozitívnak tekintjük. Ilyen lelki indulatok, mint „szépség, szeretet, forró érzelmek, szívélyesség, jóság, kegyesség”, ezek olyan érzelmek, amik szabad, hogy legyenek nekünk, de amik egyre jobban hozzásegítenek minket, ahhoz, hogy elvesződjünk. Abban van az oka ezeknek az állapotoknak, hogy mi mindannyian növekvő mértékben stressz alatt állunk. Stressz az azt jelenti, hogy fel vagyunk pörögve és nem térünk nyugalomra.

Ez elsősorban azon múlik, hogy az életünk a környezetünkenk az energetikus mezői által egyre jobban meg van terhelve. Az atomerőművek, az elektroszmog, az egész földre a besugárzás a hold adó-vevőállomásokon keresztül és a természet megmérgezése által.

Kérem, vegye figyelembe, hogy az agy a rövidhullám területén tudja csak a rádióhullámokat feljegyezni. Amikor a hetvenes években még Hamburgban éltem, egyedül csak a fogamban a tömések által, mint antenna, hallottam a fülemben az NDR 2 zenéjét a rövidhullámon! Akkoriban még azt hittem, hogy ezt csak beképzelem magamnak. Csak évekkel később tudtam meg a Lufthansa egy technikerétől, hogy ez a tünet más embereknél is előfordult. Miközben ezt a fejezetet dolgoztam át, felhívott enegem egy elektrotechnikus és közölte velem, hogy most éppen fedezte fel, hogy az erdőben a beteg fáink, a rádióprogramokat tömények felveszik magukba. Ha egy elektródát beledug a fa kérgébe, akkor nem csak a rádióállomást, hanem a telefonhálózatot is le tudja hallgatni! Az erdőben a fáink, elsősorban a magasabb területeken, adó-vevőállomások közelében, egy állandó kisugárzási bombázásnak vannak kitéve. Ez az, ami a szmoggal  és a peszticídekkel együtt megöli őket! Ez az erdő az életünk, az oxigénünk! Mikor fogunk összeesni az elektroszmog nyomása alatt! Minden élettel és élőlénnyel szemben felelősségünk van! A mi gyermekeink és az ő gyermekeik vissza fognak pillantani egy szép napon ránk, mint emberekre, akik a jövőjüket tettük tönkre, még mielőtt elkezdődött volna. Nem szeretnék én itt elilyesztő látomásokat a falra festeni, de Hórusznak egy utalása szerint, elgondolkoztató, miképpen végül is a dinoszauruszok is ilyen módon változtak meg és lettek kipusztítva.

A kozmikus erőmezőknek, olyan befolyásuk van, amik a naprendszerben a történéseket befolyásolják. Hórusz állításai szerint, azon van a hangsúly, hogy az energiapiramisokkal itt a földön olyan erőmezőket hozunk létre, amik a negatív hatásokat messzemenően kiegyensúlyozzák.

A középső, a „B modell”, sárgarézcsövekből arra alkalmas, hogy a DNS-ünk genetikai kódját kiegyensúlyozza, hogy ne olyan gyorsan mutáljunk. Ez ahhoz szükséges, hogy ha megöregszünk és egészségesek akarunk továbbra is maradni. Ezenkívül ez a feltétele annak, hogy a gyermekeink még hasonlóak legyenek mint mi és ne térjenek nagyon el tőlünk. Már most is egyre több gyermek születik nyomorékan, mint valaha is. Minden 90 percben születik németotszágban egy nyomorék gyermek és a tendencia nő. Ez is a mi rádióhullámainkon múlik, az elektroszmogon?

A peszticídjeink, amiket az ötvenes és hatvanas években oltottunk be a növényeknek európában, eljutottak a talajvízen és a folyókon keresztül a tengerbe. 40 év lefutása során a peszticídek a táplálékláncon keresztül eljutottak a tengerbe, a fókákig. Sok fóka már halottan hozza a világra a kicsinyét. Most az eszkimók vannak a soron, akik a fókákból táplálkoznak! Majdnem minden 2. eszkimócsecsemő nyomorék vagy halott! Ez egy enyhe, általunk keményen okozott, a népek megölése. Konkrétan kifejezve, ez azt jelenti, hogy ez a speciális népi kipusztítás európában a kémiai ipar által lett gondatlanságból elkövetve!

Pont most enyhítették meg az EG-ben a felelős politikusok a környezetvédelmi törvényeket és az 1971 óta betiltott DDT ismét felhasználható.

Ehhez még hozzá jön a térből az ózonlyukon keresztül a sugárzási megterhelés. A génkutatásban van egy műszerünk, amivel az ártalmatlan magzatvízvizsgálat által már nagyon korán el lehet dönteni, hogy egy gyermeknek nyomós öröklődési károsulása van e vagy sem. Akkor egy terhességmegszakítás a legajánlatosabb, mielőtt később egy egészséges családot és a betegbiztosítókon keresztül az egész társadalom talán 20 vagy 50  évig szabad, hogy fizessenek, egy olyan élőlény miatt, amiből soha az életben nem lehet semmi normális élőlény! Egy teljesen nyomorék gyerek, a gyógyszeriparnak és az orvosoknak kételkedés nélkül egy soha nem kimeríthető bevételforrás.

Úgy tűnik, hogy a felelős vezetőfőnökök egy része között még egy nagyon régi tudatállapot maradt életben…..De van remény! A szauruszok is kihaltak: Túl sok páncélkocsi, túl kevés agy.

Pontosan az újjászületés látószögén keresztül az intézkedések nagyon kérdéses, amik úgy tűnik, hogy minden körülmények között az életet fenn akarják tartani, miközben az élet örökké létre tudja hozni magát és a lélek sosem veszik el. Ha külső befolyások által, mint rádióaktivitás és peszticídek, öröklődési károk lépnek fel, akkor nincsen ok arra, hogy egy egészséges léleknek egy eldeforrmált testben adjunk egy életre lehetőséget, ahelyett, hogy lehetőséget kapna arra, hogy máshol egy egészeséges biológikus szervezetben tudjon újjból megszületni! Ha a készenlét nagyobb arra, hogy a környezetünket megtisztítsuk és a peszticídelőállítást dramatikusan lecsökkentsünk, mint arra a készenlét, hogy betegségeket fenntartsanak és kikutassák, hogy miként lehet keresni vele, akkor lesz ténylegesen egy igazi esélyünk.

Gondolaterő

főmenü

Globális problémák előtt állunk ma, amiket sűrgősen meg kell oldanunk és amiket csak akkor tudunk legyőzni, ha pozitív beállítottságú emberek a szellemi erejükben hisznek. Csak ha a szellemi erőinket összevonjuk és alkotóan használjuk fel, csak akkor fogunk a gyermekeinek egy olyan szellemi hagyatékot hátrahagyni, amivel még érdemes egyáltalán élni. A mai feladatok megoldásához, Hórusz kijelentése szerint az öreg piramisok statikus energiamezői már nem alkalmasak. Az emberiség fejlődésének a magas dynamikájának, ugyan úgy dynamikus energiaáramlatokra és erőmezőkre van szüksége.

Ha egy pár percig kipihenem magam és az energiapiramisomra koncentrálok, akkor azt a benyomást kellti, hogy az energiapiramis lábai befelé hajolnak. Én ezt úgy látom, mintha ott a  téridőnek egy görbületét látnám.

Ezután rögtön egy nagyon finom, magas szintű kozmikus energiával vagyok összekötve. Ez az energia a kozmikus régi alapjának egy része, amiből mi mindannyian lettünk. Ami korábban nekem csak a Kundalini Yoga intezív gyakorlásával sikerült, ma már majdnem magától történik meg. Ezek elöl az élmények elöl vissza sem tudok húzódni. Hórusz energiapiramisa nyilvánvalóan egyfajta összekötőként működik közöttem és az isteni szintek között. A kozmikus tudat mindenkiben benne él. Sűrűbben kéne ezt a műveinkben ismét kinyílvánítani. Az isteni eredetünkre kell újból gondoljunk. Ez az aktuális kihívás!

A használat és a hatás kérdése mindig a megfigyelő és a megfigyelt tárgy közötti cserehatásából ered. Ez egy további nézőpont, amit külön kell figyelembe venni.

A régi korszak népei is tudták már, hogy egy egészséges testben egy egészséges lélek lakik. A hangsúly viszont azon kell, hogy legyen, hogy egy egészséges lélek a testet egészségesen tartja. Nem a test betegíti meg a lelket, hanem egy összezavart lélek teszi tönkre a testet! A modern élet állandó sűrgősége szinte nem is engedi meg, hogy nyugalomra térjünk. Feladatok, kötelezettségek és kívánságok ezrei között vagyunk ide-oda rángatva könnyen  elvesztődünk szinte a hétköznapok kötelezettségében. Nem hallgatuk elégszer a belső hangunkra. Elhanyagoljuk és túlterheljük a testünket. Egészégtelen dolgokat eszünk és vesszük magunknak a fáradságot, hogy megszagoljuk és leteszteljük, hogy a megvásárol táplálék egyáltalán jó lenne e nekünk. Ha sikerül nekünk ezt az állandó loholást megszakítani, akkor újból megnő a tudatunk minősége a táplálék iránt és egy tudatosabban egészségesebb életmódra. Az nem elég, hogy az ember „Müsli”-t eszik. Mindenkinek ki kell fejlesztenie egy érzést arra, hogy mi az amire valóban szüksége van! Pontosan a mindennapos priváti igényekben kell egy kis rutint kialakítanunk, azokra a dolgokra, amiket valóban elviselünk. Ami az egyiknek jó, az lehet, hogy a másiknak alkalmatlan. Aki sokat ül az íróasztalnál, annak könnyű ételt kell ennie! A testünk nagyon jól tudja, hogy mire van szüksége és mit bír ki! Mihelyt az érzékeink megnyugszanak, rögtön jobban működnek. Ezt a belső nyugalmat Autogenes Training-el és meditációval tudjuk elérni. Ha teljes nyugalomban figyelmesen megszagolunk egy élelmiszert, akkor megmondja nekünk a belső hangunk, hogy azt megegyük vagy sem és hogy mennyire van belőle szükségünk! Az Alga-tabletták is a belső nyugalomra szolgálank. A pajzsmirigyünk az 5. Chakrához tartozik. A Yogatan szerint ez a belső igazság centruma. Ha a civilizáció követelményei által állandóan stresszben vagyunk, akkor a pajzsmirigy is teljes üzemben dolgozik és el kell, hogy legyen jóddal jól látva. A 5. Chakra aktív, hogy az állandóan felmerülő kérdéseket tisztázza. 2 Algatabletta elég naponta ahhoz, hogy nyugodtabbak legyünk.

Psychokybernetika: Gondolatellenőrzés

főmenü

Ahhoz, hogy az energiapiramisokat optimálisan tudja használni, ahhoz jó formában kell lennie! Az első lépés hozzá az a jó egészség és egy tiszta tudat a világgal szemben, amiben élünk! Kérem figyeljen tehát oda az egészségére! Az energiapiramisok alá fogják magát ebben támasztani. Egy visszakapcsolás történik a Ön energiája és a piramisenergiája között. Tanulja meg, hogy zavaró gondolatokat felismerjen és hibákat megszüntessen:

 1. Állítsa be magát belsőleg arra, hogy van egy őre, aki arra figyel, hogy mit gondol. Ameddig pozitívan gondolkozik, addig nem veszi észre, hogy őre van. De ha viszont negatív vagy kétes gondolatok csúsznak be, akkor azt mondja a belső őr, hogy: „Megálni! Stopp! Figyelem ezek a gondolatok nincsenek rendben, ezek csak lehúznak téged!” Lehet, hogy eleinte ez furcsának fog tűnni, de valóban lehetséges a tudatalattiban ilyenfajta kontrollprogramokat beültetni, egyszerűen az Autogenes Training nyugalmi fázisa után keményen elhatározza magában!
 2. Mostantól kezdve örüljön minden rossz gondolatnak, amire rábukkan! Örüljön ennek az új megfigyelésnek. Kezdje el magát belsőleg tisztítani, úgy hogy elképzeli magának, hogy minden testi tisztálkodásnál a negatív gondolatokat is kimossa magából. A kézmosásnál, a tusolásnál, a wc-n. Ha a haját fésüli, akkor gondoljon arra, hogy „Úgy ahogy a hajamat fésülöm és rendezem, rendeződnek a gondolataim is!” Élethűen képzelje el, ahogy pl. a tusolóvízzel minden negatívitás lefolyik magáról, a szifonon keresztül megy és a sötét csatornák hosszú útja után mint tápanyag a növényeknek és a virágoknak bukkan újból fel! Így mindennek van értelme!„Hogyan nyíljon ki a csodálatos lótuszvirág, ha előtte nem sűllyedne el a magja a kis tónak az iszapjában? Ez, édes lelkem, ez legyen a példád! A fényből születtél és leszálltál a földi élet mély sötétségébe, hogy megtisztuljál és hogy az élet felismerésével táplálva ismét a felszállj a fénybe!”
 3. Minden észrevétel elraktározása állandóan működik, amire a testünk, a lelkünk és a      szellemünk képes! A figyelmességünk választja ki azokat a képeket, gondolatokat és érzéseket ki, amik aztán a tudatunkba hatolnak. Mi választjuk, hogy melyik gondolatoknak és képeknek nyilvánítunk jelentőséget vagy sem. Csak a tudatosan vagy a tudat alatt kiválasztott képek lesznek a kozmikus energia által formálva. Alakot vesznek fel és aktívan színrelépnek az életünkben! A kozmikus energia mindenhol létezik és állandóan folyik! Csak a figyelmességem által döntöm el, hogy mi valósul meg! Én döntöm el, hogy mire figyelek. Így döntöm el, hogy mi lesz az okozó. Én döntöm el, hogy a figyelmemet mire irányítom és hogy a dolgot milyen álláspontból tekintem. Így döntöm azt is el, hogy mit akarok elvetni. Mindenki azt vet el amit akar, de betakarítani mindenkinek azt kell, amit elvetett! Aki bogáncsot ültetett, az nem tud napraforgót betakarítani!

Teszt: Az Okay-Érzés

főmenü

 1. Jól érzi magát? Ha igen, miért? Ha nem, hogy tudna segíteni, hogy az okay-érzés visszatérjen?
 2. Azt hiszi, hogy más emberek okaynak tartják magát? Ha igen, miért? Ha nem, miért nem? Mennyire fontos a magának és a maga életében a mások véleménye?
 3. Azt hiszi, hogy másokhoz a kapcsolata magának okay? Ha igen, miért? Ha nem, mit tudna tenni érte, hogy ez megjavuljon? Mi lenne arra az oka, hogy ez esetleg rossz marad?
 4. Kérem, hogy tudatosítsa magában az összefüggéseket! Ne hagyjon kapcsolatokat és magatartásokat csak úgy, ahogy vannak! Kérem, hogy csináljon minden kapcsolatához amije csak van egy elemzést, legyen az privát, baráti, intim vagy üzleti. Mire jók magának az egyes kapcsolatok? Jó úgy ahogy az van? Minek kéne megváltozniaahhoz, hogy maga jobban legyen? Mire jó magának a barátság? Ez egy igazi barátság vagy csak már unalmas rutin? Elvisel a barátainál olyan tulajdonságokat, amitől maga viszont meg akar szabadulni, hogy megjavuljon a helyzete, pl. dohányzás vagy rossz táplálkozás, de nem bír tőlük megszabadulni?! Akkor először talán a régi rossz barátságoktól kéne megszabaduljon és utána a saját egészségét és szerencséjét kéne rendbe hoznia! „Minden érték elrejtve nyugszik a látlahatatlanság ölében, először csak a gondos törődés szabadítja ki és teszi naggyá és a pillantásodat a szerencse örömének a forrásává teszi, elmegy és mint változás suttog tér vissza a lényedbe!”

Így ismeri fel a kórokozókat és így tudja a problémát megoldani:

főmenü

Különböző nézőpontok vannak, hogy miért betegszik meg valaki és hogy mit lehet tenni ellene. Azon a véleményen vagyunk, hogy végül is minden betegségnek és problémának szellemi, lelki és érzelmi okai vannak. Ha lelkiismeretesen megválaszolja a következő kérdéseket, akkor minden betegséget és problémát helyesen fog tudni felismerni és kijavítani. A felismerése ezeknek a dolgoknak az az első és az egyik legfontosabb lépés a gyógyuláshoz és a problémák megoldásához!

 1. Az őszínte akaratára van szüksége, ahhoz hogy az okát felismerje, különben semmijen kezelés nem lesz sikeres! Tanulja meg a felismerés elvét! Ne adjon jelentőséget az olyan elsőrangú dolgoknak, mint az „öröklődés” vagy „megfertőzés”.
 2. Foglalja össze kristálytiszta szavakkal a problémát vagy a betegséget. Általában már a megfogalmazásban rejtődik a válasz kulcsa: Ha megyek, akkor fájnak a lábaim! Kérdés: Miért vagy hova nem akar az illető menni? Mitől fél?
 3. Utánna vetítse át a betegség képét a szellemi-lelki szinter. Vegye figyelembe sok betegség több jelentőségét: Elege van! Miből, a munkájából vagy talán a feleségéből? A szemek egyre rosszabbak! Kérdés: Mit nem akar az illető látni?
 4. Mikor léptek a tűnetek először fel? A pontos meghatározás nagyon fontos! Milyen fontos változások történtek akkoriban? Pl. szakmaváltás, házasság, meghalt egy hozzátartozó, egy gyermek születése, stb……..
 5. Miben akadályozza a betegség? Mit nem tud emiatt csinálni? Mit nem kéne vagy nem akar folytatni? Milyen egyoldalúságot vagy melyik rossz tulajdonságot kéne megszűntetnie, ahhoz, hogy egészséges legyen?
 6. Képzelje el, hogy a probléma meg van oldva és Ön ismét makk egészséges! Hogy érzi magát? Mi ennek az előnye? Valóban meg akar a problémától szabadulni vagy hasznot húz inkább még az akadályokból?
 7. Ha minden le van tisztázva, akkor koncentráljon erősen a probléma megoldására és akkor egészen biztosan át fogja hidalni! Ha nem sikerül, akkor a kielemzésbe csinált hibát. Ilyen esetben talán egy tanácsadás lenne a legajánlatosabb. Az előkészület, amit evvel a kérdőívvel tesz meg, biztosan segít a dolgainak a megoldásában!

Affirmációk: Mostantól és mindörökké, erő és biztonság tölt el engem!

Az energiapiramisok hatása

főmenü

Az energiapiramisokat csak egy bizonyos nagyságban lehet építeni, illetve, van értelmük. Hórusz azt mondta ehhez, hogy csak akkor van lehetőségünk a környezetünk enyhe és alkotó megváltoztatására, ha a következő években az energiapiramisok tiszta energiájának a hálózata egész európát bevonja, hogy a környezetelpusztítást kiegyenlítse és mindenekelőtt az ezen a területen élő emebereknek a sajátosságát megszilárdítsa. Ezeknek a különös piramisoknak az energiamezőjük társalognak egymással. Ez azt jelenti, hogy minnél több energiapiramis van felállítva, annál erősebb is lesz a hatásuk összeségében. Itt mind a 3 modell szerepet játszik, mert a különböző energiahullámhosszok kiegészítik egymást! Nagyon fontos tudni, hogy a saját gondolatainak és érzéseinek a jelentőségét felismerje! Minnél világosabban és tudatosabban irányítjuk a gondolatainkat és az érzéseinket, annál nagyobb lesz a hatásuk! Olyan mértékben, ahogyan sikerül nekünk egész európában energiapiramisokat felállítani, úgy lesz sok kortársnak a destruktív magatartása egyre jobban megkorlátozva, mindaddig, amíg aztán a felelősök is kényszerítve lesznek a tetteik átgondolására. A nehézségek, amiket csináltak nekünk, egy kísérlet volt, hogy ezt a változási folyamatot megállítsák. Nos, ennek ellenére sikeresek voltunk. Az út, egy jobb jövőhöz nyitva áll előttünk és felemelt fejjel mehetünk végig rajta.

Az alkotó változások bekövetkeztek, amiről Hórusz 1990 óta beszélt! Feltűnt magának, hogy az utóbbi években egyre több az egyiptomi elem a nyilvánosságban? Nem én vagyok az egyedüli, aki Hórusznak ezt a rezgéshullámát és az azt tartalmazó üzenetet érzi. Talán a speciális kiképzésem miatt vagyok az eggyetlen, aki ezt az üzenetet ilyen tisztán és világosan hallom. A speciális képességemtől függetlenül, sokan kapnak benyomást ebből az impulzusból.

1990-ben lett az első piramis elkészítve. Nürnbergben 4 évvel ezelőtt lett egy hatalmas, moder, piramis formájú hotel megnyitva. Egy tehetséges festőnő Stuttgartban már évek óta olyan képeket fest, ahol Hórusz és egyiptomi minták szerepelnek. Több vándorkiállítás egyiptomról el lett már indítva németországon keresztül. Ami ennél a kiállításnál viszont új volt, az az, hogy azek között a kiállítások között az egyiken, ami itt indult el a közelünkben Mainzban, hogy egyiptomi sírok lettek lemásolva és utánnaépítve, hogy a látogatókban egy intenzív benyomást hagyjon maga után.

Evvel párhuzamosan áruházak is felfedezték az egyiptomi kultúrát mintaként. Most már tucatjával kínálnak árukat. Ez azt jelenti, hogy van érdeklődés és kereslet is. Különböző szinten érzi sok ember azt a rezgéshullámot, ami már egyiptomot is naggyá tette és a kiemelte a sivatagi homokból. Ez az annak megfelelő isteneknek a rezgéshulláma, ami egy országot felemel. Ez Osiris-nak, Isis-nek, Hórusz-nak, Ptah-nak Toth-nak, Ra-nak és stb… volt a rezgéshulláma, ami ennek az országnak és a népének egy kereken 3000 évig tartó csúcskultúrát ajándékozott. Helyesen értelmezve, az istenek fényjelenségek, akik szellemileg egy sokkal előrehaladotabb szintről egész népeknek a sorsát irányítják, hogy segítsenek nekik a fejlődésben, úgy mint egy védőangyal is egy bizonyos mennyiségű embereknek a gondját viseli. Az ilyenfajta istenekhez és a mindenható istenhez a viszony hiányzik nekünk és ez mutatja igazán ki a hiányunkat. A régi egyiptomnak sok előnye volt, amiket bizony is, hogy példaképként vehetnénk. A nők és a férfiak sokkal egyenrangúbbak voltak, mint más csúcskultúrákban. A nők teljesen üzletképesek voltak, elég gyakran ház-, kert,létesítmény- és üzlettulajdonosok is. Úgy a férfiak, mint a nők, szexuálisan szabadabbak és öntudatosabbak voltak. Az erótikus kívánataik mellett kiálltak, egy olyan kultúrában éltek, ami megengedte nekik, hogy az életet élvezzék. Sok vívmányt megpróbálunk ma ismét bevezetni, ami régen létezett.

A keresztény kultúrtörténelem álszent prüdériája, az örökös elnyomása a nőknek, az érzelmeinkés az ösztöneink semmibevétele még sokáig nem lesz áthidalva. Csak az van felkutatva, kivizsgálva, ami a keretek közé passzol. Manapság, úgy mint a középkorban, nehéz nagyon, hogy az új ötleteket elismerjék. Ez lehet, hogy egy kicsit elcsodálkoztatóan hangzik, de én személyesen biztos vagyok benne, az elmúlt 7 év tapasztalatai után, hogy pont az energiapiramisokkal nyitunk meg nagyon finom, enyhe módon kiskapukat, a dolgok újjabb, szabadabb és őszíntébb belátására. Az a lényeg, hogy ezt az új szabadságot felismerjük!

Az energiapiramisok használói tömérdek megfigyelésekről számoltak be nekünk, amit később ebben a könyvben meg is akarunk említeni. A megfigyelések és a tapasztalatok együttesen ahhoz  ezetnek, hogy az energiapiramisok hasonlóak, mint a múlt nagy, statikus építményei. Mindegy, hogy egyes emberek ezt érzik vagy tudják: Ezek a piramisok ösztönöznek minket, hogy a szépre gondoljunk. Pontosan ezen van a hangsúly és potosan ez az, amire manapság sűrgősebben szükségünk, mint valaha.

Ha nem figyelünk oda, akkor a tömegmédiák által pl. televízió és újság, a környezetünkben mindig a negatívra és a fenyegetőre hívják fel a figyelmünket. A tömegmédiák ugye a félelmen, amit elterjesztenek, azon keresnek rengeteg pénzt. Unalmas lenne csak jó dolgokat terjeszteni. A szépet ugyanis az emberek maguk akarják átélni! Egy csókot, a új szerelmet, egy üdülési szórakozást, egy finom, új ételt akarnak megkóstolni, élvezni és kipróbálni. Ezeket a dolgokat nem lehet állandóan a televízióban megnézni. Félelem és erőszak, a csalások a középkorból, ezeket a dolgokat nem akarjuk élethűen átélni. Örülünk, ha ez csak a filmben történik meg. De a szörnyű történetek még is megdöbbentenek minket. Örülünk, ha ez mind elmegy melettünk! Kérem figyeljen oda, hogy a nem kellemes történetek megnézésében korlátozza be magát. Inkább bontakoztassa ki az élet örömteli oldalait! Az energiapiramisok egyre inkább ebbe az irányba fognak terelni minket. Hórusz energiapiramisaival egy új korszak kezdetén állunk.

A 3 alapmodell legfontosabb hatásai

főmenü

Hórusz energiapiramisaival egy új szellemi korszak kezdetén állunk!

„A modell”-nek (18 cm) egy 8 méteres tömény hatásköre van, teljesen elegendő egy lakás zavartalanításához és egy erős biztonsági és a béke érzését kelti. Ez egy nagyon finom, gyönge rezgéshullám. Ez az energia közvetlen a lelkünkre hat és segít az öngyógyító erőnket regenerálni. Olyan módon véd meg minket, hogy ismét megtanuljuk, hogy hogyan védjük meg magunkat. Az „A modell” az elektroszmog hatását zavartalanítja és jóval ellenállóbbá tesz minket minden fajta környezetmegterhelő károsodás ellen, a rádióaktív környezetmegterheléseket beleértve. Olyan szép ebben a modellben elgyönyőrködni, hogy különös magyarázatok nélkül fel lehet az irodában állítani, hogy a képernyők kisugárzásának a megterhelésétől megvédje magát. Mindenfajta isugárzások ellen a védőhatást úgy kell értelmezni, hogy az energiapiramisok különös erőmezőjemiket belülről egyensúlyoz ki és egyidejüleg a negatív sugarak ellen átengedővé tesz minket. Hogy az egyre több megterhelést kibírjuk, nem szabad teljesen ellenségesnek lennünk, ami arra ösztönözne minket, hogy minden idegent és ami a külvilágból jön, hogy ezek ellen védekezzünk, hanem átengedővé kell válnunk, úgy hogy a külső hatások többé ne terheljenek meg minket! Ez egy hasonló elv, mint az Aikido-nál. Amíg a karatéban az ellenfél ellen aktívan harcolunk, addig az Aikido-nál az idegen energiát elengedi az ember maga mellett, anélkül, hogy megkárosulna. Lehet, hogy ezt nehéz megérteni, hogy sugarakkal is lehetséges, de a vizsgálataink pálcával, lengetővel, Kinesiologie-ával, stb… megmutatták, hogy ez működik!

Minden modell kicsi műalkotás, lelkiismerettel elkészitve. Az „A modell” 18 cm magasságal nagyon erősen hat a 4. Chakránkra, a szívchakránkra és a Thymus-mirigyünkre. Ez a „harmónia modellünk”. Erre a modellre a gondolás vagy meditálás nyugalmat és békét okoz a szívünkben. A szív védelmén keresztül jön létre a harmóniának, a belső nyugalomnak és a biztonság érzése. Hamar elnyomja ez az új életérzés a negatív külvilági hatások befolyását, amik minket pl. a napi hírek által vagy a munkahelyen a problémák miatt vannak ránkerőltetve. Egy kis energiapiramissal odahaza a nyugalom és a pihenés oázisát tudja megteremteni magának. Itt tud naponta regenerálódni, jobbna aludni és a feladataihoz erőt gyűjteni.

Ehhez Hórusz 1995.09.05-én / 8:45h ezt channelte: „A kis energiapiramis közvetlen a lélekre hat. Ösztönzi az ember kifinomult érzéseit. Így tanulja meg ismét, hogy a környezetével kiegyenlítődjön. Beindítja az öngyógyító erejét, jobb megoldások után kutat a problémáihoz. Aktívan védi magát a negatív befolyásoktól, ami a sajátosságát zavarja. Tehát az ember sajátosságának a megtartásáról van szó. Mindenben el van rejtve a saját fajtájának a fenntartása. Aki nem erősíti meg magát a fajtája között, az eliminálva lesz. Elnyomják őt mások és addig gyötrik amíg fel nem oldódik, mint pl. rákos betegség által. A kis piramis megerősíti a lelket, mindaddig amíg a belső erő ismét helyre van állítva, annál nem tovább. Sárgarézben az új impulzusokat is alátámasztja, amit egy ember ahhoz fejleszt ki, hogy kibontakozzon és megújúljon. A csúcsa fölött az energia 40.000 RON. Ez Radial Orgonic Naud-ot jelent. 1 Naud a mértékegysége egy élesztősejt élethatványának. Egy emberi sejtmagnak a hatványa 40 Naud, tehát 40 szer olyan erős vagy intenzívebb, mint egy élesztősejté. Egy emeberi tojássejt 420 Naud. Egy kicsi piramis fölé feküdhetünk és beteg tagokat sugároztathatjuk vele. Ez egy „Purification” lenne, egy sejtfelújítás. H a kezelendő lénynek a lelke valamennyire jó akaratú, akkor hirtelen gyógyulások is lehetségesek, de viszont soha sem az illető akarata ellenére. Ez állatokra és növényekre is vonatkozik. A besugárzási idő 2-től  11 percig lehetséges, nem több, inkább ezt  naponta kell megismételni. Ne aludjon el felette, az túl sok lenne és az embert a lelki egyensúlyából kizökkentené. Fordítva persze ez úgy van, hogy egy ember, aki már a lelki egyensúlyát elveszítette, az egy ilyen kemény kezelés által ismét vissza lehet az útjára terelni. Ezeket az intézkedéseket nem nektek kell  másoknak elrendelni. Mindenki nagyon jól tudja végül is, hogy mit kell tennie. Ösztönözzetek másokat hozzá, de hagyjátok, hogy maguk döntsék el, hogy ebből a kozmikus energiából mennyit akarnak feltankolni! Az lesz a megfelelő mennyiség. Egy 18 cm magas kis piramist egy tűzhely alá vagy közvetlen fölé nagyon előnyös lenne a táplálék minősége miatt, de ennek ellenére észak-dél irányban kell beállítani.”

Egy további Channelüzenetben Hórusz így fogalmazott: „Ez a metafizikai szint. Itt élnek az isteni vezetők, akik a lelketeket gyógyítják meg.” A Channelüzenet azt mondja, hogy a kis energiapiramis az isteni szintekhez egy csatornát nyit meg, úgy, hogy speciálisan a szívlótusz és a 4. Chakra lesznek meggyógyítva, mert ez a lelkünk helye.

Hórusznak ebből a beszámolójából nagyon sokat tanulhatunk. Először is új mértékegységeket vezet be, amikre sűrgősen szükségünk van. Pont a pálcajárók köreiben léteznek különböző gondolatmodellek, hogy valahogy ezeket az erőket, amik az emberre hatnak, hogy meghatározzák, pl. „Bioangsröm” vagy „Bovis-Egységek”. A meghatározásokban nem értenek egyet egymás között. Aki ezt a módszert nem ismeri, az vagy semmilyen vagy nagyon különböző értékekhez jut.

Hórusz ötlete csodálatos, hogy egy élesztősejt életerejét vegye mértékegységnek. Csak remélni tudom, hogy a tudósaink valamikor ezt az ötletet felkarolják és technikailag is átvitelezik. Ez a megvitatás nagy részét befejezné és végre kötött egységértékeket hozna létre ebben a kifinomult energiaterületen, ahol a kozmikus energia és az életerő összetalálkoznak. Az a lényeg, hogy ezt a területet, ahol élőlények léteznek, hogy mérhetővé lehessen tenni!

Ezenkívül még egy másik nagyon fontos pont van érintve. Az utóbbi években jópárszor voltak pálcajárók velünk a méréseknél, akik azt állítják, hogy egy kicsi piramis energiája is sok már. A környezetében a piramis az embereket túlterhelné.

Azt állítja kimondottan erre Hórusz, hogy az emberek hatóterületének a feltöltődése csak a természetes erejük  újraállításáig megy el, de nem azon tovább! Ez megfelel a mi gyakorlati tapasztalatainknak is. Valójában úgy van ez, hogy manapság sok embernek rosszul megy a sora. Egyesek már megszokták a rossz egészségi állapotukat. Ez lehet a testi állapotuk vagy a lelki helyzetük is. Az elégedett használóink között sok öreg és tapasztalt pálcajáró van, úgyszintén egy 94 éves Yógamester is. Teljes lelkesüléssel használják az energiapiramisainkat és örülnek ennek a lehetőségnek, hogy az életüket ez által kellemesebbé tehessék.

Kérem, hogy értsen engem helyesen. Az energiapiramisok az emebrek minden korosztályától használatba vannak véve, iskolás gyerekektől, akik a szülőket kérik meg, hogy vegyenek nekik ilyet, mert érzik a jó hatását, egészen idős emberekig. Sajnos csak nagyon kevés ember találta meg a helyes hozzáállást.

Ismételten ki is lett kísérletezve, hogy az energiapiramisokat megváltoztassuk és megújítsuk. Erre nincs lehetőség. Amennyire neknk ezek a kísérletek ismertek és utánna tudtuk őket mi is vizsgálni, hasonló problémák léptek fel, mint annál a szemrehányásnál, hogy ez túl sok energia lenne. Egyes embereknek a beállítottsága enyhén meg van merevedve és nem fogják fel, hogy milyen kellemes és egyszerű lehetne az életük. Nem akarják a megmerevedett beállítottságukat átvizsgálni. Megpróbálnak valamit megváltoztatni, ami magában viszont már perfekt. Az eredmény csak rosszabb lehet. Egy bizonyos idő után érzi a legtöbb ember örömünkre, hogy a kísérleteik feleslegesek és le is állítják. Egyre szebb, ha nemesköveket teszünk egy energiapiramisba, hogy a hatáskört megnagyobbítsuk, hogy a kisugárzott energiát a gyógyító köveknek a hullámhosszával feldúsítsuk.

Ezt nem kell csinálni, de nagyon szép hatása lehet neki. Próbálja egyszerűen ki! Ezeknek a modelleknek a megváltoztatása, technikai területeken a betevésükhöz fog talán a következő években sorra kerülni, de nem az emberek használatánál. Mindig 5 energiapiramissal lehetséges egy jóval nagyobb energiapiramist színlelni. Okvetlen figyelni kell arra, hogy a létesítmény szimmetrikus legyen. Átlósan a távolságnak legalább a felhasznált piramis alaplapja átlójának a fele kell, hogy legyen és nem szabad, hogy több legyen mint az alaplap átlójának a négyszerese. A középső piramist ennek megfelelően magasabbra kell állítani, pl. egy fa- vagy egy kőoszlopra, olyant mint amit a virágoknál is használunk. A kicsi energipiramisnak a hatása így meg van tartva, de mégjobban meg van erősítve (lássd ehhez a Channelüzenekteket!). Pl. egy intézetnek, egy olcsó megoldás, ha 5 helyesen felállított kicsi piramist felállítanak, amik az egész házat körbefogják.

A „B modell” (45 cm magas) a legfontosabb modell. Ez a mi „Power modellünk” (erőmodell). A zavartalanító hatása jóval nagyobb és erősebb. Pránarészecskékből itt a mező sokkal sűrűbb. Evvel a modellel nem csak a környezetünket zavartalanítjuk, hanem aktívan járulunk hozzá tágabban fogalmazva a környezetvilágunk új helyreállításához.

Megszilárdítja a genetikai kódunkat és elfajulás ellen véd minket. Mindenfajta környezetmegterhelés ellen ez a megoldás. A kérdés, hogy mennyire vagyunk egészségesek, az csak a kromoszómák és a sejtmagok mágneses mezőjének az erejétől függ. Az ellenállóképességünk meggyengülése mindig az örökölt mágneses mező gyengeségével kezdődik! Ahhoz, hogy ennek a dolognak a jelentőségét megvilágítsam, át kell a következő tényeket gondolnunk: 1994-ben már 18%-a minden fiatal német féfinak nemzőképtelen volt. 1996-ban már 22% volt. Angliában már 25%-a a férfiaknak nemzőképtelen. A fő ok a nemzőképtelenségnek az az, hogy az élelmiszerben káros anyagok vannak, a kémiai ipar puhító anyagokat használ fel, úgyszintén elektromágneses kisugárzások és negatív erőmezők. A spermasejtek szerkezete nem lesznek elég szilárdak.

Erről a modellről sok beszámolónk van. A tulajdonosok reagálása és a Kirlián-Fényképészet által való vizsgálatok egyértelműen pozitívak. Kezdetben kb. 25 méter a hatóköre. Ez az érték növekszik, ha hosszabb ideig mozdulatlanul egy helyben áll és ki tud bontakozni. 2 év után több mint 200 méteres értékeket mértünk. Meg tudtuk mutatni a Kirlián-Fényképészettel, hogy ez a modell az Akupunkturmeridiánokban az energiafolyást erősíti meg, az az támasztj alá.

Hórusz: „ A 45 cm-es sárgarézpiramis nem csak jóval intenzívebb, hanem a szervi területeken is többet segít. 2 milliárd Hertz hullámon lüktet. Minden ilyen fajta piramis, a tudatos élet irányadója, pl. a repülő csészealjak űrhajósai ezt mérni tudják és örülnek a haladásotoknak. A mágneses mezője által a genetikai kód különleges védelmén keresztül és a sárgarézpiramis (45 cm-es B modell) mágneses hatókörének az állandósításáról mát tudósítottunk. Enyhe kifinomult módon szilárdítja meg a sejt szerkezeteteket. A centrum kb. 30 m átmérőjű. Minél több ilyen piramis van felállítva, annál jobb lesz a hatásuk, mert egymással kapcsolatban állnak.

Magasabb szintről csapolnak mentális mezőket le és ezt az isteni energiát ide lehozzák a Ti területetekre.

Ez olyan, mint egy intenzív ima, ami az egyszerűségében meghalgatásra talál és magát istent hívja a tervbe. Ez a titka az igazi mágiának: Hogy a műved istennek tetszen és az emberiségnek szolgáljon. Így tudsz a kozmikus fejlődéshez hozzájárulni.

Az energiapiramisok egy új intézkedés, a teljesen elformált szellemi időáramlás ellen, ami a környezeteteket megmérgezi. Rövidesen minden egy kultcentrummá fog átalakulni, ahol csak ezt a piramist felállítjátok. Könnyebben tudtok imádkozni, meditálni, álmodni és a szereteteteket kimutatni. A csúcsa fölötti energiával gyógyítani tudtok, hogy sebek meggyógyuljanak. A piramisban ételt lehet újjá polarizálni, hogy a sok káros anyagot benne semlegesítse. A sárgarézpiramist (45 cm magas) a mágneses rácshálózat keresztezőpontjára kell felállítani. Ez még hatásosabbá teszi a piramist. Ezt a primitív energiát átváltoztatja nagyobbértékű életerővé.” Egy további Channelüzenetében arra utal Hórusz, hogy ez a modell „a szociális szintet aktiválja….itt az emberiség együttes tudatszintje hat”.

Éppen ezért rendelik gyakran ezt a modellt aktív, üzletképes emberek, orvosok, Managerek, vállalkozók, gyógyászok, pszichológusok stb… Ezek az emberek a társadalommal állandó cserében élnek, a társadalomban élnek, a társadalomért élnek és a társadalomból élnek. A középső piramis megerősíti a társadalomra a befolyásunkat. Ez az oka annak, hogy miért érzi olyan egyértelműen a 3. Chakrában a hatását. Ez az akaratcentrum. Az ázsiaiak ezt úgy hívják, hogy HARA: A személyes hatalom centruma.

Ez a társadalom az embereket önállótlanságra neveli. A nevelés és a kiképzés bizonytakan embereket hoznak létre, akiknek nehezükre esik, hogy saját maguk döntsenek. Ha egy jobb világot akarunk létre hozni, amiben ismét megéri élni, akkor fontos, hogy lehetőleg messzemenően a saját erőnkből oldjuk meg a feladatainkat.

Ezért olyan fontos nekem azoknak az embereknek a tapasztalatairól a beszámoló, akik az energiapiramisokat használják. A tapasztalatok a legfontosabb feltételek. Megmutatják, hogy mit lehet érezni, megfigyelni és átélni.

Minden beszámoló arra utal, hogy az energiapiramisok az önállóság kezdete! Az emberek belső értékét erősíti az energiamező. Több bátorságunk lesz és képesek leszünk az életünket a saját kezünkbe venni. Ez mindenhol kifizetődik, úgy privátszemélyeknél, mint vállalkozóknál, akik az energiapiramisokat mint „műalkotást” szerzik be.

Szellemi nézetből a B modell mint egy bronzszínű zárt piramis hat rám, aminek az oldalaiból a belső sarkok állnak ki. Részben a gondolatainkat tükrözi, részben megerősíti őket. Primitív gondolathullámok bele sem tudnak hatolni, hanem rögtön az okozójához tükrözi vissza. Ez kellemetlen tud lenni. Finom, nemes gondolatokat felvesz és megerősítve adja vissza őket. A B modell kisugárzása a 3. Chakránknak a hullámhosszterületében van. Ez az energia tehát a hatalom- és az energiacentrumunkat szilárdítja meg. Ez így biztos, hogy nem véletlen, hogy ezt a modellt gyakran üzleti emeberek és Managerek rendelik meg.

Vezérlőállásban az embereknek szükségük van erre az energiára, hogy a felelősséget elviseljék, amivel meg vannak terhelve, hogy a cégüket ellenőrizzék és a kedvező lehetőségeket kihasználják. A napi szükséges energiát alá tudjuk vele támasztani. Sok tapasztalatot és biztos érzékeket fejlesztett ki az ember ahhoz, hogy miként lehet a terveinket megvalósítani. Azoknak az embereknek van a legjobb sikerük, akik meditációval és Mentaltrainingel foglalkoznak és kiismerik megukat. Már többször tapasztaltuk, hogy fiatalok egy B modellt szereztek be maguknak, hogy az arra követő években egy saját üzletet hozzanak létre vagy teljesen sajátos életcélokat valósítsanak meg. A speciálisan kifejlesztett fejrész által, az A és a B modell egy nagy pontosságot kapnak a bioaktíve hullámhosszok választékából.

