Kyborg Institute & Research - Solutions for a better World!

Energiepiramide Een symbool van het leven!

Met het bijzondere bioaktive energieveld van de Kyborg-energiepiramide staan we aan het begin van een nieuwe spirituele dimensie: “Kyborg dubbelpiramiden zijn het resultaat van een lange speurtocht naar een alomvattend energiekonzept . Zij werd mogelijk gemaakt door een langjarige spirituele opleiding van de uitvinder. De nieuwe dubbelpiramiden bieden ons de mogelijkheid, kosmische energiebronnen te gebruiken, in wisselwerking met onze mentale krachten en met onze chakras . Op basis van onze ervaringen uit de afgelopen 7 jaren, in samenwerking met vele wichelaars en sensitieve mensen kunnen wij konstateren:

Energiepiramiden ondersteunen onze geestelijke ontwikkeling en bevorderen onze spirituele arbeid.

In het bioaktive krachtveld is het makkelijker, te mediteren. Gestoorde gebieden enwateraderswordenontstoort.

Door de stabilisering van ons immuunsysteem worden wij doorlatend voor elektrosmog en onze grotere weerstand ten aanzien van negatieve belastingen van iedere aard neemt snel toe. Een beter herstel en een betere slaap door ontstoorde woonruimtes en door een overschot aan prana-levensenergie. Het bijzondere bioaktive krachtveld van de energiepiramiden verzekert U van prestatie en levensvreugde:

Maak gebruik van het creatieve potentiaal subtiele energievelden voor het opvoeren van Uw geestelijke capaciteit en van de verwezenlijking van uw doelen. Bereik een nieuw gevoel van innere harmonie en zekerheid! De eerste energiepiramide werd in de zomer van 1990 in de tuin het Kyborg-Instituut opgericht. Sinds die tijd hebben vele mensen de piramiden gebruikt en berichten unaniem van de kalmerende, harmoniserende werking. Zij voelen zich reeds na een paar minuten verlevendigt en opgeladen met verse energie. Van de nieuwe energiepiramiden gaat een sterke aantrekkingskracht uit. Ieder mens kan een vitale energiestroom voelen, die voortdurend uit de Kyborg-energiepiramide (Dubbelpiramide)stroomt.

Inmiddels zijn ervaringsberichten uit 10 jaren beschikbaar, die volgende feiten bevestigen:

Model A met een hoogte van 18 cm werkt bijzonder sterk op ons hartchakra. U krijgt een heel ander gevoel van warmte, van zekerheid, van nabijheid tot Uw zelf. Het bioaktive krachtveld van de energiepiramide stabiliseert onze regeneratieve krachten. Bovendien werkt het op minimaal 16 m in doorsnede ontstorend op de gevolgen van elektrosmog en negatieve bodemstraling. U leeft en slaapt rustiger!

Model B met een hoogte van 45 cm laat een zeer sterk ontstoringsveld van minimaal 50 m in doorsnede ontstaan, en stabiliseert onze genetische code. Het is de oplossing tegen iedere soort van milieuverontreiniging. De vraag hoe gezond wij zijn, hangt af van de magneetveldsterkte van de chromosomen en van de celkern. Een zwakheid van het immuunsysteem begint altijd met een verzwakking van het magneetveld van het erfelijk materiaal! Met de Kirlianfotografie werd bewezen, dat dir model de energiestroom in de acupunctuurmeridianen versterkt. Met de nieuwe kristalstaven bereikt U noch eenmaal eenversterkingvan de piramidenenergie.

Model C met een hoogte van 180 cm levert een (vloed) stroom van prana (orgon), die de totale omgeving met een overschot aan levensenergie verzorgt, daardoor word ons leven weer levenswaardig. Het ontstoringsveld van deze piramide bereikt een doorsnede van meer als 500 meter. Veel mensen die deze piramide gebruiken, vertellen van een therapeutische trancetoestand, waarin de oude zielsbelastingen hen helder voor ogen staan en een begin van genezing duidelijk word. Dit model werkt sterk op het 1., 4., en 7. chakra. Met een asvulsel bestaande uit goedeedelstenenworddetrillingvan de groteenergiepiramidennochintensiever.

