Kyborg Institute & Research - Solutions for a better World!

ENERGETICKÉ PYRAMIDY – Symbol života

Zvláštní silové bioaktivní pole energetických pyramid z Kyborg Institutu otevírá cestu revoluční teorii. Díky energetickým pyramidám dosáhnete lepší kvalitu Vašeho života, místa bydlení i pracoviště odrušením geopatogenních a zvodnělých zón, ochrání Vás před elektrosmogem, stabilizují Váš imunitní systém a zvyšují Vaši odolnost.

Uvolníte se a spíte lépe v odrušeném bydlení i díky nadbydku „Prány” – životní energie.

Vznik myšlenky – D.Harald Alke,biotechnik

V létě roku 1990 jsem se cítil inspirován, postavit na zahradě Kyborg-Institutu dvě do sebe spojené pyramidy, které jsou v centru spojeny čirou tyčí z plexiskla (biologicky neutrální umělá hmota). Dvojitá pyramida je 180 cm vysoká a člověk se může postavit dovnitř. Mezitím už vím, že k této inspiraci jsem došel díky mediálnímu vnuknutí. Od té doby již mnoho lidí použilo tyto pyramidy a shodně referují o uklidňujícím a harmonizujícím působení. Už po několika minutách se cítíte čilejší a živější a nabití čistou energií.

Od nových energetických pyramid vyzařují silné vibrace. Každý člověk může cítit vitální energetický proud, který ustavičně proudí z pyramidy.

S energetickými pyramidami usměrníme kosmické

energetické proudy, které stabilizují naše okolí a chrání nás. Máme již 5 let zkušeností  a ty potvrzují následující fakta:

Zvláště bioaktivní pole energetických pyramid Vám zajistí výkonnost a životní pohodu. Využijte kreativní potenciál subtilních energetických polí ke zvyšování Vašich duševních kapacit, k uskutečnění Vašich cílů nebo k harmonizování pracovního klimatu ve Vaší firmě díky odstranění mezilidského napětí v harmonickém, bioaktivním silovém poli energetických pyramid.

Získejte nový pocit vnitřní harmonie a jistoty!

Model A,výška 18 cm působí velice silně na naší srdeční pohodu. Pocítíte zcela nový pocit tepla, jistoty, blízkosti sebe sama. Bioaktivní pole této energetické pyramidy stabilizuje naše samouzdravovací síly. Mimoto odrušuje v okruhu minimálně 4 m účinky elektrosmogu a zemního záření. Žijete a spíte klidněji!

Model B,výška 45 cm tvoří velice silné odrušivé pole v okruhu nejméně 25 m a stabilizuje náš genetický kód. Je to řešení proti nevhodnému zatížení z okolního prostředí všeho druhu. Otázka, jak jsme zdraví, závisí na magnetické síle chromozomů a buněčného jádra. Slabost imunitního systému začíná v neustálém  oslabování magnetického pole dědičných substancí! Z Kirlian-fotografií se dokázalo, že tento model posiluje přítok energie v akupunkturním poledníku. Silové pole nás chrání před účinky radioaktivity, což je dokázáno díky měření biorezonance Dr. Melichko. První lékařská vyšetření s VEGA–Test–přístrojem Dr.Schimmela dokazují, že proces stárnutí lidského vaziva je zřetelně zpomalen.

Vložením páru biokondenzátorových destiček do středové roviny u modelů A a B zvyšujeme účinnost těchto pyramid.

Model C,výška 180 cm dodává příliv Prány, která zásobuje celé okolí přebytkem životní energie, takže náš život bude mít opět cenu. Odrušovací pole této pyramidy působí v okruhu více jak 250 m. Hodně lidí, kteří používají tyto pyramidy, referuje o terapeutickém hypnotickém stavu, ve kterém jim budou minulá, duševní zatížení jasná a léčitelské sklony zřejmé. Tento model působí silně na Solar Plexus. Díky naplnění středové čiré trubice jemnými horskými krystaly jsou vibrace velké energetické pyramidy ještě intenzivnější.