Az indiai Kundalini Yóga- és Tantramester Yógi Bhajan már 1969-ben is arra utalt, hogy az egészségünk attól függ, hogy a sejtjeink egy erős mágneses mezőtől vannak e megvédve. Akkoriban még az ötlete garázdálkodásnak lett minősítve. Időközben olyan szupertudósok, mint Professzor Dr. Popp Albert (könyvcím „A fény biológiája”), ezt a mágneses mezőt mérni is tudják már.

Kérem vegye figyelembe, hogy egy spirituális mester már 20 évvel a mérhetősége előtt utalt már erre a tényre! Egy éles figyelmű emebernek a spirituális tudata mindig évtizedekkel lesz előrébb a korához képest. Annak idején azt mondta Yogi Bhajan, hogy az örökölt anyagunk minden sejtjének a sejtmagjában egy mágnesesmezőt épít fel, ami ha egészséges és szilárd, akkor kb. egy 25 mm-es átmérője van. Ezenkívül meg van minden sejtnek a saját mágnesesforgása, ami az erőmezőnek egy bizonyos irányba való forgását jelenti. Ha az átmérő és a forgás rendben van, akkor átfedik egymást nagyon sűrűn a mágnesesmezők és megvédenek minket a környezetünk káros befolyásolásától, fertőzésektől, káros sugaraktól, elektrószmogtól stb… Azt mondta régen Yogi Bhajan, hogy „Ha a testsejtjeiteknek a mágnesesmezőjének 25mm-es az átmérője és annyira sűrűn átfedik egymást, akkor még egy bizonyos szintig a rádióaktívsugaraktól is meg vagytok védve. Ionizált sugaraknak csak akkor van hatásuk, ha nem ütköznek ellenállásra.”

Ma tudjuk már, hogy ennek az indiai mesternek teljesen igaza volt a jóslásaival. A Kundalini Yoga intenzív gyakorlása által a test saját mágnesesmezőjének a magas szilárdságát tudjuk elérni. Ennek az egyedi mágnesesmezőnek a hatása az ember Aurája. Az Auránk a sok milliárd sejtmagnak az összege – a mágnesesmezőnek, hozzátéve az infravörös Mitosesugarakat, amik ugyan úgy a sejtmagból származnak. Egy kifáradt, stressz alatt álló embernek a városban az Aurája alig nagyobb, mint a teste és gyakran csak a bőr felszínén lehet megmérni. Egy egészséges embernek az Aurája viszont legalább 40 cm-el nagyobb, mint a teste.

Egy edzett Yóginak az Aurája a 150 cm-t is eléri. A 15 métert, igen sőt a 30 métert is elérheti. Egy Yóginak az energiasűrítettsége tehát sokkal nagyobb, mint egy edzettlen emberé. Nem is csoda, hogy az aktív Yógik jóval egészségesebben élnek és egészséges öregednek meg más emberekhez képest.

A Kundalini Yóga módszere Yógi Bhajan után, azaz az Energietraining a tanulója D. Harald Alke után megerőltetők és jelentős fegyelmet igényelnek. Nehéz lenne minden embernek megtanítani. Mindig csak kevesen lesznek azok, akik ezeket a módszereket sikeresen veszik igénybe.

Emiatt a háttér miatt keresek más megoldásokat. Mindig is egy kívánságom volt, hogy minden embernek segítséget nyújtsak a feladataik könnyebb megoldásához. Úgy gondolom, hogy az energiapiramisok és speciálisan a B modellel megtaláltam ezt a megoldást. A B modell nem csak az életerőnket tudja ismét helyreállítani, hanem ebbő többletet is tud nyújtani ahhoz, hogy a feladatainkat sikeresen meg tudjuk oldani!

A „C modell” (180 cm magas) mindenkelőtt a Pránarészecskék hatalmas áramlatát gyűjti össze és árasztja szét a környezetében. Ennek a modell az erőmezőjének a belső hatásköre 250 métert is el tud érni és teljes mértékben zavartalanítja a földben ott lévő vízereket és talajkisugárzásokat és a legtávolabbi erővonalai egy ovális környezetben 20-tól 100 km-es átmérőben terül szét mindig a földrajzi adottságokhoz viszonyítva. Hegyek és mezők, a saját módjukon befolyásolják az energiamezőt.

A 3 modell kiegészítik egymást, ezek 3 olyan kiválasztott hullámhosszok, amik az életünket pozitívan támasztják alá. A szerkezeténél ezért tartjuk magunkat a kiválszatott, megadott méretekhez. Ez az energia bioaktív. A gondolataink által aktiválódik. Ilyen módon tudjuk jelentősen a jövőnket alkotóan befolyásolni!

Elég gyakran lép fel az az érzés, hogy az uralkodó viszonyoknak tehetetlenül ki vagyunk szolgálva, hogy semmi befolyásunk nincs a politikai és a gazdasági általános oktalan döntéseire. Az energiapiramisok különös erejével hamarosan átéljük, hogy a céljaink beteljesülnek és az álmaik valóra válnak. Egy energiapiramis a szellemi hatványunkat tudja megnövelni.

Így tudunk gondolatban már a megrontott környezetünknek a ismételt helyreállításán dolgozni. Biztosan halott már a „pozitív gondolkozásról”, a „gondolatellenőrzésről”, a „pszichokybernétikáról” stb… Ezek mind olyan módszerek, amik arra utalnak, hogy a gondolatainkból jön a környezetünk létre. Az emeberek gondolatai mértékesen befolyásolják a természetet, a kultúránkat, a civilizációnkat és a jövőnk fejlődését. Saját magunk képezzünk a magunk keretét.

Az „Alkotó Gondolkodás” renszeres használtához a „Sikerfogalmazvány!” című brossűrémben talál egy tervet.

Ha sokan a jövőtől félnek, akkor a problémák észrevételére koncentrálnak. Egyre több problémát látnak és egyre többet beszélnek róla és azt a benyomást kapják ezáltal, hogy minden egyre rosszabb lesz. A világnak ez a negatív felfogása, a tömegmédiák által még alá is van támasztva. Mindig a katasztrófát keresik és nem a szerencsét. Így vannak a rossz helyzetek előhívva. Kérem ne úgy fogja fel a válság előtti óvásomat, mint ha az ördögöt festeném a falra. Hanem ez egy felhívás a energikus, alkotó cselekvéshez!

A piramisok energiamezőjében valóban egy új irányzat kezdődik meg. Ismét egyre jobban a pozitívat keressük és a szépet. Az energiapiramisnak jelképes karaktere van az ember természetében. Ez az örök élet jelképe. Az alakja egy földi részből a kozmosz felé nyíltan és egy kozmikus részből, ami mindent bevon és egy szervi tengelyből áll, ami isten hatását itt a földön jelképezi. Ezen kívül, mint egy gyengéd technika jelképének tekintem, aminek a lehetőségeit csak most kezdjük először sejteni. Az életünket felelősségteljes tudattal kéne alkotnunk, a föld és a kozmosz kapcsolatának az érzésével.  Csak egy teljesen új irányzattal tudunk olyan feltételeket teremteni, ami szerint megéri élni!

Hórusz: „Nos, nézzük meg a 180 cm magas nagy piramist. Ez egy energiaállomás a föld mágneses mezőjének az átalakításához. A föld magneses mezője nem statikus. Állandó változásoknak van kitéve. Ezt a föld belsejében az eltolódások és más bolygók aktivitásá okozta. Ezek az erők a föld élőlényei fejlődéséne a motorja.

A 180 cm-es piramis a szellemi fényemberek fejlődését segíti elő a földi testben. A hatás valóban olyan naygon hasonló, mint a szülésznőnek a munkája, aki a szülőnőt ellenőrizve összehúzódásra méltat és felszabadító légzőgyakorlatokra. Használjátok ki ezt a hatalmas segítséget, hogy megszabaduljatok a földi kötésektől. A sűrített belső hatóköre 250 méter átmérőjű és 40-től 100 km-ig van egy ovális hatómezője. A nagy Biokondenzátorlapokkal ez a modell egy 40%-os hatónövekedést ért el és több mint 400 méter átmérőt. A csúcsánál a sugárzás 10 millió RON-t ért el. Számunkra ezek fényoszlopok, lézerfajta szignálok, amik az Új Szellemi Emberek felébredését jelképezik. A földi légkört befolyásolják ezek a jelek és még a holdpályát is elérik.”

1991-ben megkaptam Hórusztól mértékegységekkel teli egy egész táblázatot különböző energiapiramisokhoz megépítésére, 9 m magasságig. Úgy tűnik, hogy a számunkra használható modelleknek 9 cm-es sokszorosa az alapja. Már a régi Germánoknak is a 9 egy különösen szent szám volt. Többek között arra is utalt Hórusz, hogy a belső, gondolaton keresztüli társalgás 10nm körül történik.

A fizikalexikon szerint ez az úgynevezett kozmikus háttérhullámhossz területe. A kisugárzott energiának a magassága, Bovis-Egységekben lemérve, minden energiapiramisnál a helyétől függ, ahol áll, akkor a helyes beállításától és az időtől, hogy mióta áll egy helyen. A nagy energiapiramis adatai teszik világossá, hogy tágabb értelemben a mindenek előtt gyógyításra alkalmas. A hatókörében az ásztráltest kiegyensúlyozódik. Az ásztráltest viszont az étertest irányításáért felelős. Ez irányítja az egész érzelmi vilagunkat, az érzéseinket, félelmeinket, stb… A nagy energiapiramist Hórusz mint egy kápolnát ajánlja nekünk, ahol ismét istenhez és magunkhoz találunk vissza. A legalsó rezgéshulláma olyan értékeknél kezdődik, amiket ázsiában szent templomokban mértek és elér egészen a legfelsőbb szintekig.

A C modell a 1. – 4. – 7. Chakrára hat. A rezgéshulláma tehát a régi indiai Kundalini-Yóga és Tantra-Mester energiájának felel meg, ami ennek a 3 Chakráknak a célzott aktiválásával (működésbe helyezésével) megvilágosodásra méltat: A Kundalini energia mozgolódni kezd.

A tanuló egy személyes biztonsági érzettel telik el (1. Chakra). Éppen ezért engedi, hogy az energia tovább szálljon felfelé. Minden más élőlénnyel összekötve érzi magát és belátó lesz, a görcsességei feloldódnak (4. Chakra). Az isteni, kozmikus tudatszint által meg lesz érintve: A megvilágosodás. Ezen a ponton szeretnék mégegyszer a mestereimnek köszönetet mondani, akik engem ebbe a magas szellemi szintű iskolába beavattak.

Prána

főmenü

A Prána fogalom nem minden olvasó számára ismert. De viszont nagyon fontos az energiapiramisok hatásának a megértéséhez, különösen a C modellnek (180 cm). Az indiai Yógik így nevezik az életenergiát. Az európai és a arab középkorban is ismert volt ez a természetes energia.

Egészen apró energiagolyócskákról van szó, ha Pránáról beszélünk, amiket könnyen meg lehet pillantani az azúrkék nyári égbolton. Végül is mindenhol ott vannak, de először meg kell tanulni észrevenni őket. A nap fényével jönnek a finom, enyhe Pránarészecskék a naptól a földre. Ezekből az alapvető energiagolyócskákból áll össze a csillagtestünk. Aki állandóan sötét, komor helységekben tartózkodik vagy ilyen gyárban dolgozik vagy a föld felszíne alatt él, annak vagy az élelmiszerből kell a szükséges Pránát magához vennie vagy az illető elsatnyul, mint egy növény napfénynélkül. Pránát nem lehet pótolni.

A Prána az a normális fény, ez egy bizonyos energetikus szerkezet , ami a világegyetem létezésének a kezdete óta létezik és az energiának más formáivá lehet átváltoztatni, mint pl. Ápánává. Az Ápáná, az a negativ formája a pozitív Pránának. Az Ápáná a Pránának a polarizált formája, aminek a dinamikus energia hiányzik.

A Pránarészecskék ugyan a naptól hozzánk jönnek a földre, de mégsincsenek a nehézségi erőnek alárendelve. Ha süt a nap, akkor nézzen egyszer ki az ablakon. A legjobb, ha a kék égboltra néz fel, de ne a napba. Ne koncentráljon semmire. Tekintsen a semmibe, a kék égboltra. Rögzítse a szemeit egy területre maga előtt, nem olyan messze, úgy mintha 50 méter magasságban egy madár repülne el maga előtt. Ebben a kikapcsolódott állapotban hamar apró, fénylő fénypontokra fog találni, amik úgy ugrálnak össze-vissza mint a vizibolhák. Ha egyszer már tudja, hogy miről van szó, akkor ezeket a részecskéket mindenhol megtalálja. Csak a sűrítettsége lesz különböző.

Sűrű szmog-ködben szinte semmi nincs már belőle. Emiatt olyan fáradtak sokan, ha szmog van. De nem csak a kosz miatt, hanem a Prána hiánya miatt is. A lélek szenvedni kezd el, mert nem kap táplálékot.

A mozgási képességünk ezeknek a Pránarészecskéknek a saját mozgásából adódik, amit a légzésünkel veszünk magunkhoz. A tüdőnkben az oxigén kicserélődik, addig a Pránarészecskék már az orr tövében a levegőből a 3. szembe (6. Chakra) és ezáltal az Ásztráltestünkbe van átirányítva. A tudatunk ellenőrzi ezt a természetes energiafolyást, ami a naptól hozzánk jön.

Tehát a testünk saját mozgási képessége a Pránarészecskék mozgásának a következménye, hasonlóan mint a „Braun’schi molekulamozgás”.  Ezt a tudatunk ellenőrzi és a tudat alatti gondolkozásunk. A Prána hiánya a testünkben a dinamikus mozgás elvesztéséhez vezet, megmerevedéshez, megkeményedéshez, halálhoz. Sok betegséget lehet idesorolni. Ehhez viszonyítva léteznek viszont emberek, akik kemény akarattal sok Pránát gyűjtenek magukban össze és meg is akarják tartani, mert félnek, hogy valamit elveszítenek vagy azért, mert félnek más emberek fölényétől. Ez is begörcsöléshez és izületi megmerevedéshez vezet, stb…

Ha a Prána már nem tudjuk ellenőrizni, akkor jönnek az ellenőrizhetetlen rángatózások létre, reszketés, idegesség, mindegyik a tudatellenőrzés hiánya vagy egyszerűen azon a helyen a tudatnak a hiánya, ahol éppel szükség lenne rá.

Ezek a kicsi energiarészecskék fel-le ugrálnak. Nincsen befolyásolva a súlyerőtől, vidáman ugrándoznak össze-vissza és teljes napsütésnél mindenhol ott vannak. Ebből az okból kifolyólag vonzanak minket magukhoz a hegyeket vagy a tenger és kevésbé az őserdő. Minden életformához Pránára van szükség! Sokan belélegzik ezt és ebből építik fel az energiatestüket. Ezenkívül felvesszük ezt úgy is magunkba, hogy más élőlényeket eszünk meg. Hogy a tápláléknak mennyi értéke van, az nem csak az összetételén múlik, mint pl. tojásfehérjén, zsírján, szénhidrátokon és ásványi anyagokon. A legfontosabbak az energiahátralékok, amik még az anyagban vannak!

Talán felmerül magában az a kérdés, hogy mi van azokkal az emberekkel, akik a bányában dolgoznak. Nos, a Prána csíkokban az egész földet áthatolja. 1000 méter mélységben is talál még az ember Pránarészecskéket. Ha egy lezárt sóbánya gyógyítási célokra van felhasználva,a kkor az egy nagyon jó dolog. Itt fenn egy nagyon erős kozmikus sugárzásnak vagyunk kitéve, ami az egészségeseknek nem káros, de viszont a gyenge kultúrembereknek igen. Mi mindannyian sokkal kevesebbet bírunk ki, mint 50 évvel ezelőtt.

Ehhez még hozzájön, hogy a föld felszínén az elektromágneses adások hatalmás áramlásával vagyunk bombázva, ami egy gyenge vagy egy érzékeny embert teljesen ki tud meríteni. Az agyunk elektromágneses ingerek fog be, annak ellenére, hogy semmit nem tudunk velük kezdeni. Nincsen rádióvevő a fejünkben, de az idegsejtek ennek ellenére reagálnak! Eggyes fémtömések a fogakban elegendők antennaként hozzá, de még egészséges fogakkal is működik ez az egész. Nem tudunk semmit elkezdeni ezekkel az adásokkal, de ezek állandó megterhelés az idegrendszerünknek. „Elektrószmog” néven ismeretlenül nagyon kemény egészségügyi zavarokat tudnak kioldani és az embert tönkre tudják tenni, anélkül, hogy felfogná egy orvos is, hogy mi történik végül is.

Egy bányában mindenféle sugarak elöl meg vagyunk óvva. Ott már nem hatol át semmi. A földnek magának is egy gigantikus mágneses mezője van, ami minden sugárzást és áramlást rövidre zár. Érintse meg egy magasfeszültségű kábellel a földet. Minden biztosíték kiég! A föld mindent elnyel. Ehhez még hozzá jön, hogy a sóban bezárulva még mindig Pránamaradványok vannak elraktározva. Ha ott lennt nem tartózkodik sok ember, akkor nagyon egészséges tud lenni ez az elszigetelődés. Egy megzavarodott embert pl. ismét a józan észhez tud téríteni. Egy üdülés a testnek, a szellemnek és a léleknek.

Az indiánok ezeket a technikákat arra használták fel, hogy a lelkileg vagy a szellemileg megzavarodott embereket meggyógyítsák. Egy bizonyos időre bezárják őket mély barlangokba vagy speciális földházikókba temetik be őket élve. Csak kicsi lyukakon keresztül kapnak táplálékot, vízet és a gyógyító bíztatását. Az eredmények meggyőzőek.

Korábbi korosztályok, más kultúrák és mindenek előtt a sok „primitív” társadalmak mindig nagy összefüggésben érezték magukat. Istent érezték magukban, a világegyetem hatalmát, a nagy szellemet. Olyan arányban, ahogy a barlangokból a betonvárakba átköltöztünk, úgy veszítettük el a normális világhoz a kapcsolatunkat. Az ösztöneink elsorvadtak, a táplálékunk kevesebb értékű lett, a Prána hiányzik, az érzéki csábítások mint pl. a friss természet, élőlények, természetbeli események, időjárás és tiszta levegő, mind meg vannak vonva tőlünk. A lelkünk nem csak a természettel való hiányos csere miatt sorvad el, hanem mert attól az energetikus anyagtól vagyunk megvonva, amiből a lelkitestünk áll. Prána nélkül nincs élet.

Elektroszmog és a környezetvilág megterhelése

főmenü

Az elektroszmog átgondolásánál figyelembe kell vegyük, hogy az ember az elmúlt száz évben a mű kisugárzások hihetetlen áramlatát hozták létre, amik mindenek előtt mindenfajta műholdak által az egész föld felszínén el lettek terjesztve. Ez mind magában nem is lenne olyan rossz, de együttesen ez így egy igazi megterhelés és egyben egy kihívás is. Ezek elől a sugarak elől nem tudunk elbújni. Tehát meg kell tanulnunk ezekkel élni!

Vegye figyelembe: Manapság bárhol fel lehet európában egy rádiót vagy egy televíziót állítani és azonnal be tud programokat fogni velük. Ez azt jelenti, hogy ezek a sugarak, ezek az adások mindenhol ott vannak, együttesen! És mi közöttük élünk.

Miután az utóbbi években nagyon sokat foglalkoztunk a piramisokkal és minden elképzelhető zavarokkal a környezetünkben, szeretném azt hozzátenni ehhez az egészhez, hogy a helyes viselkedést kell megtanulnunk.

Az emeberek kételkedés nélkül jóval érzékenyebbek lettek. Manapság sokkal hamarébb érzik az emberek, mint régen, hogy jól vagy rosszul vannak és hogy honnan jönnek a zavarok. De aki az elektrószmog általi terhet észre veszi és utánna rögtön elutasítással reagál, az nem lesz rá érzékenyebb, a védekezés konkrét lehetősége nélkül. Kérem ne értsen engem félre: Ha valami ellen ellene vagyunk, akkor annál tisztábban érezzük azt a valamit és mégsem tudunk mit tenni ellene.

Persze természetesen ez egy nehéz vállalkozás, egy teher, egy támadást észre venni és közben kedvesnek maradni. De pontosan ezen van a hangsúly! Ha elengedjük magunkat, akkor belsőleg sokkal több új energiát aktiválunk, mint ha begörcsölünk. Úgymond, lazának kell lennünk és biztosnak!

Az energiapiramisokkal meg tud tanulni, lazábbnak és nyugottabnak lennie, több kiegyensúlyozottság lép az életébe, ezáltal visszanyerjük a belső erőnket és akkor már nem is vagyunk annyira begörcsösödve.

A megfigyeléseink alapján minden energiapiramis kiváló védelmet nyújt az elektrószmog ellen, vízerek ellen a földben, talajkisugárzások ellen, röviden szólva minden fajta negatív energia ellen. Azt mutatták a mérések ki, hogy a környezetében a sugarak valóban megváltoznak. Mérőeszközökkel a mérések is változásokhoz vezettek, de az elektrószmognak egy része vagy talajkisugárzásnak egy része ennek ellenére még mérhető maradt.

A mérések által megállapítottuk az embereknél, hogy kipihenik magukat, a bőrön az ellenállas értékei csökkennek, egyszerűen felüdülnek.

Pálcával vagy lengetővel a mérések által meg lett állapítva, hogy a zavaró sugarak gyakorlatilag teljesen eltűnnek.

De ha technikai műszerekkel még is mérhetőek még a sugarak, még ha kevesebb is, mint előtte, de a lengetővel már nem lehet kimutatni, akkor ez azt jelenti, hogy az embereket már nem terheli meg. A lengető és a pálca ugye a kifinomított érzékeink segítségével mérik az emberre a hatást!

A tapasztalatunk szerint és Hórusz Channelüzeneteinek megfelelően az emberek és minden élőlény az energiapiramisok hatókörében olyan primitív sugarakra, amik károsak nekünk,  áteresztően reagálnak. Saját magunk, vagyis a testünk kezd el egy sokkal magasabb és finomabb hullámhosszon rezegni és nincsen olyan mereven a káros sugarak ellen. Áteresztőbbek leszünk és a sugarak nem érnek el minket többé, fel tudunk végre lélegezni és ki tudjuk magunkat pihenni.

A sugarak által való természetes megterhelések keresésénél is hasonló a dolog, ami ugye a „Hartmannrácson” keresztül, a „Curryrácson” keresztül, a földben való „vízerek” által és a talajkisugárzáson keresztül jönnek létre. Persze, hogy nem jó, ha az embernek közvetlenül egy vízeren vagy netán a rácshálózatnak egy keresztezőpontján van az alvóhelye és pont ezek felett az adottságok felett fekszik. Ezek persze megterhelésekhez vezetnek és hosszútávon minden fajta egészségügyi károsodásokhoz, még rákhoz is.

Tehát igen is van értelme, ha a környezetünk iránt érzékiebbek vagyunk és  figyelünk arra, hogy hol áll az ágyunk. Igen, ezt saját maga érzi az ember! Hallgasson az ösztönére. Nem kell mindig rögtön egy orvost vagy egy pálcajárót hívni. Saját maga is érzi ezt az ember. Ez a mi életünk is és isten mindent megadott nekünk amire szükségünk van, hogy eligazódjunk. Aki egy pálcajárót hív tanácsadásra, annak az egyik oldalon meg van a lehetősége a zavarózónák helyét megtudni és az ágyát jobban tudja ezáltal elhelyezni, de a másik oldalon van egy új problémája is.

Minden ember szeretne sikeres lenni, a pálcajárók is. Tehát találnak is mindig valamit. Még soha nem hallottam, hogy az ágyak a helyükön maradhattak. Mindenki át kell, hogy állítsa a lakását, minden a feje tetejére lesz állítva és minél rosszabb a pálcajáró vagy minél érzékenyebb, annál többet fog találni. És minél tönnet talál, annál rosszabban érzi magát a házában. Ez tényleg egy probléma. Ezt egyáltalán nem negatív értelemben mondom a pálcajárók ellen, de ez tényleg egy probléma.

Nos, mi az első 5 évben rendszeresen több jó pálcajáróval is összedolgoztunk és ezek az emberek voltak az elsők, akik segítettek nekünk az újfajta energiapiramisok lehetőségeit felismernünk. A köszönetem ezeknek a kollégáknak!

Az volt ebbe a legjobb, hogy megállapították, hogy egy pár hét alatt ezeknek a energiapiramisoknak a hatókörében sem zavaró sugarakat, vízereket és talajkisugárzásokat sem lehetett többé találni. A természetes rácshálózatok az energiapiramis környezetében megszűnnek. A földrajzi vetődések zavarai egy kicsit hosszabb idő alatt tűnnek el, de azok is megszűnnek, néha nem elegendő erre a célra a kicsi A modell.

Kiindulhat manapság már abból, hogy az energiapiramisaink egy igazi védelmet nyújtanak a környezetünkből ezek ellen a zavaró megterhelések ellen. Egy energiapiramis mindig egy iránytűvel kell, hogy felállítva legyen, de utánna biztonságban érezheti magát és pálcajáróra sincsen többé szüksége. Nincsen semmi más zavartalanító műszerekre sem szüksége. Normális körülmények között egy A modell már egy kicsi lakóházra elegendő. Különösen nagy megterheléseknél vagy ha az ember több pozitív energiát akar tankolni, akkor ajánlatos a B modell.

Az energiapiramisaink elterjesztése nagyon jól halad. Persze ez nem tetszik mindenkinek. Az egyik az, hogy rengeteg más gép lett a piacra téve, amin a forgalmazók keresni akarnak és legtöbbször semmi hasznuk, a másik pedig, hogy egyes pálcajárók azon vannak, hogy rendszeresen házakat járnak, hogy pénzt keressenek. De, ha valaki egyszer már beszerzett magának egy energiapiramist, az biztonságban érezheti magát és el van jól látva. Annak már nincsen többé másfajta dolgokra szüksége. Itt lép fel a konkurenciagondolkodás és egyes pálcajárók ezt állítják erre fel, hogy az energiapiramisok csak részben segítenek vagy egyáltalán nem. Ilyen irigyekkel meg kell tanulnunk együtt élni.

Az a kérdés is fel lett mindig ismételten téve, hogy egy energiapiramist muszáj e mindig egy zavartalan helyre rakni. Ehhez a következőt fűzöm hozzá: A Ön a piramisát véletlen egy erősen zavaróhatásó zóna fölé állítja fel, akkor rögtön eltűnik ez a zavaró zóna. Át lesz piramisenergiává alakítva és maga a piramis a csúcsából kiindulóan nagyon erősen kezd sugározni. Viszont a távolabbi hatókörének a kiterjedését nagyon sokáig kell várnunk. Ha viszont az energiapiramist egy teljesen zavarmentes helyre állítja fel, akkor már rövid idő után, egy pár pillanattól, csak egy pár óráig tart amíg a környezetében az erőmezőnek a hatásköre kiterjed. A természetes zavarózónák ekkor még mérhetők. Kb. 14 nap múlva tűnik el egymás után minden zavarózóna.

Azt lehet mondani, hogy a felállítás pillanatában valóban jelentős különbség van közte, hogy az ember egy zavart vagy egy zavartalan helyet csíp el. De egy pár hónap után már teljesen jelentéktelen, mert akkor már a kiválasztott helyünk teljesen szabad mindenféle negatív zavarásoktól.

Az volt az érdekünk, hogy jó pálcajárók és általában olyan emberek, akik maguk is egy nagyon jó spirituális szinten állnak, sokkal jobb eredményekhez jutottak el az energiapiramisokkal, mint a nehézkes emberek, akiknek semmi fogalmuk nincsen ezekről a dolgokról.

Tehát valóban egy cserehatásnak kell léteznie az emberek között, akik az energiapiramisokat fel- és beállítják, akik használják őket és a környezetük között.

Az energiapiramisoknak egyértelműen az emberek energiájához, a gondolaterőjükhöz, és a lelkierőjükhöz van köze. Hórusz energiapiramisai alátámasztják az emberiség szellemi fejlődését és ezek már egy nagyon magas fejlődési szintnek az eredményei is egyben. Aki elég érzékeny és a piramis erejét tudatosan érzékeli, az rá fog jönni, hogy egy duplapiramis energiamezője állandóan változik, attól függően, hogy ki foglalkozik vele. Mindig egy cserehatás van az emberek között, akik a környezetében élnek és a piramisok között. Csodálatosan egymáshoz lehet szokni, ki lehet egymást egészíteni a piramissal és segíteni is tud nekünk.

Viszont egy energiapiramis hatókörében nagyon oda kell figyelnie a gondolataira. Gyakorolja a gondolatellenőrzést! Félelemmel teli gondolatok, betegségre a gondolatok vagy mindenfajta  problémára, ezek mind primitív gondolatok. Hosszú a hullámhosszuk és az energiapiramisok erőmezőjébe nem hatolnak be. Visszatükröződnek mint egy tükörből. Tehát aki, kitartóan negatívan gondolkozik, annak még több problémái lesznek.

Aki csak egy kicsit is lezserül és bizalommal fordul az energiapiramishoz, az hamarosan egy bizonyos melegséget, egy pezsgést, egy gyengéd sugárzást fog észlelni, ami felélénkít és aktivál minket. Aki el van fáradva és az feltankol, kipiheni magát, nyugalomra talál. Akinek új energiára van szüksége, hogy a feladatait megoldja, az hamarosan elég erősnek fogja érezni magát ahhoz, hogy a terveit megvalósítsa.

Alkotó, pozitív gondolatok nyilvánvalóan értékesebbek. Magasabb a hullámhosszuk és az energiapiramisok hatókörébe be tudnak hatolni. Összekapcsolódnak a piramisok energiájával, egy részük lesz és ha ezt az összefüggést megértette, akkor hírtelen a piramisok energiája teljesen a rendelkezésére áll, hogy az életét rendbehozza.

Ha ki akarja próbálni és megvásáról egy energiapiramist, akkor kérem, hogy higgyen abban is, hogy ez működni fog. De ne várjon el rögtön és autómatikusan egy csodára. Lehet, hogy megtörténik, de nem tudjuk garantálni. Az túlzás lenne. Önnek és az energiapiramisnak egymáshoz kell szokniuk. És minél több örömük van egymásban, annál több pozitív energia lesz felszabadítva.

Gondoljon bele: Az energiapiramisok védelmében megszabadul a mai mindenfajta terhektől, valóban egy „felszabadított és megvédett zónát” kap, ahol ki tudja pihenni magát és regenerálódni tud.

Milyen hamar és mennyire jó a kívánt eredmény, az csak attól függ, hogy hogyan viszonyodik az energiapiramisához, hogy milyen jól jönnek ki egymással.

Tekintse az energiapiramisát úgy, mintha az egy háziállat lenne, aki szeretetre vár és utánna nagyon sok szeretetet tud visszaadni. És hamarosan eltelítődik az egész háza egy új, fényes energiával. Ez az energia minden negatívitás ellen megvédi magát. Át sem hatol már többé. Ez a szomszédok negatív hatására is vonatkozik. Negatív és primitív gondolatoknak úgyszintén, mint érzéseknek hosszútávon nincs helyük az energiapiramisaink közvetlen környezetében. Vagy megváltoznak ezek az emberek pozitívan, ez már sokszor előfordult vagy hirtelen elköltöznek és eltűnnek az életünkből. És ilyen módon is „felszabadított zónákat” csinálunk magunknak.

Hórusz energiapiramisainak a dolgozása közben figyelembe kell vennünk, hogy minden nagyobb modell, a B modelltől felfelé, a föld mágneses mezőjének a rezgéshulláma fölött egymással kapcsolatban vannak. Ezek az energiapiramsiok beszélnek egymással!

Különösen a dél Német területen, egészen Ausztriába benyúlóan és a Svájc egész északi része, tovább északnémetországon keresztül és egy kicsit már Hollandián keresztül, Belgiumon, Luxemburgon és Skandinávián, úgy szintén Olaszországon keresztül és egészen a francia Normandiáig egy sűrű hálózatot alakítottunk ki a kicsi és nagy energiapiramisokból, amibe ma már mindenki bekapcsolódhat, aki újjonnan egy ilyen fajta piramist beszerez magának.

1999 decemberében lett megvalósítva és üzembe helyezve a csodálatos piramislétesítmény délfranciában, Le Braquetben. Ez a létesítmény a föld mágneses mezőjének egy vezérvonalán áll és beadagolja a energiáját ebbe a vezérvonalba. A vezérvonal áramlásával ez az energia a belefolyik a „Curryhálózat” áramlásába észak irányba. A hatása egyre jobban kiterjed és mindenki, aki manapság megvesz egy piramist, azok már részt is vesznek ezen a különös energiaáramláson. Tehát így tudjuk magát odahaza a 9 méter magas energiapiramisen keresztül ami a nagy létesítményben áll, olyan energiával ellátni, ami úgymond a föld természetes erőmezőjéből ágazik le és az igényünknek megfelelően van kifinomítva.

Egy energiapiramissal tehát egy európa szerti spirituális összekapcsolórendszernek a tagja lesz. Az energiapiramisok használói majdnem kivétel nélkül midenki pozitív beállítottságú. Ezek olyan emberek, akik a jót keresik, akik az új utakat keresik és segíteni akarnak magukon.

Ez a helyes út: Induljunk el magunknál, rendezzük a saját feladatainkat és problémáinkat és mutassuk meg a többieknek, hogy ma is lehet még pozitívan élni. Induljunk el saját magunknál és a családunknál. Aztán, mihelyt megjavult az élet iránt a beállítottságunk, hogy magunkat és az életünket jobban tudjuk irányítani, akkor más embereknek is tudunk már segíteni és megmutatni, hogy működik ez az egész.

Egy beteg segítőnek magának is segítségre van szüksége. Tehát magunknál kell elkezdenünk. És senkit nem szabad rábeszélni. Annak nincs értelme. Inkább példásan meg kell mutassuk, ahogyan élünk, hogy pozitívan is működik ez. Semmi nem kelt más emberekben olyan jó benyomást, mintha látják, hogy tényleg milyen jól érezzük magunkat. De evvel ismételten nem kéne villognunk, hanem inkább csöndesen élvezni. Ha jó tulajdonságokkal villos, az csak irigységet és elutasítást okoz.

Ha saját magad azt tudod mondani, hogy: „Én jó vagyok. Jól is vagyok. Azt csinálom most, amit mindig is csinálni akartam.” Akkor a helyes úton halad és Hórusz energiapiramisainak az erőmezői segíteni fognak neked benne.

Az elektrószmog manapság már mindennapos. Már nem tudunk előle elmenekülni. Csak arra tudunk figyelni, hogy egy energiapiramis által egy zavarmenetes zónát alakítunk ki magunknak, ahol ki tudjuk pihenni magunkat.

A forgalomirányításban a radarműszerek az autósókat már nagy távolságokból is károsítják. Az érintett vezetők fáradtak és figyelmetlenebbek lesznek. Az a kérdés, hogy nem áttekinthető helyzetekben a radarműszerek által mennyi baleset történik! Egy 18 kV-os föld fölötti vezeték, ami csak a környező területet látja árammal el, pl. egy városrészt, még 70 méteres távolságban is kemény zavarokat okoz. Ilyenfajta vezetékek gondolkozás nélkül vannak lakóterületek fölött elvezetve. Egy különösen iszonyú fejezet a mikrohullámú sütő. 1995-ben egy tv közvetítés világosította fel a nézőket: Egy Müncheni fizikai katonai főiskola professzora tudósított arról, hogy a normális mérőeszközeivel még 10 km-es körzetben is minden bekapcsolt mikrohullámú sütőt mérni tud, minden ház falán keresztül! A katonaság kifinomított, speciális mérőeszközeivel, amit  műholdat felfedezésére és távoli kémkedésekre használnak, még 50 km-es távolságban is be lehet mérni, hogy hol áll a mikrohullámú sütő! Kérem, gondoljon bele, hogy ez mit jelent, ha egy mikrohullámú sütőnek a kisugárzását még 50 km-es távolságból is be lehet bizonyítani!

Mi történik akkor a háziasszonnyal, aki mellette áll? Az elektrószmogtól eltekintve, az energiadús, kemény mikróhullámú sugarak által a táplálékban a tojásfehérje új, ismeretlen építőanyagokra lesz felbontva. Aztán nehezére esik a testünknek ezt a biológiai hulladékot megemésztenie vagy feldolgoznia. Az emberi testnek a természetéből kifolyólag nincsenek enzimjei ahhoz, hogy ezt a szétbomló terméket helyesen feldolgozza. Rendszeresen rosszul leszek, ha úton vagyok és egy étteremben mikrohullámű sütőben megmelegített ételt tálalnak elém. Ez a kaja órákig van a gyomromban, anélkül, hogy fel tudnám dolgozni. Ha időben észreveszem, akkor ott hagyom az ételt. Alig lehet visszaküldeni, mert ugye „hivatalosan ez rendben van”! Az US-Army vizsgálatai szerint már 1980-ban kimutatták, hogy azok a katonák, akik kizárólag csak mikrohullámú ételeket kaptak, egy pár hónap után már gyomorproblémáik voltak és vese- és májproblémákat kaptak. Az ember depressziós lesz és „általános rossz közérzete lesz”. Ezután az eredmény után az Army azon volt, hogy a katonák általánosan egy vegyes táplálkozást kapjanak, tehát csak részben mikrohullámú ételt. Egy kicsivel feljebb megemlítettem, hogy mindenek előtt annak az életenergiának egy részére van szükségünk, ami a feldolgozoot élelmiszerben még benne van. A kemény besugárzás által az élelmiszerben a Prána teljesen megszűnik. Valószínű, hogy ez az oka a depressziónak: Az életerőnek a sürgős hiánya.

Egy energiapiramis mellé sem való semmi szín alatt egy egészséges házba egy mikrohullámú sütő! Az energiapiramisok ugyan egy bizonyos védelmet nyújtanak, de ez nem változtat semmit a nehezen megemészthető denaturált táplálékon.

Egy speciális műszerrel meg lehet mérni a különböző elektromos mezőknek a kisugárzását, amik tetszés szerinti fémtárgyakból származnak vagy ők az okozóik: pl. a rádió- vagy a televízióhullámok, amik a radiátorból áradnak, egy acélrácsból, egy rugósmatracból vagy az erdőben egy fából. Manapság már mérni lehet az elektrószmogot, ami egy tv képernyője okoz még 3 méteres távolságban  is vagy ami egy hajszárító által keletkezik vagy ami egy neoncső által vagy egy toasztoló által jön létre és ezt az elektromágneses energiát hangokká lehet átváltoztatni.

Egy matrac felett, amiben fémrugók vannak, kb. egy 40 cm magas mágneses mező van, amibe minden este belefekszik az illető. Ez egy leszigetelt antenna, ami minden rádióhullámot befog. Minden éjszaka ebben a mezőben fekszik és meg van reggelente talán rökönyödve, hogy miért van úgy kikészülve. Egy energiapiramis ellenére is el kell, hogy kerülje az acélrugós matracokat. Az egyetlen megoldás ezellen, a latexmatracok vagy más természetes anyagok.

Igen is azt lehet állítani, hogy a különböző sugarak, amiknek manapság ki vagyunk téve, magukban veszélytelenek lennének. Az emberi szervezet rengeteget kibír. De viszont sajnos ezeknek a zavaró sugaraknak a mennyisége hatalmas. És minden nap egyre több van belőlük. A felelősök közül senki nem kérdezi, hogy mik a következményeik, ha a nemzetközi nagycégek minden terület beterítésével rádiótelefonokat, handyket, képernyőtelefonokat és a világot körbefogó műholdállomásokat követelnek. Éppen tegnap este (november 2001) tudósította a bayor rádióállomás büszkén, hogy az egész alpokban a D-Netz (német telefonhálózat) terület beterítően be lett iktatva, hogy a jövőben minden vándorló magával hurcolhatja a handyjét, hogy ha bajbakeveredik, pl. ha valahol lezuhan, hogy segitséget tudjon hívni. Csoda jó magyarázat! Kimegyünk a természetbe és nagy területeket beterítve , anélkül, hogy el tudnánk menekülni előle, a D-Netz sugarainak vagyunk kitéve.

Az Odenwald (Odenerdő) fáin a „Radio Regenbogen”-nek minden tetszés szerinti állomását be lehet tökéletesen fogni. Olyan nagy a sugárzási teljesítmény, hogy a fák állandó stressz alatt állnak. Ezeknek a nagy élőlényeknek a tartós besugárzása, akik végül is az oxigént termelik, amit be akarunk lélegezni, a savanyú esővel és a peszticídekkel együtt a halálukhoz vezetnek.

Még nem tudjuk, hogy ezek a besugárzások milyen nagy a hatással vannak az évek során. Csak azt tudjuk, hogy kb. 1974-ben az akkori német kormány általi kutatások el lettek halgatva, amikor a nagy föld fölötti vezetékek hatásáról volt szó. Manapság hasonló tervek szabotálva vannak, ha a Telekom-adóállomások besugárzásáról van szó. Éppen most terjesztette el az EWR Worms az egyik propaganda lapjában, ahol az egyik saját dolgozójukat „kérdezték meg”, hogy utánna naív szemtörlésekkel ki tudják jelenteni, hogy „Elektrószmog akkor kezdődik először el, ha a felhasználó a gépet először bekapcsolja. Tehát a saját kezében van, hogy sok vagy kevés elektrószmogot hoz létre!” Így is van! Mindenki maga a hibás, ha vesz egy elektromos gépet! Csak abba kell ezt a rossz szokást hagyni.

De mégegyszer szeretném arra felhívni a figyelmet, hogy minden dolognál a félelem dönti el, hogy mennyire terheljük meg magunkat vele. Aki fél, az begörcsöl, megmerevedik. Ez zavarokhoz vezet. Csengíti az ellenállórendszerünket.

Evvel szemben viszont, ha erősnek érezzük magunkat, akkor tényleg többet bírunk ki. Mivel nem tudunk az elektrószmog elöl elmenekülni, ezért meg kell tanulnunk élni vele. És minden tapasztalatunk szerint az energiapiramisokkal szeretném valóban a következő képet a szívében elhelyezni:

Képzelje el kitartóan, hogy minden negatív sugárzás magán keresztülmegy! Képzelje el, hogy mindenfajta zavarok ellen átengedővé válik. Ne ellenkezzen. Engedjen minden átmenni magán! Az energiapiramis segíteni fog magának benne.

10 évvel ezelőtt németorszagban a nemzőképtelen férfiak száma kb. 8% volt. 1992-be már 16%. Ma már 20% és ez az érték egyre nő. Ehhez még hozzájön, hogy a nemzőképes spermasejtek száma pro magömlés világszerte 20 évvel ezelőtt kb. 600 millió volt. Manapság az életképes spermasejtek száma általánosan 350 millió már csak és egyre kevesebb lesz.