De 3 modellen vullen zich aan. Het zijn uitgezochte frequentieband, die voor ons leven opbouwend en positief zijn. Bij de konstruktie houden wij ons aan uitgezochte maten, die mij 1990 na 14 jaren spirituele poleiding mediaal werden doorgeven. De energie van de energiepiramide word door onze gedachten geactiveerd. Bij onze onderzoekingen hebben wij bijvoorbeeld gekonstateerd, dat polyacryl zeer goed de levensenergie en de piramideenergie kan opslaan. Het is een goede biokondensator. Op deze manier krijgen wij hele nieuwe arbeitsmöglichkeiten werkmethoden (mogelijkheden om te werken) bijvoorbeeld met orgonapparaten en met reiki. Met de piramidenenergie (ontvangen) kijgen wij de eenmalige kans, onze toekomst kreatief mee te vormen en ons leven in orde te brengen .

Vandaag de dag staan we voor wereldomspannende problemen, die dringend om een oplossing vragen en die we alleen aan kunnen, wanneer zich positief orienteerde mensen zich op hun geestelijke krachten bezinnen. Vaak genoeg ontstaat het gevoel, dat wij de overheersende krachten machteloos tegenoverstaan, en wij geen invloed hebben op de algemene redeloosheid in politiek en de wetenschap.

Ons doel is het, de spirituele krachten van de mensheid te ondersteunen en de positief georiënteerde mens een betere kans te geven, hun doelen om te zetten. In de ontwikkeling van deze bijzondere dubbelpiramide zitten 14 jaren spirituele arbeid en ontwikkeling. Haar vorm bestaat uit een aards gedeelte, open naar de kosmos, een komisch gedeelte, die alles omvat en een organische as, die het werken van God op aarde symboliseert.

Met de bijzondere kracht van de Kyborg energiepiramiden zult U al spoedig beleven, dat Uw doelen en dromen waar worden. Een energiepiramide sterkt lichaam en ziel en verhoogt ons geestelijk potentiaal. Alleen wanneer wij onze geestelijke krachten konstruktief gebruiken, zullen wij onze kinderen een wereld achterlaten, in die hetzichloontteleven!Met iedereenergiepiramide,die opgesteldword, leverenwijeenbijdragetotherstelling van hetgestoordemilieu.

Wij moeten ons op onze goddelijke oorsprong bezinnen! Het kosmische bewustzijn leeft in iedereen. Wij zouden het meer in onze werken tot uitdrukking brengen. Energiepiramiden getuigen van het leven:

Echt leven betekent, de mogelijkheden te genieten, die ons het aardse leven biet! Wie het leven niet meer genieten kan, die ontbreekt het aan een ruimte voor ontplooing, waarin de ziel ademt. Een energiepiramide biedt zich aan voor huis-en tuininrichting. Zij verleent Uw ruimtes een vleugje van het buitengewone, een uitstraling, die nieuwsgierig maakt en tot bezinning uitnodigt. Iedere energiepiramide in een kunstwerk, dat enkel en alleen in met de hand vervaardigd word aan de hand van ons ontwerp.

Ieder esoterisch Centrum en ieder heilpraktijk, die op natuurlijke methoden vertrouwt, zou zich een energiepiramide in de ruimtes moeten plaatsen, om met deze energie het eigen werk makkelijker te maken en te versterken. Wij kunnen edelstenen en geneesmiddelen opladen of sieraden zuiveren. Beschrijvingen van heilpraktiker en antuusheilartsen bevestigen onze ervaringen, net als die van psychotherapeuten, wichelaars en mediaal begaafde mensen. Dit jaar zijn we begonnen met de voorbereidingen voor de eerste 9 meter hoge energiepiramide. Zij zal door haar geweldig krachtveld een nieuwe layline vormen en zo op het natuurlijke magneetveld van de aarde een nieuwe frequentie modelleren. Door deze maatregel krijgt het leven op aarde een nieuwe kans voor een kreative ontwikkeling, in die het zich voor onze kinderen noch loont te leven. Voor verdre vragen kunt U ons opbellen!

Modell A: 30 x 30 x 18 cm, met polyacrylplaat en -as.

Modell B: 75 x 75 x 46 cm, met polyacrylplaat en met uitwisslebare polyacrylas. Kristalassen voor modell B met edelsteenvullingen.

Modell C: 285 x 285 x 18 cm, bouwpakket met polyacrylas inklusief .

Bergkristalvulling, rosenquarz en amethyst.

GDPR Cookie Consent with Real Cookie Banner