Tyto 3 modely A,B,C se doplňují. Jsou to 3 vybrané frekvenční okruhy pozitivní pro život. Při konstrukci dodržujeme vybrané míry. Tato energie je bioaktivní. Je aktivována našimi myšlenkami. Tímto způsobem máme rozhodující vliv na to, jak kreativně utvářet naši budoucnost a harmonicky uspořádat náš život.

Nechte se inspirovat! Stojíme dnes před globálními problémy, které nutně vyžadují řešení a jsou zdolatelné, pokud se pozitivně orientovaní lidé zamyslí nad svými duševními silami. Často vznikne pocit, že se bezmocně odevzdáváme stávajícím vztahům, že nemáme žádný vliv na všeobecnou pošetilost v politice a hospodářství. Se zvláštní silou energetické pyramidy už brzy zažijete, že se Vaše cíle snáze realizují, že Vaše sny budou skutečností. Energetická pyramida může posílit náš duševní potenciál. Jen když použijeme naše duševní síly konstruktivně, zanecháváme našim dětem svět, kde se vyplatí žít! Tímto způsobem pracujeme na znovuobnovení zničeného životního prostředí. Musíme se rozpomenout na náš božský původ! Kosmické vědomí žije v nás všech. Měli bychom je více vyjádřit v naších dílech.

Energetická pyramida má symbolický charakter pro přirozenost člověka. Je symbolem věčného života. Její forma se skládá z pozemské části, otevřené do kosmu, z kosmické části, která vše uzavírá a z organické osy, která symbolizuje působení Boha na zemi. Energetické pyramidy jsou vyznáním života: Opravdově žít znamená využít možnosti, které nám nabízí pozemský život! Kdo nemůže život už více prožívat, tomu chybí volnost, ve které dýchá duše. Jen ten, kdo má čas na odpočinek, bude také inspirován. To je předpokladem pro každou novou výzvu, pro připravenost k velkým činům.

Energetické pyramidy nás povzbuzují k rozjímání

nad krásou a k meditaci. Mohou nám dát podněty, které všichni potřebujeme.

Energetická pyramida se vyrábí pro dům i zahradu. Propůjčuje Vašim prostorám dech vyjímečnosti, její vyzařování nás činí zvídavými a zve k rozjímání. Každé esoterické centrum, každá léčitelská praxe, která věří na přírodní metody, by si měla do místnosti postavit energetickou pyramidu, aby si touto energií usnadňovala a zefektivnila vlastní práci.

Můžeme nabíjet drahokamy a léčivé prostředky a čistit šperky. Zprávy léčitelů a léčitelských praktiků potvrzují naše zkušenosti právě tak, jako i psychiatři, psychoterapeuti nebo proutkaři.

Model A: 30x30x18 cm

na desce z polyakrylu

Model B: 75x75x45 cm

na desce z polyakrylu, s polyakrylátovou vyměnitelnou osou dle výběru.Osy z polyakrylu jsou navíc vyplněné krystaly křišťálu, růžového křemene nebo ametystů. Jsou dodávány i dvoukondenzátorové desky pro všechny modely, aby byla zvýšena síla a vícenásobná použitelnost energie.

Model C: 285x285x180 cm

stavebnicová souprava s osou z polyakrylu dle výběru, vyplněná krystaly křišťálu, růžového křemene nebo ametystů.

Na vyžádání bude zaslán platný ceník

Odborná literatura od D.Haralda Alke:

„Informativní brožura energetických pyramid”

„Energetické pyramidy – začátek jedné nové technologie” tato specializovaná kniha odpovídá na všechny aktuální otázky, navrhuje všechna možná použití a zaznamenává uskutečněné pokusy z doby prvních šesti let výzkumu.

Všechny technické změny jsou vyhrazeny.

Modely jsou chráněny právem duševního vlastnictví a patenty. Zaregistrovány jsou u německého patentního úřadu pod číslem: M 93028482

Dvojitá pyramida Kyborg ®

GDPR Cookie Consent with Real Cookie Banner