Ha belegondolunk, hogy az egészséges spermesejtek kérdése a test kémiáján kívül attól is függ, hogy mennyi fölösleges életenergiát tud egy férfi nélkülözni, hogy ezeket a spermasejteket előállítsa, akkor ez azt jelenti Hórusz adatai szerint, hogy 20 évvel ezelőtt egy nemzőképes férfi még kb. 24 milliárd Naud-ot állított elő. Ma ez már csak 14 milliárd Naud = életrőegység (lásd egy kicsit előrébb).

A nemzőképesség kérdése, az életenergia kérdése is egyben. Ez annak a kérdése vagy attól függ, hogy a világegytem alkotó erejéből mennyi részünk van. Aki a környezetét már csak negatívan és megbetegítően érzékeli, annak autómatikusan rosszabb kapcsolata lesz a környezetéhez és saját magához, mert ő ugye ennek a környezetnek egy része. Te mindeközött vagy! Csak ha sikerül nekünk ezt a világot ismét szeretnünk, csak akkor tudjuk az élethez való feltételeket benne megjavítani!

Professzor Popp és más híres tudósok vizsgálatai által tudjuk ma már, hogy az örökölt állagunk  apró mágneses mezők által van irányítva. Az örökölt állagunk infravörös fényen keresztül beszél és irányítja saját magát apró mágneses mezők által. Prof. Popp egy tv tudósításban ezt így fejtette ki:

„A sejtjeink fényjeleken keresztül értetik meg magukat. Az egyforma egészséges sejtek ugyanazokat a jeleket sugározzák ki, mint a másikok. Így jön egy „deduktrív Interferenz” („levezető belsőbeszélgetés”) létre. Ez azt jelenti, hogy az egészséges jelek átfedik és  kioltják egymást. Csönd lesz az egészséges sejtek között (úgy mint egy belső egyensúlynál mediátió által). Beteg sejteknél ez nem lehetséges. A beteg jelek mások és nem lehet őket kioltani. Így aztán az ellenség a „zajon” keresztül, amit okoznak, felismerhetők. Az elfajult sejtek, amik a deduktíve Interferenz által nem tűnnek el. Ez hívja a fehér vérsejteket a tervbe, hogy idegen, ellenséges és beteg sejteket elpusztítsanak. Úgy mint az életben: Egy információ erőssége nem árul el még semmit a minőségéről. Egy légütőkalapács hangosabb, min én. De kevesebb joga van, mint nekem. Oda kell figyeljek, hogy hamar eltűnjön.”

Látja, hogy milyen tiszta és meggyőző tud lenne egy tudatos, figyelmes embernek a szavai!

A sejteknek ez az alapvető, nagyon gyengéd beszélgetései szabotálva vannak az elektrószmog vad növekedésével. Nem is lehet elkerülni, hogy az örökölt állagunknak a sokszorosításában zavarokat okoz. Ez a fejlődés egyértelműen és biztosan be van bizonyítva minden szemszögből. Ezek a tények világossá tudják tenni, hogy az energiapiramisaink közül a B modellnek milyen jelentősége van. Hórusz channelte, hogy a B modell a genetikai kódunkat védi. Ez minden. Nagyon fontos, hogy ez több mint elég! Ez életfontosságú! A B modell a válasz a kemény elektrószmogra, ami az örökölt állagunkat befolyásolja.

Mennyünk egy lépéssel tovább. A létezésünk alap feltétele, a gondolatok szerkezetétől függ, amit a szellemünk kitalált még mielőtt ismét megszülettünk. Kitartó gondolatokkal úgyszintén befolyásoljuk a genetikai kódunkat. Jobb lenne úgy fogalmazni, hogy egy egyedüli, saját hatalmú gondolat a genetikai kódban benyomást hagy maga után. A gondolataink befolyásolják az örökölt állagunkat. A gondolaterők egy nagyon magas hullámhosszon léteznek, az úgynevezett Teraherz-területen, amit idáig még alig bírunk mérni. Ezek a hullámhosszok ingerlő hatással vannak az örökölt állagunkat. Minden élőlény ezen a területen fejezik ki magukat egymás között. Így érezzük, hogy a környezetünk rendben van e vagy sem. Együttérzünk a fákkal, a széllel. Együttérzünk a környezetünkben az állatokkal. Persze a legtöbb embernél ez a tudatalattiban zajlik le. Csak spirituálisan tanult emberek érzékelik ezt tudatosan.

Ilyen módon érzi egy Yógi vagy egy Schamane, hogy miként keletkezett egy betegség, hol kell megoldás után keresni és mi a megfelelő gyógyszer rá stb… Minél több mű besugárzás zavarja és befedi ezt a hatást, annál nehezebb a természetes elektrómágneses beszélgetés. Mert minden életkifejezés ennek a természetes elektromos és mágneses energiának a hatalmas területén zajlik le. Az emberiség létezésének a folytatódásában nagy szerepet fog játszani, ha a kifinomult nagyon magas energiaimpulzusokat kivizsgáljuk és a kívánt módon megerősítjük, hogy az elektrószmogon, ami ránk van eröltetve, át tudjunk törni.

Ezek a szavak után jobban megérti, hogy mire gondolok, hogy az energiapiramisok egy nagyon magas és nagyon kifinomult rezgésszintet nyújtanak. Most már világosabb lesz, hogy miről van szó, hogy mi ezeket a magas, kifinomult rezgéseket nagyon jól kell, hogy kiválasszuk, hogy ne okozzunk ismét kárt. Energiapiramisokat nagyon pontosan kell megépíteni, hogy a kívánt pozitív energiamezőt felépítsük. Nem tudunk megengedni magunknak semmiféle zavarást és semmilyen kevesebb értékű munkát.

Egyesek pénzt akartak megspórolni és valami hasonlót építettek privát. Rajtuk maradtak viszont ezek a kevesebb értékű piramisok, amik ugyanúgy sok munkába és pénzbe kerültek és amik zavaró sugarakat árasztanak magukból, ahelyett, hogy a környezetüket megvédenék.

Ezt az energiát nem kezelhetjük ilyen könnyelműen. Ha valami jót akarunk tenni, akkor ennél az új technológiánál a médiál (szellemileg) megkapott adatokhoz és táblázatokhoz kell tartani magunkat. Ebből az adatokból kiindulóan, olyan kutatást és kifejlesztést tudunk felépíteni, ami az idáigi teljesítményeken teljesen túl tesz. Pont a kezdetben kell minden eltérést elkerülni, mert minél jobban eltávolodik az eredetétől egy fejlődés, annál nagyobb lesz az abból keletkező kár, ha a kezdetben nem dolgoztunk teljesen pontosan.

Talán megmutatja a következő példa, hogy miről van szó: Már egy ezred fok eltérés is az örök semminek az üres terében tűntetne el egy űrhajót már, ami a földről a marsra repül. Soha nem érné el a célját! A pontos irányt állandóan figyelni kell és mindig ki kell mindig javítani, különben minden hiába volt. Az emberiség összes nagy tervének hasonló a helyzete, pl. az energiapiramisok.

A genetikai programok megváltoztatása új élőlények létrehozatalát jelenti. Ez szellemi úton történhet, kémiai úton vagy elektrómágneses sugarak által. Az elektrómágneses hatást már megbeszéltük. Vessünk még egy pillantást a kémiai szerkezetre. A szintetikus anyagok káros hatását már megemlítettük, amik a nemzőképes hormonokhoz hasonlóak.

Egy természetes anyag, ami a nemzőképességünket fejleszti, az mangán. Ez egy nyomelem, ami hasznunkra van. Sok öreg gyógyforrásban meg van ez az elem. Ebből az okból kifolyólag voltak az ilyen fajta források pl. a termékenység istennőjére Ostara-ra keresztelve. Akinek problémái voltak a utóddal, az teherhes maradt, ha ebből a vízből ivott. Ha az ételből és a vízből teljesen hiányzik a mangán, akkor megnövekszik az esélye a termőképtelenségnek. Mint mellékhatás, az emberek még depressziósak és agresszívabbak lesznek, a fajtájuktól függően, hogy hogyan viselek el egy hiányt. Valóban az előkészített ivóvizünkben nincsen már mangán. Ez egy egyfajta önkipusztító program. Ahelyett, hogy arra figyelnénk, inkább nagyon mérgező klórt vagy inkább az annál is veszélyesebb fluórt teszik az emberek hozzá. Vizsgálatok vannak már arról, hogy a fluór az utolsó koprsószög lehet az iparunkban, de ennek ellenére erőszakkal akarják egyes politikusok és kémikusok a fluórt hozzátenni az ivóvízhez.

„Der Naturarzt” („A természetgyógyász”) című újságban 1988/5 arról volt tudósítva, hogy szorosan összedolgozik az országos orvosi kamara és a cukor- és fluóripar. Már 1960 óta el vannak hallgatva a német szakújságok által a kritikus kutatási eredmények a fluór témához. A fluór tabletták milliárdjának a forgalmáról van szó, évről évre. A fluór kényszeres hozzátétele az ivóvízhez az USA 10 városában és Angliában a rákos betegségben elhalálozók száma 36-40%-ra megnövekedett, pro 100 000 lakós!

A fluórtabletták megölik a bélben a baktériumokat és evvel szétrombolják egy jelentős részét az ellenállóképességünknek. Ez egy további példája annak az iparnak, ami csak a kereskedelemre van beállítva és mindent eltipor, ami csak at útjába kerül. Ha később elég ember megbetegszik, akkor a rákos betegek kémoterápiáján még többet lehet keresni, mint a fluórterápián, ami ezt megelőzte. A nagy üzletről van szó, az életünkel való üzletről és a gyermekeink életének az üzletéről! A legjobb energipiramis is keveset használ, ha a figyelmetlenségünkből kifolyólag megmérgezzük magunkat. Kérem, hogy legyen mindig figyelmes és kérdezzen mindennek utánna, ami fel van tálalva magának!

Ma már biztosak vagyunk benne, hogy a Római Birodalomnak az eltűnése többelközött egy ilyenfajta rossz szokásból is keletkezett. A rómaiaknál is egyre több probléma volt a megtermékenyítéssel. Ebből az okból kifolyólag szereztek be maguknak egyre sűrűbben a magasabb rangú urak exotikus országokból cselédlányokat. A rómaiak évszázadokon keresztül cinnből készült ivópoharakat használtak és a vízvezetékeket ólomból készítették. Nem is tudták, hogy ezáltal megmérgezték és sterilizálták magukat. Hasonló a helyzetünk manapság a mű, kémiai anyagokkal minden élelmiszerben és a levegőben. Minden új, kémiai anyagot, amit a szervezet nem ismer, ki kell hogy először egy saját enzimet fejlesszen, különben nem tudja ezeket az anyagokat megemészteni. A többi anyagot is, amit a szervezet nem tud megemészteni, azokat is egy nagyon érzékeny filterrendszeren kell keresztül vinnie a veséig és utánna mint váladékot vagy ürüléket kiválasztani a testből. Ebből az okból kifolyólag növekszik állandóan a vesebetegségek száma. Egyre több káros anyag létezik, amit a vese alig bír elviselni.

Ezen a területen a megbetegedések hatalmas növekedésére kell számítanunk, minél jobban szétterjed a géntechnológia. A kívánt termékek mellett számtalan melléktermékek fognak létrejönni, amit senki nem tud behatározni. Csak a gyakorlati tapasztalat fogja az eredményeket a napvilágra hozni. Ha elég újjonnan megbetegedett emberre találnak, akkor az okozókat is megtalálják, talán egy génmanipulált paradicsom vagy egy szintetikus élesztő.

Már az étkezési szokások miatt is új emberosztályok fognak létrejönni. Egyesek továbbra is lehetőleg tudatosan, biológikusan és vegetáriánusan fognak élni, mások mindent meg fognak enni, ami olcsó és gyorsan elő lehet állítani és ennek megfelőlen a kémiai enzimek ebben a két különböző embercsoportban nagyon különbözően néznek ki. Mi változtatja meg a karakterüket, a szociális magatartásukat, az igényüket és a genetikai kódjukat?! Ennek a génmegváltozásnak és az azt követő enzimváltozásoknak az első jeleik, hogy erős érzési kilengések lépnek fel és az úgynevezett „lelkibetegségek” megnövekednek. Az érzéseink a hormonális belsőéletünket fejezik ki. Ez az egészségünk és a közérzetünk mércéje is!

Indiában már látható egy ilyenfajta Kasten-Kultur. Az egyik oldalon a nagyon gazdagok, akik mindent megtudnak engedni maguknak, a legjobb élelmiszert is, a legalsóbb szinten pedig az emberi „állatokat”, akik csak a túlélésért küzdenek és valóban gyakran abba halnak bele, amit a szemétdombon és az utcán ennivalót találnak.

A helyes szellemi hozzáállás

főmenü

Mindegy, hogy mit gondol, az energiapiramisok erőmezője létezik és egy bizonyos védelmet nyújt, úgy mint pozitívan ösztönöz, anélkül, hogy hisz e benne valaki vagy sem. De a helyes szellemi hozzáállás dönti el az optimális sikert és a helyes használatot. Kérem vegye figyelembe emiatt a személyes életsikere érdekében a következő törvényeket és parancsolatokat.

Az univerzális törvény

1. Minden benne van mindenben
2. Minden tükröződik mindenben
3. Minden a fényből lett

A 4 új parancsolat

A lélek tisztasága az 1. parancsolat
Szeresd a felebarátodat a 2. parancsolat
Kegyelmezz meg  a rossznak a 3. parancsolat
Igazság a földön és a mennyekben a 4. parancsolat

Kérem higgyen ebben a 7 szabályban. Próbálja meg ennek a pár szónak a jelentőségét felismerni! Érdemes! A háttérnek a pontos részletei, hogy hogyan és mikor lettek nekem ezek a törvények és parancsolatok átadva, úgy mint sok más értékes Channelüzenetet megtalál a „Üzenetek a fényből: Beszélgetések Jupiterrel, Junowal és Hórusszal” és „Energia millióknak – sejthetetlen tartalékokat felhasználni” című könyveimben. A Kyborg-létesítményben ezek a törvények és parancsolatok alapját dolgozunk és ennek az etikának az alapján terjesztjük az energiapiramisokat az emberiség javára.

Hórusz Channel-Üzeneteiből idézetek

főmenü

Az egyiptomiak meg voltak arról győződve, hogy mi mindannyian a naptól jöttünk, a fény gyermekei vagyunk, vendégek a földön és ha itt becsületesen éltünk, akkor a halálunk után visszakerülünk a nap birodalmába.

Ez összefüggésben van azokkal az üzenetekkel, amik nekem lettek mediál átadva. Hórusz azt mondta nekem, hogy ő, bizonyos fokig egy része a nap sugallatának (ez a teste). Ezenkívül a „van-Allen-Gürtel” (van-Allen-öv) is egy része a testének vagy a bölcsességének. Itt egy elektrómágneses mezőről van szó, ami a földet körbefogja és minket a kozmikus sugaraktól véd meg. Ez az öv kb. 144 km magasságban veszi körbe a földet. Nélküle nem is lenne lehetősége az életnek ilyen formában. Az energikus erőmező, ami a földet körbeveszi és védi, az Hórusz Nap-Sólyom szárnyai.

„A testem fényenergiából áll. Körbeveszi a földet.”

Az egyiptomi mitológia szerint Hórusz egy védőisten volt, aki a földön igazságot teremtett. Azt hiszen, hogy ez a mi tervünkben világosan kifejeződik. Hórusz az energiapiramisokat a védelmünkre adta nekem és így teremt egy magasabb szintű igazságot. Nem vagyunk már a társadalmi bonyodalmaknak védelem nélkül kiszolgáltatva. És a társadalmi bonyodalmak egyre gyakrabban vannak felderítve, lássd 2000 januárjában a német párti botrányt, ali, hogy a nagy létesítményünket Franciaországban üzembe helyeztük. Hórusz ezt is megjósolta már 8 évvel azelőtt.

Arra a kérdésre, hogy Hórusz egy isten e, azt válaszolta, hogy: „Ha egy élőlény a fejlődése során jóval fölötted áll, akkor helyes, ha őt istennek nevezed. De én ugyan úgy, mint a többi élőlény a nagy kozmikus tervet szolgálom, amiből minden keletkezett.”

Tehát, a keresztény, szűkenlátó tartásunkat át kéne gondolnunk, még mielőtt más vallásokat kritizálunk. Nem mi vagyunk az egyedüliek, akik mindent jobban tudnak, hanem minden őszínte vallásnak van joga. Aki tényleg igyekszik, hogy a mély tartalmakat megértse, az az isteni igazságot minden vallásban meg fogja ismételten találni. Az egyettlen mindenható istent, az egyedüli univerzális isteni tudatállapotot, aki mindenben és közülünk mindenkiben él, tehát Hóruszban is.

Hórusz üzenete, 1993 március: „Az energiapiramisok az ember karakterét jelképezik, egy földi részből áll,a kozmosz felé nyíltan és egy isteni részből, ami mindent körbefog. A tengelye, az örök szellem hatását jelképezi a földünkön. A szellem állandón mozgásban van (folyik). Ez a tudatállapot mindegyikőtökben benne él. Mi alkottunk benneteket. Te az isteni mindenhatónak vagy egy része. Élj tudatosan! Sok évezredek óta eszközöket és utakat találtak az emberek, ahhoz, hogy könnyebben élhessenek. A Ghise-i piramis egy emberi nagyságnak a szobra. Sikerült az egyiptomiaknak kalandos módon az istenek hatalmára felesküdni. Nagyszerű tanárok és papok formálták az emberi gondolatokat. Egységes gondolatáramlatokat képeztek. Az összefogott gondolatáramlatok annyira hatalmasak voltak, hogy elérték a legmagasabb mindenható istent. Így lettek a magas papok, isten hangjai a földön. A papok, a fáraók és isten között még 5000-től 4000 évvel ezelőtt még közvetlen kapcsolat volt fenntartva. Később isten megszakította a kapcsolatot, hogy az embereket ismét önállóságra méltassa. Isten állandó vezetése alatt még a papok is lusták lettek gondolkozni. Nem azért lett a föld létrehozva, hogy istenre haszontalan munka legyen ráerőltetve, hanem hogy emberi lények legyenek alkotva. Nagyobb feladatok várnak mindazokra, akik istennel beszélnek, élnek és a földi sorsukat sikeresen és önállóan megoldják, anélkül, hogy a földi kényszer kancsuka alá esnének. Végül is ez egy nagyon finom, egyenesvonalú út, könnyen járható, ha megtanulja az ember a gondolatokat és az érzékeket kettéválasztani. Nagyon tudatosan kéne az érzékeket, az észrevételeket, a belső ösztönöket és legutóljára a gondolatokat szétválasztani, hogy aztán együttesen, tudatosan meg lehessen őket valósítani. Kb. 1400 körül kezdődött el az, amit ma új korszaknak nevezünk. Ekkor az istenek ismét megmutatkoztak. Olyan emberek, mint Hildegard von Bingen vagy Galileo, az új korszaknak voltak a küldöttei. Alchimisták az elsűllyesztés módjaval próbálkoztak, de az idő még nem volt megérve rá. Kellett, hogy még 600 évig tartson, hogy végre a mindenhatónak a szellemét ismét ide a földi életbe bevonjuk. Az értelemnek a butasága ilyesztő. Beképzeli magának, hogy értelmeznie kell a világot. Pedig csak egy kicsi  kis  kerék a nagy hajtóműben. A világot nem lehet uralni, ugyan olyan kevésbé, mint egy homokszemcse a égitestek útját sem tudja megfordítani. Örökös változásoknak van maga a világ kitéve. Mi mindannyian élő részei vagyunk neki, igen is benne és nem rajta! Csodálatosabb egy vilában élni, mint csak egy bolygóként érezni.

Nagy szellemek mindig a benne élést hangsúlyozták ki. Az energiapiramisaink ősrégi erőknek a kifejezése. Így lettek Atlantiszban a csodák megvalósítva. A hatáselvek a létnek minden szintjén gyakoriak. Ilyenfajta elveknek az átadása elégedettséget és gazdagságot hoz létre. Nem bizonyítékokról van szó. Újfajta rezgéshullámoknak a létrehozásáról van szó. Úgy, mint egy 12-es hanglétra magas hangjainak a rezgéshulláma, ugyan úgy fogunk ezekkel az energiapiramisokkal a föld mágneses mezőjének egy nagyon finom rezgéshullámot rámodulálni. Ez annyira enyhe, hogy csak élőlényekre vonatkozik.

Magának az életnek adunk egy új lehetőséget!

A mostani korszak reakciós. Evvel azt akarom mondani, hogy az életellenes elvek a természetes rezgéshullámokat tönkre teszik. A kémiának, az elektromos mezőknek, a biológikus mérgeknek és az atomáros baleseteknek nagyon elgondolkoztató hatásuk van magára az életre. (Amíg ezeket a sorokat channeltem, 4 atomáros baleset  történt meg, a Biblis-i atomerőműben, Tschernobylban, egy franciai atomerővízalattjárón és egy franciai reaktorban Rhonetal-ban; 1994.03.15.-31.)

A mi duplipiramisaink magábafoglalják a Cheops-nak az alapvető elvét. Cheops valóban egy közvetítő volt az emberek és isten között, másként, mint Chephren, aki őt csak lemásolta. Az élőlényekre a mágneses hatást kifinomítottuk és dynamizáltuk. Az anyagok kiválasztása által egy mesterművel sikerült létrehoznunk. Vörösréz az érzelmi testünket szolgálja. Vénusznak egy kozmikus üzenetét tartalmazza. Teljes joggal szolgálja Vénusz a rezgéshullámával a szeretetet minden elképzelhető formában. Vénusz reményt ad nekünk, erőt ad szeretni, megengedi, hogy a gyűlöletet elfelejtsük és az életért legyünk. A sárgaréz elég kemány ahhoz, hogy az egésznek tartás adjon, elpusztíthatatlan és még is könnyű feldolgozni (A sárgaréz sok vörösrézt tartalamz). A Plexiglas (plexiüveg)(Polyacrylglas) egy szerves anyag, veszélytelen, kristályos, áttetsző és kemény. Ez egy technikai berendezésnek a biológiai lelke. Nagy modellekhez antimágneses acélt vegyetek. Szilárdabb és jobban megfelel a követeléseknek. A Cheopspiramisra Krisztus előtt 4000-től, Krisztus után 1500-ig volt szükség. Ő olyan hatalmas, hogy a jelenléte a földet megpecsételte. Ugyan ez történt a Máyák piramisaival. Ezek az épületek megváltoztatják a föld erejét. Most hozák az új technikát elő. Ez rendben van. Viszont a modern technológiátokban hiányzik a művetek anyagában az isten szelleme! Nem szabad, hogy istent letagadjátok! Csak egy létezik, teljesen mindegy, hogy minek nevezitek az imáitokban! Isten mindenkiben benne van közületek. Ti döntitek el, hogy hogy tetszik nektek, vele együtt élni vagy nélküle.

A Cheopspiramis tehát az előfeltételeket hozta létre, a világegyetembe a felszállásotokhoz! Mi hívtunk benneteket. Ezt a rezgéshullámot most kell kifinomítani. Enélkül a munka nélkül saját magatokat pusztítjátok el! Ez egészen különböző módon történik. Az energiapiramis egy módja a természetes dolgoknak a kifinomultabb érzéséhez. Egy ilyen piramis a megkeményedett szerkezeteket fúrja keresztül. Az emberek ismét barátságosabbak és nyíltabbak lesznek. Lehetőséget kap arra, hogy új emberekhez forduljon, akik idáig elérhetetlennek tűntek. Ez a különös duplapiramis a kozmoszból gyűjt energiát és pedig a finomabb térből kiválasztva. Maguk a háttérsugarak vannak kiválasztva és megnyílvánítva. A felépítésének szilárdnak kell lennie, mert gyerekeket magához csábít. A gyerekek érzik a gyenge rezgéshullámhosszokat. Az energiapiramis kozmikus erőt gyűjt össze és szétszórja a belső piramis felületén, tehát kb. a közepe magasságában. Az energia belénkmegy és kevezően hat az életünkre. Egy 180 cm magas energiapiramisnak kb. 60 km-es vagy még több az átmérője, az a tájnak (földrajzilag) az adottságaitól függ. Itt a földrajzi állapot játszik nagy szerepet. Világszerte 2000 ilyen piramisnak a szétosztása a világot meg tudná pozitívan változtatni. A hatásuk az emberek gondolkodásában, az érzéseikben és a természethez és az élet törvényéhez az érzékükön mutatkozik meg. Mindenki, aki ezeket a szavakat megérti, annak be kéne egy ilyen piramist szereznie és az életerőből a világszerti hiányt, segítenie kéne ezáltal megnövelni.

Egy légzőgyakorlat a számunkra Hórusztól 1993.06.16:

be.   A fény benned van

ki.    És te a fényben vagy

be.   A fény benned sugároz

ki.    Belőlem sugárzik a fény

be.   Fényt lélegzek be

ki.    A fény lélegez engem ki

A látáspont megváltoztatása teszi lehetővé, hogy a fény elkezd rajtatokon keresztül menni (folyni). Normálisan fényt lélegeztek be és sötétséget ki, de nem muszáj ennek így lennie. A fény minden dolognak a sajátossága. Mi fényből vagyunk, fény adunk át és fény is maradunk. Te egy fényből álló lény vagy. A sötétség a lelketeknek a sötétségéből származik. Csak helyes gondolkozással, a helyes légzéssel és sok türelemmel lehet ezt áthidalni. Nagyon rég óta dolgozunk az emberi szellemnek a tökéletesítésén. Az emberek fényből vannak, de a sötétséghez vonzódnak. A sötétséget kéne megtisztítani és nem annak kéne gyarapodnia. A fény sugárzik az éjszakában és nem fordítva. Az életnek saját magát kell éreznie, megtalálnia, elfogadnia, hogy a létének a jogát érezze. Különben visszaveszi Ő az életet, a nagy szellem, aki mindent teremtett.”

Hórusz 1993.06.21: „Élj tudatosan itt a földön. Ez a nagy üzenet. Minden résztvevőnek megéri. Adjál most egy lehetőséget magadnak! Legyél biztos benne, hogy megéri. Én egy jó isten vagyok. Ti gyakran csak el éldegéletek napról-napra. Ez nem visz benneteket semmire. Állandóan összetartozva kell lássátok magatokat. Ez sokkal jobb a lelketeknek. A földön az élet a szellemeteknek hatalmas felélénkítés. Utánna a szemlélésnek egy teljesen új szintjén vagytok. Ez a lényeg, ezen van a hangsúly.”

Hórusz 1993.07.13: „Vedd magadnak a fáradságot! Élj egy új szemszögnek a  világában, aminek a tudatállapota az életé és nem a halálé!” (Inkább a tudatos élettel és minden lehetőségével kell foglalkoznunk és nem állandóan a halállal, hírekkel, bűncselekményekkel, krimikkel, stb…)

Hórusz 1993.08.15: „Tanulj meg minden együttesen látni, mert ez az igazság, ami téged mindenen, ami idáig a szívedet megmozgatta, átvezet. Az igazság mindenkiben bennünk van közülünk. Add meg magadnak a lehetőséget, hogy rátalálj erre magadban. Sikerülni fog. Mutasd meg a fényt a szívedben. Add meg másoknak a lehetőséget, hogy tanuljanak tőled. Ők a szerencsére fenntről várnak, pedig bennük van. Mit akarsz még többet? Ne add fel! Élj most nagyon tudatosan. Tedd fel magadnak a kérdést:mit kell csinálni, mi a feladatom, a célom? Ameddig ez nem világos, addig csinálj egyszerűen valamit. Minden rendben van, de mindig figyelj arra, hogy mozgásban maradj. Gondolj arra a bizonyosságra, hogy valamikor eljön az a pillanat, amikor hírtelen megtudod, hogy mi az életfeladatod. Akkor kivilágosodik hírtelen előtted, hogy mit kell tenned. Minden ki lesz eléd terítve, mint egy tükör a napban és felismered az igazi természetedet. Ez az, amit már mindig is el kellett volna mondanom, hogy mit jelent az élet. Ismerd fel, hogy minden jó. Az emberek azonnali segítséget keresnek, de nem hallgatnak ránk. A kitartáson és fegyelmen van a hangsúly. Senki nem akar tovább várni. Mindenki rögtön eredményeket vár el, anélkül, hogy a szükséges koncentrációval szolgálnának. Mi segíteni akarunk nektek. Nem kel, hogy ez örökösen így menjen tovább. A szeretetetek a feltétele annak az útnak amire most rátértetek.”

1989-ben ezt mondta Hórusz, miután az első energiapiramis meg volt építve:

„Minden gyermek, akik mostantól születnek, azok egy új világrendszer nevében fognak megszületni.

30%-al kevesebb agresszióval, 80%-át meg lehet nyitni a szíveknek!

Mi az élet fájának a gyümölcsei vagyunk.

Úgy kell leszedd, ahogy ezt te megérted vagy felismered.

Nyissd meg az érzékeidnek az ölét,

hogy a világegyetemet befogd.

A világot meg kell újjítani, de mindenek előtt benneteket!”

Hórusz üzenete 1993.11.11-én; 4.26h: „A földön az élet, a teremtésnek egy gyöngéd virága. Örökké változik. Nagy korszakokban terveztük. Itt a földön az élet tökéletességre igyekszik. Ahhoz, hogy ezt a célt elérje, türelemre van szüksége.

Azon törekedtek, hogy a teremtés szépségét megtartsátok. Ez addig nem sikerül, amíg félelem alacsonyít le benneteket. Ismerjétek fel a saját érzéseitek jelentését! A lélek tisztaságát csak a saját szellemetek által éritek el. A szellem tisztaságának elegendő energiára van szüksége, ahhoz, hogy az ideáljait megvalósítsa, amit egy ember magában hord. Csak avval az energiával, ami belőletek a közepetekből jön, csak avval lehet az erő forrását működésbe hozni, ami arra jó, hogy az életet a földön értékessé tegye. Tehát ti nyújtjátok azt az energiát, amit a föld kap meg és benneteket itt élni hagy.

Ismerjétek fel az üzenetem különösségét! Idáig a fejlődés és a tönkremenés mindig egy isten kezébe lett rakva. Én most viszont azt mondom nektek, hogy Ti vagytok a forrás. Élj abban a bizonyosságban, hogy Te építed fel a földet! Rád lett bízva, hogy a földet, mint területet, a biológiai formák számára fenntartsd. Ti olyan végtelenül gyengéd formák vagytok, hogy az örökkévalóság csak egy sugallata is már el tud benneteket pusztítani. Sok fáradságunkat fektettük bele, hogy nektek ezt a speciális formát lehetővé tegyük. Ti magasabb éggömböknek a gyermekei vagytok, leszálltatok abba a tájba, ahol a víz és a tűz párosul. Élj jól! Élvezz minden örömöt, ami meg van neketek adva. Építsd fel a szeretet mezőjét. Ez csak a földön lehetséges. Szeretet ott van, ahol tűz és szél érintik egymást. A víz adja a nektek a formát. A föld a gerinceteket adja. Minden az éternek a szférájával van körbevéve. Jó. A Ghize-i piramis az emberiséget a kőkorszakból a jelen korszakba segítette át. A föld energiamezőjének a jelenlegi helyzete más intézkedéseket igényel. Az új piramisnak az energiamezőjében az élet az elfajulást elnyomja.

Az új piramis energiája alkalmas arra, hogy ott töltsön el benneteket élettel,, ahol az erőtök nem elegendő, hogy az elfajulás nyomásának ellen tudjon állni. A piramis él. Meg van neki a saját erőmezője. Használd ki ahhoz, hogy a belső erődet működésbe hozzd! Állandó kozmikus energia áramlására van szüksége, hogy meg tudja azokat a feladatokat oldani, ami előtt Ti most álltok. A közgazdaság és a mezőgazdaság változás előtt áll. Az számít, hogy egy új korszaknak az alakját megteremtsük. Az energiapiramisok használata egy megtisztulásnak felel meg. Az élet legmagasabb elvei felismerésének az útjára vezetnek téged. Minden más ebből adódik. A 180 cm magasból 40 modell elég ahhoz, hogy egész Európát pozitívan megváltoztassuk, elosztva Spanyolországtól Norwégiáig, Írországtól Lengyelországig. Ha fel vagytok készülve ezt a feladatot elfogadni, akkor további utasításokat fogtok kapni. Találkoznotok kéne többeknek, hogy a terjesztés formáját megbeszéljétek.

Minden ami történik, az egy nagy tervnek a része. Élj teljesen a saját erődnek a tudatában. Csak a belső erődre van szükséged, hogy élhessél. Minden elő van készítve. Mi segíteni akarunk nektek tartós energiaforrásokat hozzáférhetővé tenni. Ez itt az önálló ellátáshoz egy lépés. A jövő energiaforrásai már nem lesznek többé némely kevés hatlmon lévőnek alárendelve, hanem szabadon lehet hozzájutni és kevés eszközzel meg lehet valósítani.

Az energetikus szabadságnak a tudatállapota teljesen új társadalmi formákat hoz létre.

Csak továbbra is ezen az úton lehetséges egy fejlődés és van értelme is. Szellemi szabadsághoz energetikus függetlenségre van szükség. Minden tudatos embernek meg kell tanulnia magát szabadon mutatkozni a nagy Kontext-ben. Csak így lehet a háború és a szegénység bonyodalmait átvészelni. Nem másoknak alakítjátok az életeteket, hanem magatoknak és gyermekeiteknek. Tehát erőltessétek meg magatokat, hogy tudatosan hozzatok élet teret létre, ahelyett, hogy elpusztítjátok! A társadalom van lekőrözve, nem a földön az élet! Ti egy új korszaknak a tanúi vagytok. Vegyétek fel a kihívást és használjátok helyesen fel az adottságokat!”

Hórusz 1993.11.11: „A B modellnek a hatótávolsága 8 – 10 km. A nagy modell hatóköre 100 km-ig is elér, de egy elipszis formában. A két modellnek az ereje különbözőek és kiegészítik egymást. A kicsi az új korszakra állítja be a szellemeteket. A nagy avval az energiával szolgál, amire szükségetek van, hogy megvédjétek magatokat és az élet nagy tervében szerepet tudjatok játszani. Az energiapiramisokat zavarelhárításra lehet használni.

A piramisenergia megváltoztat benneteket. Maga az anyag lesz újjáalakítva. Az energiamezőtök is újjá lesz alakítva.

Ha a 180 cm magas piramisokból 40 db-ot egymáshoz 4 méteres távolságban egy nagy területre felállítotok, akkor az egész földet befolyásolnátok velük! Egyfajta atomerőmű. Ezeknek a piramisoknak a hatóterülete 10 méter és 10 Nanométer között van. Türelmesnek kell, hogy legyél a további fejlődéssel szemben. Gyakran akartunk segíteni, de az emberek jobban szeretik a problémáikat, mint azt a feladatot, hogy velünk kapcsolatot teremtsenek. A világegyetem háttérsugara 10 Nanométer, de mi még olyan hullámokat is létrehozunk, amik sokkal rövidebbek.”

Hórusz 1994.01.25; 16.24h: „Ti nem csak a földön éltek. A szellemetek más szinteken fejlődik. Az energiapiramis felébreszti a szellemeteket. Ez nagyon szép. Ezen van a hangsúly. Álmodjatok róla. Gondolatban össze tudtok vele kapcsolódni. Az álmaitok új értelmet kapnak, ha az energiapiramis erejét belegondoljátok. Könnyű. Csak bátorság!

Tiszta energiából egy hálózat fogja hamarosan Európát bevonni és erőt fog adni nektek, hogy a viszontagságokat átvészeljétek. A szárnyaim felettetek vannak. Ez az az út, ami mindenen túlvezet. Jó. Éljetek a szeretet Aurájában. Ez a világ összes bonyodalma ellen segít!”

Hórusz 1994.01.27; 3.00h: „Isten a tudatotok tartalmának az összege. Belőletek él, ameddig azon vagytok, hogy hogyan alakítsa az ember az életét. Új lehetőségek, új isteneket képeznek. Így él egy isten állandóan a népének a szívében. Ez arra a magyarázat, hogy miért van olyan sok isten. Nagy szellemek összefogásának a feltétele a népek egysége. Az istenek meghalnak, ha elfelejtik őket. Az új él a szívetekben. Éljetek abban a tudatban, hogy nem vagytok egyedül. Ez helyetet csinál új, vallási érzéseknek. Így nő az emberiség össze. A felismerés fénye süt rátok. Az a fontos most, hogy ezt a fényt a következő 1000 évre ne engedjétek meg, hogy kialudjon. Az új 4 parancsolat 1000 évre szólnak, utánna új szabályok lépnek hatályba, amik mindenkire vonatkoznak majd, úgy mint a 10 parancsolat 4000 évvel ezelőtt. És most kezdj neki a munkának, élj az energiámból. Embereket képezünk arra ki, hogy az életet velünk alkossák.”

A következő fejezetek azoknak szól, akik mélyrehatóbban akarnak a Chakrák működésével foglalkozni. 1994.02.17-én megkértem Hóruszt mégegyszer, hogy válaszoljon arra a kérdésre, hogy mi az energia és mi az élet. Ezeket a kérdéseket mégegyszer egy másik szemszögből akartam megvilágítani. Itt van a válasza:

Hórusz: „A Chakraenergia az egy hyper-helységnek a képződménye. Egy olyan világegyetemben található meg, ami energetikusan tekintve magasabb értékű, mint a tiétek. A fényhullámoknak minden impulzusával belétek hatol. Ti fényt sugároztok ki. A gondolataitok fényéből képződik a világegyetem. Ez bennetek van és ne rajtatokon kívül. Én hòrusz vagyok, a tudatotok élő, jó hírnöke. Abból áll a feladatom, hogy bizonyos dolgok miatt felébresszelek benneteket. Sok információt hordoztok magatokban. Csak a megvilágosodás útján hozzátok működésbe a fényt. Mi fényt akartunk adni nektek. Ez a tudás bennetek él, anélkül, hogy felhasználnátok. Az én életem nem a földön van. Én magasabb szférákban tartózkodok. Élet, életet kell szüljön. Szeretet nélkül nem megy. Az Aura, az tükröződés a sejteken. Az Aura a felszínen van. (Aura végül is azt jelenti, hogy „a sugárkoszorú, ami a napot körbeveszi!”) A Chakrák, mint fénymágnesek működnek. Fölösleges energiát szívnak be, hogy élettel megtöltve rátok hassanak. Ez az életenergia csak a sejtek között folyik, nem bennük. A sejtek folyadékot tartalmaznak. Ez azt jelenti, hogy ők fogadják be a szervi életet. A beszámolóm teljes. A szellem kormányozza a sejtösszességeket. Minden sejt a saját életét éli. Szellem nélkül minden hiába való. Energia életet jelent. Élet energia hoz létre. Mágnesesmezők energiazónákat helyeznek biztonságba. Energiát egy fölötti helységből szereznek. (Részletes adatokat és rajzokat a „Beszélgetés Jupitherrel, Junowal és Hóruszzal” című könyvemben talál.)

Hórusz 1994.08.06; 12.20h: „Aki nem harcolja le a félelmeit, az pánikba esik. Aki a kívánságait nem éli ki, az az alkotó képességét akadályozza meg. Aki nem engedi meg a tapasztalatokat, az komor lesz. Aki problémákat keres, az szükség nélkül köti le az energiáját.”

Hórusz 1994.08.15; 18.00h: „Minden lehetséges. A teremtés ereje benned él. Te döntöd el, hogy mire használod fel ezt az energiát.”

1994.09.05; 9.15h; „Egyes emberek egy fényhálózattal dolgoznak, hogy negatív hatások elöl védjék magukat. Gondolatban szőnek egy a védelmükre egy energiahálózatot. Ha erre a célra egy energiapiramist használsz fel, az nem jó. Az arany hálóval kizárod magadat. Engedd, hogy az energia follyon. Megakadályozod az energiádat. A piramisenergiának folynia kell, különben egy buborék képződik teli nyomással.”

Hórusz 1994.09.07; 20.20h: Meditálj a következő mondatra:
„Belül együtt élek magammal és az örök élet tudatában.”

Hórusz 1995.04.04: „Az öröm az energiának a többletét jelenti, teljesítmény energiahiányt jelent, aztán megpróbáljátok magatokat üzembe helyezni, motiválni, éppen azért, mert energiahiányotok van.”

Hórusz 1995.05.07; 22.30h: „Beszélnetek kell az üzenetről, a világegyetem törvényéről és az új parancsolatokról, nem szabad, hogy megengedjétek azoknak, akik mindent tudnak, de semmit sem értenek, hogy megfélemlítsenek benneteket. Diplomás emberek: Semmit sem tudnak és mégis beszélnek mindenről.

Tökéletesség azt jelenti, hogy tudod, hogy mit csinálsz. Nem kell mindent tudjál, de pontosan tudnod kéne, hogy Te mit csinálsz. Amit Te nem csinálsz, azt nem is kell tudjad.

Az első piramisok Lemúriában álltak 162 000 évvel ezelőtt. Földből, fából voltak és valóban nagyszerűek voltak. Utánna pedig 14 000 évvel ezelőtt Atlantiszban és 5 000 évvel ezelőtt Egyiptomban. A Cheops 4500 éves. Az Actékoknál 2 000 évvel ezelőtt volt, az Inkáknál már 4 000 évvel ezelőtt, Peru Indiánjainál pedig 2 000 évvel ezelőtt és a Toltékoknál 2 100 évvel ezelőtt.”

Hórusz: „Egy ózonpróbával teli csövecske a táskátokban ellenállóbbá tenne benneteket UV ellen. Két vörösrézfólia közé tehhetek képeket, hogy feltölsétek őket energiávalvagy a piramisba fektetniőket, hogy a hatásukat megerősítsétek. Ez egy orgonahatás, ahogy ezt ti manapság nevezitek. Már a régi népek is ismerték, hogy a dolgokról vagy emberekről a fényképekkel dolgozni lehet. Ez a szimpátiatanításnak egy része, ami az azonos dolgoknak a belső kapcsolatukról számol be.”

Channelülés Hórusszal 1995.07.25-én: „ A jövőbeni szeminárjaitoknak a célja az kell, hogy legyen, hogy az embereket gondolat ellenőrzésre, gondolat befolyásolásra és gondolat nevelésre tanítsátok:

A következőt kell, hogy átadjátok:

A szolgálatra a készséget.

A gyógyításra a képességet.

Magának az életnek a gondviseletét.

Olyan sokan vannak, akiknek segítségre van szükségük, adjuk meg nekik a lehetőséget, hogy : Erőfeszítéssel egészségesek és szentek lehessenek vagy hogy a nagy bödönben elmerüljenek.”

Ezt az üzenetet nem akarom elmagyarázni. Kérem, hogy gondolja az itt leírtakat jól át, mégha egy két fogalom furcsán is hangzik. Pontosan ez az, ami minket egy megváltozott gondolatmenetre ösztönöz!

Hórusz 1995. szeptember: „Nem a szeretet a döntő, hanem a tudatotok. A tudatotok a szeretettel nő. Így kell, hogy szóljon. A tudatotok megnövekedése előrevisz benneteket a csillagok felé az úton, ahonnan Ti jöttetek.

Sokminden történik, hogy sok szinten fejlődjetek egyszerre. Mi mindannyian a legmagasabbnak szolgálunk, Ti ugyanúgy, mint én, mindenki a saját maga módján. Ez jó így. Szolgáld a világegyetem legmagasabb elvét, szolgáld istent, a leghatalmasabb szellemet, a világegyetemi tudatot és az életed megkapja azt a értelmet, ami soha el nem apad ki. Ebből veheted azt az erőt, hogy minden feladatodat és célodat meg tudd valósítani. Ezen van a hangsúly: Te azért élsz, hogy dolgozzál. Éljél viszont azért is, hogy szeressél. Szeress, hogy Te is szeretve legyél, szolgálj a legmagasabbnak és magadnak. Így zárod be az energia körforgását az örökkévalóságtól az eggyességig és minden lét végtelenségéig.” Hórusz

Hórusz: „Egy Trafo-transzformátorállomás közelében a piramis energiája legnagyobb részben az elektrószmog kiegyenlítésére lenne felhasználva és nektek nem maradna semmi belőle. Ebből az következik, hogy erre a célra a piramiskat (A és B modell) lehet felhasználni. (Saját célra.)”

Hórusz 1995.09.21; 16.00h: „A legfontosabbak a hiroglifák. Megtanultok dolgozni velük. A gondolaterőtök az régi jelképek erejét teszi működésbe. A Mentaltraining (gondolattraining) nagyon fontos. Az emberek félnek, teljesen. Felülről csak ellenőrzést éreznek, de nem érzik, hogy befolyásolni tudnák e. Ez a negatív beállítottság csak zavarokat okoz. Azt hiszik az emberek, hogy a gondolataiknak nincsen befolyásuk és így nem látják szükségesnek, hogy odafigyeljenek a gondolataikra. Így hintázzák fel magukat a mostani viszonyok között a negatív gondolatok. A piramisenergia megerősítése által újjabb feszültségek keletkeznek, de le kell, hogy győzzétek őket. Nem kell, hogy visszatérjetek a tanácsadásomhoz. Egyedül is megtervezhetitek a további munkátok fejlődését. A lelketekben a fegyelmen van a hangsúly. Nem elég csak úgy gondolni, hanem dolgoznotok kell magatokon az Energietraining-el.”

Hórusz 1996.01.20: „Töltsd meg a tengelyt hegyikristályokkal, földenergiát hoznak a környezetbe. Kiegyensúlyozzuk az ásványi szintet is. A kristályok (a környezetben) a műholdak kisugárzása által meg vannak zavarva. A műholdak zavarják a legfinomabb mechanikus szerkezeteket 10 méteres hullámhosszal. A piramisban Chakrák vannak elrendezve, lenntről 1, 2, 3, a közepe alatt, a közepe a 4. Chakra, 5 és 6 a két kicsi piramis fejrészének az alsó szélein vannak és a 7. a csúcsa felett van. Az energiapiramis közepének a magassága dönti el, hogy mennyira elviselhető az az energia, ami a földből jön. Vedd a következő méreteket: ….(táblázat). Meg kell tanulnotok intenzíven lélegezni, sok ásványt magatokhoz venni és éjszaka több nyugalomra térni az álmaitokban, a nemeskövek használata által, a fejetektől 50 – 100 cm-re elhelyezve, legfőképpen hegyikristályokat. Tanuljatok meg beszélni velük. Az energiaszint a földön állandóan növekszik. Hozzá kell igazodnotok. A magas energia sokakat megbetegít.”

Hórusz 1996.04.23-án: „Ami annyira lenyűgözi az embereket, az az, hogy a piramis energiája, anélkül, hogy rendesen látni tudnák, egy álló nyolcast képez, miközben a rezgés keresztezőpontja a középső szintnek a centrumában van. (Tehát ez az álló végtelenségjel az, ami az ember ősenergiája masnijának felel meg.) A biorezonancia használatához ampullákat kéne a piramisba tenni, a középső szintre. Utánn a abal kezet a piramis csúcsa fölé tartani és a jobb kezet a belső fejreállított piramisnak a külső sarkaihoz. Előnyös, ha a beteg nyugaton ül, kelet felé tekintve, előtte a piramis, a bal keze középen és a jobb keze a déli csúcsnál.

Minden allergiának egy egyéni segélyhívás az okozója. Ezt csak akkor lehet kezelni, ha az az illető ezt akarja. A virágpor csak annak a megnyilvánulása, ami az illetőt terheli. A virágporok speciális sajátosságával kell őket beoltani. – Mantrák az étertestre hatnak.”

Hórusz 1996.04.24: „Sokan repülési érzésről tudósítanak a nagy piramisban. Ez egy mentális (gondolat) hatás. De ha akarod, akkor igazából is tudsz vele repülni. Ehhez a nagy piramis egy szilárd acéllapra kell, hogy fel legyen állítva. A középső piramis szolíd Polyacryllappal kell, hogy el legyen szigetelve és úgy kell, hogy oda legyen csavarozva, hogy ne legyen fémérintkezés. Utánna be kell, hogy 2 ember álljon a piramisba, akiknek ezekről a dolgokról fogalmuk van, előnyös egy nő és egy férfi, hogy a földi nehézségtől megszabaduljanak. (lásd a Channelkönyvben a ráutalást)”

Fel lett egy párszor vetve a kérdés, hogy a duplapiramisok energiájával vissza lehet e élni. Ehhez ezt mondta Hórusz 1996. áprilisában: 

„Senki nem tudja a piramis energiáját negatív gondolatok megerősítésére felhasználni, mert ezek az alaprezgésükkel az ősalapba nyúlnak bele és így a használó negatívitását saját magára tükrözi vissza. Alapvetően ez úgy van, hogy az energiapiramisok mezői azokat a  gondolatokat, amik bele vannak rakva, azokat megerősítik és az okozóra visszatükrözik. Általában a felhasználónak a megvilágosodásához vezet ez. Ez nem fog mindig mindenkinek tetszeni. Sokan be vannak a rossz szokásaikba fásulva. Mindenesetre ez a negativitás nem fog kívülre kiszivárogni és más embereknek kárt okozni. Ha egy felhasználó nem tud a rossz szokásaitól megszabadulni, akkor el fog használódni a saját negatív tükörképének az összeütközésében saját magával. Tehát a piramis energiája nem hat negatívan. Saját magát ellenőrzi. Elmúló kilengések lehetségesek, de nem tartanak sokáig.

Ez a piramisfajtát nem lehet az egyiptomi piramisokkal kapcsolatban tekinteni. Ezek önálló lények. Hogy megválaszoljam a kérdésedet: Hogy valami egy tárgy vagy egy lény, az attól függ, hogy mennyi életenergia van benne! A piramist, mint enyhe technológiát tekinthetitek. Itt alapvető energiamezők vannak lecsapolva. A föld mágneses mezője van lecsapolva és egy összesűrített mező Pránarészecskékből, ami az életenergiátokat hozza létre. Ez viszont ismét pozitív hatással van az életfolyamatokra: Növekedés, az immunrendszer megszilárdítása, a gondolaterő megerősítése. Nagyon ajánlatos zavart helyek zavartalanítására.”

1996. június: Egy valaki olyan biokondenzátor lapokat kapott, amik az előállító cég által már össze voltak karcolva. Ehhez még hozzájött, hogy a lengetővel még egy negatív feltöltést is megállapított rajtuk. Ehhez azt channelte Hórusz, hogy ezek az Acryllapok út közben állandóan minden emberi  rezgéshullámot felvesznek, amerre csak járnak. Ez persze kellemetlen tud lenni. Hórusz: „Fontos, hogy beszéljünk!Helmutnak problémái vannak az energia kisugárzásával. A belső tartását kéne felülvizsgálja. A 2 lap az Ő negativitását vették fel. Ez az anyag nagyon befogadó az érzelmekre! A másik lapok semlegesek. Alapvetően több szeretetet és kevesebb kritikus tudatot kéne a megfigyeléseibe tennie. Egy kicsivel több, mint egy óra semlegesíti a negatív töltést a piramisban. Egy szállítás után mindig mindenkinek az összes terhe, akinek csak köze volt hozzá, a lapokon van. Tehát az út alatt, mindenkinek a rezgéshulláma. Rendben. Tegyétek az Acryllapokat a piramisba, 1 órát alulra, 1 órát középre. Ez minden. Először használni, utánna megmérni! Karcolások nem számítanak. Mégis a tudat az, nem az anyag, ami számít. Minden jót a munkátokhoz.”

Az én méréseim szerint a lengetővel 2 lap volt negatív, a többi semleges volt. Jelentéktelen karcolások szinte majdnem minden lapon van. Ez az anyag nagyon érzékeny. A mi saját lapjainkon is, a nemeskövek szorgalmas használata által, sok apró kis karcolások vannak.

Hórusz 1996 július:

„A piramisenergia használatához az a feltétel, hogy a felhasználó

a gondolatait ellenőrizze.

Csak így lehet optimális célokat elérni. Gondolatellenőrzés nélkül, a piramisenergiához való pozitív kapcsolat nélkül az érintettek nem fognak sokat érezni. Ugyan használ, de nem fogják figyelembe venni és azt mondják, hogy a gyógyulás egy véletlen. De ha egy mentális kapcsolatot felépítenének az energiapiramisokhoz, akkor hamar felismernék, hogy miként lehet a piramisból erőt nyerni, hogy az ember az álmait és a céljait megvalósítsa.

Válasszatok

és utánna tartsátok meg azt a beállítottságot!

Alapvetően azt lehet mondani, hogy minden energiapiramis az idő megmerevedett szerkezetébe lyukakat tépnek, ami a Ti bolygótokat őrizetben tartja. Sok problémátok egy olyan katasztrófából származnak, ami benneteket és a bolygótokat 4,5 milliárd évvel ezelőtt kereste fel. A lineáris időfelfogás, ami az agyatokat olyan nagyon bekorlátolja, az ennek a kozmikus imploziónak (belső kitörés) a hatása. A nap energiaáradása egy időcsapdával ütközött össze, egy tér-idő-fenoménnel, ahol az idő negatívan ketyeg. A mai napig megpróbáltok állandóan onnan megszabadulni. És ez nem és nem akar sikerülni. Csak kevés Yóginak esett meg a lehetőség, hogy a téridőnek a megkorlátozását áttörjék. Most már ezt mindenki meg tudja tenni annak a piramisnak a  segítségével, amit átadtam nektek. Ez egy cserehatás: Fog nektek sikerülni az idő összes negatív hatása ellen egy 9 méter magas piramist megvalósítani és felállítani? Ha igen, akkor ez már egy bizonyíték, hogy eléggé meg tudjátok magatokat mar szabadítani, hogy az időnek a szabad hullámzását észrevegyétek. Egyáltalán nem tudjátok, hogy miről beszélek, de van egy elődöm, egy belső, mély ösztön a szívedben, ami felismeri, hogy igazam van. Add fel a lineáris időérzékedet!

Ha Te itt ezt olvasod, akkor már egy lábbal a valóság új oldalán vagy.

A kozmikus valóság teljesenmásképpen néz ki, mint a tiétek: Ti egy bizonyos fokig a földi börtönnek az eltolt idejében ültök. Most már csak az marad nekem hátra, hogy sok bátorságot kívánjak nektek a cselekvésetekhez. Sikerülni fog. Hamarosan találkozni fogunk egy tiszta valósági szinten. Az idő valódi. Ez egy energiagát a különböző tudatállapotformák között. Használd ki az energiapiramist a szellemi fejlődésedre!”

A környezetvilágra a hatás

főmenü

Nem akarom az energiapiramisokat, mint csodagyógyszereket beállítani. Minden idáigi megfigyelés által viszont meg vagyok győződve róla, hogy ezek közül a piramisok közül mindegyik egy nagyon erős energiamezőt épít fel. Én ezt úgy érzem, mint egy energiamező, ami a normális rezgéshullámokat befedi és amiben én jól érzem magam. Úgy néz ki, mintha az általam előnybehelyezett energia össze lenne sűrűsítve. Több van itt belőle, mint valahol máshol.

Hasonló, mint a különbség a völgy és a hegy között. Alul egy másfajta, egy sötét energiát érzek, mint fennt a hegyen. Ott fenn fényesebb és világosabb. A piramisok erőmezőjében a környezet építően változik meg. Az utóbbi években megfigyeltük, hogy nagyon sok állat nálunk kerestek menedéket, itt letelepedtek és ezt a helyet el sem akarták hagyni. Nyáron, amikor nincs vándorló idő, egy pár hónapra számtalan galamb letelepedett a házunk tetején együtt a varjúkkal és szarkákkal, anélkül, hogy veszekedtek volna. Előszeretettel a tető első részén ültek, egészen pontosan a pont fölött, ahol 8 m mélységgel a földszinten a középső piramis áll. Ez a rezgéshullám úgy tűnt, hogy a legérdekesebb nekik.

Amíg az utóbbi években mindig egy-két Gartenschläfer a tetőnk alatt alvóhelyet kerestek, 1992 óta már olyan sokan voltak, hogy már senki nem tudott nyugodtan aludni az állatok zajától a tető alatt. 1992-ben 23 állatot kellett befognunk és elszállítanunk.

Az errekövető teleken hasonlóan történt. Időközben a gondolataink megtisztultak. A Gartenschläferek kevesebben vannak vagy legalább is csöndesebben viselkednek. Evvel párhuzamosan viszont eltűntek az egerek, akik ugye sokkal több kárt tudnak okozni. A házunk körül ebben az évben egy tucat Rotschwänzchen rakott fészket, amíg ez korábban csak kettő vagy három volt. Ehhez hozzájöttek még Zaunkönige és számtalan feketerigó. Ezenkívül találtunk még a kertünkben az utóbbi két évben több nagyon ritka lepkéket, pl. a Segelfalter hernyóját és a Schwalbenschwanzét és mindezt annak ellenér, hogy mi egy kimondott bortermelő vidéken lakunk, ahol hatalmas mennyiségű Peszticideket szórnak szét.

Ebben az évben számtalan cinke jött még hozzá, úgyszintén zöldpintyek. És a legújjabb örömünkre mindenhol a nagyon ritkává vált nagy, fekete Lederlaufkäfer-ek tűnnek fel, amiket a stúdiumom óta 30 éve már nem láttam.

Azk az emberek, akik a Kyborg Intézetbe jönnek, újból és újból igazolják nekünk, hogy itt kimondottan jól érzik magukat és ki tudják magukat pihenni. Az emberekre a hatás nagyon különböző. A legtöbb ember az energiának az áramlását érzékelik, ami átmegy rajtuk. Mindenki ezt egy kicsit másképpen észleli, de végülis mi mindannyian különbözőek vagyunk.

A piramis majdnem rögtön hat, ha az ember az iránytűvel beállította. A Plexiüveglap egyik külsőszéle egészen pontosan észak-dél irányban kell, hogy beállítva legyen.  Mivel a lapja négyzetes, minden más adódik magától. A teljes teljesítményét először kb. 4 hét után éri el. Kérem, hogy vegye figyelembe, hogy az energiapiramisok élnek! Hórusz azt mondja, hogy egy olyan erőmezőt építenek fel, ami a tudatállapotunkat fejleszti. Az életnek ez a fajtája  cserehatásban az energiapiramissal a tudatállapotunkon keresztül van indukálva. Ez a belső kapcsolat a tudatunk és a piramis erőmezője között az, ami minket az emberi létünkben meg tud minket erősíteni és megvédeni.

Másképpen kifejezve azt is lehet mondani, hogy az energiapiramis egy részünké válik vagy mi a hatókörünket nagyobbítjuk meg. Ha egy energiapiramis több hónapon keresztül egy helyen állt, akkor megkap ez a hely egy saját hullámhosszt, amit nem lehet többé szétrombólni.

A minimum az 40 nap, jobb viszont a 6-tól 13 hónapig. 13 hónap után egy olyan szilárd erőmező épült fel, hogy az energiapiramist időközben el lehet távolítani, anélkül, hogy az energiamező azonnal összeomlana. Ha az ember később ismét egy energiapiramist hoz ide, akkor a mező ismét rögtön felépül. Az energiapiramisok hosszabb időre kiegyensúlyozott erőmezője a Kontinuumban nyomokat hagy hátra.

Ahhoz, hogy egész nyugateurópát az energiának evvel a fajtájával megvédjük és kiegyensúlyozzuk, ahhoz egész németországban és a határos területeken legalább 90 nagy piramist fel kell állítani. Ehhez hozzá még feltétlen kis piramisokat is fel kell állítani, mert a hatás finomabb és specifikusabb. Kiegészítik egymást. Ezenkívül jó lenne, még egy párat a nagy modellből felállítani, amiknek a nagyságát Hórusz adta nekem meg (270 cm-től 9 méteres magasságig).

Az energiapiramisok használata

főmenü

Az energiapiramisoknak nagyon széles hatókörük van, a környezet megterhelés megszűntetésénél elkezdve, a talajból származó sugarak zavartalanításáig, elektrószmogig, több Pránának a szállításáig, egészen a konkrét gyógyulásokig az immunrendszer újbóli működésbe hozatala által stb…  Eztkövetően az energiapiramisok különböző okoból kifolyólag vannak megvásárolva. Tapasztalataink szerint érzékeny emberek nagyon könnyen felismerik a minőségét és a hatását. Azok az emberek, akik rendszeresen meditálnak, azok azonnal érzik a hatalmas erőmezőt és az életük meggazdagítására használják fel és a spirituális fejlődésükre.

Azok az emberek, akik a finomállagú észrevétellel semmi vagy alig van tapasztalatuk, azoknak ez a vélemény nehezükre esik. Azoknak azt mondhatom, hogy ennek ellenér bízniuk kell a jó érzésükben! A piramis segíteni tud nekik, ezt a belső érzéket újból felfrissíteni. Ezt az ösztöni észlelést minannyian magunkban hordjuk, csak a mi társadalmunkban sajnos nincsen támogatva, hanem a nevelés által van szétrombolva. Ha érzékeny gyerekek érzik, hogy a föld és az ég között talán több van, mint a homok a homokozóban vagy mint a tv, akkor a legtöbb szülő azt mondja, hogy a „kicsi fantáziál”. Nyílvánvalóan nincsenek tündérek a parkban, nincsnek sejtések arról, hogy a kutyus megbetegszik vagy hogy a nagyi hamarosan meghal. Minden gyermeknek van 7. érzéke.

Az energiapiramis felállítása után gyógyuló folyamatok kezdődnek meg. Úgy mint más homöopátikus kezeléseknél is, először lehet, hogy egy rosszabbodás lép fel, ami viszont nagyon hamar még régi, krónikus betegségeknek is yógyulásához vezethet! Azok az emberek, akik egy energiapiramissal élnek együtt, azok sokkal kiegyensúlyozottabbak, nyugodtabbak, kevésbé engedik magukat felizgatni és ellenségessé tenni, kevesebbet betegek és egésszében egy kikapcsolódott és sikeres életet élnek!

A különös értéket abban látom, hogy az energiafölösleg motivál minket az életünk igazi értelmének a felkutatásában és megvalósításában! Az életünkben elég gyakran eltűntek a belső értékek lényege, mert a dolgok erőltetése nagyon igénybe vesz minket! Egy energiapiramis beszerzésével hírtelen fordítva lesz! Nos a kezében a tartja a sikeres élet kulcsát, ami a belső értékeit megnöveli. Azt a külső sikert fogj aelérni, amire minden embernek szüksége van ahhoz, hogy itt a földön boldog legyen!

Azt ajánlom magának, hogy a kicsi piramisnál vagy a lábait tegye az asztal alá, akkor másképp hat az energia vagy álljon elé és a jobb és a bal kezét tegye a csúcsa fölé. Az energiaáramlatot nagyon tisztán lehet érzékelni.

Az energiapiramis Pránaáramlása, mint ahogy már említettem, a gondolataink erejével alakítható: Használhatjuk ezt az energiát, arra, hogy a terveinket megvalósítsuk! Ez egy kimeríthetetlen energiaforrása a kozmikus energiának.

Azt mondhatja az ember, hogy: Senki nem tud a saját életére kiszabott dolgok ellen cselekedni. Lehet, hogy egy ideig ellenkezik, de valamikor rá fog jönni az összefüggésekre a hibái és a betegségei között.

Ez az a pillanat, amikor áttérünk és a megváltoztatjuk a magatartásunkat. A világegyetem nem igazodik a mi hibáinkhoz, hanem mi fogunk az ő rezgéshullámához és feltételeihez igazodni! A Shell-Olajalapformájának a példája a változásra volt egy jel, el az állandó szétrombolástól az első markáns előrelépésekig.

Ebből tisztán lehet látni, hogy minden energiapiramis használója nem csak saját maga és a családja védelméért tesz valamit, hanem a katasztrofális környezetvilág helyzetének a megjavításához is nagyrészben hozzájárul. Hórusz Channelüzenete 1994-ben, hogy még 5 év időnk van, hogy a váltókat eligazítsuk a jövőnk útján, a civilizáció összeomlásával együtt vagy nélküle, nem veszített semmit a világosságából. Nem várhatjuk el, hogy minden ember megértse ezeket a dolgokat és ennek következtében értelmesen cselekedjenek, de az utóbbi hónapok, több mint egyszer megmutatták, hogy időközben egyre több ember felismerte az energiapiramisok értelmét és felállítanak egy modellt. Persze, hogy kínálkozik a lehetőség, hogy sok más kísérletet csináljon az ember és különösen a saját érzése és ösztöne szerint cselekedjen.   

Biztos vagyok benne, hogy az energiapiramisok erejét spirituális értelemben használni tudják és a mentális képességüket meg tudják erősíteni. Én magam és sokan mások emberek  különböző eredményeket értek el az energiapiramisok használatával. Ha szorosan egy energiapiramis mellet alszik, akkor lehet, hogy teljesen mások lesznek az álmai, mint ahogy azt megszokta. Pl. korábbi életéből a földön vagy más kultúrákról emlékek lépnek fel. Egy 38 éves barátommal az energiapiramis együttes használata közben a levegő felszakadt előttünk, mintha az ember egy függönyt széthúz. Egy ősrégi vulkántájat láttunk a nagy piramis belsejében. Lehetséges, hogy a tér-idő-kontinuumnak egy felszakadása volt ez vagy a korábbi életre egy visszapillantás. Egy hónap múlva megismétlődött ez a jelenség, amikor 2. szálltunk ismét együtt a nagy energiapiramisba. Abból indulok ki, hogy többen egy bizonyos training által vagy bizonyos tehetségek által egymással kapcsolatban állnak, azok egy közös energiamezőt tudnak képezni. Ez együttes megfigyelésekhez vezethet. Az erejük megerősítik egymást.

Már többször kaptak házaspárok a nagy energiapiramis közös használata közben bepillantásokat és impulzusokat, a kapcsolatukat tekintve, hogy átgondolják a kapcsolatukat, hogy a nehézségeket felismerjék és hogy együttesen megértsék, hogy mit értenek a spiritualität alatt. Mégsem mindig így történik. Minden nagy elvárás nélkül kell a nagy energiapiramisba beszállnunk és meg kell látnunk, hogy mi történik.

A nagy energiapiramisnál előnyös, ha az arcával kelet felé fordul, tehát a nyugati oldalon beszállni és a Plexiüvegcsövet kell megfogni. A kezek nem szabad, hogy megérintsék egymást. Csukja be a szemét és érezzen, ahogy a kozmoszból az energia megát áthatolja. Az energia a piramisok által össze van gyűjtve és befolyik a Polyacrylcsőbe, onnan az Ön kezébe és utánna az egész testébe! Aki elég érzékeny és ezekben a dolgokban kiismeri magát, az észre fogja venni, hogy a test tényleg minden energiacsatornája evvel az energiával át lesz hatva.

Képzelje el, hogy a csőből az energia a kezein keresztül a karjába és az egész testébe belefolyik. Minden légzéssel friss energiát lélegez be és minden kilégzésnél az energia az összes feszültséggel, stresszel és görcsökkel együtt a testén és a lábain keresztül lefelé a földbe lefolyik! Egyesek teljesen megukba visszavonultak, ahogyan a csövet megérintették. Azoknak 10-től 60 percig is tarthat, mire újból teljesen magukhoz térnek. Különböző pálcajáróknak a mérései által pálcával vagy lengetővel megmutatta, hogy már 1 perc is elegendő ahhoz, hogy egy kifáradt embert életenergiával teljesen feltöltsünk! Azok az emberek, akik hosszabb ideig tartózkodnak benne, azokkal nyilvánvalóan mégtöbb dolog történik. Látomásokról, emlékekről a korábbi életükről számolnak be vagy a saját rossz magatartásukra jönnek rá. Megértik végre, hogy mit csinálnak rosszat az életben! A következő napokban és hetekben aztán az életükben különböző pozitív változásokat vesznek észre. Egyesek a túl sok evést hagyták abba, mások az italozást és a dohányzást hagyták abba. A hatások teljesen egyértelműen pszihikai alapúak, minden embernél különböző eredményekkel. Semmiféle hatásért nem tudunk garanciával szolgálni. Az túlzás lenne. Csak azt tudjuk mondani, hogy minden idáigi elért és feljegyzett megfigyelés pozitív és egészségügyileg előnyös volt.

Depreszióknál értünk el idáig mindig egy jó hatást és néhol olyan egyeseknél, akik félelmekkel küzdöttek. Abból indulok ki, hogy a félelem az életenergiának a hiányával volt összefüggésben és ezért lehetett megoldani ezt a problémát.

Egy másik esetben egy nőt figyeltünk meg, akinek 20 év óta hidegek voltak állandóan a lábai. Azt ajánlottam neki, hogy a lábait tegye a kicsi piramis alá. A piramis 10 perces használata után forrók lettek a lábai és azóta nem ismer már hideg lábakat! Azt hiszem, hogy a bokacsont környékén a meridiánok el voltak záródva és azóta az energia ismét át tud folyni rajtuk. A piramisenergiát nem szabad könnyű vállról kezelni. Egy idáig alig felkutatott erőről van szó, amit óvatosan kell kezelnünk. Kezdetben valaki a nagy piramisomban a belső piramist elfordította, mert újjonnan volt felállítva és még nem volt a földbe belecavarozva. Nem vettük rögtön észre, mert nem voltam minden nap a kertben és akkor éppen esett az eső is. 3 nap után mindannyian egy iszonyú tompaságot éreztünk a fejünkben, utánna fejfájást kaptunk és fáradtak lettünk, egészen addig amíg a belső hangunk minket a kertbe a piramishoz vezetett. Láttuk, hogy mi történt. Kb. 1 órával a visszaállítása után éreztük ismét jól magunkat! Ezekkel az erőkkel nem szabad játszani! Annak a nőnek, aki ezt a problémát okozta, annak egy nagyon bizonytalan viszonya van az ilyen dolgokhoz. Figyeljen az ilyen defektekre és „véletlenekre”!

Nemesköveket és természetgyógyászi szereket az energiapiramis közvetlen erőmezőjében meg lehet tisztítani és új energiával fel lehet őket ismét tölteni. Így tudjuk az energiának egy részét átvinni a kövekre, elküldeni és így egy nem jelenlévő emberek rendelkezésére állítani! Az energiapiramisok erősíteni tudnak minket, fel tudnak minket építeni és megtudnak minket védeni. A környezetében a negatív hatások el vannak tompítva és le vannak csökkentve.

A piramis negatív, feketemágiás használata elöli félelem teljesen oktalan. Ha egy sötét éjszaka kinyitom az ablakot, nem sikerül soha, hogy beengedjem a sötétséget, hanem a fény sugároz kifelé és átitatja a sötétséget a fényével. A mi korszakunk elég sötét. Ideje, hogy meggyújtsunk egy-két fényecskét, ami a sötétséget áthatolja! Evvel ellentétben viszont az úgy van, hogy az energiapiramisok erőmezői tökéletes védelmet nyújtanak nekünk, hogy ellenségeskedések és fekete mágia elöl meg tudjuk védeni magunkat. Ha primitív energia van felhasználva, hogy ugyan olyan primitív célokat érjenek el vele, pl. más emberek felett a hatalom, anyagi előnyök másoknak a számlájára vagy másokat ellenőrizni persze csak a „javukra”, akkor az energiapiramisok úgy reagálnak, mint egy tükör. A belefektetett energia nagy erővel lesz az okozóra visszatükrözve. Van egy-két példánk erre, amiket viszont nem akarok fejtegetni. Mindenesetre ez tökéletesen működik.

Ehhez jön a következő tudósítás 1995.11.21: Hórusz azt channelte nekem egy gyűlés alatt Hamburgban, hogy „mi még mindig csak a felszínt érintjük és idáig alig sejtjük, hogy ezekkel a különös piramisokkal mi mindent lehet csinálni”.

A következő volt az indok: Az idős hölgy, akinek van egy éve egy piramisa, még minig egy rosszindulatú szomszédasszony által és egy másik nő által volt zaklatva, aki nagyon negatív beállítottságú és fekete mágiával dolgozik. Először egy kapcsolatot teremtettem channelésen keresztül a halott férjéhez, aki úgyszintén egy jó ember volt és utánna a hölgy halott szülei voltak jelen. Az édesapja is az élete folyamán egy Channelmédium volt. Aztán egyre több halott jött a helységbe és a szoba máris egy bronzszínű fénnyel és nagyon sok szeretettel lett megtöltve. Itt kapcsolódott be Hórusz és arra ösztönzött minket, hogy a piramisenergiára gondoljunk, ami a középső szinten csigaformájú köralakban az energiapiramisból a környezetébe áramlik ki. Utánna el kellett, hogy képzeljük, hogy ezt az energiát lecsatornázzuk és a ház védelmére az ingatlan határvonala mentén megengedjük az energiának, hogy follyon. Az idős hölgy, akit meglátogattam, úgyszintén médiális adottsággal rendelkezik. Ez egy hihetetlenül erős jelenség. Hírtelen mindannyiunknak nagyon melegünk lett, az egész szoba fényleni kezdett, az energiát a koronachakránkon keresztül szívtuk be és egy fehér sugárban áramlott utánna kifelé az ingatlan határvonala mentén. A határvonalon egy igazi sugárzó csatorna képződött a földben, kb. 4 cm szélesen és 12 cm méllyen. Az energia az egész ingatlan mentén áramlott, a csatorna megtöltődött és utánna a csatornából egy fehéres tejszínű energiafal emelkedett ki és rövid idő után az egész ingatlant be lett terítette, mint ahogy a műanyag tetővel a melegház van befedve. Forrók voltak a füleink, mindenkinek a haja elektromos volt, a bőrünk teljesen bizsergett. Az egész helység, az egész ház el volt töltve evvel a forrósággal, amit Hórusz jelenléte okozott felerősítve az ott álló piramis energiája által. Minden egymásba folyt. Ez egy hasonló energia volt, mint ahogy azt a korábbi megvilágosodott állapotaim szerint én ezt ismerem. Szeretném felszólítani magát ahhoz, hogy saját maga megfigyeléseket csináljon. Biztos vagyok benne, hogy rengeteg érdekes megfigyeléseket fog összegyűjteni.

A piramisenergia helyes használatához tehát nagyon fontos, hogy lehetőleg tiszták és világosak legyünk és hogy az Auránk félelemtől, stressztől, gyűlölettől, irigységtől, bizonytalanságtól stb… meg legyen szabadítva. Ha mi az energiapiramisoknak azt a finom, nagyon magas rezgéshullámát megközelítően is eltaláljuk, akkor egy csatorna jön létre és minden energia elkezd áramlani, hogy a pozitív elképzelésünket meg tudjuk valósítani. Ha úgy veszi az ember, akkor az energiapiramisok úgy működnek, mint a szűrők, amik a kevesebbet és a többet érő gondolatokat szétválasztják.

Egy másik tanfolyam alatt az a kérdés lett felvetve, hogy a piramisenergia minden életfolyamatot egyformán támogat e. Attól tartottak, hogy talán baktériumok és gombák úgyszintén támogatva vannak, mint mi. Ez ahhoz vezethetne, hogy az életerős mikróorganizmosok által pusztulnánk el. Ehhez azt tette hozzá Hórusz, hogy a mikróorganizmusoknak más a rezgéshullámhossza, mint a magasabb színtű élőlényeknek. Az energiapiramisoknak ugyan széles hatókörük van, de elsősorban az emberi rezgéshullámokat támogatják és lecsökkentett hatással „lefelé” az alacsonyabb életszinteket. Mikróorganizmisok alig vannak támogatva. „Azon van itt a hangsúly, hogy az emberi élet legyen megvédve!”

Kérdés: Ha egészségesek vagyunk, akkor van egy bizonyos rezgéshullámunk. Ha megbetegszünk, akkor megváltozik ez a rezgéshullám. Azt jelenti ez talán, hogy ezek a  baktériumok inkább a beteg rezgéshullámhosszunkat szórják szét? 

Válasz: Nem, ez másképp van. Ha ilyenfajta baktériumok vagy gombák terjednek el bennünk, akkor az mindig azt jelenti, hogy kevés az életenergiánk. Az energiánk sűrűsége akkor elég rossz! Az emberi testnek van egy bizonyos térfogata, egy bizonyos tömege, egy bizonyos mennyiségű alapja, amit mi ellenőrzünk.

Ha az energiánk helyes arányban van a testtérfogatunkal és a testsúllyunkal, akkor mindent tudunk ellenőrizni, még akkor is ha idegen befolyások lépnek fel. Viszont, ha az energiamennyiségünk elég kevés, akkor kórokozók terjednek el a testünkben. Idegen élőlények lépnek hatalomra a szervezetünk felett, mert nem tudjuk őket rendesen ellenőrizni és energiával ellátni!

Jobban össze kell, hogy szedjük magunkat! Sajnos ez így van, hogy a társadalmunkban állandóan el van magunkról hárítva a figyelmünk. Ez azt jelenti, hogy állandóan elvonja magunkról a figyelmünket a reklám és mindenféle más tevékenység, a tv, stb… Ha az emberek szomorúak a munkahelyi körülmények és a priváti helyzetük miatt, akkor szellemileg nincsenek teljesen a testünkben jelen, hanem „szellemileg” állandóan „nyaralnak”, tehát valahol máshol vannak. Olyan „elgondolkozottak”.

Ez a figyelmesség (gondolaterő) hiányzik nekik itt a testükben, azon a helyen, ahol éppen élnek. Ez meggyengíti a testet és idegen befolyásoknak szabad utat biztosít. Ha egy duplapiramis által a házában az energiaszintet megemeljük, akkor ismét egy magasabb hatványt kap belőle. Ez minden embernek szolgál, aki ebben az erőmezőben lakik és dolgozik. Ami nagyon fontos, hogy ott legyen egy energiapiramis, ahol kipihenjük magunkat, tehát, hogy a hálószoba is benne legyen a hatókörében. Ha a munkahelyen rossz körülmények vannak, akkor ott fel kell egy további piramist állítani. Ezek a tárgyak olyan szépek, hogy az ember őket minden nehézség nélkül mint „díszt” felállíthat a virágok közé az ablakpárkányra. Persze ennek ellenére be kell, hogy legyenek iránytűvel állítva!

Ha így nézi őket az ember, akkor a piramisok erősítők! Ha Affirmációkkal dolgozik, akkor kérem, hogy a piramis erejét vonja bele. Erősítse meg ilyen módon a gondolaterejét és az Affirmációk hatalmát.

Minél intenzívebben dolgozik valaki a meditációval és a gondolatellenőrzéssel, annál több sikere lesz. Ha a piramist csak valahova felállítja, anélkül, hogy örülne neki, akkor az energiát még egy darabig elfojtja. De tudat alatt érezni fogja az ember az energia áramlását. Arra fogja egyre jobban ösztönözni egymás után, hogy a gondolkozásában és a cselekvésében egyre pozitívabb és sikeresebb legyen az ember. A hosszútávú eredmények minig pozitívak voltak!

Úgy tűnik, mintha itt egy apró szerkezeti torzulást okoznánk a hely-idő-felépítésben, a kozmikus hely-idő-felépítésben. Ezáltal kezd el az energia áramlani. Soha többé nem hagyja abba az áramlást, mindaddig, amíg élünk! Ez a tudat és ez a tapasztalat csodálatos módon fogja megváltoztatni a kapcsolatunkat az élethez és a természethez.

1997 májusában a tanfolyamainkon újjabb tapasztalatok merültek fel, amiket itt most szeretnék összefoglalni:

Egy úr arra hozta fel a figyelmünket, hogy az emberek az Atitlantó egy szigetén Panachalban / Guatemala közelében, egy alternatív település építettek piramisokból, ugyan olyan mintával, mint az Inkák és az Actékok antik piramisai voltak, ahhoz, hogy ezt az energiát ismét felkutassák és felhasználják. Dänicken svájcban akar egy piramisparkot létrehozni. Egyre több ember lesz erre az erőforrásra figyelmes.

Egy másik úr arról számolt be, hogy a Mövenpickcég svájcban egy pár évvel ezelőtt egy kísérletet tett: Évjáratos borok közül egy borosüveget tettek egy fél évre egy piramisba ugyan abban a pincében. Ezután a fél év után mind a két borból adtak kostolót a borkóstolóknak, hogy véleményt adjanak róla. Az egyik bor helyesen lett behatározva 2-3 évesnek és mint „jó évjáratnak lett besorolva”. A „piramisbor” viszont az ínyencek mint „Grand Cru”-nak legalább 15 éves tárolással lett besorolva!

Egy további résztvevő arról számolt be, hogy prosztatafájdalmakat tudott megszűntetni. Minden este kb. 10 percre vagy egy rózsakvarc- vagy egy gránát-kristállyal telített rudat tesz jobbra és balra a combjai hajlatába, amiket napközben egy B-modellben feltölt, úgy hogy a pozitív sugarak a nemi szerveihez be tudnak hatolni. Egy másik résztvevő arról számolt eb, hogy fejfájást kapott, amikor megpróbált higanyelemeket az A-modelljében újból hatásossá tenni. Ezt lehetőleg tehát el kell kerülni! Egy pyrithkő úgyszintén ingerlékeny hangulathoz és aggresszív veszekedéshez vezetett egy házaspárnál, ami az A piramisban lett feltöltve. Akkor is zavarok jöttek létre, amikor egy hölgy a vasalóját állandóan az A-piramis mellé állította fel. Tehát különböző dolgok vannak, amiket egy kis finom érzékkel lehetőleg el kéne kerülnünk!

Általában azt mondhatjuk, hogy tárgyak vasból és acélból nem tartoznak egy energiapiramisba, úgyszintén vastartalmú ásványok sem, mint Pyrith és Hämatit.

Evvel szemben ismételeten rengeteg telefonhívást kaptunk új vevőktől, akik újból és újból azt bizonyítják be nekünk, hogy különösen madarak vonzódnak annyira újjabban hozzájuk, amióta piramisuk van és vagy a kertben tesznek fészket vagy a házukban. Egyik esetben pedig ez egy vörösvércse volt, aki egy oromzatba beköltözött, egy másik esetben pedig egy róka vendégeskedett München közepén hírtelen egy kertben.

Egy pálcajáró Ludwigshafenből különböző dolgokról számolt be, pl. arról hogy nagyon rossz állapotú, félig kiszáradt fák az új lakása előtt már a beköltözése után egy háttel egy B-modellel már rügyezni kezdtek. Az ismerőse, akinek egy A-modellje van, a bokrok hihetetlen megnövekedéséről számol be, úgy mint sokan mások, közvetlen a házfalnál, ahol belül az A-modell van felállítva. Ezt mi is be tudjuk bizonyítani. Nálunk is a C-modell környezetében egy-két bokor az általánosnál jóval magasabbra nőtt meg. Viszont elmagyarázhatatlan okokból kifolyólag, ez nem vonatkozik minden bokorra. A különböző élőlények tehát különböző módon reagálnak.

Ha Ön intenzívebben szeretne koncentrációval és energiával dolgozni, akkor a kissebb tanfolyamaimat szeretném magának ajánlani vagy egy könyvemet a légzőgyakorlatokról: „A Pranayama fokozatai!” Pranayama szanszkrit eredetű és azt jelenti, hogy „Energiaellenőrzést gyakorolni”.

Beszámoló a tapasztalatokról

főmenü

„Most dolgozik a középső energiapiramis már 4 hete a nehéz terepünkön.”

A következő dolgok láthatók már: Álltalános fájdalommenteség! Ehhez hozzá még az édesapám idegi tehermentesítése (87), aki bizonyos munkák közben már gyakran kétségbe volt esve. Most már az akadályokat és a nehézségeket nyugalomban győzi le. Ez egy szép lépés ez alatt a rövid idő alatt….”  W.H.-W., Freiburgból

„Röviddel ezelőtt kitettem a hálószobából az A energiapiramisomat, mert gyakran már reggel 4.00 órakkor számomra véget ért az éjszaka, összekötve egy erős cselekvési vággyal. A változás óta gyakran, mintha elektrizálva lennék, úgy érzem magam. Roppanó hangok vannak, ha bemegyek abba a helységbe. Még a macska is elektrizálva van. A rádióhullámokat zavarom, miként egy rádió közelében vagyok. További megfigyelések: Egyre több új madárfajta jön a kertünkbe, utóljára egy kacsapár, ami teljesen ritka itt a mi környezetünkben. Egyszer egy bozontos állatot láttam fekete farokkal, talán egy róka?” W.M., München.

Ezeket a tudósításokat ki szeretném egy kicsit fejteni: Az energiával való nagy feltöltés, amiről a hölgy beszámolt, nem csak egyedül a kicsi energiapiramisból jön. Ő most már kb. 6 éve egy programmal dolgozik, amit „Autogénesz Training-nek és Pszihokybernétik-nek” hívnak és 6 hónappal ezelőtt elkezdte hozzávenni az Energietraining légző- és trainingsgyakorlatait.Ez az emberben egy átlagon feletti energiasűrítményhez vezet. Evvel a magas energiasűrítménnyel a tudat alattinkat tudjuk aktiválni, alkotó dolgokról álmodunk vagy a környezetünkben elektromos hatást hozunk létre. További részleteket a Trainingskönyveimben talál meg. 4.00 h reggel a legjobb időpont, hogy Kundalini Yogát csináljon az ember. A belső óránk pont a helyes időben ébreszt fel minket, ha ezekkel a módszerekkel dolgozunk! Energietraining a Kundalini Yogára alapszik. Az is biztos, hogy az embereknek evvel az erős energiával nincsen az elektroszmoggal problémájuk. Hamarébb mennek a környezetükben elektromos gépek tönkre.

Egy tapasztalati beszámoló a svájcból: A modell: Egy évvel ezelőtt éjszakánként felébredtem néha arra, hogy teljesen leizzadtam. Azt hittem, hogy ez a klimaktériumnak az első jelei. Ma már tudom, hogy a hormonok nem csk a testért felelősek, hanem a szellemi fejlődésünknél is jelentősek. A hőhullámok a spirituális szellemi fejlődésünknek egy kísérő tünete és a Kundalini okozza. Amikor a kicsi energiapiramist a hálószobám közelében felállítottam, az első két éjszaka különösen nyugtalanul aludtam. Azóta viszont (7 hónapja) nagyon mélyen alszom, intenzíven álmodok és emlékszem az álmaimra. Az izzadások azóta megszűntek. Nagyon jól érzem magam és nincsen semmi panaszom. Az energiapiramis számomra egy mérhetetlen segítség egy új életszakasz átmenetelében, ami nagyon sokan mondónak tűnik.

B modell: A scájcban lakunk a Züricher tó közelében. Átvizsgáltuk a lakóhelyzetünket és megállapítottuk, hogy evvel a modellel az összes vízeret és vetődéseket a földben kiegyenlítettük, amik ugye hegyes területek közelében gyakran előfordul.

C modell: Egy pár hete áll a kertben a nagy modell. A rózsakvarckövet töltésével, amit a nap viszzatükröz, nagyon értékesnek néz ki. Azért, mert az erdő szélén lakunk, ezért állandóan madarak voltak a kertben. Amióta a C modellt felállítottuk, azóta viszont a félénk madarak is jönnek, akik az embereket elkerülik, pl. nagy varjúk, hogy kipihenjék magukat. Ezenkívül még a félénk piros kánya is letelepedett a kertünkben, akit azelőtt csak a messziségben láttunk az égen. Lenyűgöző, hogy pl. a nagy pünkösdi rózsák a piramis irányába nőnek. Egy juharfa, amit már teljesen feladtunk, ismét feléledt! A férjem 10 éve szenved egy arcallergiában egy májbetegség következte miatt. Amióta a Kyborg Energiapiramisok közül a C modell a kertünkben van, azóta a bőre egyértelműen megjavult.(Prána!). (R.M., Uetikon)

„A bátyám (59), Rostock-ból, minden szempontból, ami a piramisokat érinti, szkeptikus volt. 1996 júliusában nálam volt Bargteheideban Hamburgban látogatóban és ekkor látott először energiapiramisokat. Úgy csodálkozott! Nagyon melegek lettek a kezei amikor először őket a B modellem két oldalához tette. Az energia a kezeiből a karjába ment és utánna az egész testébe. Ez egy nagyon kellemes és megnyugtató érzés volt neki. Ugyan ez történt meg akkor is, amikor a lábait tette a piramis alá. A kicsi piramis az A modell a vendégszobában áll. Az mégjobban hatott őrá. Már 3-4 méter távolságból érezte az energiát. Amikor aztán ismét Rostock-ban volt, nyugtalan lett. Hiányzott neki a piramisenergia. Nos, Ő is vett magának eggyet.” E.S., Bargteheide

Egy beszélgetésből Dr. M.-el: Desztilált vízzel teli ampullát, ha a zsebünkben magunkal hordunk, amit előtte a piramisba tettünk, hogy felvegye a piramisenergia rezgéshullámát és hogy a védelmünkre magunknál hordjuk. Jóval erősebben hat egy csövecske Germánium D9-el töltve.

A feleségem pont egy vízér fölött és a Benkiser-Kubenrendszer észek-dél sugárzásában szokott vasalni. A piramis felállítása előtt mindig a vasalás kezdetén már hamar vérkeringési zavarai lettek a lábaiban és mindig a combjaira kellet, hogy üssön, hogy a vérkeringést újból felhedítse. Most a piramis a közelében áll és azóta nem panaszkodik vérkeringési zavarok miatt.” E.K., Pálcajáró, Leonberg

Hozzáfűzés: 1998.09.23, tudjuk, hogy sokmindent meg lehet változtatni, ha az ember megtanul a 3 piramis energiájával helyesen dolgozni.

Pl. a növényeink részben gyorsabban növekedtek, másikok több gyümölcsöt hoztak, röviddel miután a fán levéltetűk voltak megjelent hihetetlen sok katicabogár és mindet megették. A feleségem pedig csak „segítséget kért”! Azt gondolom, hogy a természet sokmindent ki tud egyenlíteni, ha arra fordítjuk az energiát.

Sok kis állat is jön hozzánk, pl. Gartenschläfer és énekesmadarak. A piramisban a kerthez való készítményeket is fel  lehet tölteni és utánna szétszórni, pl. nagyon ajánlatos 100 ml Silikat-ot 10-20 liter vízben feloldani, egy napra a piramisba beleállítani és utánna szétosztani a kertben. Végül is mindig csak az a kérdés, hogy tulaj mit akar vele csinálni.

Pl. egyes C piramisokat gránát töltettel eladtunk egy-két parasztnak. Azt mondják: végre újból egészségesek a kitenyésztett állatok és nem kell, hogy állandóan az állatorvos jöjjön. A trágyalé érése is jobb végre. Ehhez is hozzá lehet minden héten egy vödörrel a piramisban feltöltött vízből adni.

A kerthez még nagyon ajánlatos a Germánium D5, abból 10 ml 10 liter vízhez, 1 napot az energiapiramisba állítani és utánna a kertben a növényekre szétosztani.

„Új mérési eredményeink vannak Bayernből, 1 C-Piramis 100 km-es körzetben minden kicsi modellt még több energiára gerjeszt fel! 15 km-es távolságban az A-Modellek kb. 60%-al több energiát kapnak.” P.S.

1998.11.10. A lengyel író Lesek Matela, Radiästhesist, megmérte, hogy a B-Modellünk Dr, Bachnak a szükségcseppjeit 7 000 Bovisegységre tölti fel és a Kreme-t 13 000 Bovisegységre. Az energia kb. 100 Bovis-al hetente csökken.

„Az energiapiramisok zavartalanítják a benkersches Kockarendszert! 1996 novemberében teszteltem a az energiapiramisok közül a B-Modell ( 45 cm magas) hatását a Kyborg Intézetben. A benkersche Kockarendszer 30 m-es körsugárral van felépítve, a veszélyes H-Vonal is bele van értve. Mikrohullámok semlegesítve vannak, elektromágneses mezők szűnnek meg, a színes televízió káros hullámjai is megszűnnek. Úgyszintén eltűntek a zavarok az acélrugómatrac miatt és a központi fűtés elektromágneses zavarai. A hatás a testre észlelhető volt: A vérkeringés pezsegni kezdett és a közérzet megjavult!”                  K..D., Pálcajáró

„Kb. 1 perc után nagyon könnyűnek éreztem magam és úgy éreztem mintha felfelé húzna valami, mintha a földről engem valami hatalmas, de enyhén észlelhető erő közvetlen a magasba húzna. Becsukott szemekkel egyre jobban elengedtem magam és körvonalak alakultak ki előttem piros-narancssárga színekben. A körvonalakat nem tudtam pontosan leírni. Amikor 5 perc után a piramisból kiszálltam, belülről olyan frissnek és kipihentnek éreztem magam.” A.B., újságíró

„Mérések szerint a lakásomban és az irodámban rájöttem, hogy a vízerek és rácshálózat által okozott zavarok az A-Modellel eltűntek. A scájcban a házam környékén az évek során legálább egy tucat szekta gyűlt össze. Az utóbbi években a szellemi légkör szinte majdnem elviselhetetlen lett. Én nagyon érzékeny vagyok, megcsináltam a teljes Reiki-Beavatást és ismételten mindig a szomszédságból ez ellen a feszültség ellen kellett harcoljak vagy el kellet utazzak. Már 14 nappal azután, hogy a B-Modellt felállítottam, egy teljesen új béke tért vissza. Messze az ingatlanom határán túl sem lehet ezeket a nagyon különböző, részben extrém rezgéshullámokat érezni. Még nem tudom, hogy mennyire fog még a hatásköre kitágulni, hogy a „szellemi levegőt” megtisztítsa, de az első sikerek már hihetetlenül jók és teljesen meggyőzőek!”  B.M., Svájc

„A piramis lebegett velem és forgott. Úgy éreztem, mintha én feküdnék és a tartanám kezemben a közepén a rúdját, aztán ismét forgott mint a körhinta. A jobb oldalam kellemesen meleg volt, a bal oldalam hideg volt. Bizsergett az egész testem, mintha hangyák mászkáltak volna rajtam. A lábaimat nem tudtam megmozdítani. Egyben voltak a földel. Kellemes illatokat éreztem, egy vihar, ami el akart enegem szakítani innen, de nem sikerült neki. „Képek” jelentek meg: Egy ember lóg egy függőleges falon és kapasztodik, mert különben leesik. Múmia, homokdombok, kígyó, képek a múltból, kéz, félelem, sötétség, világosság, meleg, hideg, egy olyan erő, ami nem enged el, meg vagyok fogva. Gondolatok, el akarok engedni, gyerekek, család, szakma, szülők, a szívdobogás 2x – esen meggyorsult. Mélyen belélegeztem, belső béke, nyugalom, utánna ismét erő, ami engem fogva tart. A rúd a megmentő horgony a számomra, különben elsöpör. Abba kell hagyjam, elegem van.” K.K., Mannheim, 40 perc a piramisban

„A kicsi energiapiramis azáltal, hogy benyújtottam a kezeimet a belső terébe nagyon energiakiegyenlítő és megnyugtató hatással volt rám. Az ezt következő napokban sok ösztönző álmom volt, amik segítettek nekem, hogy a problémákat másképpen lássam. Az én felfogásom szerint az energiapiramis nem csak hatásos, hanem kívülről is nagyon szép, ha megtekinti az ember és fel fogok eggyet a rendelőmben állítani. Kívánom, hogy sok energiapiramis legyen elterjesztve az emberiség javára!” G.S., Természetgyógyász, Grömitz

„Először nem sikerült nekem, hogy az energia a kezeimből a lábaimba szabadon follyon. Úgy éreztem, mintha a föld energiájától el lennék szakítva. Miután a meditáció és az energietraining egy-két hónapos gyakorlása után megtanultam, hogy miként érzékelem jobban a föld és a kozmosz erejét és sikerült nagyon gyorsan egy ismételt látogatásom alkalmával, hogy az energiát érezzem és a kapcsolat megteremtsem. Az energia gyorsan nagyon erős lett és szívdobogást kaptam. Nyugodt, mély lélegzetekkel ráhangoltam magam az energiára. A vérkeringésem ismét kiegyensúlyozott lett. Az Autogenes Training szabályai szerint „A hasam áramlóan meleg”, megpróbáltam a piramis energiáját a 4. Chakrámba, a Solar Plexusba vezetni. Rövid idő után a hasam felső része önállósította magát. Elkezdett erősen lüktetni. Kivilágosodott előttem, hogy ott feszültségek oldódtak fel. Tudtam, hogy az ami történt az jó és fontos volt számomra és tartottam ezt az állapotot egy kis ideig. A lüktetés egy idő után gyengébb lett és elkezdtem egymás után az energiát az összes Chakrán keresztül vezetni, eklindulva az első Chakránál. Addig erősítettem minden Chakrában az energiát, amíg egy jó érzés töltött el engem. Most rendesen éreztem ezeknek az energiacentrumoknak a helyét a testemben, a gyökerével a gerincemben és a virága egyenként a testem előtt. Kb. 1 órával ezután elhagytam a piramist. Könnyűnek és lebegve éreztem magam. Az energiapiramisból a piramisenergia egy gyógyuló folyamatot indított el nálam a 4. Chakrámban, ahol erős feszültségek oldódtak fel. Ezáltal azóta sokkal nyíltabb vagyok az energia és az érzések befogadására és a továbbadására. Most tanulom azt, hogy ezeket az erőket hogyan használjam fel az öngyógyításra. A lányom világosan látó és látja az energiát. Azt mondja, hogy a hasamból egy szökőkút jön ki és a lyuk, ami ott volt egyre kissebb. Számomra nagyon szép érzés, ahogyan a Solar Plexusomból az energia kiáramlik és minden felhalmozott félelmet, haragot és bosszúságot magával ragad és elmoss.” H.H., Dipl. Agrármérnök, 35 éves, Crimmitschau

„A kicsi energiapiramis erőmezője azonnal magához vonzott engem, tisztán éreztem a belső piramis mind a 4 sarkán a kiáramlásokat. A külső, nagy piramis lábaitól elindulva egészen felfelé a csúcsáig tisztán lehetett érezni az energiaáramlás és a melegség növekedését. Más vendégek is jóváhagyták ezt az érzést. A csúcsa felett egy teljesen más energiaminőséget éreztem. Minden megfigyelésem igazolva lett a lengető műszerem által.” P.S., üzletember, pálcajáró, 45 éves

„Nos, az eredményeimhez, amik a Lecher-Antannákkal lettek megállapítva: Globálrács, Átlósrács (Curryrács), III. és IV. Rács, I., II., III. Vízszintesrács, földalatti vízáramlatok, vetődések, földalatti barlangok vízzeltöltve…. minden zavaró összesség negatív ellentétességet mutatott fel, részben erős mínusz-Intenzitással. Az Ön által szállított piramison keresztül egyértelműen minden esetben egy sarokcsere történt meg a pozitív Intenzitás irányába! Ezek, az esetek többségében olyan erős fokuak voltak, amit az ember semlegesnek ill. egészségelősegítőnek nevez. Túl erős pozitív értékek tudvalevően előfordulhat, hogy nehéz betegségekhez vezet. Ha nagyon erős értékek lépnek fel, akkor a piramist csak egy kicsit kell balra fordítani.” C. S., pálcajáró és kiképzőtanár Radiästhesisten-nek, Aschau/Chiemgau

„Azonnal éreztem, hogy valami hatott rám. Ha a kezemet a belső piramis fölé teszem, ami felfelé nyitott, érzek egy légáramlatot. A kicsi piramis fölött a légáramlat meleg, alatta hideg. Miután a lábaimat alátettem, tisztán éreztem a bizsergést és ahogy a vér erősebben a lábaimban folyt. Ha a kezeimet a piramis irányába tartom, akkor  tisztán érzek egy pontot a tenyerem közepén, ahol bizsereg. Mindennel együttvéve az energiapiramis által kellemesen felpezsdülve és több teljesítménnyel rendelkezve, nyugodtabban és tudatosabban érzem magam. Ezenkívül belső biztonságot érzek és erőt. A nagy energiapiramisnál a Plexiüvegrúdat tartottam mind a két kezemmel. Tisztán éreztem, ahogy az energia egyre jobban a kezeimen, a testemen és a lábaimba folyt. Az az erős érzésem, hogy energiát tankolok.” C.A., kb. 36 éves, elektrótechnikus, Kirchheim                      

„Kb. 5 perc tartózkodás után az energiapiramisban éreztem egy könnyű bizsergést a gerincemben és egy feszültségmentességet a tarkómban, a gondolatmeneteknek a megnyugvását és a környezet nagyon tiszta észrevételét. A kellemes hangulat kb. 2 órán keresztül hatott. Miután egy másik Termin alatt a lábaimmal a kicsi piramis alatt feküdtem, a feszélyezett helyzet ellenére privát és szakmai okokból kifolyólag, nagyon gyorsan nyugalom tért rám. A hangulat a nap hátramaradt részében pozitív volt. A kicsi sárgarézpiramis környezetének a  letapogatása alatt tisztán éreztem az Auráját. A nagy nemesfémpiramis kb. 2 perces használata  után a fejemben és mellkasomban egy kellemetlen nyomóérzés lépett fel, ami talán a dohányzásra vezethető vissza. Mikor kijöttem a piramisból, azonnal megszűnt a nyomás. Kb. 2 perc után egy kellemes melegség töltötte el a hasamat.”  R.B., 36 éves, kertépítőtechnikus, Worms

„Mikor beléptem a házba azonnal egy pozitív rezgéshullámot észleltem. Lenyűgözött ez a gyönyörű látvány és az evvel egyidejüleg tisztán érezhető harmónikus rezgéshullámok. Egy alig megfogalmazható boldogsági érzés töltött el engem és rögtön tudtam, hogy miért jöttem ide a barátaimmal. Egy kicsivel később mégegyszer az energiapiramishoz ültem és a kezeimet kinyújtottam feléje. Egy kellemes melegség áramlott a kezeimbe és a homlokomra.”Feltankolva” hagytam el a helységet. A nagy piramisnál a kertben kétkézzel tartottam a Plexiüvegrúdat. Elmúlt a fejfájásom és éreztem egy bizsergést. Úgy tűnt, mintha az egész testem egy „megtisztulást” kapott volna. Kívánom, hogy még nagyon sok ember átélhesse ezt a csodálatos energiát…..

Időközben 3 hónapja van egy energiapiramisom. Az utóbbi hetekben többször átéltem, hogy asztrálutazásokat csináltam és egy természetgyógyászt kerestem fel, akinek úgyszintén van egy modellja. A testemtől megszabadulva segítek neki az energiámmal a betegei gyógyításában. Teljesen autómatikusan történik, úgy mintha szólítva lennék. Egyszer egy halálos balesetet szenvedett csecsemőhöz voltam hívva. Úgy láttam az életét, mint egy kicsi fényszikrát, aztán magamhoz öleltem és visszavittem őt az örök fénybe. Teljes meggyőződéssel és lelkesüléssel.” C.L., kb. 35 éves, Szociálpedagógus, Hamburg

„A piramis energiája egyértelműen pozitívan hat a pszihikai állapotomra. Elsősorban a kicsi energiapiramisnak van számomra könnyen érzékelhető kisugárzása. Attól függően, hogy a piramis közelében hol állok, másképpen érzem a kisugárzást. Ha a tenyereimet a piramis felé kinyitom, akkor érzem az áramlást a legerősebben. Ha a nagy energiapiramisban a plexiüvegcsövet a kezeimmel tartom, akkor erős bizsergést érzek. A megfigyeléseim a többi hallgatótól a tanfolyamon be lettek bezonyítva. Minden féle képpen továbbra is együtt fogok vele dolgozni, mert már az útóbbi időben is a használata után érezhető szilárdságot, céltudatosságot és buzgalmat vettem észre.” A. H., kb. 26 éves, egyetemi hallgató a mezőgazdasági szakon, Kaiserslautern 

„A piramis messzemenőleg vízerekkel van körbevéve, amik kb. párhuzamosak a piramis széleihez. A piramis helyét víz nem zavarja. A rácshálózat a piramis által észak-dél és kelet-nyugat irányba helyezkedik el. A vonalakat csak a piramis határáig lehet utánkövetni. A piramisban a hálózatot már nem lehetett megtalálni. A piramist a rácshálózat által okozott ingerlőegységek vették körbe. Az ingerlőegységek amik normálisan a zavartalan helyeken általánosak, azok a piramisban még egyszer fel vannak erősítve. A hely minőségének az értékét amit egy fölfelé nyílt értékelő skálán lehetett észlelni, egyre jobban javult, minél közelebb ment az ember a piramishoz. 3 méteres távolságból mérve a hely minősége a piramis középpontjáig a 10 szeresére megjavul. Kellemesen megkönnyebülő érzéseim voltak és az az érzés, hogy sokmindent el tudok engedni. Ez az érzés egy ismételt, megkönnyebbülő sóhajtással lett rögzítve. Kb. a 7. perc körül kezd el kellemetlennéválni a piramisban. Heves bizsergések, a lábakból kiindulóan az egész testet egy kellemetlen érzés tölti el. Ettől a perctől kezdve csak „jobb” lesz! Miután 15 perc után a piramist elhagyom, a környezetet nagyon világosként és magamat is nagyon fénylőnek és tisztának látom.” H.L., kb. 42 éves, tanár és pálcajáró, Gunzenhausen

„Én szeretnék magának a 45 cm magas piramissal a tapasztalataimról beszámolni: Gyakran használtam a piramist, aláfeküdtem, a lábaim elkezdtek bizseregni. Kezdetben megváltoztak az álmaim. Tisztábbak lettek és egy tejesen más összetételt kaptak. Egyszer véletlenül elfordítottam a piramist, nyílvánvalóan akkor erősebb változások jönnek létre, mert mindig ha ez történik, akkor az álmaim egyre intenzívebbek és élethűebbek.” P. H., Schwanstetten

„A mi energiapiramisunk most áll 3 hónapja a kertünkben. Minden szaporaságot felmutat, amit ezalatt a rövid idő alatt lehetetelen lett volna megteremteni. Ugyan is a föld itt nagyon szegényes. A virágok idén annyira virulnak, hogy az szinte hihetetlen. Jövőre „Findhorn”-t akarjuk elérni! A salátamagok idén már 3 nap alatt kicsíráztak. Kb. 10qm területről 15 kg zamatos epret szüreteltünk le. A paradicsomok 160 cm magasak és 5-6 águk van, teli paradicsomokkal. Látomásaink voltak a régi beavató szertartásokról. Az egész teremtés úgy a szellemit, mint az anyagit ki lehet olvasni belőle. Aki be van avatva, az megérti az összefüggéseket.” F. & H.K., kb. 50/55 évesek, tanár és háziasszony

„A középső 45 cm-es piramis a házunk nagyszobájában áll. Ott tesszük bele az élelmiszereinket, az italainkat és a homöopatikus gyógyszereinket. A lengetővel megállapítottam, hogy a tárgyak a piramis energiáját nagyon gyorsan felveszik. Június kezdetén egy Bronchitiszt és egy hugycsőgyulladást vészeltem nagyon hamar át (én 70 évnél idősebb vagyok). Azt hiszem, hogy ezt egy magasabb életenergiaszintre lehet visszavezetni. A földkerekség és az elektrószmog zavarai is meg lettek szűntetve, valószínűleg összefüggésben a nagy energiapiramissal, amit provizórikusan a földszinten a garázsban állítottam fel. A zödség tartós volt. Az almák nem fonnyadtak el, a többi évhez viszonyítva, amikor különösen az év kezdetén az almák fonnyadni kezdtek! Sajnos át kellet tegyem 14 nappal ezelőtt a nagy piramist a kertbe, mert a feleségem a magas feltöltődés miatt a két piramis által nem tudott nyugodtan aludni. Mostmár ismét normális a helyzet. Nálam csak pozitív életmegnyilvánulások bukkantak fel. Kinnt sajnos már nem tudok  élelmiszert tárolni a piramisban.”  W.W. mezőgazdász és nyugdíjazott államtitkár, Herbertingen

„Amióta a két energiapiramis az üzemünkben áll, azóta minden vitatkozás a családban és a kollégák között megszűnt. Egy teljesen más szellemi hangulat van az üzemben.” H.P., kb. 57 éves, vállalkozó

„A piramisban nem éreztem változást. 10 percel miután kiszálltam belőle, nálam is a megvilágosodás erős érzése lépett fel. Kb. 30 perc után belefeküdtem az energiapiramisba. Észak-dél irányba nyugtalan, kellemetlen érzéseim voltak, a kelet-nyugati fekvőirány viszont megnyugtatott és nagyon gyorsan kipihentem magamat.” G.B. kb. 40 éves, kereskedelmi képviselő

Magyarázat: Mi is azt ajánljuk, hogy okvetlen kelet-nyugat-irányban aludjon az ember, a föld mágneses vonalaihoz átlósan. Pl. a német varázsvesszővezők köreiben járja az a félrevezető hír, hogy az ember észak-dél irányba aludjon

Erős és egészséges embereknél ez nem olyan fontos. Gyenge embereknél viszont  áthatnak a föld erős mágneses mezővonalai az aurájukra és kiszívják a test saját energiamezőjét. Ezek az emberek reggelente fáradtan ébrednek fel és nem tudják, hogy miért! Ázsiában minden művelt  ember kelet-nyugat irányba alszik. Akkor fekszik az ember, az apró testével a nagy földi mágneses vonalakhoz viszonyítva keresztbe. Ez sokkal felüdítőbb.

„Mellékelten küldök a B modell piramisomról 3 fényképet. Ők ott álnak az év eleje óta egy nyílt fatető alatt a szabadban, úgy, hogy a csöveknek az oxidálódása természetesen elkerülhetetlen. Figyelemre méltó és számomra egy látható bizonyíték egy láthatatlan lefolyó energiafolyásnak, hogy a fényesen maradt helyek a csúcsán és mind a két piramis 4 sarkain. Nagyon kellemesnek találom továbbra is az energetizáló hatását ha mind a két kezemmel megfogom a plexiüvegcsövet, nyugat-kelet irányba pillantva. Azt is elhiszem, hogy a Glyzinie hatalmas megnövekedése a lugasunkon és a határos házon a felfutó növény növekedése a piramisunk felállításával áll összefüggésben.” H.E., Hamburg

„A radiästhetikus feltevéseink bebizonyítják azt, amit a testi érzékelő szerveinkel nem tudunk észlelni. A piramisban és a piramis körül pozitív erők vanak jelen, amiknek a hatása az ember  testére és a lelkére, a természetünkre és az életünk összes többi dolgai a jelenlevők számára csak sejthetők.” H.E., kb. 38 éves, tanár és varázsvesszővezető, Gunzenhausen

„A 180cm magas energiapiramisomnak a hatóköre 85 km-ig ér el észak-nyugat irányba és 65 km-ig kelet irányba, délirányba viszont csak 15 km-ig ér el a hatóköre. Dr. Oberbachnak a Biotensor kiértékelésével az energiaegység a 15 km-el távolabbi városban kb. 10.000 Bioangström-re növekedett meg a piramisom által. A dombon, ahol a házunk áll 50.000 Bioangström az érték és magában a piramisban pedig 140.000! Ha az ember beáll a piramisba, akkor a nyak-Chakrától elindulva egy energiaáramlás megy végig az egész test energiamezőjén. Ez egy olyan érzés, amit egy homöopátikus nagypotenciával lehetne összehasonlítani, pontosan kiválasztva és egy C 10.000 hatvánnyal. Nálam személyesen nagyon hamar a súlytalanság érzése jön létre.” P.S., kb. 38 éves, természetgyógyász és ingás

„Én a nagy energiapiramist akkor használom, ha úgy érzem, hogy fel kell töltődjek, ha gyengének érzem magam vagy mielőtt valami fontos tennivalóm van. Megfogom a csövet és mélyen, lassan lélegzek, a szemeim be vannak csukva. Érzem ahogy lüktet a vér a kezeimben és a karjaimban. Az egész testem könnyedén vibrál. Az energiapiramis és én is mozgásban vagyunk, legtöbbször felfelé vagy előre. Beszélek is evvel az eenrgiával, ami körbefog engem. Eggyek vagyunk. Más nem is létezik körülöttem, sem a föld és semmi más sem. Evvel azt akarom mondani, hogy ez egy igazi öröm, hogy az ember egyszerűen csak létezik. Az energiapiramisban álltalában 3-5 percet tartózkodom. Utánna testileg és szellemileg teljesen aktív vagyok. Az energiapiramis számomra valami nagyon nagy különösség. Mielőtt használatba vannak véve a szerszámok, gépek vagy autók, előtte egy éjszakára vagy a nagy energiapiramis mellé állítom őket vagy bele teszem őket. 1994 áprilisa óta áll a piramis itt. Azóta már nagyon sok minden poitív változás történt nálunk. K.W., Winzer, Südtirol

„……Ezennel tanusítom magának az A modell nagy hatását az 1. rács kereszteződésére és a nemesköveknek az intenzitásfokozatát az 5-8 szorosára…” Dr.G.S., Geobiológus, Bad Sachsa

„A B-modell felállíta´sa után rögtön enyhe bizsergést éreztünk a kezeinkben, úgy mintha egy kis áram menne át rajtuk. Kb. 3 óra múlva, miután felállítottuk, éreztük, hogy az alsó része hidegebb lett a helyiségünknek, mint a felső része. Az első 14 napban nehezen tudtam csak esténként elaludni és korán felébredtem, evvelszemben viszont nem kívántam többé esténként a csokoládét és a sört! Evvel egyidőben, egyre jobban éreztem a fönnt megemlített hideget. A lábaimban a vénáim megoperálása után a lábaimat naponta 30 percere a piramis alá tettem. Mindig már egy pár perc után is egy kellemes, erős bizsergést érzek, úgy mint amikor a vérkeringés elő van segítve. Evvel egyidőben a belülről megvilágított homlokom állapotát a meditációim alatt egyértelműen többször és gyorsabban értem el. Egy pár hét után is még könnyen elértem ezt a „megvilágosodott állapotot”. Itt a környékünkön minden bambusznövény kivirágzott és utánna elhaltak, csak a mieink nem! Vagyishogy ki kell várjuk, hogy a miénk túléli e vagy sem.” F.S. Bank-Vezető

1990 őszén mérte fel a Kyborg Intézet területét K.-H. Petry Bobenheim-Roxheim-ból varázsvesszővezető és természetgyógyász, vízerek után a földben. A következő látogatásánál 1994 márciusában igazolta nekünk a mi saját megfigyelésünket, hogy a vízerek által okozott zavarok a területünkön teljesen megszűntek! Az ő mérései alapján a nagy nemesfémpiramisnak a hatótávolsága kb. 250 m átmérőjű, ahol a vízereket megszűnteti! A kicsi sárgarézpiramis kb. 10 méteres átmérővel hat, mint zavartalanító műszer. Az ő meggyőződése szerint ezek a legerősebb műszerek erre a célra, amit ő idáig tesztelni tudott. K.-H. Petry mérései alapján a két egymásbatett piramis a különös elrendezésük miatt mind a 3 természetes mágnesesmezőrácsba belenyúlnak: A Curry-Rácsba, a Hartmann-Rácsba és a Globálisrácshálózatba, ami függőlegesen van. Így jön létre a duplapiramisunk erős energiasugárzása. Az ittleírt adatok az utolsó 4 év megfigyeléseire alapszik. Senkinek nem szabad saját felellőségére más méretekkel és modellekel kísérleteznie, anélkül, hogy egy erre alkalmas médium nem viseli a gondját. Egyes kísérleti modelleknél, amik amatőrök által voltak elkészítve, maradandó mellékhatások keletkeztek. A mi modelljeinknél kizárólag csak pozitív és felépítő rezgéshullámokat lehet megállapítani.

„Én 74 éves vagyok és az utóbbi években többször is balesetet szenvedtem, miközben többek között a bal alkaromat és a csípőmet is eltörtem és a körfűrésszel a jobb kezemet nagyon megsebesítettem. Azóta nem tudok olyan jól menni és a csípőbalesetem óta nagyon rosszul aludtam. 3 hónapja van egy kis energiapiramisom a hálószobámban. Eleinte nem vettem külömbséget észre. Pont az ellentétje, a kutyám sokszor volt nyugtalan, rosszul aludt és egy hét múlva úgy tűnt, mintha beteg lenne. Alig akart valamit is enni. Miután Herr Alke-val beszéltem, kiderült, hogy rosszul értettem az utasításokat! Az energiapiramisomat az alaplap sarkaival a négy égirányba állítottam be, tehát 90 fokban elfordítottam! Azonnal beállítottam helyesen a piramist! Már 3 nap múlva egészséges volt a kutyám és egy héttel később ismét végig tudtam aludni az éjszakákat. Mostmár végre az energiapiramisnak köszönhetően, több mint 3 nyugtalan, fárasztó év után ismét kipihenten és jól érzem magam, ha reggelente felébredek. Újból tudok a kertben dolgozni és el tudok mindent saját magam intézni, anélkül, hogy már délben el lennék fáradva.” K.M., nyugdíjas szabónő, Obrigheim

1996.02.23-án arról számolt be nekünk Dr. M., hogy egy sokszorosan megterhelt lakást (többek között Vinylanyagokkal megmérgezett, földi kisugárzások miatt, vízerek miatt a földben és ennek megfelelően rossz helységlégkör miatt) egy 18 cm-es piramissal teljesen tatarozni tudott. Melischko doktorúr vizsgálatai alapján, ha az ember nemesköveket, különösen hegyikristályt a nagy piramisnak a dél-keleti lábához helyez az ember, akkor annak egy megerősödött hatása van az ózonmegterhelés és a rádióaktivitás ellen.

1996.02.27: H. Úr varázsvesszővezető arról számolt be, hogy az egyik betegénél, ahol egy A piramist állított fel, hogy tatarozza a házat, egy pár hét után a krónikus Bronchitisze eltűnt a betegnek, amiben évekig szenvedett előtte.

Vastárgyakra utalás az észak-dél álláspont szempontjából, a piramis felállításánál: A modern házakban sok probléma léphet fel az iránytűvel, ha a betonban vasrács van beledolgozva, a fűtéscsövek miatt, az elektromos vezetékek miatt, stb… Először is ajánlatos a ház előtt a szabadban kimérni és a mértékeket a ház falára rávetíteni, hogy a ház falának a fokban mért  eltérését az észek-dél tengelytől meg lehessen határozni, ahhoz, hogy aztán ezt az értéket a házban fel lehessen becsülni az energiapiramis álláspontjával kapcsolatban.

A nemeskövek hatása az ötszörösére növekszik, ha az ember őket egy kicsi energiapiramisba teszi. Dr. J., 04.03.1996

1996.06.16: Aki nagyon érzékeny és van egy kis fogalma az alchemisztikai fortélyokról, az egy apró különbséget fog észrevenni azon a helyen, ahol a piramis most áll. Meg van akkor a lehetősége a helységhez viszonyítva, hogy azt a helyet megváltoztassa. Pl. már többször is megerősítettük egy 45 cm magas piramisnak a működését, ha a piramis egyik vagy az összes sarkaiban nemesköveket helyeztünk el. Ezeknél ugyan úgy, mint a legtöbb kísérletnél a használónak a saját érzésein van a hangsúly. Jól érzi magát, miközben ezt csinálja? A megnövekedett saját közérzete a mérce!

1996.07.12-én fel lett téve az a kérdés, hogy milyen hatása van a tükörnek a piramisra. Ehhez Hórusz ezt tette hozzá: „A tükrök nem jelentősek. Azok csak sugarakat tükröznek vissza, de nem az erőmezőket. Ezüstnek van rá befolyása, de abból nagyon kevés van a tükörben ahhoz, hogy jelentősége legyen.”

„1996 áprilisában voltunk Herr Alke egyik tanfolyamán a férjemmel. A tanfolyam helységében egy kicsi energiapiramis állt az asztalon. Rögtön érezte az ember a pozitív hatást. Ezt a többi résztvevő is észrevette. Herr Alke csinált egy kis kísérletet. Elfordította a piramist egy kicsit az észak-dél-tengely irányából és rögtön nyugtalanság volt a helységben. Ez azt jelenti, hogy az energiapiramist egészen pontosan kell beállítani és egy állandó helyének kell lennie. Egy másik helységben egy nagy sárgarézpirais volt felállítva rózsakőtöltettel a tengelycsövében. A résztvevők közül négyen beleálltunk és megfogtuk a az Acrylcsövet. Számomra ez egy olyan érzés volt, mintha ellebegnék onnan. A férjem, akit korábban soha nem érdekeltek ilyen dolgok, ő is pozitív dolgokról számolt be. A feszültségei teljesen elmúltak. A végén a résztvevők egymás között tapasztalatokat cseréltek ki. Mindenki pozitív hatásokat érzett, ami mindenek előtt Herr Alkénak és a nagyszerű ötletének köszönhetünk. Én vettem egy energiapiramist és nem szeretném többé ezeket a pozitív energiaáramlatokat hiányolni! Már évek óta Autogénes Training-el foglalkozom és Pszichokybernetikával Herr Alke könyve szerint. Azt tudom csak mondani, hogy ezáltal az energia által az ember gondolatai sokkal szabadabbak lesznek és ezáltal még alkotóbb lesz az ember.”  M.W., München

„Szigorúan bizalmasan elmondhatom Önnek, hogy most már jó 6 hónapja dolgozom intenzíven a B-Modellel. A nagyságától függetlenül az íróasztalomon áll. Minden cégpapiromat beleteszek. A cégem forgalmi célját már sokszorosan túlhaladtam. A cél 12 millió DM forgalom volt. De már 1996 szeptember végén a 30 millió DM-határt is túlléptük!” B.G., vállalkozó

„Én a következőket szeretném elmondani az energiacsövekről (itt az új kristálycsövekről van szó a B – Piramisokhoz): Feltűnt nekem, hogy minden ember azután a cső után nyúlt, a részletek minden tudása nélkül, amire a kezelésükhöz szükség volt. A kezelés után ezeknek az embereknek az aurája mindig sokkal tisztább és világosabb volt. Egy állandó energiaáramlást lehet észrevenni. A bőr eléggé el van vérrel látva. Rózsaszínűen és frissen néz ki. Az ember álltalános közérzete ki van teljesen egyenlítve, a kezeléstől és a tünettől függően. Egyszer a csoportom a kristálycsövekkel dolgozott, mindenki saját maga egy belső nyugalmat érzett és erőt. Egyeseknél képek bukkantak fel, olyan tisztán mint a dia-fényképek. (A kezelő gyógyász hölgy különös kérésre Aquamarin-nal  töltött kristálycsövet kapott): Az Aquamarin egy olyan hatást mutatott nálam, amit semmilyen más kristálycsőnél nem éltem át. Háromszoros letörlés után vettem a csövet a két kezem közé. Röviddel ezután elkezdtek a kezeim vibrálni. Úgy éreztem őket, mintha nehéz lapátok lennének. A vibrálás úgy megnövekedett, hogy már nem éreztem a kezeimet és a vibrálás által áttettszők lettek a kezeim. Úgy nézett ki, mintha a cső a helységben lebegne. Ezt egy fél óra múlva megszakítottam, pedig egész idő alatt szellemileg jelen voltam. A vibrálás még órák múlva is megvolt. Csak azt kérdezem magamban, hogy ez talán egy része a szellemi gyógyításnak és még tovább gondolva, az energetikai Chirurgie-nak? Mert ha már a kezeknek a rezgéshulláma olyan magas, hogy nem lehet őket látni, akkor még minden más lehetséges? Legvégül szeretném arra felhívni a figyelmet, hogy az ember az Acrylcsövet a B – Piramisból az energia átvitelére fel lehet használni. Amióta az én modellembe egy rózsakőcsövet beleépítettem, azóta arra használom ezt az Acrylcsövet, hogy feltöltsem a piramisban és hogy utánna a virágokra átvihessem ezt az energiát. A vágottvirágaim evvel a csővel a vázában sokkal tovább tartanak és a cserepesvirágok, amik azelőtt nem néztek olyan jól ki, azok is sokkal életteljesebbek.”  A.H., Pölitz, gyógyász

„A földkisugárzásokra vonatkozóan azt mondhatom, hogy a hatóköre messzebbre ér el, mint 8 méter körsugár. További vizsgálatokat fogok csinálni. Szeretném még egy könyvre felhívni a figyelmét az Äther-Energiáról. A szerzők azt írják benne, hogy az Äther a régi görög ábrázolásoknál egy „mennyei levegő” a legfinomabb anyagszerkezettel, ami az emberi szemmel alig észlelhető. Pythagórász ezt a világegyetemi életenergiát „központi tűznek” nevezte. Ez biztosan megegyezik az indiai „Pránával”, illetve a Kundalini Energiával, ahogy ezt leírják. A könyv nagyon ajánlatos a műveinek a kiegészítésében az energiapiramisokról!”  F.M., Thun

Hétfő reggel felhívott engem egy hölgy Frankfurtból és okvetlen gyorsan egy Termint akart nálam, hogy megvehessen nálam egy kicsi energiapiramist. A látogatása alkalmával a következőkről számolt be:

„Vasárnap egy barátnőmnél ültem, aki Reiki-vel dolgozik. Azt mondta nekem, hogy okvetlen tegyek valamit a szellemi fejlődésemért! Röviddel ezután hirtelen egy nagy Tűzopál roppant keresztben szét, ami a nyakamban lógott. Ebben a pillanatban az energiapiramisokra kellett gondolnom, amikről már rég óta otthon voltak a Prospektjeim. Nagyon meg voltam rémülve a szétroppant kövön! Most hallom, hogy ez egyidőben történt egy tanfolyammal, ami itt a Kyborg Intézetben volt megtartva és ez az energiaáramlat a B piramis segítségével lett működésbe hozva! Ezt tetőzve, ez ugyan abban az időben történt, mint lengyelországban a piramisenergiáról szóló Kongresszus. Valamit én is elcsíptem ebből az energiából!”

A hölgy arról számolt a továbbiakban be, hogy bizonytalan egy kicsit, mert a férje semmi érdeklődést nem mutat ilyenfajta dolgok iránt. Csak 2 nap múlva hívott engem fel és azt mondta nekem, „…a férjem nagyon boldog a kicsi energiapiramissal. Azt mondja, hogy harmónikus a hatása és ästhetikusan is olyan szép, hogy nagyon szívesen néz rá. Már az első nap is elvitte magával a feltöltött üvegecske Germánium D9-et az irodába. Este azt mesélte, hogy a napot csodálatosan és minden stressz nélkül élte át, a sok munka ellenére. A sok Computer általi megterhelés sokkal kevésbé zavarta, mint különben mindig!”

Miután ez a hölgy látogatóban volt nálunk csak este vettem észre, hogy egy speciális hegyikristály a meditációshelyemen úgyszintén szét volt repedve. Csak azt feltételezzük, hogy ez is ugyan abban az időben történt.

„A piramist (C modell) 2002 április 18.-án 18.18h-kor állítottuk fel. Nem gondoltam volna, hogy ez egy ilyen erős tapasztalat lesz. Semmiféle elvárásom nem volt, de az elfogultság és a minden körbevévő szeretet hulláma töltött engem el. A piramissal a munkám közben fokozatosan megszabadultam ábrandozástól. Minden tiszta és világos lett minden szinten. Az egyéniség szintjére transzformáltam. Az észrevételeim nagyon tiszták, világosak és nagyon tömények lettek. A értékelés és az  elvárás energiája elmúlt nálam. Nagy érdeklődésünk van azon, hogy együtt dolgozhassunk Veled. Szeretnénk résztelesen megismerni a feltételeidet. Szívélyes üdvözletek! Iréna Galinska – Musiol, Lengyelország”

„Elwira: A piramisokat a gyógyászati munkámhoz használom fel. Tapasztalatom szerint kezdők nem értek sokat belőle. Az energiát még nem érzik és nem tudnok koncentrálni. De ez megváltozik, ha ezek a betegek beleállnak a piramisba. Rövid kezelés után már világos számukra, hogy mi a feladatuk. Ezután energetizált vizet isznak és nagyon erősen érzik a tisztulási folyamatot és az energia sűrűségét a gerincükben és a Chakrákban. Ha a betegek a kezelő orvossal együtt szállnak a piramisba és a szavakra és az energiára koncentrálnak, akkor nagyon hamar érzik, ahogy segítséget kapnak.”

„Katharina: Kezdetben belső gátlásaim voltak, hogy beleszálljak a piramisba. Örültem a hatásuknak kb. egy 2-3 méteres távolságban voltam. Eközben egy boldogító energiaáramlatot éreztem. Ez egy mindent körbevévő nyugalom és harmónia érzése volt, magammal és az egész világgal szemben. Ha viszont eldöntöttem, hogy beleállok a piramisba, akkor egyértelműen azt éreztem, ami engen behatárolt és megkorlátozott. Amikor nekem ezek a dolgok világosak lettek, abbahagytam azokat a tevékenységeket, amik megkorlátoztak engem. Az a benyomásom, hogy ezelőtt soha nem tudtam ilyen nagy erővel és intenzitással a saját megteljesülésemen dolgozni. Evvel egyidőben megjavult az egészségem állapota. Az észrevételeim is megváltoztak. Úgy látom a dolgokat, ahogy vannak és ezt az igazságot el tudom viselni. Más embereknél tisztán látom az energia áramlását, ha a piramisban vannak.”

Nemeskövek a energiapiramisban

főmenü

Hórusz 1996.01.11: „Egy hegyikristálycsúcs egy ezüstláncol összegyűjti az energiát, ha az ember azt a piramis csúcsa fölé lógatja. Ha az ember ezután a láncot a nyakába rakja, akkor a hegyikristálycsúcsából kiáramló energia a Meridiánékban az energia folyását harmonizálja. Az embereknek meg kell tanulniuk intenzíven lélegezni, hogy az energiát jobban fel tudják venni. Evvel állítjuk be magunkat a jövőbeni energiaviszonyokra. A földünkön az energiaszint növekedni fog, úgy minőségben, mint mennyiségben.

Megszállottságnál egy ezüstláncon egy csúcsos hegyikristály nagy segítség tud lenni. Az energiapiramisban feltöltve a viselőjét egész nap és egész éjszaka kiegyenlíti és negatív erőket hárít el. A belső harmónia által vannak a negatív erők levezetve.”

1996 január 20.-án egy nagy energiapiramist kaptunk meg, aminek a közepén egy Acrylcső volt, egy szilárd cső helyett, mint azelőtt. Amikor emiatt Channeltem, hogy mit jelentsen ez és hogy hogy jön ehhez az a cég, aki ezeket idáig előállította, hogy egy ilyen változást csináljon a megrendelt piramison, anélkül, hogy megkérdezett volna minket, azt mondta nekem Hórusz, hogy ő volt a bűnös. Úgy a csőben a levegő, mint az a lehetőség, hogy nemesköveket bele lehet tenni, azt mondta, hogy nagy jelentőségű.

„A levegő a tengelyben elkezd rezegni. Így mutatkozik meg a piramisenergia a környezetének. Egy nagyon magas területen van a rezgéshulláma. A levegő szórja ezt az üzenetet szét. A környezetében az élőlényeknek ilyen módon lesz tudatos az energia. Egyszer maga az energiamező miatt, másodszor a levegőben a rezgés miatt. Vannak még további indokok is. Töltsetek a tengelybe nemesköveket. Így apiramis üzenete nem csak élőlényeket éri el, hanem eléritek az ásványi birodalmat is. 2 éve léteznek az emberek által létrehozott Radarholdak egy alacsony körüli pályán. Ezek a Radarholdak naponta többször körbefutják az egész földet. Az időjáráskutatásra vannak felhasználva. Azt mondják a technikusok, hogy ez a sugárzás gyenge és jelentéktelen. De ez nem helyes. Ezek a Radarhullámok 40 méter méllyre belehatnak a kövezetbe. Ez kevésnek tűnik, de egy földi átmérőnél ami 12.600 km. De ez ismételten helytelen felfogás. A kővezet kristályszerkezetének az épsége a felső rétegben a jelentős a föld szerkezeti szilárdsága miatt.

Ezek a gyenge Radarsugarak hosszútávon a föld felszínének a szerkezetét változtatják meg. Ez a földrengések gyarapodását fogja provokálni. (Ez a jóslat már bekövetkezett. Az utóbbi 4 évben a földrengések megnövekedését lehetett megfigyelni!) Az emberek nem fogják majd fel, hogy honnan jön, mert nem ismerik az összefüggéseket. A nagy energiapiramisokkal (kb. 180 cm magasságtól felfelé) a központi csőben nemeskövekkel töltve, kompenzálni tudjuk egy pár 100 méteres körzetben a Radarholdak által okozott zavarokat. Ez megnyugtatóan hat a földünkre.

Nem szabad, hogy elfelejtsétek, hogy maga a föld is egy hatalmas élőlény. Ha Gaia megrázza magát, akkor szétesik az a kultúra, amit létrehoztatok rajta. Végre újból meg kell tanuljátok, hogy összhangban éljetek a természettel és ne csak kizsákmányoljátok és szétromboljátok őt! (lásd Gaia üzenetét!) Minden esetben a nagy piramis energiája dinamizálva van mégegyszer, a tengelyében a nemeskövekkel való töltés által.”

Hórusz 1996.03.10. 21:00h: „A nagy C piramis hegyikristállyal megtöltve nem olyan fontos. Rózsaquarz sokkal jobb. Megemeli az érzéseket. Az emberek nem tudják a hegyikristály tiszta rezgéshullámát felhasználni. A rózsaquarz egy emotionális energiát nyújt nekik, ami a szívüket erősíti meg. Ez különösen fontos olyan embereknek akik félnek az életművük miatt. Manapság nagyon sok ember félelemben él, hogy nem lesz kész a műve. Amethyst-et nem szabad olyan sokszor felhasználni, csak tényleg egy órára a terápia idejére és egy 2. csőnek is lennie kell, a csere miatt. A hegyikristálynak sok figyelmességre van szüksége, hogy igazán hasson. A legjobban a mestereknek szolgál.”

Hórusz 1996.02.24: „Turmalin-csövek

az akupunktúrpontokból energiát vezetnek le, a Neurálpontoknál pedig energiát visznek bele.”

Hórusz 1996.03.27. 8:38h: a nagy piramisban a nemeskövekhez:

Moosachat meggyógyítja a testet. Nagyon jó gyógyító ceremóniákra egészségügyi károknál, nem a lelki következményeknél. Moosachat az anyagcserét segíti elő.

Aventurin a tudatállapot megtisztítására jó.

Achat a piramist dinamizálja és alulra kell beletenni.

„Számotokra ezek nemes kövek, de ezek nemes érzések magasabb lényektől.” Junow

Dr. M.-nek a vizsgálatai a piramis tengelyében lévő Gránátszilánkokhoz: „A Gránátszilánkoknak kitűnő sajátosságai vannak: Megvédenek a gombásodás ellen, a baktérium- és vírusfertőzések ellen, konkrétan a szalmonellafertőzések ellen is és a rezgésük kiegyenlítő és gyógyító hatású az egész vékonybélműködésekre. Egy egyedüli Gránát-nak nincsen meg ez a hatása. A speciális, különös, gyógyítástelősegítő hatás a szilánkok összeségénél lép csak fel.”

Ékszerről és nemeskövekről a negatív töltések megszűnnek. Akinek van egy nagy energiapiramisa az pont esős időjárásnál kell, hogy a nemesköveit beletegye. Esőben, pont a téli félévben a levegő negatívan ionizált. Ez elősegíti az energiamezőnek a kisugárzását. A nemes kövek meg vannak mosva, a szél és a víz által meg vannak tisztítva és egyidejűleg a piramis erejének az energiájával vannak feltöltve.

Összefoglalóan azt mondhatjuk, hogy lehetőség van arra, hogy az energiapiramisoknak a hatását a nemeskövekkel egy bizonyos irányba polarizáljuk. Az alap rezgéshullám minden modellnél ugyan az marad. Aki elég érzékeny, az hamar érezni fogja, hogy egy energiapiramis mind a 8 sarkán (4 sarok belül, 4 sarok kívül) a kisugárzott energia alig eltérő. Ha pl. szép hegyikristálycsúcsokat állítunk a sarkaiba, akkor megerősítjuk a sarkok kisugárzását. Ebbe nem akarok sokat belefantáziálni. Még is csak a kezdetén állunk ezeknek a megfigyeléseknek. Az embernek nyugalomra és türelemre van szüksége ezekhez az észrevételekhez. Azt az energiát tehát, ami kisugároz belőle, egy kis érzéssel és egy-két szép kővel irányítani lehet és egy nagyon szép személyes módon meg is lehet változtatni, anélkül, hogy az alaprezgés eltolódna.

Kristálycsövek az energiapiramisokhoz:

Mágikus pálcák gyógyítás céljára és Energia-Transzferre

főmenü

Az első nagy energiapiramisok tömény Acryltengellyel lettek kifejlesztve. A Polyacryl-ről kiderült, hogy egy szintetikai(mű) anyag, ami nagy mennyiségben tud életenergiát raktározni. Polyacryl egyszerűen kifejezve egy szintetikus fa anyag és úgy is lehet feldolgozni, mint a fát. Már 30 évvel ezelőtt is foglalkoztam evvel az anyaggal, mert észrevettem, hogy ez valahogy más mint a többi műanyag. Ami viszont nagyon fontos, az a polírozott felszíne. A Bio-Energia tárolására a képessége a Fény-vezető-képességével kell, hogy összefüggésben legyen. Amióta az érzékelőképességem ilyen érzékeny lett, azóta látom az energiaáramlatokat a természetben és az élőlények körül (Aura). A kerek, tömény Acrylcsöveken észrevettem, hogy összegyűjtik és vezetik az energiát. Ezekkel az Orgoncsövekkel nagyon sok Bio-Energiát tudunk összegyűjteni és máshova levezetni. Ha ezeket a csöveket egy energipiramis középső szintjére tesszük, akkor a kozmikus energia kibocsáltása sokkal erősebb lesz. Az Orgoncsövek hatása hasonlóak mint az Orgonsugarak és modellenként jóval intenzívebb tud lenni!

Ahhoz, hogy az energiapiramisok hatását megnöveljük és mindenekelőtt az ásványi világra nagy befolyásunk legyen, egy évvel ezelőtt a nagy energiapiramisok számára Acrylcsöveket nemeskőtöltésekkel fejlesztettünk ki speciális sárgaréz-zárószerkezettel = Kristálycsövek. Az energia-kiáramlás nagyon megnövekedett és az energia hatóköre egyre nagyobb lett. A kristálycsövek által a nagy energiapiramisban az energiapiramisok hatóterületén csökkenteni tudjuk a károkat, amiket 1994 óta az új radarholdak okoznak. Ezek a radarjelek 30 méter méllyre is hatnak a földben. A tudósok már megint beképzelik maguknak, hogy ez jelentéktelen.

Számos kísérlet után az utóbbi években most már hozzávaló kristálycsöveket ajánlunk fel nemeskőtöltettel együtt a középső energiapiramisokhoz is. A kísérleteinknél azon volt a hangsúly, hogy a helyes összhangot találjuk meg az Acrylcső, a hossza, az átmérője, a beletöltött anyag és a zárószerkezet között. Ahhoz, hogy egy kielégítő hatást érjünk el, a tengelyek speciálisan kifejlesztett tetővel lettek ellétva sárgarézből. Ahogy időközben kiderült, ezek a kristálycsövek csodálatosan alkalmasak gyógyítási célokra! Az új kristálycsövek a legfinomabb, polírozott kristályanyaggal vannak megtöltve, választék szerint különböző nemeskőfajtákkal. Keverékek nem váltak be! Az Ön energiapiramisába sem kéne sok különböző kristályokat beletennie. Inkább csak egy fajtát vagy max. 4 fajtából, geometrikusan elosztva.

A kiváló biológiai hatás mellett, pl. az Akupunkturmeridiane-kra, értékes megfigyeléseket tettünk a munkánk közben a különböző nemeskövek hatásával. Egy egyetlen gyengéd „simítással” a lábaktól a fej irányába (nem visszafelé!), reaktiválni és harmozálni tudjuk a Meridiákban az energiaáramlást (úgy mint mikor kézrátevéssel gyógyít az ember). Az új kristálycsöveket nagyon jól fel lehet töltenünk a saját életenergiánkal. Negatív feltöltődéseket le tudunk a betegnél egy kristálycsővel vezetni (a kezébe kell adni). Ezután a kristálycső folyó csapivíz alá tartva lemerítjük (mint egy elemet) és ha van, akkor egy energiapiramisban újból pozitív energiával töltjük fel.

Minden varázsvesszővezetőnek van egy belső kapcsolata természet erőihez és az életenergiához, ami itt a mi bolygónkon cirkulál. Az új kristálycsövek használata segíteni tud nekünk abban, hogy az életenergiát még tudatosabban kezeljük. Aki egy egykezes varázsvesszővel dolgozik, az a másik kezébe egy kristálycsövet tud tartani. Így még érzékenyebbek leszünk! Még jobban érezzük a természetben az áramlásokat! Az új kristálycsövek egy energiapiramissal együtt segítenek nekünk energiát ismét működésbe hozni és irányítani. A kristálycsöveket egy energiapiramistól függetlenül is lehet használni. Csak egy cső magában is  hatalmas hatással van az emberi szervezetre és a szellemünkre. Ezek a csövek a hatásuk szerint tényleg mágikus pálcák, úgy ahogy Atlantisz idejében és Perzsiában fel voltak használva. A kristálycsövek, mint sugarak, a jobb kézbe valók és a töménycsövek (töltet nélkül), mint Biokondenzátorok a bal kézbe valók. A kutatómunkánkat folytatjuk. 1997 márciusa óta a nagy energiapiramis példaképe szerint, a B-modelleket 45 cm magas Acrylcsövekkel speciális fejrésszel sárgarézből és nemeskőtöltettel is felkínáljuk megvételre. Az eredmények kimondottan pozitívak! A kristálycsöveket a B-modelltől függetlenül is használni lehet. Már egy cső is hatalmas hatással van az emberi szervezetre és a szellemünkre. Ezek a csövek a hatásuk szerint ténylegesen mágikus pálcák, úgy mint Atlantisz korszakában és ahogy a régi Perzsiában fel voltak használva.

A használatukról

főmenü

 1. Ha csak egy kristálycsövet vásárol, piramis nélkül, akkor tartsa a csövet a jobb kezébe a kicsit hosszabb sárgaréz résszel. Simítsa meg a csövet többször is a bal kezével lenntről felfelé, tehát a jobb kéztől felfelé a felső végéig a rövid sárgarézcsúcsig. Így irányítja a cső energiáját a rövid végéhez. Gyógyítási célokra a betegnek le kell feküdnie egy pokrócra vagy egy ágyra. Simítson egyszer vagy többször a lábaktól kb. 15 cm-es magasságban a test fölött a fejig. A csövet párhuzamosan kell tartsa a testhez, ne mutasson a csúcsa testre! Ezáltal harmonizálódik és eloszlik a Meridiánokban az energia. Soha sem szabad a fejtől a lábak irányába simítani! Akkor nagyon erősen kihúzná a betegből az energiát! Az legyengíti őt. Fenntről lefelé csak azoknál az embereknél lehet simítani, ahol teljesen fel vannak pörögve vagy hisztérikusak (vagy talán fejfájásnál, migrénénél lehet kipróbálni!). A légvétel nagyon fontos mindeközben. Az energia akkor áramlik a legjobban, ha a beteg lassan és addig lélegez be, miközben Ön a test fölött felfelé simít! Tehát: A beteg kilélegzik, utánna lassan belélegzik, maga közben a teste fölött felfelé simít a kristálycsővel, addig a betegnek nyugodtan és egyformán kell lélegeznie, utánna vissza kell, hogy tartsa a levegőt, amíg maga készen van és csak utánna szabad kilélegeznie!
 2. A kicsi energiapiramis használatánál (A modell) a kristálycsövet alulra vagy a középszintre fektethetjük bele vagy óvatosan beleállítj a közepére, ahhoz hogy feltöltse. Ezáltal erősen feltöltődik a cső a piramisenergiával és ezt az energiát átvihetjük a betegre. Minden esetben felértékelődik egy kicsi energiapiramis is egy kristálycsővel! A legjobb irány, ahhoz, hogy a csövet gyógyító energiával feltöltsük, az észekkelet és délnyugat irányhoz áll keresztben. A felső rövid vége a csőnek délnyugat irányba mutat!
 3. A B-modellnél a kristálycsövet a közepébe bele tudjuk építeni, úgy ha a tömény fejrészt az ember egy kicsit megemeli. Csak bele van állítva, de nincsen odacsavarozva vagy odaforrasztva. Bennehagyhatja az Acrylcsőtengelyt is és az új kristálycsövet csak melléfekteti vagy melléállítja a közepére, ahhoz, hogy gyógyítási célokra felhasználhassa. A legjobb hely a középső szinten van északkelettől délnyugatig.

Hatás: A kristálycső egy Polyacrylcsőből, egy sárgarézfejecskéből és a kristályokból áll. Evvel az összetétellel különösen könnyen lehet az életenergiát működésbe hozni. Kérem tehát hogy óvatosan és figyelmesen kezelje ezeket a dolgokat! Ne mutasson könnyelműen más emberekre, mert már az által is áramlik az energiája ahhoz a másik emberhez! Kérem vegye figyelembe, hogy nincsen jogunk kérdezés nélkül és könnyelműen más embereket befolyásolnunk! Ha az erkölcsnek ezt az alapvető dolgát nem vesszük figyelembe, akkor kárt okozunk más embereknek és saját magunknak Karmát halmozunk fel, amit aztán a későbbi inkarnációk során vesződséggel le kell dolgoznunk!

Hórusztól és Junowtól egy Channelüzenet a különböző kristályok hatásához a csövekben. Hórusz und Junow azt mondják, hogy ezek a csövek állandóan különböző hatással vannak a testre, a lélekre, a szellemre. Többek között 1997.05.15-én 8.30h-kor: Megpróbálom a helyes hangulatot megtalálni, hogy egy új Channelüzenetet kaphassak, a sok különböző nemeskőfajtákról, amiket beszereztem magamnak. Ma reggel megkaptam azt a sugallatot, hogy a szívchakrámat vegyem segítségül. Leülök az asztalomhoz, a bal kezembe vettem az új kristálycsövek közül az egyiket egy rövid időre és utánna úgy, hogy az alsó vége (hosszú sárgarézcsúcs) a szívemre mutatott, magam elé fektettem az asztalra. Nagyon hamar erős áramlatok és érzések léptek fel, amik felvilágosítást adtak nekem a különböző nemeskőfajtákról. Evvel párhuzamosan channeltem is és egyértelmű üzeneteket kaptam. Az érzéseim nagyon pontosan megmutatkoztak, amikor a konkrét adatokat írtam le. Ez egy lélegzetelállító érzés, ha itt 14 különböző kristálycsövek fekszenek egymás mellet az asztalon és hatással vannak rám! Ezalatt az érzelmi üzenetek alatt többnyire a Mentoromtól Junowtól voltam felvilágosítva. (lásd „Üzenetek a fényből”).

Junow: „Ezekkel a csövekkel nem lehet feketemágiás gyakorlatokat végrehajtani. Kizárólagosan csak a fénynek szolgálnak. Minden kristálycső és minden kő egy B-modellben kell, hogy beoltva legyen, pl. itt a Kyborg Intézetben. Azonkívül az is jót tesz, ha időnként reaktiválva vannak. Ahhoz képest, hogy milyen sokszor vannak felhasználva, attól függően tartják a pozitív Aktivitásukat a piramisenergia töltésével kb. 6 hétig. Az A-modell a feltöltésre alkalmas. Az energiapiramis nélkül nem fogja tudni magát érvényesíteni a környezetében. Minden nemes kő felértékelődik és gyakran először csak akkor reaktiválódik természetes módon, ha kitesszük a piramis rezgéshullámának. A civilizáció mai környezete a nemes kövek értékét sokszor nem is engedi érvényesülni. Az is előfordulhat, hogy a kövek a környyezetükből negatív töltést vesznek fel és ezáltal teljesen másképp tűnnek, mint ahogy igazából lenniük kéne! Ezt a tévedést és a visszaélést az energiapiramisok felhasználásával korrigálni tudjuk. Folytatni fogjuk ezt a munkát. Még nagyon sok tennivaló van!” Köszönöm!

A nemeskövek hatása, channelve (Példák)

főmenü

tt vannak egyes példák; a kristálycsövek részletes ábrázolását a brosúrámban talál meg.

Channelüzenet Hórusztól a különböző kristályok hatásáról a csövekben. Hórusz azt mondja, hogy ezek a csövek állandóan különböző hatással vannak a Testre, a Lélekre és a Szellemre (T-L-Sz):

 1. Hegyikristály: T: csak nyugtató; L: felébresztő, mert a lélek sokszor csak kőröz; Sz: céltudatosságra ösztönöz.
 2. Rózsaquarz: T: harmonizáló; L: sok emléket felszínre hoz; Sz: a szellem megtisztulását okozza, azoknak az embereknek akik be vannak „tokosodva”, azok előtt egy új kezdet lehetősége nyílik meg
 3. Amethyst: T: gyötrőn hat, mint egy szigorú anya; L: a lélekre ébresztő módon hat, mint egy kellemetlen esemény és az érzéseid átgondolására kényszerít, Sz: ha a szellem felfogja, hogy milyen Chancet kap, akkor nagy szabadság jön léter!
 4. Gránát: T: a sebek gyógyulását segíti elő, amiben szenved valaki; L: az Äther-testben egy új rend alakul ki, a lélekre egy nagyon intenzív hatással; Sz: a magas hangokat tompítja és lecsökkenti az Exaltiert-ságot (az izgatottság van csökkentve).

(A könyvemben „Művészet & mágia nemes kristályokkal” leírom a hatását és a felhasználását 120 különböző nemesköveknek)

Az energia, szellemi szemszögből nézve

főmenü

1996 augusztus 30. A nagy energiapiramist figyelem, Hórusz segítségével:

 1. Szellemileg látok egy tejútformájú csigavonalú ködöt a középső szinten, ott ahol a kissebb belső piramisnak vége, a piramis körül körbeforogva és energiát áramoztatva. Ez az energia a kozmoszból jön. A nagy külső piramis felületére mutat és a középső szinten vízszintesen áramlik szét.
 2. Látok egy függőleges tengelyt világos, tiszta fényből. Úgy néz ki, hogy inkább a földől jön és összefogva felfelé halad. Valószínű, hogy itt a földsugarak vannak összefogva. Itt láthatjuk a zavartalanítóhatás. Jó lenne, ha ezt egyszer fénytanilag (optikusan), meg tudnánk mutatni. Már azt hittem, hogy a piramis középpontja felett egy csigavonalú ködnek a rávetítésére, hogy   ahhoz van ez a fénytengely. Ez biztos nagy látvány lenne más emberek számára, akik nem tisztán látóak. Tegnap hívta fel a figyelmemet egy tisztánlátó hölgy, hogy a függőleges energiaáramlat úgyszintén csiga alakban van, illetve úgy forog.
 3. Az összes lábát a nagy külső piramisnak más fényben látom (C-modell, 180 cm). Az észekkeleti    lábának piros az Aurája, kb. 20 cm-es átmérővel, a délkeleti lába kékesen fénylik, a délnyugati lába sárga és az észeknyugati lába zöld.
 4. A belső piramis rövid lábai: északon ibolyakék, keleten narancssárga, délen kék és nyugaton fehér. A délkeleti kék kívül sötétebb, a kék belül délen világosabb, a tengely néha sárgás, legtöbbször fénylően tejes-fehér a színe, ennek az energiatengely csigaalakjának tegnap egy halvány kékes csillogása volt. Valószínű, hogy a különbözetek nem csak az észrevételtől  függ, hanem a jelenlévő személyek cserehatásától is a piramissal. A külső felülete kívül zöldesnek néz ki. Ez egy tükrözet, ahol a kozmikus energia belehatol a piramisba és a földsugarak nyomása alatt megtörik. A belső piramis külseje halvány narancssárga. Itt törik meg a föld energiája a kozmikus mezőben.
 5. Az alapfelületehalvány-kékesen-fénylik és a közepén a felülete fehéresen-tejszínű. Az egész nagy energiapiramis egy fénylő „Cocon”, ami majdnem az energiától minden irányba szétreped! Épp akkor, ha sikerül nekünk az energiapiramis Auráját optikusan, hogy lássuk, akkor ismerjük fel a csodálatos tökéletességet, ami benne van!

 

Az energiapiramisok valóban remekművek. Ha fenntről nézünk egy energiapiramisra, akkor egy Mandalát látunk, tökéletes geometriával és 8 sarkot. Ez minket a szent számra, a 8 emlékeztet. A fekvő 8, a végtelenségjel, a „Möbiusband”-ot jelképezia, a soha el nem múló folyamatot a létről és az elmúlásról (elmenésről) a világegyetemben. Ha a két nyolcast egymásra tesszük, akkor az energiamező rezgésének az alapmintája van a duplapiramisunkban. Ebből alakul ki a tejfehéres csigaköd, amit médiális képességű ember észrevesznek. (lásd fennt)

Evvel szemben viszont, ha a két fekvő nyolcast így egymásra tesszük, akkor megkapjuk a legfontosabb energiaármlatokat, amik szorosan a testünk előtt kőröznek! Az Indiánok és a Tibetiek felhívták erre a figyelmet és a Kinesiologiának az újszerű kutatásai is bebizonyították ezeket a régi eredményeket. Tibetben ezt a két masnit, „ős-energiának” nevezik. A kicsi fekvő nyolcas a 6. Chakrának felel meg, ugyan az, mint a 3. szem, szorosan a homlokunk előtt kőröz és a természetfölötti észrevétel minden fajtáját lehetővé teszi. Ha egy elfáradt vagy megánkívüli embernek a homloka előtt az ujjunkal ezt a jelet rajzoljuk, akkor megnyugszik és új energiát tud meríteni.

A nagy álló nyolcas az ősenergiának a jelképe, ami szorosan a testünk előtt kőröz. Ez egy egyfajta energiaáramlat, ami a Chakráink összeségéből képződik. Ha ez az energiaáramlat összedől, akkor nagyon rosszul leszünk és meg tudunk halni. Ha ezt a formát a jobb kezünkel lerajzoljuk, kb. 10 cm-el az illető személy előtt, akkor az energiát ismét helyre tudjuk állítani. Ha ezt a nyolcast egy ember fölött rajzoljuk, akkor arra figyeljünk mindig, hogy a végén egy lezáró mozdulattal felfelé hagyjuk abba és ne húzzuk lefelé az energiát! További részleteket ehhez az „Energiamunkához” a tanfolyamaimon tudhat meg. Azt sejtem, hogy az energiapiramisainkal még teljesen más titkoknak is a nyomában vagyunk.

Tegnap előtt este 4 vendéggel ültünk a Yogahelységünkben. Egy bizonyos testtartással ültünk le a Yogahelységben. A bevezető meditáció alatt láttam ismét a mágnesesmező vonalait. Ezt nem mindig látom. Felismertem hogy ez a bizonyos személyek összejövetelével volt kapcsolatban. Ezután láttam a lelki szemeim előttahogy a piramis (B-modell) egy golyóformájú mezővel van körbevéve. Az összes mágnesesmező vonalai belegörbültek oda és leszakadtak. A duplapiramisok különös hatása úgy tűnik, hogy azon múlik, hogy az energiapiramisok a helyet görbítik meg és egy negatív időkonstantot hoznak létre. Hogy ez mit is jelentsen?! A tudatomban nagyon világosak ezek az adatok. Hórusz ezt már mondta valamikor: Az energiapiramisok lyukakat csinálnak Helyidő-Kontinuumban és így Heisenberg teológiája után a „Nullpontenergiát” csapolják le.

Kirlián-Vizsgálatok

főmenü

A vizsgálathoz a középső piramis a 45 cm magas lett felhasználva. Józan ésszel megtekintve az energiapiramis fémrúdak elrendezéséből és csöveknek egy bizonyos összeállításából áll. A régi egyiptomiak és az ezotérikusok állítása szerint, ezek a speciális alakzatok ajánlatosak arra, hogy erőmezőket építsünk fel. Mostanáig azt tudjuk mondani, hogy úgy néz ki, hogy egy energiamező épül fel, ami úgy a mágnesesmező területén változásokat hoz létre, mint a nagyon rövidhullámú sugarak területén is a „Teraherzterületen”. Idáig tényleg minden ember észlelt valamit, attól függetlenül, hogy egyes tesztelő személyek érzékük szerint az energiamezőt még látni is tudták, de ha azt nem is, legalább bizsergést észleltek. A kézen a szőr feláll és az ember érez belül egy energiaáramlatot. Egy technikai kísérlet során két személynek a kezeit és a lábait a Kirliánfényképtechnikával fényképeztük le. Egy kísérlet az nem sok, mégis nagyon érdekes volt:

 1. Egy piramis megérintése előtt,
 2. azután, hogy a tesztszemélyek kb. 3 percig a kezüket a piramis fölé tartották és
 3. azután, hogy a tesztszemélyek a lábaikat kb. 3 percig a piramis alá rakták.

Az eredmény mind a két személynél a Kirlián-Fotókon a Meridiánékban az energiaáramlás megerősödésétmutatta meg a testtől a lábakba. A testben a toxikus megterhelés a Kirlián-Fotókon sötét csomókban és fátylatokban nyilvánul meg. A finom egészséges kisugárzás be van takarva. A fotókon látható, hogy a toxikus megterhelések ki lettek javítva. Azt hisszük, hogy a piramisból az energia áramlása a test szerkezetét lazítja egy kicsit fel és a szabad energiaáramlást jelentősen megjavítja. A betokosodások már ezután a rövid kezelés után is kezdenek feloldódni. A csomók környékén sok, kis, fénylő sugár jelent meg, amik egy kioldódást jeleznek. Fenn áll az a jogos remény, hogy az energiapiramisokat „a civilizáció által megkárosult embereknek” a gyógyítására fel lehet használni. Természetes gyógyítófolyamatokat és természetgyógyász orvosokat támaszt  alá. Nagyon örülnénk neki, ha természetgyógyászok ezt felismernék, hogy további eredményekhez jussunk. Nem tudjuk megakadályozni, hogy manapság a levegőben és az élelmiszerekben mindenhol káros anyagok vannak. De viszont az a kérdés, hogy a testünk ezeket a káros anyagokat elraktározza vagy rögtön kiüríti magából. Ez a kérdés, hogy a testünk a káros anyagokat elraktározza e vagy kiüríti magából, egészen biztos, hogy a saját bioenergetikus dinamikánktól függ. Azt biztosnak vehetjük, hogy egy nagyon életerős szervezet hamarébb szét tudja választani a táplálékot jó és rossz anyagokra és a káros anyagokat kiüríti magából, mint egy beteg, gyenge szervezet. Ugyan ez van a fertőzésekkel. Sok ember megfertőződik, akinek többek között optimális szellemi, energetikus kondiciójuk is van, amíg gyenge, életképtelen vagy zavarodott emberek hamarébb fertőzésekre hajlamosak és nem tudnak megszabadulni tőlük. A testünk saját, individuális energiamezője dönti el, hogy mit tudunk visszautasítani vagy mit tudunk elviselni! Példaként nézze meg Mária Anyát Bombay és Kalkutta mocskaiban, úgyszintén az orvosok a kórházakban trópikus betegségekre vagy az utolsó háborúk csataterén (Florence Nightingale). Segítséget nyújtottak és túlélték a legrosszabb körülmények ellenére és a gyors  fertőzékenység ellenére, amíg másemberek odahaza egy náthában meghalnak. A megfelelően dolgozó gyógyászoknak és orvosoknak fenn van tartva, hogy hosszabb időn át az energiapiramisok hatását a betegeiken megfigyeljék és a betegeiket velük kezeljék. A sejtéseink a Kirlián-Fényképészettel teljesen be lettek bizonyítva. Az energiapiramis a kifinomult energia állandó áramlását biztosítja. Erről számol be az „hogy először megrosszabbodik” a helyzete egyes betegnek, hasonlóan mint a homöopátiánál a töménység miatt. A használók egy része arról számol be, hogy az első napokban (14 napig) a szokatlan erőmező miatt egy belső nyugtalanságba esnek, ami miatt éjszakánként 2 órával kevesebbet tudnak aludni. Ez a hatás csak a két nagyobb modellnél lép fel. Ez a „kezdőhatás” aztán elmúlik.

Az erőmező és az áramlás tisztán érzékelhető. Be tudtuk bizonyítani a Kirlián-Fényképészettel, hogy a Meridiánékban az energiaáramlás jóval erősebb lett, legfőképpen a testtől a lábakig. Ezt figyeltük meg a tesztszemélyeknél, hogy a vérkeringésük jobb lett. Egy kellemes meleg érzetük lett, amíg az egyik hölgy az elején hideg lábakra panaszkodott.

Kirlián-Fényképek egy nő lábairól, megvilágitás egyenként 10 másodperc. A kezek kisugárzásán az eredeti fényképeken látni lehetett, hogy sok szerveiben káros anyagok vannak  lerakódva (kicsi fekete csomók), amik már 3 perc kezelés után elkezdtek feloldódni. Sajnos a képen ezek a változások alig léthatók. Ezért maradtunk a lábak bemutatásánál. Fenn a lábak: Itt nagyon tisztán láthatják, hogy az energiapiramis használata előtt az energiaáramlás a kezekből a lábakba nagyon enyhe volt. Ez egy utalás arra, hogy az Akupunkturmeridiánékban rossz az energiaáramlás és rossz a vérkeringés is. Lennt a lábak, a kezelés után sokkal több energiát mutatnak.

Foto: Egy férfi lábai. Fennt: a kezelés előtt. Miután a tesztelő személy a kezeit csak 3 percig egy B – Energiapiramis fölé tartotta, már akkor jóval intenzívebb lett az energia áramlása. Foto lennt: Még észrevehetőbb volt miután a lábai további 3 percig az energiapiramis asztalkája alatt voltak! Már csak ezek a fényképek alapján is egyértelműen ajánlhatjuk az energiapiramisokat a meridiánékban az energiaáramlatok harmonizálására és vérkeringési zavarok legyőzésében.

Talán így lehet mindezt összefoglalni: Hórusz üzenete által egy szerszám lett a kezünkbe adva, hogy egy nagyon finom és egyben nagyon erős módon az életterületünk durva szétrombolása ellen hatni tudjunk a finomszerkezetű területeken. Amire most szükségünk van, az egy tiszta szellem, mert a gondolataink és az elképzeléseink egyformán befolyásolják a jövőnket!

Biométer és Bovis-Egységek

főmenü

Sok varázsvesszővezető utal a francia fizikus A. Bovis után elnevezett „Bovis-Egységek-Skálájára”. Ezeknek az enyhe energiaáramlatoknak a kutatásával foglalkozott, amiket az energiapiramisoknál is megtalálunk. Persze, hogy a kortársai ellenségesek voltak hozzá. Mindig nagyon nehéz olyan újdonságokat bevezetni, ami a nép többségének a „látóhatárát” túlhaladja.

A Bovis-Egységek egy egykezes varázsvesszővel vagy egy ingával vannak kimérve. Bevált egy nagyon finom egykezes varázsvessző fanyéllel és finom acéldróttal. A Bovis-Egységek alapján a következő területeket különböztetjük meg egymástól:

 1. 6.500 – 9.000 Egység a fizikai energia területe egy pozitív rezgéshullámú terület pl. élelmiszereknél vagy jó, normális alvóhelyeken
 2. 9.000 – 13.500 Egység energetikus-äther terület ezek az értékek többek között a Chartrei székesegyházban vagy a tibeti Stupasban találhatók
 3. 13.500 – 18.000 Egység biodinamikai-asztrál szint ezek az értékek némely Hindu- és Buddhatemplomban lettek megmérve
 4. 18.000-től felfelé mentál-spirituális szint 21.000 egység volt pl. a holdpiramison Teotihuacanban Mexikóban lemérve Az 1.-4. pontban álló értékek részleteit Claus M. Wetzel könyvéből „Inga és varázsvessző az Ön számára”, Herold Kiadó, Münchenben, vettük ki. Az 5.-7. pontban álló értékek 1996.09.11 lettek channelve: Hórusz; 16.51h: Ugyan ezek az értékek voltak már korábban is kimérve tapasztalt varázsvesszővezetők által, többek között Kirn úr által, Leonbergből.
 5. A C-Energiapiramis csúcsa (180 cm) vallási-spirituális szint 24.000 – 76.000 Egység Channelüzenet: „Ez itt az Asztráltest megtisztulása.” A kisugárzott egységek nagysága minden energiapiramisnál attól a helytől függ, ahol állnak, meg attól, hogy helyesen vannak e felállítva és az időtartalomtól, hogy mióta áll azon a helyen. A nagy energiapiramis adatai megmutatják egyértelműen, hogy mindenekelőtt tágabbi fogalomban gyógyítási célra alkalmas a legjobban. A hatókörében az asztráltest harmonizálódik. Az asztráltest viszont az äthertest irányításáért felelős. Ez szabályozza az egész érzelmi életünket, az érzelmeinket, félelmeinket, stb.. A nagy energiapiramis ezennel mint egy kis kápolna van ajánlva, ahol ismét magunkhoz, istenhez találunk vissza. A legalsó rezgéshulláma olyan értékeknél kezdődik, amiket ázsiában szent templomokban lettek lemérve és egészen a legmagasabb szintekig vezet.
 6. Az A-Energiapiramis csúcsa (18 cm) 32.000 – 78.000 Egység. Hórusz: „Ez a metafizikai szint. Itt létezik az isteni vezér, aki a lelketeket meggyógyítja.”

  Ez a Channelüzenet azt mondja, hogy a kicsi energiapiramis az isteni szinthez nyit meg egy csatornát, úgy hogy speciálisan a szívlótusz és a 4. Chakra gyógyul meg, mert az a lelkünk helye. Ez a szép közlemény sok lelkesülő beszámolót egy pontra hoz, mégpedig arra, ahol mindig arról van szó, hogy a kicsi piramis jót tesz a szívüknek.

 7. A B-Energiapiramis csúcsa (45 cm) 76.000 – 132.000 Egység. Hórusz: „Ez a szociális szint. Itt hat az emberiség eggyüttes tudatállpota.”

Ez az oka annak, hogy ezt az energiapiramist miért rendeli olyan sok aktív, üzletképes ember, orvosok, managerek, vállakozó, természetgyógyász, pszichiáter, stb… Ezek az emberek a társadalommal állandó cserében élnek, velük eggyütt is élnek és belőlük élnek. A középső energiapiramis megerősíti a befolyásukat a társadalomra. Ez az oka annak, hoyg miért érezzük annyira a 3. Chakrában a hatást. Ez az akaraterőcentrumunk. Az ázsiaiak ezt úgy hívják, hogy HARA – a személyes hatalom centruma.

Úgy érzem, hogy helyes, hogy lehetőleg messzemenően saját erőkből oldjuk meg a feladatainkat. Az emberek beszámolói a tapasztalataikról, akik az energiapiramisokat használják, véleményem szerintem a legfontosabb. A tapasztalatok megmutatják, hogy mit éreznek, mit élnek át és mit figyelnek meg az emberek. Nagyon hatásosnak tartom, ha később a tapasztalati tudósítások a médiális üzenetek által helyesen el vannak magyarázva. Ez ugyan olyan hatásos, mint ha nekem pl. csillagászati adatok lennének átadva, amiket soha előtte még nem láttam és amikről aztán a csillágászati lexikonban utánna lehet olvasni (lásd a könyvemet „Beszélgetések Jupitherrel…”).

1996-ban a föld természetes mágnesesmezőjében ingadozások voltak. Ezek az ingadozások sok barátaink által tudtuk meg, akik az energiapiramisokat használják. Az iránytű mutatója 3-6 fokig is eltért.

Egy fél év múlva abbamaradtak az ingadozások. Régóta azon az állasponton vagyok, hogy a mágnesesmező értékeinek sokkal nagyobb jelentőségük van számunkra élőlényeknek, mint pl. az elektromos áram. Elektromosság nagyon jól ki lett kutatva az elmúlt 150 évben. A mágnesesmezők finomabb jelentése teljesen el lettek hanyagolva. Mindenek előtt a hatásuk az élőlényekre.Jó 100 évvel ezelőtt a földnek a mágneses mezője 1 Gaus-al lett meghatározva, mint globális vonatkozóegység. Azót amegfigyelték a tudósok, hogy ez az úgytűnő érték lecsökkent. Ma már nagy különbségek vannak és egy középérték 0,7 Gaus, tehát 700 Milligaus. Hogy ez mitől függ vagy mi számunkra a következménye, azt még meg fogjuk élni. Mindenesetre számunkra ma az jelentős, hogy …

 1. a természetes mágneses mező változásoknak van kitéve,
 2. ezek a változások biztosan minden élőlényre hatással vannak,
 3. a szubjektív közérzetünk és az idegrendszerünk tökéletes működése nagyon erősen befolyásolva van a természetes mágneses mezőtől,
 4. az örökölt adottságaink nagyon befolyásolva vannak,
 5. emberi építőmunkák is már mérhetők és mérhetően több mint 1300 évre a föld természetes mágneses mezőjét megváltoztatják,
 6. az energiapiramisok a saját, helymeghatározó erőmezőjüket építik fel, ami magában szilárd marad.

 

Ezekből a megfigyelésekből arra következtethetünk, hogy az egyedüli műszerek manapság az energiapiramisok, amik a természetes mágnesesmezőnk ingadozásában kiegyenlítenek minket. Ez viszont hatalmas szerepet játszik a környezetünk (a természetre vonatkozólag) kiegyensúlyozásában. Ez a szellemi és a lelki egészségünk fontos feltétele, ugyan úgy mintahogy a képességünk, hogy egészségesen szaporodni tudjunk.

Kundalini-Yoga és Tantra volt az egyedüli út az egészségügyi épség garantálásához. Viszont nem akar minden ember éveken keresztül naponta több órát Kundalini Yogát gyakorolni. Ebből az okból kifolyólag kerestem minden ember számára egy másik megoldást. Ez egy hosszú út volt, de most már tudom, hogy az energiapiramisokkal ezt a könnyen hozzáférhető eszközt megtaláltam!

Egy barátom küldött nekem szeptemberben egy újságcikket a GEO „És az északi sarok gyorsabban vándorol…” című újságból. Ebben a cikkben be van bizonyítva, hogy az északi sarok 60 cm-el nyugatkanada irányába elvándorolt. Ez az érték valóban megegyezik a 3 fok eltéréssel, amit mi állapítottunk meg!

„Elektromos mezőkről, élőlények környezetében”

főmenü

F. Sauerbruch-tól és W.O. Schumann-tól, 1928 február 3.-án és 1928 június 15.-én

Különösen örülök neki, hogy ezt a fejezetet közölni tudom magukkal. Ugyan úgy, mint ahogy már korábban megemlítettem, vannak olyan tudósok a mai napig, akik azt állítják, hogy „az ember Aurája” „nem mérhető”.

1974 január 28.-án sikerült a két megadott eredeti munkára rábukkannom a technikai fizikáról szóló újságban (Leipzig, 1928, 9. fejezet) Mannheim egyetemi bibliotékájában. Ott írja le a híres Berlini orvos, Sauerbruch úr és egy elektromérnök , akit Schumann-nak hívtak a kísérleteiket, hogyan lehet  az élőlények környezetében az elektromágneses mezőt az akkori relatív primitív eszközökkel is bebizonyítani. Leírják a cső-detektorgépek felépítésétés és nagy mennyiségben megmutatják a rezgéshullámú feljegyzéseket, adatokat, amiket a kísérleteik bizonyítanak be. A két irak bebizonyítja, hogy már 68 évvel ezelőtt az Aurát meg lehetett mérni. Az emberek Aurája nem egy különválasztható, felfoghatatlan erő, ami csak az ezotérikusok és az érzékenyek lázomásaiban létezik. Az Aura az életerő megnyilvánulása, ami a fizikai test határán túl megnyilvánul.

Az Aura egyáltalán nem különösen titokzatos. Legfeljebb csak az a tény az elcsodálkoztató, hogy nagyon kevés olyan ember létezik, akinek meg van a képessége, hogy az Aurát lássa, amíg az emberek többsége ezt az Aurát nem veszi észre, legalább is nem tudatosan!

Ezt a különös képességet viszont egy bizonyos idő és fegyelem ráfordításával gyakorolni lehet. Minden beavatott, a különböző vallásos kultúrakörökből mindig is utaltak az Aura létezésére és olyan módszereket fejlesztettek ki, amiket mi a szellemi felfogásunkal ki tudunk bővíteni, hogy az Aurát a belső szemünkel láthassuk. Sauerbruch és Schumann 1928-ban rádiótechnikai mérőeszközöket használtak erre a célra. Ma pl. a természetgyógyászok erre a célra a Kirlián-Fényképészetet használják fel vagy a „Grieshaber” cég modern VEGA-Teszt-Mérőeszközeit a feketeerdő déli részéről. Az a mese, hogy ezt a jelentős természeti jelenséget nem lehet megmérni, az a múlté.

Engedje meg, hogy ebből a két munkából had említsek meg még egy-két idézetet: „Kb. 3 éve (1925)  foglalkoznak a szerzők avval a kérdéssel, hogy az élőlények környezetében elektromágneses hatásokat meg lehet e állapítani, ami az életfolyamatokkal vannak összefüggésben…. A hatásokat (a mérőeszközökkel) a légző mellkastól egészen attól 2 méteres távolságig lehetett tisztán mérni (!)…. Sikerült, egy 3-cső-erősítőkapcsolással az emberek és az állatok közelében az elektromos mezőt feljegyezni, a szándékos vagy a görcsös izommegfeszítések során. A szerzők köszönetet mondanak a Siemens cégnek a segítségéért.

… nagy érdeklődést kelt ez a dolog, mivel az elektromágneses impulzussugarak létezésének a lehetőségét nem lehet kizárni… Sauerbruch ezt még nem tudta bebeizonyítani. Még 50 évig kellet, hogy eltartson, amíg 1978-ban Dr. Poppnak sikerült bebizonyítania a sejtekből az impulzuskisugárzást… De ez nem a technika áthidalhatatlan nehézségein múlott, hanem azon, hogy  egyesek nem akarták elhinni, hogy minden embernek van egy Aurája! Ezeknek a megkorlátozott kollégáknak az ellenállása, akik ezt nem hitték el, évtizedeken keresztül megnehezítették az életét Dr. Popp úrnak!  Attól a kevés kivételtől eltekintve, mint Sauerbruch vagy Popp, a tudósoknak a nagy többsége megtagadta, hogy ezek a dolgok fel legyenek kutatva, pedig még is az életünk alapvető dolgairól van szó! Már 1870-ben megjelentek „Freiherr von Reichenbach”-nak a beszámolói, aki tisztánlátó embereket kérdezett meg és a kutatásai szerint teljesen biztos volt, hogy az Aura létezik. De ő sem, úgy mint sok más komoly kutató sem lett figyelembe véve az üzleti honorációkban. A Yoga után érdeklődöknek önök között kedves olvasók szeretném elmondani, hogy már 1928.06.15-én készültek olyan fényépek a munka során, amik bebizonyítják, hogy minden egyes ujjunk egy másfajta elektromágneses képet mutat! A Kundalini Yogában célzottan Mudrák vannak beiktatva, „szent kézgyakorlatok”. Azt mondják, hogy miden egyes ujjunkhoz egy bizonyos erő van hozzárendelve és hogy „mint antennák nyúlnak a környezetbe bele”. Minden Mudra által más agyrészek vannak működésbe hozva és a belső erőink különböző módon vannak ezáltal kihasználva. Már a régi munka 1928-ból is bebizonyítja, hogy az indiai Kundalini Yogik által megadott trainingsgyakorlatoknak egy mély jelentésük van. Ha sikerül régi tudást és új mérési módokat összetenni, akkor sokkal többet fogung magunkról és a természetvilágunkról megtudni.

A régi érzéki módoknak az összehasonlítása által és új fizikai mérőmódszerekkel új eredményeket lehet az élet minden területén kifejleszteni. A spirituális módszerek egyre tisztességesebbek lesznek. A fizikai módszerek egy a környezetvilág helyes megértéséhez táplálják. Természetes gyógymódok a mitológiából az általánosan megérthető igazságba vannak bevonva.

Egyszóval, az itt megidézett, régi fizikai méréstudósítások egy egyértelmű bizonylat arra, hogy a misztika és tudomány együttesen egy világos körbenfogó képet tudnának nyújtanak a természetvilágról és az emberről, mint ha a két tábor tudatlanul álnának egymással szemben. Ez idézet volt a technikai fizika című újság 9.-es kiadásából, Johann Ambrosius Barth-tól, Leipzig 1928, 315 oldal.

Energetikus jelenségek válnak mérhetővé

főmenü

Hogy a következő fizikai mérések jelentését helyesen tudjuk besorolni, vegye kérem az itt leírt összefüggéseket figyelembe:

A fény egy speciális eljárással, úgynevezett „Maradékfénymegerősítő”-kel mérhető és időközben elemzően fel lehet használni. A fény minőségén és a fény mennyiségén lehet meghatározni, hogy az élelmiszerek Pestizidekkel van e megterhelve vagy sem! Minden „természetes” alapanyag, pl. a falusi tojások, a szabadon szaladgáló tyúkoktól, ezeknek sokkal nagyobb a fényelraktározókapacitásuk, mint pl. a többi tojásnak, amik ketrecben tartott, bezárt tyúkoktól származnak!

Minden életfolyamatot elektromos impulzusok követnek. Minden élő sejtnek van egy apró elektromágneses energiamezője, ami más elektromágneses mezőkkel és sugarakkal lép cserehatásba. Ezenkívül tudjuk Prof. Dr. Albert Popp (Kaiserslautern) vizsgálatai által, hogy minden sejt egy úgynevezett Mitosesugárzást bocsájt ki magából. Infravörös jelekről van szó, amik a sejtmagból áradnak. Ezekkel a jelekkel társalognak a sejtek egymás között. Nagyon fontos a közérzetünk miatt, hogy a sejttársalgás súrlódásmenetesen megtörténjen. A GEO-nak a fennt megemlített kiadásában még egy cikket találunk meg, „A fény a testünkben”. GEO az új tudományos határterületet emeli ki. GEO összehord egy-két információt Dr. Popp-ról és a munkájáról. Többek között arra utalnak, hogy a sejtjeinkből a fény csak a sejtmagból jön, mégpedig a DNS-ből és hogy ez a sejttársalgásokat szolgálja.

A fény egy speciális eljárással, úgynevezett „Maradékfénymegerősítő”-kel mérhető és időközben elemzően fel lehet használni. A fény minőségén és a fény mennyiségén lehet meghatározni, hogy az élelmiszerek Pestizidekkel van e megterhelve vagy sem! Minden „természetes” alapanyag, pl. a falusi tojások, a szabadon szaladgáló tyúkoktól, ezeknek sokkal nagyobb a fényelraktározókapacitásuk, mint pl. a többi tojásnak, amik ketrecben tartott, bezárt tyúkoktól származnak!

A természet bebizonyítja, hogy az egészség egy intenzív fényreakcióval van kapcsolatban. Minél több elektroszmog létezik a környezetvilágunkban, annál nagyobb mennyiségben pusztulnak el a sejtjeink. Ezek a finom mechanizmusok, amik a sejtből a fényüzenetet továbbítják, ezek idegen és durva sugarakkal lesznek elárasztva és el is pusztítva. Az eredmények sokoldalúak lehetnek. Fáradsággal kezdődik, kimerültségi állapotokkal folytatódik, depresszió, gyomorrontás és tovább fokozódik allergiákkal, anyagcserezavarokkal, egészen AIDS-ig és rákos megbetegedésekig. A testsejtjeinknek problémájuk van avval, hogy saját magukat helyesen elrendezzék. A finom, érzékeny életjeleik lesznek elpusztítva. Egyre több energiát használnak fel, hogy megértessék magukat egymás között, hogy összetartsanak és hogy zavarokat ki tudjanak zárni.

Minél nagyobb a környezetükből a sugármegeterhelés, az egyre több adók (rádió, tv) és az elektromos gépek által, annál nehezebb lesz az életünk. A sejtjeinknek a túlterhelése, úgy mutatkozik meg számunkra, mint állandó kimerültség és egyre több megbetegedésekhez is vezet. Ha szeretne egy példát a természet érzékeny értékeire: Sokáig fejtegették az emberek, hogyan lehetséges a cápáknak, hogy sok kilóméteres távolságból egy vízbe esett embert megtaláljanak és megegyék. Az a kérdés is felmerült, hogy miért támadnak meg egyes embereket gyorsabban és a másikakat lassabban.

Az US-Navy nagy kiterjedésű vizsgálatai alapján meg lett állapítva, hogy nagyon jó úszók csak később lettek megtámadva, rossz úszók viszont rögtön! Miért van ez a különbség? A végén kiderült, hogy egy rossz úszónál a félelem miatt és a Training hiányából kifolyólag a combizmai görcsölnek be. Ez a görcs a mágneses mezőzavarokat okoz, amit egy cápa még több kilóméterről is észlel! Egy rossz úszó egy szarazföldi emlősállatnak a képét nyújtja, ami sajnálatos módon a vízbe esett és tehetetlen. Egy jó úszó biztonságban érzi magát és az elején nem görcsöl be.

Kérem, hogy gondolja ezt át, hogy ez mit jelent! Ha egyedül már az izmaink álatal okozott görcs-reflexjeink a vízben sok kilóméteren túl mérhetők, mégpedig a cápák érzékszerveivel, akkor minden élőlénynek a jeleit teljesen másképp kell, hogy megítéljük! Csak azért, mert mi emberek általában nagyon elfásultak vagyunk, ahhoz, hogy ilyesmit észrevegyünk, az még nem jelenti azt, hogy ott nincs semmi! Az életjelek tehát sokkal finomabbak annál, mint ahogy azt mi általában elgondoltuk. Hasonlóan, mint Dr. Popp, nekünk is nagyon gyenge jelek után kell keresnünk. Teljesen más mérőeszközökre van szükségünk, amik pl. a sok durva jeleket kiszűrik, ahhoz hogy a finom életjeleket mérhetővé lehessen tenni!

A Kyborg – Hórusz – Energiapiramisok = a Duplapiramisok D. Harald Alke után a Kyborg Intézetből az évek során többször is tudományos vizsgálatoknak a tárgyai voltak. Egy tudományos vizsgálati beszámoló a „B” energiapiramis hatásáról a természetes rádióaktivitásra 1996 januárban a következő eredményeket hozta napvilágra: Egy helynek a természetes rádióaktivitása, aminek először piramis nélkül 540 impulzus/perc-nél volt, az a piramisban és a közelében 403 imp./perc-re lett lecsökkentve.

Tényleg létezik egy tompító hatás, ami egy Contamat FHT 111-Geigerszámolóval és egy 1401 Sensor-ral lett megmérve. A rádióaktivitasnak ezt az erős csökkenését fizikálisan idáig nem lehet megmagyarázni, hacsak egy specifikus energiamezőnek a létezését nem fogadjuk el.

Abból indulunk ki, hogy az energiapiramisnak ez az új fajtája, ami először 1990-ben lett kifejlesztve, a föld természetes mágneses mezőjében egy fajta torzítást hozott létre. Ennek következtében sugárzások és különböző fajta erőmezők vannak befolyásolva ezáltal. A kérdés, hogy hogyan jön a technikai része a dolognak létre, azt nem tudjuk megválszolni, de abból indulunk ki, hogy az erőmezőknek és a sugaraknak a megváltozása más hullámhosszterületekre nagyon is lehetséges.

Dr. M. mérései alapján egy tesztszemély még 500 méteres távolságból is érzéketlennek mutatkozott egy rádióaktivitással teli porrongyal a kezében (egy pohárban), mintha nem is létezne  semmiféle rádióaktív megtehelés a közelében. Az energiapiramis nélkül, a modern Biofeedbackműszerekkel a tesztszemély ellenőrzése közben rögtön rosszabb értékeket jelentek meg. Ebből a két különböző eredményből meg tudjuk állapítani,  hogy a) az energiapiramis erőmezője által valóban tompul a természetes rádióaktivitás. b) Ennek az erőmezőnek a hatása még 500 méteres távolságban is megmutatkozik az emberek számára és az immunrendszerünk kiegyensúlyozásához vezet, ami  messzemenő védelmet nyújt számunkra. Ehhez Hórusz azt channelte nekem, hogy azon van a hangsúly, hogy nekünk „áteresztőbbnek kell lennünk” mindenfajta elektromágneses sugarak ellen. Nem lehet minden megterhelő sugarat a földön (elektroszmog) semlegesíteni vagy valahogy másképpen megszűntetni. Pont ellentétesen. Arra kell számítanunk, hogy legalább 1 műhold van  havonta fellőve, hogy a földet „scannel”-je és mindenfajta adatokkal sugározzon vissza rá. Legalább 150 aktív műhold van fönnt, közöttük radarscanner-ek, amik a föld területét betöltik és minden élőlényt negatívan befolyásol.

Különféle „sugárvédőgépek” vannak a piacon, mint pl. érmék és korongok, amik az elektroszmogot részben sikeresen elhárítják. A mi vizsgálataink szerint viszont meggátolják ezek a zavarelhárító műszerek az összes elektromágneses sugarakat a hatáskörükben! Ez azt jelenti, hogy a felhasználásuk lehetősége meg van határozva és ezeket a dolgokat nem szabad a testen vagy a táskában magunkal hordani (ahogy azt a reklám ajánlja), mert ez a mi saját, természetes elektromágneses energiánkat korlátozza meg!

Ha normális csapi vizet teszünk az energiapiramisba, akkor már egy pár perc alatt egy csodálatos gyógyvíznek a minőségét éri el és pl. sokkal jobb, mint Lourdes-ból a víz. Ez megegyezik az USA-ból nagy képességekkel rendelkező gyógyászoknak a vizsgálataival, akiknek vízzel teli üvegeket adtak a kezükbe, hogy a víznek az életminőségét megnöveljék. Az egy biztos indicium, hogy az ilyen módon kezelt víznek fogyasztó (súlyban) hatása van és a nehézfémionok továbbadását tompítja. A duplapiramis általi energiatartalom megnövelése működésbe hozza az ősi-információkat és a víz ismét élni kezd el! Egy tövábbi vizsgálat egy elektromos mérőeszközzel egy zavart talajzóna felett (földrepedés) piramis nélkül 75 impul./perc értéket mutatott ki. A piramison belül viszont aztán csak 5 impul./perc volt mérhető! Ezáltal egyértelműen be van bizonyítva a zavartalanító hatás. A hatásfok és a piramisenergiának a minősége a Kyborg Duplapiramisnál annyira pozitív, hogy minden idáigi módszeren túltesznek.

Egy újjabb vizsgálat alatt egy geofizikális és rádiäszthetikus mérésekkel foglalkozó elektrónika-technikus rengeteg mérőműszerekkel többek között a következőket állapította meg:

 1. A természtes Gammasugarak a környezetünkben jóval alacsonyabbak, mint minden más érték, amit ő az elmúlt hónapokban itt a vidékünkön mért. Már az alacsonyabb érték az energiapiramison kívül, a piramisban még egyszer 200 impulzussal lecsökken. A különbségek a legmagasabb érékek között 4500 impulzus és az Odenerdőben különböző helyeken és a Pfalz-i erdőben egészen csak kb. 500 impulzus volt a közelünkben. Hogy ezek az értékek mindig ugyanabban az arányban állnak e egymához, azt nem lehet megmondani, mert a környezetvilág értékei is szintén megváltoznak és az  ilyenfajta vizsgálatok drágák. Nem tudjuk állandóan megismételni őket. Minden esetre megéri ebbe az irányba kutatni.
 2. Egy mérőeszköz, ami pozitívan kell, hogy ionizálva legyenaz energiapiramis közelében nem is lehetett feltölteni! Ez egy olyan jelenség, amit ő még soha nem figyelt meg sehol. Ez azt jelenti, hogy a piramis energiamezője egy elektromos-pozitív ionizációnak ellene hat és nyilvánvalóan az ionizált Gammasugárzást tompítja. Ez bizonyítja be a semlegesítő hatást az elektroszmog ellen. Hogy ezt technikailag hogyan kell értsük, azt még nem tudjuk elmagyarázni.
 3. Azok az emberek akik a nagy energiapiramis közelébe jönnek, elveszítik a stressz általi bőr-felületi-megfeszülést. A társadalmunkban az értékek a „normálisan stressz alatt álló embereknél” 50-60 kOhm-nál van. Minél többet van valaki stressz alatt, annál jobban emelkedik ez az érték 200-ra vagy mégytöbb kOhm-ra. Az energiapiramsi közelében lecsökkennek ezek a stresszértékek egy pár perc alatt kb. 10-12 kOhm-ra állandóan! Ez egy teljesen ellezult állapot, amit amúgy csak egészséges gyerekek érnek el. Régen csak kb. egy hathónapos intenzív Energietrainig-el értünk el egy lecsökkenést kb. 30 kOhm-ra. Az az állításunk teljesen igaz és valódi, hogy az energiapiramisok a spirituális munkám folytatása és hogy ezek a nem sportos embereknek is lehetővé teszi, hogy nyugodtabbak és kiegyensúlyozottabbak lehessenek!
 4. Egy Oszilloskop mindenfajta elektromos áramlatokat és hullámokat láthatóvá tesz: Ha egy ember egy energiapiramist megérint, akkor az Oszilloskop-on egy teljesen sajátos fűrészfogalakú vonalgörbület jön létre, ami állandó. Ez a speciális vonalgörbület annyira sajátos és új, hogy a részleteket ismét ki fogjuk vizsgálni. A mérőgörbület a bizonyítéka annak, hogy itt egy idáig ismeretlen energiamező létezik. Az energiamező azonnal csökkenti a bőr ellenállóhatását. Ezzel be van bizonyítva, hogy ez az energiamező kiegyenlítően hat. A testünk azonnal egyértelműen pozitívan reagál!
 5. Földsugarak, vízerek (a földben) és vetődések olyan sugarakat hoznak létre, amik megterhelnek minket. Az elektrószmog nagyon keményen károsít minket. Úgy a negatív sugarak, mint a kutatásieredmények a duplapiramisaink energiamezőjéről, ez mind csak kicsi részletek az egész történésből. Ennek ellenére ezek a részeredmények is nagyon felvilágosítóak! Olvassa ehhez a szakkönyvemet.
 6. Minden eredmény együttesen megmutatja, hogy az energiapiramis erőmezője valóban egy hatásos védelmet nyújt, az ionizált sugarak, elektrószmog ellen, rádióaktivitás a környezetvilágban és olyan zavarok ellen, amik geopathogénzónák által jönnek létre. Az új eredmények bebizonyítják, hogy mindenfajta görcsölés rögtön megszűnik. Ez az oka az eredményeinknek a Kirliánfényképészettel és a pozitív beszámolóknak a sok felhasználótól. A görcsösség megszűnése által jobban tud az energia atestben áramlani, a vérkeringés jobb lesz, a közérzet megjavul!

Ezeknek a mérési eredményeknek a nyilvánosságra hozása 1997-98-ban több bírósági tárgyaláshoz vezetett. Nem is volt megemlítve, hogy talán igazam is lehet. A bíróságok eldöntötték, hogy az ipari ügyvédeknek igazuk van és ha ez nekem nem tetszik, akkor a bíróság tudósokat bízna meg avval, hogy mindent hosszadalmasan kivizsgáljanak. Nem lenne befolyásom arra, hogy ki lenne az, aki a vizsgálatokat végrehajtaná. Nekem kéne előre ezeket a vizsgálatokat kifizetnem és minden a „szakemberek” kezébe kerülne, akiket a bíróság választana ki. Evvel az összeállítással teljesen értelmetlen volt, hogy anyagilag magamat padlóra tegyem, ha a bíróság már előre kijelenti, hogy mit szabad egyáltalán kikutatni. Nagyon a nácikorszakra és a DDR korszakra emlékeztetett ez engem. Nos, nem volt szándékomban, hogy a tudósokkal háborúzzak. Azon igyekeztem és ezt teszem a mai napig is, hogy pozitívan járuljak hozzá ahhoz, hogy az embereket megitációra és önfelismerésre késztessem. Ezt az energiapiramisok minden féle képpen létrehozzák! Számomra az emberek személyes tapasztalata még mindig előtérbe van helyezve és ezt a fontos szemszögöt nem akarom szem elöl veszíteni. Ahelyett, hogy a mérhetőségen vagy az az ellenről vitatkozunk, jöjjön inkább el hozzám vagy egy másik eladóhoz és győződjön meg saját maga. Ha saját maga örömöt érez és az energiapiramis erőmezőjét érzékelni tudja, akkor tudja, hogy miről beszélek. Nem szeretném valamiről meggyőzni magát, ami idegen az Ön számára. Szeretném itt arra felhívni a figyelmet, hogy mi az utóbbi 7 évben valóban nagyon sok energiapiramist adtunk el, de csak 4 darabot kellet visszavennünk, mert a vevő nem tudott vele mit kezdeni.

A piramisenergia pizitív hatása az utóbbi időben a sajtóban ismételten meg van mindig említve. Pl. egy újság azt írta, hogy a svéd Conny Leindahl Tyresö-ből egy nagy piramist állított fel a kertjében, ahhoz hogy naponta „kipihenje és feltankolja magát”. Csak be kell menjen a piramisába, mert a normális piramisoknál az erőmező majdnem csak belül hatásos és nem olyan nagy hatókörben, mint a mi energiapiramisaink. Egy másik újságban arról volt beszámolva, hogy Dr. Márion Bücher-Bode, főorvos doktornő a természetgyógyászati intézetben, Breisach-ban, nehéz megbetegedéseknél piramisenergiát vesz igénybe, pl. krónikus vérkeringési zavaroknál vagy nehezen gyógyuló sebeknél. Ebben az intézményben a betegek egy állványba vannak néha beültetve egy kb. 1qm nagyságú normális piramis alá. A görcsoldó hatása igazolva van.

A mérésekkel összhangban fel lett téve az a kérdés, hogy mi a nagy „C” energiapiramist a földből kifelé nem e kéne Plexiüveglábakkalleszigetelnünk, hasonlóan, mint ahogy a kicsi energiapiramisok is az Acrylüveglapon állnak.

Ehhez ezt tette hozzá Hórusz 1996.08.18.-án 13:37h-kor:

„A C-piramist és az összes nagy modellt nem kell leszigetelni. A hatás a mágneses mezőt be kell vonja magába, különben csak egy egyfajta antennátok van, ami csak a rádiójeleiteket fogja. Ez helytelen lenne.”

Szeretnénk még egyszer kihangsúlyozni, hogy a mi meggyőződésünk szerint a fizikai mérések csak egy kis része a lehetőségek nagy választákának. A fizika még csak most tanulja, hogy hogyan értse meg és hogyan mérje ezeket a erőket. Valójában az energiapiramisok egy sokkal nagyobb hatókört kínálnak fel, aminek a jelentősége sokkal magasabb hullámhosszterületen létezik.

Hórusz azt mondta egyszer, hogy nekünk a 2 Milliárd Herz (2 Teraherz) területen kell keresnünk. Minden érzékeny ember látja és érzi a különleges energiamezőt. Azon a területen hat, ahol a gondolataink is működésben vannak. Az energiapiramisoknak van egy olyan Aurájuk, ami segít nekünk, hogy a saját Auránkat kiegyensúlyozzuk. Aktív segítők, amiknek a segítségével az életünket pozitívan es sikeresen tudjuk alakítani. Azt hiszem, hogy védelmet nyújtanak nekünk az egyre növekvő környezetvilág megterhelése ellen és reményt adnak nekünk egy értelmes jövőre a mi számunkra és a gyermekeink számára!

A következő képet viszont nem szeretném eltitkolni: Jobbra egy Oszilloskop-nak a görbületvolait látják egy ember bőrfelületéről. Balra a 2. görbület, ha az ember egy nagy energiapiramist megérint. Magára hagyom a kiértelmezését!

Hórusz felhívta a figyelmünket a Germániumra, ahhoz hogy ezt a kozmikus energiát jobban fel tudjuk venni a szervezetünkbe és az Auránkba. Ennek a tanácsnak az okából kifolyólag fejlesztettük ki a Germánium D9-et.

Ez egy nagyértékű energiahordozó, ami segítséget nyújt a számunkra a piramisenergia használatánál. Ezenkívül homöopátikus „Selen”-t is tudunk vele előállítani. „Selen” megállítja a szabad gyökerek szétbontó hatását a szöveteinkben, amik vagy elektroszmog által jönnek létre vagy mérgező anyagok által. Hogy a gyógyszertörvénnyel ne kerüljünk összetűzésbe, ezeknek a kivonatoknak minden próbáját csak gyógyászoknak és orvosoknak tudjuk kutatási célokra továbbadni.

A radiästhesie-nek és a fizikának őszíntén kéne kéz a kézben egymással dolgozniuk, ahhoz hogy hamarosan nagyon érdekes, új eredményekhez jussanak, amik egészen biztosan minden embert szolgálnának! Egy őszínte érzés a fontossabb dolgok iránt és egy őszínte hit segíteni tud nekünk, fizikát és radiästhesiet egymáshoz közel hozni. Ha nem veszek új dolgokat figyelembe, akkor nem tudok fejlődni.

Energiapiramisok és Feng Shui

főmenü

Utolsó ösztönzés képpen a gyakorlati munkához, szeretném a Bagua kapcsolatára felhívni a figyelmét az energiapiramisokkal. A Bagua az energiafejlődésnek a Mandalája a Feng Shui törvények szerint.

Az utóbbi években jutott el németországig a régi kínai művészet, a természetes energia irányításáról, ami a vízben és a szélben nyilvánul meg (Feng és Shui). A régi kínaiak a víznek és a szélnek az áramlását figyelték meg a természetben és évezredeken keresztül feljegyezték a megfigyeléseiket. Ahhoz az eredményhez jutottak, hogy azok az elvek, ahogy az energia áramlik, hogy honnan jön és hogy hova megy, a világegyetem minden szintjén ismétlődik.

A 8-sarkú Bagua, a Yin-Yang-Jel az I. Ging-nek a 8 alapvető jelével körbevéve (a változások szent könyve), összefoglalja ezeket az erőket. Ugyan úgy, mint minden piramis, a Baguát is egy iránytű segítségével kell a házban beállítani. Ezekután megmutatja, hogy melyik szoba a házban milyen energiaáramlatoknak van kitéve.

Mivel az energiapiramis a 8 sarkával pontosan a Baguának felel meg, így a Baguát az energiapiramis alá tehetjük. Így tudunk meg közelebbi információkat az energia hatásáról. Egy kicsivel előrébb megemlítettem már, hogy a piramis minden lábának és minden sarkának más a színe és eztkövetően mindegyik másfajta energiakisugárzást mutat fel. A Feng Shui oktatás szerint, a keretekben megadott fogalmak, az egyes égtájirányokhoz (É-K-D-Ny) és a kozmikus energia áramlásához vannak hozzárendelve. Úgyszintén alá vannak támasztva az egyes szerveink működése ezáltal.

A megadott szinek alátámasztják az energia áramlását. A „Kursiv”-írás az Aurának a színeit adja meg, amiket én az egyes lábaknál és a sarkoknál szellemileg (gondolatban) látok. Nyugat fekvésben egy szoba nagyon alkalmas lenne, mint nagyszoba vagy mint előtér, hogy a saját észrevételünket elősegétsük vele. Piros színárnyalatokban kéne berendeznünk. Egy szoba délnyugaton nagyon jól alkalmas, mint hálószoba a házaspárok számára és narancssárga és rózsaszínben kéne berendezni. Egy szoba északon nagyon alkalmas lenne mint iroda, hogy karriert tudjon csinálni az ember. Fekete bútorokkal kéne berendezni, úgyszintén egy akvárium kéne, hogy benne legyen (vízzel). Nagyon jó sikeres telefonbeszélgetésekre (fül). A többi irányt ehhez képest kell figyelembe venni.

1 évvel ezelőtt egy érdekes jelenséget vettünk észre: Egy barátunk kérdezett meg minket, hogy nem e lehet valahogy a kicsi energiapiramis energiamezőjét állandósítani, tehát belülre megerősíteni és kívülre meghatározni. Erre kaptam meg Hórusztól a 4 kristálycsőnek a képét speciális tartókkal tömör sárgarézből.

A 4 kristálycsövet függőlegesen kell felállítani és meg kell egyezniük azokkal a színekkel, amiket én már medial (szellemileg) az energiapiramisok lábainál látok (az Aura lábai, lássd a 4 gyűrűt fennt a rajzban).

Tehát a különböző nemeskövek között a választás igen is fenn áll, de erre a célra erre a 4 színre van szükségünk, piros, sárga, zöld és kék. A színeknek egymás között harmónikusnak kell lenniük, teha´t vagy mindegyik erős vagy mindegyik pasztell vagy mindegyik áttettsző. Ha ezt a 4 kristálycsövet egy nagy négyszögben vagy négyzet alakban az energiapiramis körül felállítja az ember, akkor úgy hatnak az erőmezőre, mint meghatároló oszlopok. Közöttük az erőmező jóval erősebb lesz és kifelé az energiaáramlat a környezetébe egyre gyengébb lesz.

A 4 csövet a szoba 4 sarkába is teheti az ember, az egész házban el lehet őket osztani (mindegyiket ugyan azon a szinten, ahol az energiapiramis áll) vagy pedig az egész ingatlan területén! Aki szeretné, az még megerősítheti és megszépítheti a kristálycsövek hatását mégegyszer Acrylcsövekkel vagy a kristálycsöveket hozzájuk passzoló Acrylálványokra lehet helyezni. Ezekből az összeállításokból nagyon szép művészi tárgyak jönnek létre amik minden lakást felértékelnek és hozzá jön még, hogy a helység légkörét nagyon pozitívan befolyásolják. Továbbiakban kiderült, hogy az energiapiramisoknak a hatását fel lehet még jobban javítani, ha egy kicsit magasabban állnak, tehát nem közvetlenül az asztalon vagy a szekrényen. Nagyon jól hat, ha pl. az A vagy a B energiapiramist Acrylből egy karikára helyezzük. Nagyon szép látvány és a karikán vagy a csövön keresztül (magasságtól függően) nem annyira vészes, ha egy kicsi szekrény a falnál áll és az energiapiramis (iránytűvel észak-dél-irányba beállítva) egy másik szögben áll rajta. Mert, ugyan melyik ház épült pontosan észak-dél-irányba?

A kicsi A-Modellnél még egy előnyt nyerünk. Az A-Modellhez ugye nincsenek kristálycsövek. Az ehhezcsatoló kísérletek nem mutattak kielégítő eredményt. De viszont az Acrylkarikákba, amiket mint állvány használunk, nemesköveket és gyógyászati szereket tudunk beletenni és a tárgyak hatása az energiapiramis erőmezőjébe be lesznek ezáltal vonva.

Különösen dinamikussá válik, ha az Acrylkarikába egy kicsi hegyikristálypiramist vagy egy másik kristálypiramist állít bele.

Engedje meg, hogy had mondjak még egy-két szót a piramisenergia használatához.

Az energiapiramisok megerősítik a gondolaterőnket! Ebből az okból kifolyólag van a becsületesek  őszínte tervei megerősítve és realizálva. Az energiapiramisok tökéletesek magukban. Nem kell, hogy megváltoztassuk őket. Aki becsületes, tisztességes tervekkel kezdi el az egészet, az arra lesz hajlamos, hogy a véleményét másokra ráerőltesse. Ez a negativitás vissza fog esni ő rá. A negatív gondolatoknak sokkal alacsonyabb a rezgéshulláma. A fekete mágiának a sikeres felhasználása más emberekkel szemben mindig is meg volt idővel határozva. Mint durva példa, gondoljon Hitlerre és a csapatára. Az egész világ felett akartak uralkodni. Az „ezeréves birodalmuk”pontosan 7 évig tartott! Aki így gondolkozik és cselekszik, az a saját maga sírját ássa. Aki egy kicsit is megérti a Karma törvényét, az ok és a hatás törvényét, az tudja, hogy miről beszélek. A többiek is meg fogják valamikor tudni. Kérem, hogy vegye a világegyetemi törvényt figyelembe és az új 4 parancsolatot.

A sikeres használatért a tulajdonosok és a felhasználók a felelőssek. Csinálja belőle a legjobbat! Kérem, hogy ne próbálja meg a környezetében az emberek életét rendbe hozni vagy valamilyen gazember ellen harcolni. Nem így gondoltam, amit mondtam. Használja fel inkább az energiát, hogy a saját életét mindig szebben és sikeresebben tudja alkotni. Ezen van a hangsúly! Legyen jó példával a többi ember számára.

Joga van egy szép, örömteli, szerencsés és sikeres életre. Mindenki, aki itt a földünkön megszületik, azoknak mindnek szabad az életüket széppé alakítani. Használja ezt ki! Meg fogja látni, hogy ugyan úgy, ahogy sikerül magának ennek a titokzatos energiának a fortéja mögé kerülnie, hogy hogyan működik és hogyan lehet érzékelni, ugyan olyan mértékben fog az élete pozitívan megváltozni. Némely különleges és mindenek előtt sok kis pluszpontot lehet gyűjteni. Néha szinte előre van tuszkolva ezáltal a csodálatos energia által!

Egyesek először az élethelyzetük megrosszabbodásáról számolnak be, hirtelen megváltozásokról, régi, szeretett kapcsolatok elveszítéséről, amitől nem akartak elválni és ami mindenfajta további fejlődést megkorlátoztak. Nagyon hasonló, mint a homöopátiának a tömény hatása. Ott is először egy rosszabbodásra kell számítanunk.

Egy öreg férfi, tüdőrákban szenved, jött hozzám és azon gondolkozott, hogy egy energiapiramissal meg tudja e magát menteni. Hosszabb ideig kapaszkodott az energiapiramisba, aztán felpillantott egy túlvilági, tudatos és energiával megtelt ekintettel és azt mondta nekem: „Most, hogy ezt láttam, tudom, hogy minden tovább megy és nyugalommal mehetek én is.” Egy pár nappal később békében elhunyt, mert tudta hírtelen, az energiapiramis erejének köszönhetően, hogy egy sugárzó, fényes túlvilág létezik és egy élet ezután az élet után!

Egy fiatal család megvett egy B-Modellt, aki alig tudta megengedni magának. Szeretetben élnek vele és örörmet okoz nekik. Csodálatos változásokról számolnak be és látják a szeretetük, a piramis és a szerencse közötti összefüggéseket, amivel hírtelen meg vannak szentelve.

Egy másik fiatal család, eléggé elégedetlenek és idegesek, de akik minden további nélkül meg tudják maguknak engedni az energiapiramis vásárlását, arra panaszkodtak, hogy a piramis nem oldott meg rögtön minden problémájukat. Hát igen, ez így nem megy. A piramis az nem csodatevő, ami a nehézségeket oldja meg. Mi saját magunk vagyunk a nehézségeink okozója, figyelmetlenség által vagy mint tananyaga a földi fejlődésünknek. Csak mi saját magunk tudjuk a problémáinkat belátáson keresztül ismét feloldani!

Az energiapiramis magasabb szintekről tud minket ösztönözni és egy kicsivel több Pránát ad.Ugyanúgy, mint ahogy mi az életünk soráneszünk és iszunk, hogy az igényünket eltöltsük és hogy erőt merítsünk, így tudjuk kipihenni magunkat a piramis árnyékában és a feladatainkat kozmikus segítséggel megoldani!

„A múlt vétkei és az új erő egymással szemben állnak, mint 2 vad állat és kettőjük közül az erősebb nyer biztosan.”             (Yogavasistha)

Istenem, hagyjátok őket egyszer abban a hitben, amit az öreg zsoltár mondott: „Az úr az én juhászom, legeltet engem egy zöld réten és friss vízhez vezet engem, nem fogok semmiben hiányt szenvedni!”

Az emberiség válságban van és nekem megfelelőnek tűnik, hogy egy spirituális ember a külvilág megjelenésében is álláspontot helyez. Persze, hogy mondhatják a spirituális emberek, hogy „ennek a külvilágnak a jelentősége, jelentéktelen, de mindaddig amíg sok ember a még ebbe a külvilágba be vannak szövődve, segítenünk kell nekik, a globális neurózist leküzdenünk!

Azt hiszem, hogy pont válsági időkben a spirituális emberek feladata, a speciális tudásukat azok számára felajánlani, akiknek kevesebb belátásuk van és ennek következtében több bizonytalanságot éreznek.

Vessünk egy rövid pillantást a politikai helyzetre: Az izraeli professzor Jehezkel Dror, a Club of Rome tagja, leírta a „Crazy States” (megbolondult országok) című könyvében már 30 évvel ezelőtt nagyon részletesen az új világterrorizmusát és azt ajánlotta, hogy minden nagy országnak össze kéne fognia, hogy világszerte ezt a terrorizmustlegyőzzék, az USA vezetésével és csak egy szóvivővel a csúcsán, aki „minden hatalmat megkap”. Ez volt tehát a mostani Show-nak a forgatókönyve.

Az aktuális tájékoztatóhoz hozzá kell tennünk, hogy semmit nem hihet abból, amiről beszámolnak. A sajtó egységesít. Aki ez ellen a háború ellen nyilvánosan álláspontot mer venni, az meg lesz támadva és terrorizálva lesz.

Ha tudni szeretné, hogy ki húz belőle hasznot, akkor figyelmesen kell megfigyelje, hogy ki mennyi pénzt kap: pl. a Lockheed cég 200 Milliárd $-os megbízást kapott, új harcrepülőgépeket előállításához. Ez megfelel németország évi költségvetésnek. Tehát az amerikaiak a háborúipar felett akarják a kifáradt gazdaságukat beindítani. Katonaság, rendőrség és határőrség nálunk szintén milliárdos összegeket kapnak. Az új „biztonsági eljárások” semmilyen módon nem korlátozzák meg a terroristákat vagy a kriminális embereket. Tapasztalat szerint minden új biztonsági technikát áthidalnak a kriminális profik. Mind ezek az intézkedések a nép további ellenőrzésére szolgálnak, minden résztvevő országban az egész földön.

Ez mind nagyon dramatikusan hangzik és sokak számára félelmet keltően. Az utóbbi 50 évben itt Európában relatív jólétben és békében éltünk. Amit mi most tapasztalunk, az viszont a világ valósága. Ez a sötétség hatalmai között és a fény gyermekei között a harc, ami már a Manichäer-ek írásaiban 100-al Krisztus előtt le lett írva. Afganisztánban sem újdonság a harc. Ez csak egy ős régi harc folytatása. Abból indulok ki, hogy az olvasóink a Reinkarnatio-ról már hallotak és többnyire vagy kevésbé hisznek benne. Az USA van körülbelül a római birodalom újjászületésében.Róma megpróbálta kb. 500-al Krisztus után ismételten Perzsiát meghódítani és a Perzsiákra a saját kultúrájukat ráerőltetni. Ez egyben egy hitharc is volt 200-al Krisztus utáni krisztusi Róma és az Ahura Mazda napisten csatlósai között perzsiában, akik 700-al Krisztus után az izlámba léptek át. Tehát jó okokból kifolyólag beszélt Bush egy „kereszthúzásról a terroristák ellen”. Ami itt történik, az egy ősrégi harc a hit ellen.

Különböző csoportosítások léteznek (titkos szerzetesrendek), akinek a célja a világ uralkodása. Csak abban látják az előnyüket, hogy az emberek tömegét leigázzák. Azt is beképzelik maguknak, hogy az intézkedéseik egy magasabb célt szolgálnak, hasonlóan mint régen Hitler. Ennek szolgálnak az új „biztonsági rendelkezések” is németországban. Olyan emberek, mint Schily és más hatalmon levőknek olyan rossz Karmájuk kell, hogy legyen, hogy a nép teljes ellenőrzése által akarják a lelkük éppségét megmenteni. Persze ez nem megy. Mindent ki kell kanalazzanak, amit főztek. A Karma elöl senki nem tud elmenekülni. Karma a saját sors, a saját cselekvések következménye. Karma arról dönt, amit egy ember magával vagy másokkal csinál  vagy amit inkább nem csinál, ahol egy értelmes cselekvés odaillő lenne. Ennek a globális harctörekvésnek a dróthúzói már évtizedek óta megpróbálnak minden embert a tömegsajtón és a tv-filmeken keresztül bosszús szellemi beállítottságra ráterelni. Az emberek félelme egy nagy fizikai energiaforrás! Minél jobban sikerül a hatalmon levőknek az embreket megfélelmezni és megilyeszteni, annál több szabadságot érnek el a földi népség további rabszolgává változtatásában. Egy spirituális embernek informálva kéne hogy legyen, de nem szabad az érzéseinket ebbe a perverz játékba belevonnunk.

Az utóbbi években az Esotérikának a nagy Boom-ját figyelhettük meg. Az esotérikus tudás viszont csak kevés embernél lett mélyrehatóbb, a legtöbbnél csak egyre szélesebb, több információ, mint érettség. Sokan foglalkoztak esotérikával, azért, hogy az életüket érdekesebbé tegyék és hogy egy kicsivel több színt és reményt kapjanak a hétköznapjaikba. De pont egy ilyen összekavarodott válságos időben tudja a spirituális meggyőződését próbára tenni, mint most. Ha az ember Esotérikával, a Reinkarnáció (újjászületés) tudatával, a Karmával és a spirituális gyakorlati módszerekkel foglalkozik, akkor tudunk ilyen válságokat leküzdeni. Mi mindannyian részesei vagyunk a nagy emberi történéseknek. A Yoga és a meditáció segítségével a világszerti történésekre tudunk befolyással lenni, úgy hogy a saját állapotunkat tisztázzuk és megerősítjük. Ne engedje meg, hogy a figyelmét a nagy történések elvegyék. Irányítsa oda a pozitív erejét, hogy Ön saját maga és azok, akiket maga szeret, azok pozitívan és biztonságban élhessenek. A biztonság, amit megtalálunk az életünkben, nem törvények által jön létre, hanem belülről. A hit egy csodálatos erő, hogy áttekinthetetlen válságokat le lehessen győzni.

A „Spiritualität” (szellemile, lelkileg) még többet tartalmaz. A Spiritualität a tudatállapot még magasabb foka, mint az „Esoterik” (titkos tanok). Ha egy jobb világhoz hozzá akarunk járulni, akkor minden intézkedés először nálunk kezdődok. Egy megtévedt, beteg segítő csak egy megterhelés és nem segítség. Tervtelen gondolatok csak saját magatok számára károsak. Ha kézbe akarjátok venni a dolgokat, akkor nyugtassátok először a saját gondolataitokat és a lelketeket meg. Csak az használ nekünk, ha a jó világba fektetitek az energiátokat, nem hogyha a sötétség ellen harcoltok. A fény nem harcol a sötétséggel. Hanem áthatolja és a sötétség nem tudja ezt megakadályozni. A sötétség is harcnélkül kerüli el a fényt. Ahol árnyék van, ott van fény is. Ebben a világegyetemben kétség nélkül több a sötétség (üres hely vagy terület), mint fény (a naprendszerek). Ami minket mint fényjelenséget érdekel, azok az életteljes bolygók és nem az örökösen üres helyek! De ez is egy ábrándozás. Az üres hely, nem üres. A mi 5 világi szerveink korlátozva vannak és nem veszik észre tudatosan az idegen energiaáramlatokat a világegyetemben. Az egész világegyetem telítve van erőmezőkkel és energiaáramlatokkal, amik mindenfajta elgondolható szinekben csillognak és fénylenek. Csak a mi észrevételünk határos.

Az energietraining segítségével ki tudjuk képezni az szellemi erőinket és a paranormális képességeinket is fel tudjuk ébreszteni vele. Evvel a módszerrel tudjuk magtanulni, hogyan lássuk a túlvilágot. A világegyetem fénylő energiakokonjában lebegnek a mi szilárd bolygóink, mint sötét golyók. És bennünk tükröződnek a világegyetem különböző erői. Minden bennünk van, fény és árnyék. Hogy melyik erőnek adsz előnyt, azt csak Te magad döntöd el. Nekünk mindig újra és újra döntenünk kell, hogy magunkat a fény gyermekei közé számoljuk vagy a sötétség nagy tömegében elsüllyedünk.

Pont egy ilyen válságban, mint most, van arra lehetőségünk, hogy a szellemi meggyőződésünket próbára tegyük. Tudsz most meditálni és a világot pozitívan látni? Meg tudsz belsőleg nyugodni  és más emberekben az önbizalom, a biztonság és a nyugalom érzését kelteni? Jól érzed még magad? Meg vagy győződve róla, hogy helyes az amit csinálsz? Hiszel a jóban?

Mit tehetünk azért, hogy az életünket kiegyensúlyozzuk, hogy a gyermekeinknek biztonsági érzetet adhassunk és hogy a földön ehhez az élethez pozitívan járulhassunk hozzá? Az írásaimban és a CD-imen segítséget talál a válság áthidalásához és a spirituális (szellemi, lelki) fejlődéséhez.

Csak most először válik sok ember számára világossá, hogy az energiában a különbség milyen nagy. Odahaza, ahol az energiapiramisa áll és kinnt egy pár kilóméterrel odébb a következő városban. A városok zűrzavarában jelenleg mindenki egy neurotikus légkörben van. Majdnem minden ember ingerült, ideges, bizonytalan és fél. Sokan erre a pszichikai stresszre és a világbéke veszélybe hazására betegségekkel reagálnak. Utánna ha hazajönnek, ahol az energiapiramisuk áll, akkor hírtelen olyan nyugalmat éreznek, ami kinnt már nem létezik.

Legkésőbb most válik a kevésbé érzékeny emberek számára is világossá, hogy egyáltalán mire jó az energiapiramisuk!

Az energiapiramisok hatókörében nem vagyunk „minden jó szellemtől elhagyva”, mint a többiek a világban, hanem pont a jó szellemek tartózkodnak itt minálunk. Én az energiapiramis hatókörét, mint „felszabadított zónának” tekintem, ahol a hatalmat hajtóknak a pszichoterrorjuk nem használ. Tudja ugye, hogy németországban az energiapiramis hatásáról nem szabad sokat mondanom, anélkül hogy ne támadjanak meg engem újból a bíróságok. Ez egy vizsga. Ez minden tudatos ember számár a felhívás, hogy csináljon magának egy képet arról, hogy mi az energiapiramisoknak az értékük!

A válságban szétválnak a szellemek. Egyesek a zavarság áramlatához húznak, mert öreg Karmát kell, hogy feldolgozzanak. A többiek megtisztulnak és felszállnak. Minden úgy van, ahogy annak lennie kell. De, hogy ezt az OK érzést megkapjuk, először az élet nagyon sok magaslatán és mélyén kell átmenjünk, mielőtt az örök fényt választhatjuk.

Hórusz előre megjósolta, hogy a nagy Energiapiramis-Létesítmény létrehozásával „azok a problémák fognak világossá válni, amik már rég óta gyötörnek benneteket”. Tehát a rossz jön fel a felszínre. Ez olyan mint egy daganat. Ha régen megsebesítettem magam és a sebet bepiszkoltam, akkor a testemnek ki kell váladékoznia a koszt. Ha sikerül tanulnunk, a megsebesülésekből (Karma), akkor a jövőben el tudunk újjabb sebesüléseket kerülni. Tudatlanság a Karma okozója. A Te saját biztonságod és a jövőd megfenyegetése egy nagyon jó indíték arra, hogy végre a Karma és az Ethik (erkölcs) törvényeit megtanuljad.

Azt ajánlom magának, hogy: higgyen saját magában és a saját pozitív erejében! Higgyen benne, hogy ez csak a saját kezében van, hogy a világunkat értékessé tegyük. És ha szeretne hinni a szavaimban, akkor higgyen abban, hogy a fény gyermekei még mindig léteznek. Azok a módszerek, amiket felajánlok magának, minden emberben, aki hallgatni akar erre, a fény megnyilvánulásához járulnak hozzá.

Hórusz energiapiramisai a szellemnek ugyan ebből a forrásából származnak és a megújjabodás korszakában a védelmünket szolgálják. A hóruszpiramisok energiájának a megértése nagyon jól halad előre. Sokan új lehetőséget látnak benne és újra bátorságra kapnak. A rezgéshullámunk magasabb lesz. A hatalom és az erőszak primitív rezgéshullámát átengedjük magunkon, ha elszánjuk magunkat, hogy együttműködjünk!

Egy állandó békéért lépünk fel, felismerjük viszont, hogy az emberiség egy része a személyes Karmájából kifolyólag még nem jön ki harc nélkül. Az emberiség magasabbra fejlődése csak olyan gyorsan fog megtörténni, ahogyan közöttünk a leglassabbak előrehaladnak. Ez a tudatos embereknél türelmet igényel, elnézést és nagylelküséget.

Mint spirituális tanár, egy régi hagyományban állok a fény hordozójával. Ez a tudás már évezredek óta van a mestrek által a tanulóknak továbbadva. Ha szeretne ebből hasznot húzni, hogy a saját spirituális útját megszilárdítsa, akkor a könyveimben egy egész rendszert fog találni, az első egyszerű lépésekkel elindulva egészen a megvilágosodásig. A könyveimben a megvilágosodás útját részletesen leírtam. Hogy mennyi sikere lesz vele, az csak attól függ, hogy a leírt módszereket mennyire következetesen használja fel.

„Fény van a legkissebb oduban is, ha egy ember a tudatállapotával van ott jelen.”  Hórusz

Fényt kíván magának a tökéletesség útján

D. Harald Alke (Brahm Atma Singh)

Hórusztól egy Channelüzenet, 2001.10.29

főmenü

„A félelmetek, egy globális harc miatt nincs megindokolva. Valóban úgy van, hogy az egész emberiségnek fel kell valamit dollgoznia, de ez a lények szellemi fejlődésének a  fokától függően, különbözően fogja őket érinteni. Egyesek a középkorban élnek és harcolni fognak és meghalnak, a másikak szegények és gazdagok lesznek.

Aki másnak fájdalmat, bánalmat okoz, az saját maga fogja megszenvedni vagy most vagy egy másik Inkarnációban (újjászületésben). Senki nem tud a Karmája elöl elmenekülni. Ő saját maga hozza létre és saját magának kell megszenvednie is. Abból áll a feladat, hogy belekeveredésektől és bűntől szabadon tartsuk magunkat.

Szolgáld a legmagasabb elvet, ahol Te saját magad a gondolataid tisztasága által magasabbra emeled magad a mentális (szellemi,lelki) fejlődésed során.

Ne szenvedj az elesettekkel. Segíts nekik ott, ahol az események téged személyesen érintenek, ott, ahol neked személyesen dolgod van vele és nem ott, ahol olyan képekről mesélnek neked, amivel a régi érzelmeidet felpiszkálják. Semmiféle képpen ne avatkozz bele. Használd ki az idődet egy szabad életért önmeghatározással. Lehetséges, hogy egy ember a harci tettek közepettén érintetlen marad, mert ez nem az ő órája volt. Lehetséges az is, hogy egy odahaza egy rossz lépés a halálba vezet. Vegyétek figyelembe, hogy a gondolatok energiája az életetek okozója és csak a gondolatotok tisztaságán keresztül tudtok az események elöl megmenekülni vagy általuk meggyógyulni. Németország elég sokmindent megértett a régi harcok gyötrelmeiből. Ti csak korlátozottan lesztek ebbe belevéve. Nektek csak mások szenvedéseiért kell fizetnetek, mert a gondolataitok nem tiszták. A svájc nincsen ennyire rossz helyzetben, mert az ottani emberek megtanulták, hogy hogyan tudnak egymással békében kijönni (4 nép). A politikai elszigetelésüket sokáig meg kéne, hogy tartsák. Ez egy nagyon fontos szemszög az állami szövetségeitek között. Úgy az országok, mint egyeseknek is le kéne tisztázniuk, hogyan és honnan veszik az álláspontjukat. Az biztos, hogy a kártyák most újból keverés alatt állnak a következő 100 évre. A ilágpolitikai fejlődés teljesen másképp fog lezajlani, mint ahogy azt ti most gondoljátok. Részben idegenek az eredmények és fenyegetőnek tűnnek, de ez szükséges az új rendezőelemek létrehozásához. Az országok el vannak maradva. A valóbani hatalmon lévők Marionett-je. Ahhoz, hogy ezt a Karmát fel lehessen oldani, nem lehet sokszor a rosszat elkerülni és ott ahol talál semmi nem történik, annak ellenére sokminden történik. Nagy események az árnyákukat messze előre vetik. Az a lényeg, hogy megértsük őket.

Az energietraining és az energiapramisok alapvető segédeszközök, ahhoz hogy használjuk őket ebben a válságban. Erre a célra lettek nektek ezek az eszközök adva. Fény van a legkissebb oduban is, ha egy ember a tudatállapotával van ott jelen. A legnagyobb kastélyok üresek. Tudatállapot elmenekül a hatalom elöl. A hatalom a tudatállapotnak szolgál. Csak ez nem tudatos neki. A hatalom egy kísértés. A pénz egy vizsga. A fény az egyedüli ajándék, ami minden értéktől alol fel van szabadítva.

Minden lényt megvilágít.”

Záró összefoglaló

főmenü

 1. Az Alke GmbH Szellemi Művészet & Mágia (1998) céljára és a Kyborg Intézet (1985) azért lettek megalapítva, hogy az élet működését ki lehessen kutatni, hogy mi honnan jövünk és a fejlődésünk milyen irányba halad. Számunkra különösen fontos, hogy megértsük, hogy hogyan tudunk az életünkel „zöldágra vergődni” és milyen feltételek mellett válunk egészségessé és maradunk is azok. Csak az, aki egészséges, csak annak van öröme az életben. A valódi sikernek meg van a forrása, mégpedig a saját szívünkben!
 2. A D. Harald Alke, Biotechnikus és Kundalini Yoga tanár által kifejlesztett módszerek (légzőtechnikák, koncentrálógyakorlatok, Energiatraning) arra szolgálnak, hogy jobban tudjunk a lényegre koncentrálni, a saját erős oldalainkat, hogy felfedezzük és megtanuljuk tudatosan használni. Ez csak akkor működik, ha az a valaki valójában megtanul a saját belső erejében hinni! Csak ha elszánta magát, hogy a régi félelmeitől és az előítéleteitől meg akar szabadulni, csak akkor kapja meg a lehetőséget, hogy a belső energiatartalékaihoz hozzáférjen. Mi mindannyian isteni lények vagyunk, isteni származással. A mai nagyon nehéz feladatok belebonyolódása által az anyagias világunkban az oka annak, hogy megbetegszünk és hogy félünk. Csak aki elszánta magát, hogy ilyenfajta gyakorlatokat rendszeresen csináljon, csak annak lesz egy új életfelfogása és egészségessé is fog általuk válni és új, őszínte örömöt fejleszt ki az életében.
 3. A programmjaim az önsegítség őszínte rávezetése. Ezek nem csodaszerek, mint egy gyógyszer, amit egyszer be kell venni, hogy aztán valami hatása mutasson! Aki már most nagyon beteg és gyógyszerek állandó bevételére van ráutalva, az az orvosok kezébe való. Aki viszont az orvosok befolyása alól meg akar szabadulni, annak először egy olyan orvost kell keresnie, aki őt a kísérletei közben segíti és támogatja, hogy saját erőből ismét egészségessé váljon, mind addig amíg a gyógyszereket teljesen el lehet hagyni. Tehát felhívom arra a figyelmet, hogy itt semmiféle csodakúrák nincsenek feldícsérve!
 4. Az energiapiramisok az isteni erők után való életfogytiglani keresésem eredményei. Teljesen mindegy, hogy melyik valláshoz tartozik az ember, azon a kérdésen van a hangsúly, hogy szeretné e ismét megtanulni, hogy miként hozza ismét működésbe a belső energiatartalékát. Az energiapiramisok kicsi szent helyek hoznak létre, hasonlóan, mint egy kis csendes kápolnának a kis temploma. Ha este hazajön és az energiapiramisához ül, hogy meditáljon, akkor hamarosan egy belső érzést fog észrevenni, ami az Ön saját középpontjából származik. A Yogik azt mondják: Ez a 4. Chakránkból az erő, ez az az energiacentrum, ahová a Solarplexus-unk, a szív és a Thymusmirigy tartozik. Ha ez sikerül magának, akkor hírtelen egy ősrégi bizalomra fog rábukkanni, ami az egész életét megváltoztatja.
 5. Fliege Jürgen megkérdezett engem a tv adásában 1999.04.20.-án, hogy talán tényleg úgy van, hogy egy felsőbb szintről, istentől kapunk valamit. Én először nemet mondtam, mert nem voltam benne biztos, hogy ezt mindenki megértené. De igaza volt természetesen Jürgen Fliege-nek, az egykori pap és egy őszínte ember, aki az élet igazságai után kutat: Tényleg lehetség van rá, hogy az energiapiramisaim segítségével a kozmikus, isteni erőkkel (Dévákkal) kapcsolatot teremtsünk! Attól a perctől kezdve, hogy ez sikerül, onnantól soha nem lesz egyedül. Attól a perctől kezdve érezni fogja a mindent teremtő igazság erejét és talán még látni is fogja azt! A felismerés fénye fog magában felszállni és tudatosan fogja a feladatait megvalósítani és belső erőre fog találni, ahhoz hogy ezeket a feladatokat sikeresen megoldja!
 6. A szellemi vezérem, az egyiptomi isten Hórusz, ismételeten mindig azt mondta, hogy: „Ez a ti hiteles jogotok, itt a földön szerencsében, jólétben és békében élni. Rendezzétek be szépen magatoknak az életeteket itt a földön, úgy hogy az nektek örömet okozzon. Higgyél abban az erőben ami a saját közepedből származik!” Egy nagyon kemény fegyelemre és egy 14 évig tartó kiképzésre volt szükségem 2 ázsiai mester vezetésével, csak ahhoz, hogy ezt a kozmikus üzenetet valóban halljam és meg is tudjam érteni! (Yogi Bhajan mester Indiából és Roshi Tetsuo Nagaya mester Japánból) Ezen is láthatja, hogy mennyire meg kellett a húrokat feszíteni. Nekem, egy németnek, egy indiai és egy japán mesterre és ezenkívül még egy indián orvos Phillip Deere-nek a beavatására volt szükségem ahhoz a végén aegy egyiptomi istent meg tudjak érteni. Ma már nagyon sok barátom van a világszerte és mindannyian megértjük egymást.
 7. A világot amiben élünk, állítólag a gondolataink és az érzéseink által tudjuk tudatosan befolyásolni és megváltoztatni! Ha manapság sokakat naponta a háborútudósítások által meg lehet ilyeszteni, akkor máris alátámasztják ezt a lelketlen harcot. Jézus azt mondta: „Ne ellenkezzetek a bajnak!” Csak ha a jó értékekre figyelünk és a rossz hírektő´l a gondolatainkat, az érzéseinket és a figyelmünket megvonjuk, csak akkor tűnnek el ezek a rossz dolgok a világunkból! Ez a gondolatmenet talán idegen magának, de ez a szent igazság! Minél jobban felidegesíti magát valaki a világ bajain, annál jobban belekavaródik az egészbe!
 8. Már egy pár ezer ember dolgozik Európában az energiapiramisaimmal  és ezek közül mindegyik pozitívan gondolkozik. Ha megtanulja, hogy hogyan dolgozzon az én trainingsmódszereimmel és hogyan meditáljon egy energiapiramissal, akkor maga szintén ehhez a pozitív, kreatív és sikeres emberek kis csoportjához fog tartozni. Minden energiapiramissal egy „felszabadított zónát” alkotunk. Minden energiapiramis beszél egymással egy nagy hálózatban. Ez a mágia igazi régi elveinek és az alkímiának a felhasználása! Csak ha megértjük, hogy a világunknak egy nagyon mély spirituelli (szellemi) eredete van, csak akkor fogjuk az emberiség új tudatszintjéhez a kulcsot megtalálni. Egy új évezred és egy új tudatállapot küszöbén állunk.
 9. Időben az évezred váltásáig meg latt valósítva délfranciaországban a legnagyobb európai piramiscentrum, ami valaha is létezett, 7 különböző energiapiramissal, 156 m hosszúságban a föld mágneses mezőjének egy vezérvonalán, egy dimenzióskapuval és egy Irminsul-lal. Az egész létesítménynek a hossza 225 m. Ez a Cheopspiramis szélhosszúságának felel meg.

 

Ha Önt ténylegesen egy hosszútávú spirituelle (szellemi) fejlődés érdekel és ezt a tudást őszíntén és felelőségteljesen másoknak át is akarja adni, ha a szakmáját vagy a munkáját spirituális módszerekkel sikeresen akarja elvégezni, akkor a Kyborg-Intézetből a tudás és az energiapiramisok pontosan magának valók! Emögött az ajánlat mögött több mint 26 év spirituális tapasztalat és gyakorlat áll. Az Ön fejlődési lehetőségeiről van szó! Tanulja meg ismét az energiapiramisok segítségével, hogy miként bízzon ismét a belső érzéseiben… ezen van a hangsúly. Az a lényeg, hogy az igazi spritualitást alátásszuk és kibontakoztassuk.

A keresztény inkvizíció évszázadai alatt ki lettek pusztítva a benszülött gyógyászok, a tisztán látok és azok, akik a fényt keresésének az útján voltak. Nem csak a mai „hitetlenség” a következménye. Sok ember képtelen arra, hogy saját magának és a belső hangjában higgyen, ez a következménye ennek az ezer évig tartó rendszeres követésnek és az érzékeny emberek elpusztításának.

A 3. évezred kezdetével meg fogjuk a régi lelki sebeket gyógyítani és a fejlődés új lépcsőjére fogunk lépni.

Ha egy harmónikus és egy szellemileg szabad életet keres, új utakkal nyíltan áll szemben és el van készülve rá, hogy a saját életéért válalja a felelősséget, akkor a tanfolyamjaim és Hórusz energiapiramisai megbízható támaszok az Ön számára.

Az utólsó körlevelünk óta eltelt 6 hónap. Ezegyszer szeretném, hogy Hórusz személyesen szóhozjusson. A Channelüzenetek, amiket megkapok, azok egyértelműek, világosak és tanulságosak. Segítenek nekünk, hogy a világot egy válságos korszakban más szemekkel lássuk a világot. Ami számit, az a fény útja, a saját rendeltetésünkben a hit és a tudat egy magasabb igazságról és a bizonyosság arról, hogy jogunk van rá, hogy boldogan szerencsésen és békében éljünk. Hórusz egy ősrégi fényjelenség, olyan öreg mint a világegyetem. Ő a legmagasabb, mindenttudó tudat (isten) és a földön az emberek között egy közvetítő. Olvassa saját maga! Vegye a szívére ezeket a szavakat és merítsen hasznot belőlük. Mégha a társadalomban olyan sok is a rossz jel, csak Te egyedül, a Te gondolataid és a Te szíved dönti el, hogy neked, hogy megy a sorod. Vedd figyelembe ezt a lehetőséget, amit Hórusz felajánl nekünk. A lehetőség itt van. Itt megkapod az engedélyt egy saját felelősségű, boldog életre:

Hórusz, 2002.02.04, 8.25h: „Minden embernek van egy bizonyos feladata, amit el kell végeznie. A Te feladatod az, hogy az energiapiramisokat elterjeszd.

Semmi nem jön össze a szellemi világhoz való kapcsolat nélkül. A dolgok a teremtő erő által történnek. Vegyétek ezt a tényt figyelembe. Ti hangszerek vagytok, amivel az istenek zenélnek. Törekedjetek arra, hogy jól játszatok. Az akarat helyes mennyisége és a helyes mennyiség az odaadásból. Ha ezt összetévesztitek és ezeket az erőket nem becsülitek meg, akkor bosszúságotok lesz, amit nektek kell jóvátenni, nem nekünk. Az azonosságotok nincsen semmi szín alatt veszélyeztetve. Ti önálló lények vagytok és még is úgy van, mint ahogy az ide le van írva. Hiányzik nektek a bepillantás az egyel magasabb dimenzióra, ahonnan ezek a dolgok vannak elintézve, mégpdig a Ti beleegyezésetekkel, már a megfogamzásotok előtti beleegyezésetekkel!

A fogamzásotok előtt már mindennel tisztában vagytok és az istenekhaz a viszonyotok is teljesen világos. A születés után minden bizonytalan és a mostani életeteknek a ciklusához kell igazodnotok.

Most már el tudjátok képzelni, hogy miről van szó és nemsokará ez több lesz, mint csak egy sejtés. Nos, most rajtatok múlik, hogy megmentsétek a földet, azon intézkedéseitek által, amik már most elkezdődtek. Ez annak egy része, amit elterveztetek.

Mindenkinek fel kell dolgoznia a múltját és el kell oldódnia a tudatos gondolkozásából, különben saját magának okoz bosszúságot.

Senki más nem vesz ebben részt. Kaptok egy lehetőséget, hogy felismerjétek magatokat, de ha ismét régi sinekre tértek, akkor a bánatot nem lehet elkerülni.

A mi oldalunkról megtettünk mindent. További társalgásnak nincs mélyebbre ható értelme már. Ezek az életfelfogások, amik olyan különbözőek és ezeket mindenkinek saját magának kell képviselnie és megváltoztatnia, úgy ahogy gondolja, hogy helyes. Gondoljatok mindent át.

Azt is meg kell tanulnotok, hogy nyilvánosan képviseljétek a véleményeteket. Álljatok ki a meggyőződésetek mellett. Túl sokszor elfelejtitek, hogy titeket választottunk ki és hogy ez egy ajánlat a számotokra, hogy a környezetetekben magasabb értékű erők számára a földet felkészítsétek.

Valóban részesei vagytok azoknak a szellemi fejlődéseknek, ami a földet érinti.

Sokan keresik kívül a megoldásokat, pedig belül van. A hibákat a dolgokban keresik, másokban vagy máshol, pedig állandóan bennetek lapul. Mindenkinek magának kell a feladatát felismernie és megoldania. Mindenkinek meg van a világ összes lehetősége, ha kell ez neki, de az érthetetlen dolgokat mindenkinek magában vagy a családjában kell megoldania. Ez a feladata ebben az életben. Aki nem tartja be a kötelességeit, az más embereket terhel meg. Ez a legrosszabb út. Ez még új Karmát is okoz, amit aztán másképpen kell megoldani. Kerüljetek el, ilyenfajta összefűződéseket.

Találjátok meg a saját helyes utatokat, akkor kezd el a boldogság újból kivirágozni. Szolgáld a legmagasabb elvet és akkor vagy a nyertes útján.

Ha hagyod, hogy elvegyék a figyelmedet, akkor a letérsz az utadról. Szolgáld istent és akkor Ő is neked szolgál. Tanulj meg nevetni a legnagyobbal szemben és akkor örökké biztonságban vagy. Légy kegyes azokkal szemben, akik ezt megertik.

Minden jót kívánunk nektek és legyetek biztosak benne, hogy mi mindent látunk, hallunk és megítélünk, anélkül, hogy jobban beleavatkoznánk, mint ahogy arra szükség lenne. Az a Ti feladatotok, hogy egy belső biztonságot fejlesszetek ki azokra a dolgokra, amik helyesek. Ha isten szelleme így kezd el rajtatokon keresztül hatni és Ti ilyen módon végzitek el a munkáitokat, akkor az emberek között még híresek is lesztek, mégha csak kevesen is fogják megérteni, hogy miről van valójában szó. Minden lehetséges, ha isten az igazság örök szabályába be van vonva. Ez egy része az örök fénynek. Aki ezt kizárja, az veszített. Csak azt még nem tudja. Tehát szolgáld a teremtőt, mint saját magadat, akkor minden rendben van. Sokszor azt gondoljátok, hogy mindent nektek kell csinálnotok. De ez nem így van. Másképpen is megy ez.

Sokminden a legfelsőbb létszintről származik, anélkül, hogy azt felismernétek. Engedjétek meg, hogy jöjjön és haladjon. Akkor minden okay.

Rendben, élvezd itt a földön a jelenlétedet, fény kövessen benneteket mindenhova az utatokon. Minden jó, ha megengeditek, hogy megtörténjen, aminek jönnie kell. Isten a legfelsőbb a fényben. Légy kegyes aokkal szemben, akik ezt megértik.

Még olyan sok szép tapasztalat vár rátok, hogy kétség kívül áll, hogy boldogok lesztek, ha nem csináltok nagyobb hibákat. Engedjétek végre meg, hogy a legmagasabb létszintről történjenek a dolgok, ami úgyszintén belőletek is sugárzik.

Tanulmányozzátok az istenekhez az imákat, amiket a „A fény üzenete”-ében találtok. Ez segíteni tud nektek, hogy jobban megértsétek az üzenetemet. Választani tudtok a hit és a hitetlenség között. Olyan sokminden létezik, amit egyedül már a hittel is el lehet érni. Engedjétek meg, hogy megtörténjen, hagyjátok hogy ezek a szavak hassanak. Egy lépést kell előre megtenni. Ez ezennel megvalósulhat. Sat nam. A szavak a létben hatnak. Engedjétek meg, hogy megtörténjen!”  Hórusz 

Hórusz, 2002.05.17, 13.27h: „A világ egy átalakulási folyamatban van. Minden megváltozik, egyes dolgokat észre vesztek, de sokminden elrejtve marad előtettek. Örömmel köszöntjük ezt a fejlődést. Az élet mindig talál egy utat, hogy a kozmikus adottságokhoz alkalmazkodni tudjon. Nem ismer üres teret, nem ismer kárt és annak az előrehaladottságát. Az élet állandóan fennáll.

Kezdettől fogva a jelenig kísérünk benneteket. Az istenek az embereknek szolgálnak és minden alacsonyabbrendű lénynek, hogy ugyan ilyen módon megvalósítsák magukat. Minden lehetséges, ha Te azt úgy akarod.

Megjósoltuk nektek, hogy meg fog a föld változni, ha a 9 m-es modell megjelenik. Úgy történt, ahogy azt megmondtuk. Új impulzusok folynak és a világ reagál rájuk. Amit ti reakciósnak neveztek, az a felszínen jelenik meg. Ősrégi diktátorok inkarnáltak újból és a hatalomra az igényüket meg akarják valósítani. Meg fogják változtatni a világot, de olyan módon, ami számukra nem elfogadható. A világnak a negatív energia megnyilvánulására csak azért van még szüksége, hogy el tudja azt engedni és át tudja vészelni.

Mit tehetnek a fény gyermekei? Abban áll elsősorban a feladatotok, hogy a pozitív energiát megvalósítsátok, ami rajtatok áramlik át. A fény az a különös erő, amiből mi mindannyian élünk. Ha sikerül a boldogságot megnyilvánítanitok, ami az isten fényének a sajátossága, már a felismerés helyes útján haladtok. A földön semmiféle hatalom nem tudja megakadályozni, hogy saját magatokat megvalósítsátok. Élvezzétek az itt léteteket a földön és legyen jó sorotok hosszú időn keresztül.

Nem kell állandóan reklamálnotok, hogy válságok vannak vagy hogy egyes dolgok a régi egyensúlytól eltérnek. A dolgok állandóan a következő magsabb szintű egyensúlyba esnek bele. Minden ember a boldogságot a saját szívében keresi. Ez nehezükre esik. A fénybe az út, az minden. Ez mindent tartalmaz, mindet bevon, mindent kinyilvánít. Használjátok ki ezt az utat, hogy saját magatok közelébbe hozzátok ezt a tiszta fényt.

Mindent tanulmányozni kéne, ami a felvilágosításra szolgál. Ez minden embernek más, mert különböző információkra van szükségetek. Minden meg van engedve ami az örömöt szolgálja és alapjában véve ez minden emberre egyformán vonatkozik. Használjátok ki a jó energiát, hogy megvalósítsátok magatokat! Mindenkor hozzám fordulhattok, Hóruszhoz, az elődjeitek istenéhez, aki szeret benneteket, az igazságos isten gyermekéhez, aki már itt volt még mielőtt elkezdődött minden. Használjátok az egyszerű imákat, amiket nektek adtunk, hogy velem egy belső párbeszédbe kerülhessetek („A fény üzenetei”). Itt vagyunk a számotokra, ha azt akarjátok. Megadunk nektek minden szabadságot, amire szükségetek van, de rajtatok múlik, hogy ezt a szabadságot alkotóan használjátok fel, hogy a saját világotokat hozzátok vele létre. Használjátok ki ezt a lehetőséget! Ti vagytok azok, akik mindig kétségbeestek és problémáitok vannak abban, hogy a saját életeteket örömteljesen és értékesen alakítsátok. Ezt meg lehet változtatni.

Éljetek úgy, mint isten a földön és a jólét légkörében, amit mindenki elér a saját számára és mások számára is, ha azt egyáltalán akarja.

Öröm vesz benneteket körbe, ha ezt igyekeztek elérni. Szabaduljatok meg a múlt félelmeitől. Azok elmúltak, el vannak intézve, végük van és megtörténtek már. Szolgáljátok most magatokat, azáltal, hogy felkutatjátok ezt a csodálatos világot és kultúrát visztek bele. Minden itt van, használjátok helyesen, alkossátok a világot a saját képetek után a gondolataitokból és az álmaitokból. Ami számít, az a szellem és az érzések szabadsága. Használjátok fel a szavaimat a tükröződéshez, építsetek mindent fel! Tágítsd ki a szellemedet a kozmikus dimenziók számára. A szellem szabadsága számít: Ez egy új korszaknak a kezdete!”  Hórusz

Az energiapiramisok helyes bevetése a hétköznapokban:
Energiapiramisok és Energiatraining!

főmenü

Ahhoz, hogy az energiapiramisokat helyesen használja az ember, ahhoz nem csak egy energiapiramist kell, hogy felállítson, hanem ezenkívül a test, a lélek és a szellem számára is egy nekik való traininget kell állandóan gyakorolni. Erre a legalkalmasabb az Energiatraining. Az Energiatrainingel már egy pár hónap alatt megtanulj a képességeit és a lehetőségeit jobban kihasználni! Sokfajta információt nyújt a test, a lélek és a szellem cserehatásai felöl, és megadják magának a lehetőséget, hogy egészségügyi összefüggéseket jobban megértsen. Energiatraining a felismerés útja. Ez egy spirituális (szellemi) training, amit a szellemi képességeinek a kibontakozására tud felhasználni. Az indiai Kundalini-Yogára alapul. Ebben a könyvben 26 év gyakorlati tapasztalat rejtőzik az emberi tudatossá válásának a különleges technikáival. Az 1. és a 2. kötet egyenként 12 trainingsprogramot tartalmaznak, egyenként 3 hónapra. Mindegyik kötethez egy CD is tartozik Mantrákkal és a Dhyana-Yoga pozitív utasításaival.

Az energiatraining magábafoglal egy kiegyensúlyozott Training-et a test, a lélek és a szellem számára. Test- és légzőgyakorlatok az egászségért, a vitalitásért és egy egészséges életmódért. A gyakorlatok azáltal befolyásolják az érzelmi világunkat, hogy levezetik a stresszt és pszichikai szilárdságot hoznak létre. A gyakorlatiprogramok által a célzottan a hormonháztartásunkat, a vérkeringésünket és az idegrendszerünket tudjuk pozitívan befolyásolni.

Ez viszont szintén egy szilárd és egészséges érzelmivilágot hoz létre. A saját pszichikai működéseibe új belátásokat kap és felismeri az okát az idáig tudat alatti reagálásainak.

Mentaltraining (szellemi training), gondolatellenőrzés, Autosuggestion (saját magad befolyásolása) és a meditáció segít nekünk a szellemi képességeink felhasználásában.

A Mantrameditációk a rezgéshullámuk és a szükséges ritmusuk által segítenek nekünk, régi szokásoktól megszabadulni és hogy a saját életünket egy teljesen más fényben lássuk.

Az egyéni gyakorlat haszna: Alapvető belátásokat kap a saját testének a működésébe és a test, a lélek és a szellem összedolgozásába. Alapvető belátásokat nyer az ember, a természet és az eenrgia cserehatásaiba. Tartósan egészséges lesz, tiszta tudatállapota lesz, a munkájában alkotó lesz és a szexualitásában ismét örömét leli, magas kort fog elérni és nagyon dinamikus lesz a saját képességeinek a sikeres és a tudatos felhasználása által.

Az egyéniség haszna: Többé vagy kevésbé minden ember foglalkozik az élet értelmének a kérdésével és a saját létezésének az értelmével. Energiatraining egy hatalmas lépéssel fogja magát előresegíteni az egyéni felismerés és a világ megértésének az útján. Ha ez magának fontos, akkor evvel a módszerrel a saját útját tudja megvalósítani, ami egészen a megvilágosodásig vezet. Az isten és a természetvilág kozmikus titkaiba nyer belátást.

Az energiatraining, az a test-lélek-szellem buzdítói nagyon régi rendszernek az új feldolgozása. Az egészségmegelőzésnek szolgál, a pszihikai problémák megszilárdítására és sok pszichikai betegségnél döntően hat a jó irányba. Különös jelentősége van a célzott, pozitív befolyásnak minden betegségre, aminek valami köze is van a hormonok irányításához, az idegekhez és a  vérkeringéshez, az immunrendszer gyengeségéhez, a gerincproblémákhoz, a pszichikai zavarokhoz és a légzőszervek megbetegedéséhez.

Az energiatraining az indiai Kundalini-Yogából (a különböző Yógaiskolák eredeti művészete), a Zen (Japán) egyes elemeiből lett kifejlesztve a legújjabb felismerések kapcsolatában a modern nyugati terápiával és a Biotechnológiával.

Az energiatraining megadja magának a lehetőséget, hogy rövid idő alatt egy nagyon sokoldalú és nagyon részletes gyakorlati programmal teljesen egyértelmű egészségi javulásokat hozzunk létre.

Az energiatraining célzottan az ember mágneses mezőjével dolgozik, a mirigyrendszerrel és légzőtechnikákkal. Hogy mit tud maga evvel elérni, azt az egyes gyakorlatok mellet lévő leírásból tudhatja meg. Az energiatraining mögött, úgy ahogy azt én most átadom, több mint 22 év kutatás és a természettudományi alap és az orvosi-gyógyászi terület gyakorlata áll. Én saját magam fejlesztettem ezt ki, azok a tanok alaján, amiket megkaptam a mestereimtől.

Az energiatraining minden ember számára ajánlatos, akik szeretnének egészségesen élni és akik többet akarnak magukból és az éltükből csinálni. Energatraining az évek alatt a következő területeken lett sikeresen felhasználva:

 • A motiváció megjavulása
 • Depresszió átvészelése
 • Megnyugvás az idegességnél, stressz megszűntetése
 • Teljesítménynövelés a privát területen
 • Teljesítménysport
 • Terhességi előkészület és utókezelés
 • Mint háttorna
 • Légzőproblémák átvészelése
 • Mint csoport gyakorlat az iparban és a Managment-ben
 • Időssebb korban a gyengeségi állapotok átvészelése, megfiatalodás
 • Minden párkapcsolatban hozzá tud járulni az energiatraining az erotikus kapcsolatnak a jóval nagyobb intezitásához és az érzelmi élet kiegyensúlyozásához

 

Energiatraining már nagyon hamar sok hétköznapi szokásnak a megváltozásához vezet, egy új testi tudatállapothoz és jobbi testi közérzethez és amennyiben szükséges, akkor értelmes változásokhoz is vezet az evési szokásokban. Hamarosan észreveszi, hogy milyen sokoldalúak  lesznek az új belátásai és a gondolkodása, amik az energiatraining következtében fognak tudatossá válni a maga számára. A személyes beállítottsága az élethez is meg fog változni. Egyes emberek számára ezek a változások a Fitness-területen fognak megmutatkozni, egy új testi és szellemi mozgási készségben. De egyes embereknek ennél sokkal tovább fognak elérni a tapasztalataik! Számítania kell arra, hogy naponta talán 1 órát gyakorlatozni és meditálni és ennek következtében 2 órával fog kevesebbet aludni! Tehát nem veszít el időt, hanem nyer időt! Az álmainak az intenzitása megnő. Lehetséges, hogy korábbi inkarnációiról fog álmodni vagy telepátikus képességeket fog kifejleszteni. Az emberismerete meg fog javulni. Megtanul egy új módon összefüggésekben gondolkozni. KI fog fejleszteni egy érzést arra, hogy egy kijelentésnek az őszínte tartalmát felismerje, legyen az a tv-ben, a sajtóban vagy egy személyes társalgásban. Megnő az érzéke, hogy felismerje az életében a jó lehetőségeket. Ön jó időben, jó helyen lesz, hogy egy lehetőséget gyorsan felismerjen és érzékeljen, mert a reagálógyorsasága nagyon hamar megnő, persze csak ha akarja. De lehet, hogy talán csak több nyugalom és higgadtság után vágyódik. Ez is lehetséges, attól függően, hogy milyen intezitással csinálja a gyakorlatokat.

Az élet értelmének a kérdése és ennek az egész világnak az értelme, minden felvilágosult embert érdekel valamikor egyszer. Tiszta gondolatok nélkül nem lehet megtalálni az igazságot. Egy egészséges szellem, az egészséges testben a feltétel! 

A válasz a kérdésekre, hogy: „Ki vagyok én?” „Mi az életfeladatom?” „Hogyan jött ez a világ létre?”, önfelismeréshez, belső nyugalomhoz és megvilágosodáshoz vezet.

A titkos tanokba beavatottak (Esoterik) a válaszúton

főmenü

Amikor 40 évvel ezelőtt a spirituális (szellemi) életutamon elindultam, szinte még nem is létezett a nyilvánosságban Esoterik (titkos tanokba való beavatás). Egymás után lassan egy hatalmas Boom-ot élhettünk meg. Észrevettük egy éve, hogy egyes felkínálok között „kifáradási tünetek”  jelentkeztek. Nyilvánvalóan hiányzik nekik a tudás mélysége. Sokan egyik ajánlattól a másikig szaladnak és mindenféle módszert kipróbálnak. De jiányzik a kitartás, a mélység és a meggyőződés.

Teljesen mindegy, hogy mennyi tanfolyamot végzel el. Azon van a hangsúly, hogy a saját életét alkossa értelmesen az ember. Nem a szavak számítanak, hanem a tapasztalataid. Ezért kell egy pár évig gyakorlatokat végezned, pl. az energiatraining-ből. Csak, ha egészen a sikerig végigcsinálod, a megvilágosodásig, csak akkor kapod meg a bizonyítékot rá, hogy ezek itt nem üres szavak. Isten veled van, ha te vele mész! Ő amúgy is itt van, ha nem zárod őt ki. Aki ne akar egy bizonyos időre egy mesterhez csatlakozni vagy aki nem ismeri fel, hogy mi egy mester, annak mindent egyedül kell csinálnia. A következő életében csatlakozni tud a tudásának a mostani állapotához. A világegyetem türelmes. Ha már most komolyan dolgozni akarsz az egyéniséged fejlődésén, akkor megtalálsz mindent az energiapiramisaimban, a mágikus eszközeimben, a könyveimben és a CD-imben! A művem a mindenható hatásával van átitatódva. Használd fel ezt az energiát, hogy az életedet pozitívan alkosd. Vészeld át a félelmet, éljél jól!

Ha a föld pozitív és alkotó létrehozásában segétkezni szeretne, akkor használja ki ezt az ajánlatot és jöjjön a következő tanfolyamomra.

Segítsen az energiapiramisok elterjesztésében! Vegye az életét a saját kezébe.

„A titkos tanokba beavatottak egészségügyi lexikona” készült el! 701 oldalon, 11 Chakratáblázaton és magábafoglalja az egészség Kompendium-át, terápiamódszereket, a német piacon az egyedüli ami a legjobban magába foglalja a Chakratant, sok Channelüzenettel együtt, egy összefoglaló lexikonnal a betegségekről, Psychosomatik-áról, jó terápiamódszerekről és egy nagy irodalmi jegyzékkel, ahoz, hogy az ember továbbtanuljon. A helyes könyv annak, aki magán akar segíteni, magánismeret által! A helyes könyv azok számára, akik a terápia területén és a tanácsadás területén akarnak tevékenykedni. 26 év terápia és tanácsadás folyik ide bele ebbe a könyvbe.

Könyveket és CD-ket D.Harald Alke-tól németül és egyeseket angolul és franciául megtalál az internetben a következő cím alatt: www.Kyborg-Institut.com

 

GDPR Cookie Consent with Real Cookie Banner